مشاوره حقوقي

مجازات شلاق تعزیری مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

شلاق تعزیری در ایران

شلاق تعزیری یکی از انواع مجازات‌های بدنی در نظام کیفری ایران است که برای جرایم تعزیری تعیین می‌شود.

جرایم تعزیری جرایمی هستند که در شرع اسلام حد مشخصی برای آنها تعیین نشده است و مجازات آنها توسط قانونگذار و بر اساس مصلحت جامعه تعیین می‌شود.

مجازات شلاق تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعیین شده است.

در این قانون، برای جرایم مختلف، تعداد و نوع شلاق تعزیری به طور مشخص تعیین شده است.

به طور کلی، تعداد شلاق تعزیری از 1 تا 74 ضربه متغیر است.

نوع شلاق تعزیری نیز می‌تواند به صورت خفیف، متوسط یا شدید باشد.

موارد اعمال شلاق تعزیری در قانون مجازات اسلامی:

 • توهین به اشخاص: توهین به مقامات دولتی، توهین به اشخاص عادی، فحاشی و ناسزاگویی
 • مزاحمت برای نوامیس: مزاحمت تلفنی، مزاحمت برای بانوان در معابر عمومی
 • اخلال در نظم عمومی: شرکت در تظاهرات غیرقانونی، ایجاد تشویش اذهان عمومی
 • تخلفات رانندگی: رانندگی بدون گواهینامه، رانندگی در حال مستی، رانندگی با سرعت غیرمجاز
 • تخلفات صنفی: گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب در معاملات
 • سایر جرایم:

نحوه اجرای شلاق تعزیری:

نحوه اجرای شلاق تعزیری مشابه نحوه اجرای شلاق حدی است.

با این تفاوت که در مورد شلاق تعزیری، قاضی می‌تواند با توجه به نوع جرم، تعداد و نوع شلاق را تخفیف دهد.

نکاتی ‌که ‌باید ‌در ‌مورد ‌شلاق ‌تعزیری ‌به ‌آنها ‌توجه ‌کرد:

 • شلاق تعزیری فقط برای افراد مسلمان اعمال می‌شود.
 • افراد غیرمسلمان در صورت ارتکاب جرایم تعزیری، به مجازات‌های جایگزین شلاق تعزیری محکوم می‌شوند.
 • مجازات شلاق تعزیری برای افراد زیر 18 سال و زنان باردار و شیرده به تعویق می‌افتد.
 • در مورد افراد بیمار و ناتوان، قاضی می‌تواند نوع و شدت مجازات شلاق تعزیری را تخفیف دهد.

شلاق تعزیری نیز مانند شلاق حدی، یکی از مجازات‌های بحث‌برانگیز در نظام کیفری ایران است.

موافقان شلاق تعزیری معتقدند که این مجازات بازدارنده مناسبی برای جرایم است.

مخالفان شلاق تعزیری معتقدند که این مجازات غیرانسانی و مغایر با حقوق بشر است.

در نهایت، این موضوع به عهده قانونگذار و مراجع قضایی است که در مورد اعمال یا عدم اعمال شلاق تعزیری و نحوه اجرای آن تصمیم‌گیری کنند.

 

 

نحوه اجرای شلاق تعزیری طبق قانون مجازات اسلامی ایران:

مراحل کلی:

 1. صدور حکم: ابتدا حکم شلاق تعزیری توسط قاضی دادگاه صالح صادر می‌شود. در این حکم، تعداد ضربات شلاق، نوع شلاق و محل زدن شلاق مشخص می‌شود.
 2. اعلام حکم: حکم صادره به محکوم ابلاغ می‌شود و او می‌تواند ظرف 20 روز نسبت به آن واخواهی کند.
 3. اجرای حکم: در صورت قطعی شدن حکم، محکوم به محل اجرای حکم (معمولاً زندان) منتقل می‌شود.
 4. معاینات پزشکی: قبل از اجرای حکم، محکوم توسط پزشک معاینه می‌شود تا از سلامت او برای تحمل شلاق اطمینان حاصل شود.
 5. اجرای شلاق: حکم شلاق توسط مأمورین زندان و با نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می‌شود.

