مشاوره حقوقی طلاق

مجازات عدم تمکین زن

مشاوره حقوقی آنلاین

مجازات عدم تمکین زن در ایران

در نظام حقوقی ایران، تمکین به معنای حضور زن در منزل شوهر و اطاعت از او در امور زناشویی است.

ماده 1082 قانون مدنی وظایف زن را در قبال شوهر به شرح ذیل بیان می‌کند:

 • تمکین: زن باید در منزل شوهر سکونت گزیده و از او تمکین کند.
 • انصاف: زن باید با شوهر خود رفتار نیکو و معقول داشته باشد.
 • اطاعت: زن باید در امور مربوط به وظایف زناشویی از شوهر خود اطاعت کند.

عدم تمکین زن می‌تواند دارای عواقب حقوقی برای زن باشد.

ماده 1115 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:

“هرگاه زن بدون مجوز یا بدون دلیل موجه از منزل شوهر خود خارج شود، مستحق نفقه نخواهد بود.”

مجازات‌های عدم تمکین:

 • سقوط حق نفقه: در صورتیکه زن بدون دلیل موجه از منزل شوهر خود خارج شود، حق نفقه خود را از دست می‌دهد.
 • امکان طلاق: شوهر می‌تواند در صورت عدم تمکین زن به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه تقاضای طلاق کند.
 • مجازات‌های حبس: در برخی موارد، ممکن است برای زن به دلیل عدم تمکین مجازات حبس نیز در نظر گرفته شود.

نکته: موارد ذیل به عنوان دلایل موجه برای عدم تمکین زن محسوب می‌شوند:

 • سوء رفتار و خشونت شوهر: در صورتیکه شوهر با زن رفتار خشونت‌آمیز داشته باشد یا او را مورد آزار و اذیت قرار دهد، زن می‌تواند از منزل او خارج شود و حق نفقه خود را نیز دریافت کند.
 • ترک زندگی توسط شوهر: اگر شوهر زن را ترک کند و به وظایف زناشویی خود عمل نکند، زن می‌تواند از منزل او خارج شود و حق نفقه خود را نیز دریافت کند.
 • فشار روانی و تهدید: در صورتیکه زن در منزل شوهر خود در معرض فشار روانی، تهدید، یا ارعاب قرار گیرد، می‌تواند از منزل او خارج شود و حق نفقه خود را نیز دریافت کند.
 • عدم پرداخت مهریه: اگر شوهر از پرداخت مهریه زن امتناع کند، زن می‌تواند از طریق دادگاه اقدام به مطالبه مهریه خود کند و در این مدت از منزل او خارج شود.

راه‌های پیشگیری از عدم تمکین:

 • گفتگو و صلح و سازش: بهترین راه برای پیشگیری از عدم تمکین، گفتگو و صلح و سازش بین زن و شوهر است. زن و شوهر باید با یکدیگر صحبت کنند و مشکلات خود را حل کنند.
 • مشاوره: در صورتیکه زن و شوهر در حل مشکلات خود با مشکل مواجه هستند، می‌توانند از مشاوره یک مشاور یا روانشناس خانواده استفاده کنند.
 • مراجعه به مراجع قانونی: در نهایت، اگر زن و شوهر نتوانند مشکلات خود را حل کنند، می‌توانند به مراجع قانونی مانند دادگاه خانواده مراجعه کنند.

مجازات‌های عدم تمکین زوجه

در قانون مدنی ایران، تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در امور زناشویی و سکونت در منزل مشترک و حسن معاشرت تعریف شده است.

عدم تمکین زوجه به معنای استنکاف زن از انجام وظایف خود در قبال شوهر است. این وظایف شامل اطاعت از شوهر در امور زناشویی، سکونت در منزل مشترک و حسن معاشرت می باشد.

مجازات‌های عدم تمکین زوجه به شرح زیر است:

1. سلب حق نفقه:

اولین و مهمترین مجازات عدم تمکین زوجه، سلب حق نفقه است. به این معنی که زوجه در طول مدتی که تمکین نمی کند، مستحق دریافت نفقه از شوهر خود نخواهد بود.

