مشاوره حقوقي

مجازات مشروبات الکلی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

مجازات مشروبات الکلی در ایران

در ایران، مصرف، خرید، فروش، حمل، نگهداری و تولید مشروبات الکلی جرم محسوب می‌شود و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

مجازات مصرف مشروبات الکلی:

 • مجازات شلاق: 80 ضربه شلاق
 • مجازات جزای نقدی: تا 2 میلیون تومان
 • مجازات حبس: تا 6 ماه

مجازات خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی:

 • مجازات شلاق: 60 ضربه شلاق
 • مجازات جزای نقدی: تا 1 میلیون تومان
 • مجازات حبس: تا 3 ماه

مجازات تولید مشروبات الکلی:

 • مجازات شلاق: 60 تا 74 ضربه شلاق
 • مجازات جزای نقدی: تا 5 برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده
 • مجازات حبس: از 6 ماه تا 2 سال

تشدید مجازات:

در برخی موارد، مجازات جرایم مربوط به مشروبات الکلی تشدید می‌شود. به عنوان مثال، اگر جرم در اماکن عمومی یا دولتی ارتکاب یابد، یا اگر مرتکب سابقه ی کیفری داشته باشد، مجازات تشدید خواهد شد.

ضبط اموال:

در همه ی موارد جرایم مربوط به مشروبات الکلی، اموال و آلات و ادواتی که برای ارتکاب جرم استفاده شده است، ضبط خواهد شد.

موارد عدم تعقیب و مجازات:

در برخی موارد، ممکن است مرتکب جرایم مربوط به مشروبات الکلی تعقیب و مجازات نشود. به عنوان مثال، اگر کسی برای اولین بار مرتکب جرم شود و ندامت و پشیمانی خود را ثابت کند، یا اگر جرم به قصد معالجه ی بیمار انجام شده باشد، ممکن است از مجازات معاف شود.

قوانین مربوط به مشروبات الکلی:

 • قانون مجازات اسلامی: مواد 702 تا 705
 • قانون تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر و افراد دخیل در امر قاچاق: ماده 13

قوانین مربوط به مشروبات الکلی در آلمان (آبان 1404)

قوانین مربوط به مشروبات الکلی در آلمان به طور کلی توسط دولت فدرال تعیین می شود، اما برخی از ایالت ها نیز قوانین خاص خود را در این زمینه دارند.

مهمترین نکات مربوط به قوانین مشروبات الکلی در آلمان عبارتند از:

سن قانونی:

 • حداقل سن مجاز برای خرید و مصرف مشروبات الکلی در آلمان 16 سال است.
 • افراد زیر 16 سال مجاز به خرید یا نوشیدن مشروبات الکلی در مکان های عمومی مانند رستوران ها و بارها نیستند.

خرید مشروبات الکلی:

 • مشروبات الکلی فقط می توان از فروشگاه های دارای مجوز و یا سوپرمارکت ها خریداری کرد.
 • فروش مشروبات الکلی به افراد زیر 16 سال ممنوع است.
 • در برخی از ایالت ها، ساعات محدودی برای فروش مشروبات الکلی وجود دارد.

مصرف مشروبات الکلی:

 • نوشیدن مشروبات الکلی در مکان های عمومی به طور کلی مجاز است.
 • رانندگی در حالت مستی غیرقانونی است و مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.
 • نوشیدن مشروبات الکلی در حین کار یا در مکان های عمومی که ممنوع است، غیرقانونی است.

مجازات نقض قوانین مشروبات الکلی:

 • مجازات نقض قوانین مشروبات الکلی بسته به نوع تخلف متفاوت است.
 • جریمه های نقدی، حبس و لغو گواهینامه رانندگی از جمله مجازات های رایج برای نقض قوانین مشروبات الکلی هستند.

