مشاوره حقوقي

مجازات مصرف ماری جوانا چیست؟

مشاوره حقوقی آنلاین

مجازات مصرف ماری جوانا در ایران به موارد مختلفی از جمله میزان مصرف، سابقه جرم و شرایط فرد بستگی دارد.

در اینجا به طور خلاصه به مجازات های رایج مصرف ماری جوانا اشاره می شود:

 • بار اول:
  • جریمه نقدی: تا 5 میلیون ریال
  • تا 30 ضربه شلاق
  • معتاد محسوب شدن و در صورت تکرار، مجازات های سنگین تر اعمال خواهد شد.
 • بار دوم:
  • جریمه نقدی: از 5 تا 20 میلیون ریال
  • تا 70 ضربه شلاق
  • حبس از 1 تا 3 ماه
 • بار سوم و بیشتر:
  • جریمه نقدی: از 20 تا 100 میلیون ریال
  • تا 74 ضربه شلاق
  • حبس از 3 تا 6 ماه

در برخی موارد، مجازات های جایگزین حبس نیز ممکن است اعمال شود، مانند:

 • محدودیت از حقوق اجتماعی
 • محرومیت از خدمات اجتماعی
 • انجام خدمات عمومی
 • معالجه و بازپروری

توجه:

 • مجازات های ذکر شده فقط جنبه اطلاع رسانی دارند و ممکن است در شرایط مختلف تغییر کنند.
 • برای اطلاعات دقیق و جزئی در خصوص مجازات مصرف ماری جوانا، به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.
 • مصرف ماری جوانا می تواند عوارض جسمی و روحی متعددی به دنبال داشته باشد.
 • بهتر است از مصرف ماری جوانا خودداری کنید.

مجازات مصرف مواد مخدر در ایران

مجازات مصرف مواد مخدر در ایران به نوع مواد مخدر، میزان مصرف و سابقه جرم فرد معتاد بستگی دارد:

مصرف مواد مخدر سنتی:

 • بار اول: پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس.
 • بار دوم: پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
 • بار سوم: پانصد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و هفتاد تا نود ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس.
 • بار چهارم: اعدام و مصادره اموال.

مصرف مواد مخدر صنعتی:

 • بار اول: تا دو گرم، دو تا پنج سال حبس و تا ۷۰ ضربه شلاق.
 • بار دوم: از دو تا پنج گرم، پنج تا هشت سال حبس و تا ۷۰ ضربه شلاق.
 • بار سوم: از پنج تا پانزده گرم، ده تا پانزده سال حبس و تا ۷۰ ضربه شلاق.
 • بار چهارم: بیش از پانزده گرم، اعدام و مصادره اموال.

نکات مهم:

 • معتادان متجاهر: معتادانی که در محل‌های عمومی اقدام به مصرف مواد مخدر می‌کنند، معتاد متجاهر محسوب می‌شوند و به مراکز بازپروری معرفی می‌شوند.
 • مجازات‌های جایگزین حبس: در برخی موارد قاضی می‌تواند به جای حبس، مجازات‌های جایگزینی مانند محدودیت از خدمات اجتماعی، کار اجباری و ممنوعیت از خروج از کشور را برای مجرم در نظر بگیرد.
 • درمان و بازپروری: هدف اصلی از مجازات مصرف مواد مخدر، درمان و بازپروری معتادان است.

برای آگاهی دقیق از مجازات مصرف مواد مخدر و شرایط آن، باید به یک وکیل یا متخصص حقوقی مراجعه کنید.

 

مجازات مصرف گل در ایران به موارد مختلفی از جمله میزان مصرف، سابقه جرم و شرایط فرد بستگی دارد.

در اینجا به طور خلاصه به مجازات های رایج مصرف گل اشاره می شود:

 • بار اول:
  • جریمه نقدی: تا 5 میلیون ریال
  • تا 30 ضربه شلاق
  • معتاد محسوب شدن و در صورت تکرار، مجازات های سنگین تر اعمال خواهد شد.
 • بار دوم:
  • جریمه نقدی: از 5 تا 20 میلیون ریال
  • تا 70 ضربه شلاق
  • حبس از 1 تا 3 ماه
 • بار سوم و بیشتر:
  • جریمه نقدی: از 20 تا 100 میلیون ریال
  • تا 74 ضربه شلاق
  • حبس از 3 تا 6 ماه

در برخی موارد، مجازات های جایگزین حبس نیز ممکن است اعمال شود، مانند:

 • محدودیت از حقوق اجتماعی
 • محرومیت از خدمات اجتماعی
 • انجام خدمات عمومی
 • معالجه و بازپروری

توجه:

 • مجازات های ذکر شده فقط جنبه اطلاع رسانی دارند و ممکن است در شرایط مختلف تغییر کنند.
 • برای اطلاعات دقیق و جزئی در خصوص مجازات مصرف گل، به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.
 • مصرف گل می تواند عوارض جسمی و روحی متعددی به دنبال داشته باشد.
 • بهتر است از مصرف گل خودداری کنید.

همچنین:

 • مصرف گل در ایران جرم محسوب می‌شود و با مجازات های سنگینی همراه است.
 • قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، مواد 135 تا 140 به جرم انگاری و مجازات مصرف مواد مخدر از جمله گل می پردازد.
 • مصرف گل می تواند عوارض جسمی و روحی متعددی مانند اعتیاد، افسردگی، اضطراب و مشکلات حافظه ایجاد کند.
 • بهتر است از مصرف گل خودداری کنید و در صورت نیاز به کمک، از متخصصان روانشناسی و ترک اعتیاد کمک بگیرید.

مجازات مصرف علف (ماری‌جوانا) در ایران

مصرف علف (ماری‌جوانا) در ایران جرم محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح زیر است:

بار اول:

 • تا ۵ گرم: پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۲۵ ضربه شلاق
 • بیش از ۵ گرم تا ۱۵ گرم: دو تا پنج سال حبس و تا ۷۰ ضربه شلاق

بار دوم:

 • از ۱۵ تا ۳۰ گرم: پنج تا ده سال حبس و تا ۷۰ ضربه شلاق
 • بیش از ۳۰ گرم: ده تا پانزده سال حبس و تا ۷۰ ضربه شلاق

بار سوم:

 • اعدام و مصادره اموال

نکات مهم:

 • معتادان متجاهر: معتادانی که در محل‌های عمومی اقدام به مصرف مواد مخدر می‌کنند، معتاد متجاهر محسوب می‌شوند و به مراکز بازپروری معرفی می‌شوند.
 • مجازات‌های جایگزین حبس: در برخی موارد قاضی می‌تواند به جای حبس، مجازات‌های جایگزینی مانند محدودیت از خدمات اجتماعی، کار اجباری و ممنوعیت از خروج از کشور را برای مجرم در نظر بگیرد.
 • درمان و بازپروری: هدف اصلی از مجازات مصرف مواد مخدر، درمان و بازپروری معتادان است.

توجه:

 • این اطلاعات فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد مجازات مصرف علف، باید به یک وکیل متخصص مراجعه کنید.

توصیه:

 • مصرف مواد مخدر، اعم از علف (ماری‌جوانا) و سایر مواد مخدر، سلامتی شما را به خطر می‌اندازد و عواقب قانونی و اجتماعی منفی به دنبال دارد. از مصرف مواد مخدر خودداری کنید.