نکات مهم:

 • در حین اجرای شلاق، باید با محکوم رفتار انسانی و کریمانه شود.
 • زدن شلاق به سر، صورت، بیضه‌ها و سایر نقاط حساس بدن ممنوع است.
 • اگر محکوم بیمار یا ضعیف باشد، قاضی می‌تواند تعداد ضربات شلاق را کم کند یا اجرای حکم را به زمان دیگری موکول کند.
 • زنان باردار یا شیرده از مجازات شلاق معاف هستند.
 • اطفال زیر 15 سال نیز از مجازات شلاق معاف هستند و به جای آن، مجازات‌های جایگزین مانند تأدیب یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به آنها داده می‌شود.

موارد استفاده از شلاق تعزیری:

 • برخی از جرایم علیه اشخاص مانند توهین، فحاشی، قذف و ایراد ضرب و جرح
 • برخی از جرایم علیه اموال مانند سرقت
 • برخی از جرایم علیه نظم عمومی مانند اخلال در نظم عمومی و تظاهرات غیرقانونی

قوانین مربوط به شلاق تعزیری:

 • قانون مجازات اسلامی: مهم‌ترین قانونی است که به موضوع شلاق تعزیری می‌پردازد. در این قانون، شرایط، نحوه اجرا و موارد استفاده از شلاق تعزیری مشخص شده است.
 • آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی: این آیین‌نامه نحوه اجرای احکام در زندان‌ها، از جمله نحوه اجرای حکم شلاق را مشخص می‌کند.

 

 

موارد اعمال شلاق تعزیری در نظام حقوقی ایران، از منابع مختلفی استخراج می‌شود که شامل:

1. قانون مجازات اسلامی:

 • کتاب اول، بخش دوم، فصل اول: در این فصل، جرایم تعزیری و مجازات‌های آن‌ها به طور کلی بیان شده‌اند. ماده 19 این قانون، شلاق را یکی از انواع مجازات‌های تعزیری برمی‌شمارد.
 • کتاب دوم، بخش دوم: در این بخش، به طور خاص به جرایم و مجازات‌های تعزیری پرداخته شده است. در برخی از مواد این بخش، شلاق به عنوان مجازات جرم خاصی تعیین شده است.

2. احکام فقهی:

 • در فقه اسلام، برای برخی از جرایم، مجازات شلاق تعیین شده است. این احکام فقهی، مبنای بسیاری از قوانین کیفری ایران، از جمله قانون مجازات اسلامی، بوده‌اند.

3. سایر منابع:

 • در برخی از قوانین خاص، مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، نیز مجازات شلاق پیش‌بینی شده است.

موارد کلی اعمال شلاق تعزیری:

 • حدود: حد، مجازاتی است که در شرع مقدس اسلام برای جرایم مشخصی تعیین شده است و قابل تخفیف یا تشدید نیست. در برخی از موارد، حد به صورت شلاق اجرا می‌شود.
 • تعزیر: تعزیر، مجازاتی است که قاضی شرع با رعایت موازین شرعی برای جرایمی که حد برای آن‌ها تعیین نشده است، تعیین می‌کند. شلاق یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است.

نکاتی در مورد اعمال شلاق تعزیری:

 • تعداد ضربات شلاق در هر جرم، توسط قاضی و با در نظر گرفتن شرایط خاص هر مورد، تعیین می‌شود.
 • مجازات شلاق نباید باعث صدمه بدنی شدید یا نقص عضو شود.
 • افراد زیر سن بلوغ، زنان باردار و افراد بیمار یا ناتوان جسمی، مشمول مجازات شلاق نمی‌شوند.

 

 

نکات حقوقی اعمال شلاق تعزیری:

مبنای قانونی:

 • مجازات شلاق تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر قوانین خاص پیش‌بینی شده است.

موارد قابل اعمال:

 • شلاق تعزیری برای جرایم مختلفی از جمله توهین به اشخاص، رابطه نامشروع، زنا، قذف، سرقت، و ایجاد مزاحمت برای نوامیس عمومی قابل اعمال است.

شرایط اعمال:

 • شرایط اختصاصی: در مورد برخی از جرایم، شرایطی برای اعمال شلاق تعزیری پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال، در جرم توهین، در صورتی که توهین به مقامات دولتی در حین انجام وظیفه باشد، شلاق تعزیری از یک تا ۷۰ ضربه قابل اعمال است.
 • شرایط عام:
  • سن: شلاق تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال و افراد بالای ۷۰ سال قابل اعمال نیست.
  • جنسیت: شلاق تعزیری برای زنان باردار و زنان در دوران نفاس قابل اعمال نیست.
  • بیماری: در صورتیکه متهم به دلیل بیماری، توان تحمل شلاق را نداشته باشد، مجازات به جای شلاق به حبس یا جزای نقدی تبدیل می‌شود.