مجازات تولید مشروبات الکلی در ایران

طبق قانون مجازات اسلامی، تولید مشروبات الکلی در ایران جرم محسوب شده و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

مجازات این جرم به شرح زیر است:

 • حبس: از 6 ماه تا 1 سال حبس
 • شلاق: تا 74 ضربه شلاق
 • جزای نقدی: تا پنج برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی مکشوفه

علاوه بر مجازات های فوق، مرتکب به ضبط مشروبات الکلی مکشوفه و آلات و ادوات مربوط به آن نیز محکوم خواهد شد.

در برخی موارد، مجازات تولید مشروبات الکلی می تواند شدیدتر نیز باشد. به عنوان مثال، اگر تولید مشروبات الکلی منجر به فوت یا مسمومیت افراد شود، مجازات مرتکب می تواند تشدید شده و به اعدام برسد.

موارد تشدید مجازات:

 • استفاده از مواد سمی یا خطرناک در تولید مشروبات الکلی
 • تولید مشروبات الکلی در مقیاس وسیع
 • ارتباط جرم با سایر جرایم مانند قاچاق یا جعل

مراجع قضایی:

 • شکایت از تولید مشروبات الکلی باید در دادسرای عمومی و انقلاب طرح شود.
 • همچنین می توانید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت آنلاین شکایت خود را ثبت کنید.

 

 

 

مجازات خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ایران

در ایران، خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی جرم محسوب می‌شود و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

قانون مجازات اسلامی در مواد 702 تا 705 به جرم مشروبات الکلی و مجازات‌های آن پرداخته است.

مجازات‌ها:

 • خرید، فروش، حمل یا نگهداری تا یک لیتر مشروب الکلی:
  • حبس از دو تا شش ماه
  • جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال
  • شلاق از 20 تا 74 ضربه
 • خرید، فروش، حمل یا نگهداری بیش از یک لیتر مشروب الکلی:
  • حبس از شش ماه تا دو سال
  • جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال
  • شلاق از 40 تا 74 ضربه
 • تکرار جرم: در صورت تکرار جرم، مجازات مرتکب به دو برابر حد اقل مجازات مقرر در ماده 702 افزایش می‌یابد.
 • محل وقوع جرم: اگر جرم در اماکن عمومی مانند پارک‌ها، معابر، اماکن دولتی و … رخ دهد، مجازات مرتکب به نصف بیشتر از حد اقل مجازات مقرر در ماده 702 افزایش می‌یابد.

نکته:

 • مصادره: علاوه بر مجازات‌های حبس، شلاق و جزای نقدی، در همه موارد ارتکاب جرم مشروبات الکلی، مشروبات الکلی کشف شده مصادره خواهد شد.
 • تخفیف مجازات: در صورت وجود شرایطی مانند پشیمانی و توبه متهم، همکاری با مقامات قضایی و جبران خسارات وارده به فرد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد یا به تعویق اندازد.

موارد قانونی مرتبط:

 • ماده 702 قانون مجازات اسلامی
 • ماده 703 قانون مجازات اسلامی
 • ماده 704 قانون مجازات اسلامی
 • ماده 705 قانون مجازات اسلامی

توصیه:

 • از هرگونه فعالیتی که مرتبط با خرید، فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی باشد، خودداری کنید.
 • در صورت مشاهده جرم مشروبات الکلی، مراتب را به پلیس یا مراجع قضایی گزارش دهید.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین مربوط به مشروبات الکلی، می‌توانید با یک وکیل مجرب مشورت کنید.

 

 

مجازات مصرف مشروبات الکلی در ایران

مجازات مصرف مشروبات الکلی در ایران، بسته به شرایط مختلف، متفاوت است.