2. امکان طلاق:

در صورتی که عدم تمکین زوجه بدون عذر موجه باشد و بیش از شش ماه به طول انجامد، شوهر می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق کند.

3. اجرت المثل منزل:

اگر زوجه بدون عذر موجه از سکونت در منزل مشترک امتناع کند، شوهر می تواند از او اجرت المثل منزل را مطالبه کند.

4. حبس:

در برخی موارد، ممکن است برای عدم تمکین زوجه مجازات حبس نیز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر زوجه بدون عذر موجه از تمکین خاص (یعنی رابطه جنسی با شوهر) امتناع کند، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

نکته:

 • مجازات‌های عدم تمکین زوجه فقط در صورتی اعمال می شود که عدم تمکین بدون عذر موجه باشد.
 • عذر موجه برای عدم تمکین زوجه عبارتند از:
  • بیماری: اگر زوجه به دلیل بیماری نتواند وظایف خود را در قبال شوهر انجام دهد، عذر موجه محسوب می شود.
  • سوء رفتار شوهر: اگر شوهر با زوجه سوء رفتار کند، زوجه می تواند از تمکین او امتناع کند و این امر عذر موجه محسوب می شود.
  • ترس از ضرر: اگر زوجه از حضور در منزل مشترک احساس ترس و ناامنی کند، می تواند از تمکین شوهر امتناع کند و این امر عذر موجه محسوب می شود.
 • در صورتی که زوجه مدعی عذر موجه برای عدم تمکین باشد، باید دلایل و مستندات خود را به دادگاه ارائه دهد.

 

عدم تمکین زن در ایران

مفهوم عدم تمکین:

در اصطلاح حقوقی ایران، “عدم تمکین” به معنای خودداری زن از انجام وظایف زناشویی خود نسبت به شوهر است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص می‌شود:

 • تمکین عام: به معنای اطاعت زن از شوهر در امور مربوط به زندگی مشترک، مانند سکونت در منزل شوهر، حسن معاشرت با او و انجام امور مربوط به خانه‌داری است.
 • تمکین خاص: به معنای برقراری رابطه جنسی زن با شوهر است.

موارد عدم تمکین:

قانون مدنی ایران موارد متعددی را به عنوان عدم تمکین زن برشمرده است که عبارتند از:

 • ترک بدون مجوز: اگر زن بدون مجوز یا رضایت شوهر منزل مشترک را ترک کند و به آن بازنگردد، ناشزه محسوب می‌شود.
 • استنکاف از تمکین خاص: اگر زن بدون عذر موجه از برقراری رابطه جنسی با شوهر خودداری کند، ناشزه محسوب می‌شود.
 • سوء معاشرت: اگر زن با شوهر خود رفتار نامناسب و ناشایست داشته باشد، به طوری که زندگی مشترک را برای او غیرقابل تحمل کند، ناشزه محسوب می‌شود.
 • عدم اطاعت از اوامر شرعی شوهر: اگر زن از انجام اوامر شرعی و واجب شوهر، مانند نماز خواندن یا روزه گرفتن، خودداری کند، ناشزه محسوب می‌شود.

آثار عدم تمکین:

عدم تمکین زن آثار حقوقی متعددی برای زن و شوهر دارد که عبارتند از:

 • سقوط حق نفقه: زنی که ناشزه باشد، مستحق دریافت نفقه از شوهر خود نیست.
 • حق طلاق برای شوهر: شوهر می‌تواند در صورت ناشزه بودن زن به او طلاق دهد.
 • مجازات‌های کیفری: در برخی موارد، عدم تمکین زن می‌تواند جرم محسوب شده و برای زن مجازات کیفری به دنبال داشته باشد.