نحوه اجرا:

 • شلاق تعزیری باید با توجه به شرایط جسمی و روحی متهم و با رعایت اصل تناسب جرم و مجازات اجرا شود.
 • محل اجرای شلاق در قانون مشخص نشده است و به نظر می‌رسد که دادگاه در این خصوص اختیار دارد.
 • نحوه اجرای شلاق نیز در قانون مشخص نشده است و به نظر می‌رسد که باید به گونه‌ای باشد که آزار و اذیت غیرضروری برای متهم ایجاد نکند.

آثار حقوقی:

 • سابقه کیفری: شلاق تعزیری در زمره سابقه کیفری محسوب می‌شود.
 • مسئولیت مدنی: در صورتیکه در اثر اجرای شلاق تعزیری، صدمه‌ای به متهم وارد شود، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود.

ملاحظات:

 • اعمال شلاق تعزیری از جمله مجازات‌های مورد بحث در نظام حقوق بشر است و برخی از سازمان‌های حقوق بشری خواستار لغو این مجازات هستند.
 • در ایران، قانون آیین دادرسی کیفری تکالیفی را برای حفظ کرامت انسانی در حین اجرای مجازات شلاق تعزیری پیش‌بینی کرده است.

 

 

قوانین شلاق تعزیری در ایران:

مبنای قانونی:

 • مجازات شلاق تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر قوانین خاص پیش‌بینی شده است.

انواع شلاق تعزیری:

 • شلاق درجه یک: از ۳۶ تا ۷۴ ضربه
 • شلاق درجه دو: از ۱۱ تا ۳۵ ضربه
 • شلاق درجه سه: از ۶ تا ۱۰ ضربه

موارد قابل اعمال:

 • شلاق تعزیری برای جرایم مختلفی از جمله توهین به اشخاص، رابطه نامشروع، زنا، قذف، سرقت، و ایجاد مزاحمت برای نوامیس عمومی قابل اعمال است.

شرایط اعمال:

 • شرایط اختصاصی: در مورد برخی از جرایم، شرایطی برای اعمال شلاق تعزیری پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال، در جرم توهین، در صورتی که توهین به مقامات دولتی در حین انجام وظیفه باشد، شلاق تعزیری از یک تا ۷۰ ضربه قابل اعمال است.
 • شرایط عام:
  • سن: شلاق تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال و افراد بالای ۷۰ سال قابل اعمال نیست.
  • جنسیت: شلاق تعزیری برای زنان باردار و زنان در دوران نفاس قابل اعمال نیست.
  • بیماری: در صورتیکه متهم به دلیل بیماری، توان تحمل شلاق را نداشته باشد، مجازات به جای شلاق به حبس یا جزای نقدی تبدیل می‌شود.

نحوه اجرا:

 • شلاق تعزیری باید با توجه به شرایط جسمی و روحی متهم و با رعایت اصل تناسب جرم و مجازات اجرا شود.
 • محل اجرای شلاق در قانون مشخص نشده است و به نظر می‌رسد که دادگاه در این خصوص اختیار دارد.
 • نحوه اجرای شلاق نیز در قانون مشخص نشده است و به نظر می‌رسد که باید به گونه‌ای باشد که آزار و اذیت غیرضروری برای متهم ایجاد نکند.

آثار حقوقی:

 • سابقه کیفری: شلاق تعزیری در زمره سابقه کیفری محسوب می‌شود.
 • مسئولیت مدنی: در صورتیکه در اثر اجرای شلاق تعزیری، صدمه‌ای به متهم وارد شود، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود.

ملاحظات:

 • اعمال شلاق تعزیری از جمله مجازات‌های مورد بحث در نظام حقوق بشر است و برخی از سازمان‌های حقوق بشری خواستار لغو این مجازات هستند.
 • در ایران، قانون آیین دادرسی کیفری تکالیفی را برای حفظ کرامت انسانی در حین اجرای مجازات شلاق تعزیری پیش‌بینی کرده است.