مهمترین موارد مربوط به مجازات مصرف مشروبات الکلی عبارتند از:

 • شرب خمر: طبق قانون مجازات اسلامی، شرب خمر جرم محسوب شده و مجازات آن برای بار اول، 80 ضربه شلاق است.
 • ارتکاب جرم تحت تاثیر الکل: اگر کسی در حال مستی مرتکب جرمی شود، علاوه بر مجازات آن جرم، به مجازات شرب خمر نیز محکوم خواهد شد.
 • حمل و نگهداری مشروبات الکلی: حمل و نگهداری مشروبات الکلی جرم محسوب شده و مجازات آن 6 ماه تا 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده است.
 • خرید و فروش مشروبات الکلی: خرید و فروش مشروبات الکلی جرم محسوب شده و مجازات آن 6 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا جریمه نقدی از 1.5 میلیون تا 12 میلیون ریال است.
 • تولید و توزیع مشروبات الکلی: تولید و توزیع مشروبات الکلی جرم محسوب شده و مجازات آن 6 ماه تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی تا ده برابر ارزش عرفی کالا است.
 • تدارک مکان برای مصرف مشروبات الکلی: تدارک مکان برای مصرف مشروبات الکلی یا دعوت عموم به مصرف آن جرم محسوب شده و مجازات آن 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا جریمه نقدی از 1.5 میلیون تا 12 میلیون ریال است.

نکات مهم:

 • مجازات‌های فوق‌الذکر در مورد افراد غیرمسلمان فرق می‌کند.
 • در برخی موارد، مانند اطفال و مجانین، ممکن است مجازات‌های جایگزین برای شرب خمر در نظر گرفته شود.
 • برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد مجازات مصرف مشروبات الکلی، باید به قوانین مربوطه و همچنین نظرات مراجع قضایی مراجعه کرد.

مراحل شکایت در خصوص مشروبات الکلی در ایران

در ایران، نیروی انتظامی متولی اصلی رسیدگی به جرایم مربوط به مشروبات الکلی است.

مراحل شکایت به شرح زیر است:

1. جمع آوری مدارک:

 • اگر شاهد جرمی هستید، مانند خرید و فروش یا مصرف مشروبات الکلی، محل و زمان وقوع جرم را به طور دقیق یادداشت کنید.
 • اگر قربانی جرمی هستید، مانند مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی، مدارک پزشکی خود را جمع آوری کنید.

2. تماس با پلیس:

 • با شماره 110 تماس بگیرید و جرم را گزارش دهید.
 • به طور کامل و دقیق جزئیات جرم را به مأمور پلیس شرح دهید.

3. مراجعه به کلانتری:

 • پس از تماس با پلیس، به نزدیکترین کلانتری محل وقوع جرم مراجعه کنید.
 • جرم را به طور کتبی به مأمور کلانتری شرح دهید.
 • مدارک خود را به مأمور کلانتری ارائه دهید.

4. تحقیقات مقدماتی:

 • مأموران پلیس تحقیقات مقدماتی را در خصوص جرم انجام می دهند.
 • در صورت لزوم، محل وقوع جرم مورد بازرسی قرار می گیرد.
 • از شاهدان و مطلعین جرم تحقیق می شود.

5. صدور قرار مجرمیت:

 • اگر پلیس دلایل کافی برای اثبات جرم پیدا کند، برای متهم قرار مجرمیت صادر می کند.
 • متهم به دادسرا فرستاده می شود.

6. رسیدگی در دادسرا:

 • در دادسرا، پرونده ی متهم مورد بررسی قرار می گیرد.
 • اگر دادستان دلایل کافی برای اثبات جرم پیدا کند، کیفرخواست صادر می کند.
 • متهم به دادگاه فرستاده می شود.

7. رسیدگی در دادگاه:

 • در دادگاه، به پرونده ی متهم رسیدگی می شود.
 • متهم و شاکی می توانند در دادگاه حاضر شده و دفاعیات خود را ارائه دهند.
 • قاضی دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، حکم نهایی را صادر می کند.

نکات مهم:

 • هنگام گزارش جرم، تا حد امکان جزئیات را به پلیس ارائه دهید.
 • اگر مورد تهدید یا آزار و اذیت قرار گرفته اید، فوراً با پلیس تماس بگیرید.
 • از یک وکیل مجرب برای پیگیری قانونی جرم و احقاق حقوق خود کمک بگیرید.