راه حل‌های عدم تمکین:

در صورت بروز مشکل عدم تمکین، زن و شوهر باید در وهله اول سعی کنند با گفتگو و مذاکره مشکل خود را حل کنند. در صورتی که این امر میسر نشود، می‌توانند از مشاوره و راهنمایی متخصصان مانند روانشناسان، مددکاران اجتماعی و روحانیون استفاده کنند.

مراجع قضایی:

در نهایت، اگر زن و شوهر نتوانند به تنهایی مشکل خود را حل کنند، می‌توانند به مراجع قضایی، مانند دادگاه خانواده، مراجعه و از آنها درخواست رسیدگی و صدور حکم کنند.

نکات مهم:

 • در مورد عدم تمکین، باید به شرایط و اوضاع و احوال هر مورد خاص توجه کرد و نمی‌توان حکم کلی صادر کرد.
 • در بسیاری از موارد، عدم تمکین ریشه در مشکلات و اختلافات عمیق‌تر بین زن و شوهر دارد و برای حل این مشکل باید به ریشه این اختلافات رسیدگی کرد.
 • زن و شوهر باید با یکدیگر صبر و حوصله داشته باشند و برای حل مشکلات خود تلاش کنند.

اثبات عدم تمکین زن در ایران

در قانون مدنی ایران، تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در امور زناشویی و انجام وظایف قانونی و شرعی خود به عنوان همسر است.

عدم تمکین زن به معنای سرپیچی او از انجام وظایف زناشویی و تمکین از شوهر است.

در صورتی که مرد مدعی عدم تمکین همسر خود باشد، می‌تواند برای اثبات این موضوع و احقاق حقوق خود به یکی از دو روش زیر اقدام کند:

1. طرح دعوای عدم تمکین در دادگاه خانواده:

 • مراجعه به دادگاه: مرد باید با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم به دادگاه خانواده محل زندگی خود مراجعه کند و دادخواست عدم تمکین همسرش را ارائه دهد.
 • اثبات عدم تمکین: مرد باید دلایل و مستندات لازم را برای اثبات عدم تمکین همسر خود به دادگاه ارائه دهد. این دلایل می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
  • شهادت شهود: شهادت دو شاهد عادل مرد که عدم تمکین زن را مشاهده کرده‌اند.
  • اقرار زن: اقرار کتبی یا شفاهی زن به عدم تمکین.
  • صورتجلسه معاینه محل سکونت: صورتجلسه معاینه محل سکونت توسط مأمورین دولتی که نشان‌دهنده عدم حضور زن در منزل باشد.
  • گواهی پزشکی قانونی: گواهی پزشکی قانونی در مواردی که عدم تمکین زن به دلیل نقص عضو یا بیماری باشد.
 • رسیدگی دادگاه: دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات و استماع اظهارات طرفین، در صورت احراز عدم تمکین زن، حکم مقتضی را صادر می‌کند.

2. مراجعه به دفاتر اسناد رسمی:

 • تنظیم اظهارنامه: مرد می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، اظهارنامه‌ای مبنی بر عدم تمکین همسرش تنظیم کند و به او ابلاغ کند.
 • اخطار کتبی: در اظهارنامه باید به زن اخطار داده شود که ظرف مدت مشخصی نسبت به تمکین از شوهر خود اقدام کند.
 • عدم تمکین در موعد مقرر: اگر زن در موعد مقرر در اظهارنامه تمکین نکند، مرد می‌تواند با در دست داشتن رونوشت اظهارنامه و سایر مدارک به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست عدم تمکین همسرش را ارائه دهد.

اثبات عدم تمکین در دادگاه:

اثبات عدم تمکین در دادگاه نیازمند ارائه دلایل و مستندات کافی است.

شهادت شهود، اقرار زن، صورتجلسه معاینه محل سکونت، گواهی پزشکی قانونی و سایر ادله‌ای که به نظر دادگاه مؤثر باشد، می‌توانند در اثبات عدم تمکین مورد استفاده قرار گیرند.