 

شرایط اعمال شلاق تعزیری

شلاق تعزیری یکی از انواع مجازات های بدنی است که در قانون مجازات اسلامی برای برخی از جرایم تعزیری پیش بینی شده است. اعمال این مجازات تابع شرایط و مقررات خاصی است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

موارد قابل اعمال شلاق تعزیری:

 • جرایمی که در قانون مجازات اسلامی برای آنها حد شرعی تعیین نشده است، اما مجازات شلاق برای آنها پیش بینی شده است.
 • جرایمی که در شرع مقدس اسلام برای آنها حد تعیین شده است، ولی قاضی به جای حد، تعزیر (مجازات جایگزین) به صورت شلاق صادر می کند.

شرایط عمومی اعمال شلاق تعزیری:

 • شرایط مربوط به جرم: جرم ارتکابی باید از جمله جرایمی باشد که در قانون مجازات اسلامی برای آنها مجازات شلاق تعزیری پیش بینی شده است.
 • شرایط مربوط به مرتکب: مرتکب جرم باید واجد شرایط مسئولیت کیفری باشد، یعنی عاقل، بالغ و مختار باشد.
 • شرایط مربوط به حکم دادگاه: شلاق تعزیری باید توسط دادگاه صالح و در حکم قطعی صادر شده باشد.

شرایط اختصاصی اعمال شلاق تعزیری:

 • حداکثر و حداقل تعداد ضربات شلاق: در قانون مجازات اسلامی، حداکثر و حداقل تعداد ضربات شلاق برای هر جرم به طور جداگانه تعیین شده است.
 • شرایط مربوط به شخص محکوم: شلاق تعزیری نباید بر افراد زیر اعمال شود:
  • زنان
  • افراد نابالغ
  • بیماران
  • مجروحان
  • زنان باردار
 • شرایط مربوط به نحوه اجرا: شلاق تعزیری باید در مکان مناسب و با رعایت تشریفات قانونی و به دور از انظار عمومی اجرا شود.

موارد ممنوعیت مطلق اعمال شلاق تعزیری:

 • محکومان به قصاص: در مورد محکومان به قصاص، تا زمانی که قصاص نفس یا عضو اجرا نشده است، نمی توان مجازات شلاق را اجرا کرد.
 • محکومان به اعدام: در مورد محکومان به اعدام، تا زمانی که حکم اعدام اجرا نشده است، نمی توان مجازات شلاق را اجرا کرد.
 • محکومان به حبس ابد: در مورد محکومان به حبس ابد، تا زمانی که حبس ابد آنها به اتمام نرسیده است، نمی توان مجازات شلاق را اجرا کرد.

تذکرات:

 • در این پاسخ، صرفاً به ذکر موارد اصلی و کلی شرایط اعمال شلاق تعزیری اشاره شد و از ذکر جزییات بیشتر خودداری گردید.
 • برای اطلاع از کلیه احکام و مقررات مربوط به اعمال شلاق تعزیری، باید به قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی مراجعه شود.

انواع شلاق تعزیری در قانون ایران:

طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شلاق تعزیری به سه درجه تقسیم می‌شود:

1. شلاق درجه یک:

 • از ۳۶ تا ۷۴ ضربه شلاق
 • برای جرایم سنگین‌تر مانند توهین به مقدسات، قذف و رابطه نامشروع

2. شلاق درجه دو:

 • از ۱۱ تا ۳۵ ضربه شلاق
 • برای جرایم نسبتاً سنگین مانند توهین به اشخاص عادی، مزاحمت برای نوامیس عمومی و سرقت تعزیری

3. شلاق درجه سه:

 • از ۶ تا ۱۰ ضربه شلاق
 • برای جرایم خفیف‌تر مانند اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور مامور

نکات مهم:

 • نوع شلاق تعزیری با توجه به شدت جرم و سابقه کیفری متهم توسط قاضی تعیین می‌شود.
 • در مورد برخی از جرایم، قانون نوع و تعداد شلاق را به طور مشخص تعیین کرده است.
 • در برخی موارد، قاضی می‌تواند به جای شلاق، مجازات‌های دیگری مانند حبس یا جزای نقدی تعیین کند.

ملاحظات:

 • اعمال شلاق تعزیری از جمله مجازات‌های مورد بحث در نظام حقوق بشر است و برخی از سازمان‌های حقوق بشری خواستار لغو این مجازات هستند.
 • در ایران، قانون آیین دادرسی کیفری تکالیفی را برای حفظ کرامت انسانی در حین اجرای مجازات شلاق تعزیری پیش‌بینی کرده است.