آثار اثبات عدم تمکین:

اثبات عدم تمکین زن در دادگاه می‌تواند آثار حقوقی متعددی به دنبال داشته باشد، از جمله:

 • سقوط حق نفقه زن: زنی که بدون دلیل موجه از تمکین شوهر خودداری کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.
 • اختیار طلاق برای مرد: مرد در صورت اثبات عدم تمکین زن و عدم امکان سازش، می‌تواند از حق طلاق خود استفاده کند.
 • محرومیت از برخی حقوق: در برخی موارد، زن در صورت عدم تمکین ممکن است از برخی حقوق خود مانند حق حضانت فرزند محروم شود.

نکات مهم:

 • اثبات عدم تمکین در دادگاه نیازمند ارائه دلایل و مستندات کافی است.
 • در صورت اثبات عدم تمکین، زن مستحق دریافت نفقه نخواهد بود و مرد می‌تواند از حق طلاق خود استفاده کند.
 • برای طرح دعوای عدم تمکین و یا کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آثار حقوقی آن، می‌توانید به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

موارد عدم تمکین زوجه

عدم تمکین زوجه به معنای استنکاف زن از انجام وظایف خود در قبال شوهر است. این وظایف شامل اطاعت از شوهر در امور زناشویی، سکونت در منزل مشترک و حسن معاشرت می باشد.

موارد عدم تمکین زوجه به شرح زیر است:

1. عدم تمکین خاص:

 • استنکاف از برقراری رابطه جنسی: مهمترین مورد عدم تمکین خاص، استنکاف زوجه از برقراری رابطه جنسی با شوهر است.
 • عدم تمکین از سایر امور زناشویی: علاوه بر رابطه جنسی، موارد دیگری نیز وجود دارد که در زمره تمکین خاص محسوب می شود. به عنوان مثال، زوجه موظف است در انجام تکالیف زناشویی مانند حفظ بهداشت و نظافت بدن، آراستن خود برای شوهر، و تمکین از خواسته های متعارف شوهر در امور جنسی نیز اطاعت کند.

2. عدم سکونت در منزل مشترک:

 • ترک بدون اجازه: اگر زوجه بدون اجازه شوهر از منزل مشترک خارج شود و به آن بازنگردد، مرتکب عدم تمکین شده است.
 • سکونت در منزل غیرمشترک: اگر زوجه با رضایت شوهر در منزلی غیر از منزل مشترک سکونت داشته باشد، اما بعداً بدون اجازه شوهر به منزل مشترک بازنگردد، مرتکب عدم تمکین شده است.

3. سوء رفتار:

 • ایجاد مزاحمت و درگیری: اگر زوجه برای شوهر خود ایجاد مزاحمت کند یا با او درگیر شود، مرتکب سوء رفتار و در نتیجه عدم تمکین شده است.
 • عدم انجام وظایف منزل: اگر زوجه از انجام وظایف منزل مانند آشپزی، نظافت و نگهداری از فرزندان امتناع کند، در برخی موارد می تواند به عنوان سوء رفتار و در نتیجه عدم تمکین تلقی شود.

4. عدم حسن معاشرت:

 • بی احترامی و توهین: اگر زوجه به شوهر خود بی احترامی کند یا او را توهین کند، مرتکب عدم حسن معاشرت و در نتیجه عدم تمکین شده است.
 • عدم اطاعت از اوامر و نواهی شرعی: اگر زوجه از اوامر و نواهی شرعی که شوهر به او ابلاغ می کند اطاعت نکند، در برخی موارد می تواند به عنوان عدم حسن معاشرت و در نتیجه عدم تمکین تلقی شود.

نکته:

 • تشخیص اینکه رفتاری از زوجه مشمول تمکین می شود یا خیر، به شرایط خاص هر مورد و نظر قاضی بستگی دارد.
 • در صورتی که شوهر معتقد باشد که زوجه او مرتکب عدم تمکین شده است، می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست نشوز (عدم تمکین) بدهد.