مشاوره حقوقي

محاسبه دیه

مشاوره حقوقی آنلاین

محاسبه دیه

دیه در اصطلاح حقوقی ایران، به معنی مالی است که به موجب قانون به عنوان مجازات جرم قتل یا نقص عضو به شخص زیان‌دیده یا اولیای دم مقتول پرداخت می‌شود. میزان دیه بر اساس نوع جنایت، جنسیت و دین مصدوم یا مقتول و زمان وقوع جرم تعیین می‌شود.

انواع دیه:

 • دیه کامل انسان: دیه کامل انسان در سال 1403 برای مرد مسلمان 330 میلیون تومان و برای زن مسلمان 165 میلیون تومان است.
 • دیه نفس: دیه نفس به دیه کامل انسان گفته می‌شود.
 • دیه ارش: دیه ارش در مواردی پرداخت می‌شود که دیه در شرع تعیین نشده باشد. در این موارد، میزان دیه توسط کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و شدت آسیب تعیین می‌شود.

عوامل موثر در محاسبه دیه:

 • نوع جنایت: دیه قتل عمد، قتل غیرعمد، شبه عمد، خطای محض و نقص عضو با یکدیگر متفاوت است.
 • جنسیت: دیه مرد مسلمان دو برابر دیه زن مسلمان است. دیه زن غیرمسلمان نصف دیه زن مسلمان و دیه مرد غیرمسلمان یک سوم دیه مرد مسلمان است.
 • دین: دیه مسلمانان و غیرمسلمانان با یکدیگر متفاوت است.
 • زمان وقوع جرم: نرخ دیه هرسال توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود و برای جرایمی که در سال‌های مختلف اتفاق می‌افتند، نرخ دیه همان سال ملاک عمل قرار می‌گیرد.

روش محاسبه دیه:

برای محاسبه دیه باید ابتدا نوع جنایت، جنسیت، دین و تاریخ وقوع جرم را مشخص کرد. سپس با استفاده از جدول نرخ دیه که هرسال توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود، می‌توان میزان دیه را محاسبه کرد.

جدول نرخ دیه سال 1403:

نوع عضو دیه کامل مرد مسلمان دیه کامل زن مسلمان
نفس 330 میلیون تومان 165 میلیون تومان
سر 1/3 دیه کامل 1/6 دیه کامل
دست راست 1/10 دیه کامل 1/20 دیه کامل
دست چپ 1/5 دیه کامل 1/10 دیه کامل
پا راست 1/7 دیه کامل 1/14 دیه کامل
پا چپ 1/14 دیه کامل 1/28 دیه کامل
زبان 1/10 دیه کامل 1/20 دیه کامل
دو چشم 1/2 دیه کامل 1/4 دیه کامل
یک چشم 1/4 دیه کامل 1/8 دیه کامل
دو گوش 1/10 دیه کامل 1/20 دیه کامل
یک گوش 1/20 دیه کامل 1/40 دیه کامل
بینی 1/3 دیه کامل 1/6 دیه کامل
منافع آلت تناسلی 1/3 دیه کامل 1/6 دیه کامل

نکات مهم:

 • در صورت فوت مصدوم یا مقتول، دیه به اولیای دم او پرداخت می‌شود.
 • اولیای دم می‌توانند نسبت به دریافت دیه به صورت نقد یا اقساط توافق کنند.
 • در صورت تمکن نداشتن قاتل از پرداخت دیه، او به حبس محکوم می‌شود.

قوانین محاسبه دیه در ایران

قوانین محاسبه دیه در ایران بر اساس نوع جرم، جنسیت و دین مصدوم یا مقتول و همچنین سال وقوع جرم متفاوت است.

انواع دیه:

 • دیه کامل: دیه کامل به دیه نفس یا دیه انسان کامل گفته می‌شود و به میزان 33 اونس (تقریباً 1000 مثقال شرعی) طلای ناب است.
 • دیه نصف: نصف دیه کامل به دیه زن مسلمان و دیه مرد غیرمسلمان تعلق می‌گیرد.
 • دیه ثلث: ثلث دیه کامل به دیه مرد مسلمان تعلق می‌گیرد.

دیه اعضاء و جوارح:

دیه اعضاء و جوارح نیز در قانون مجازات اسلامی به تفصیل مشخص شده است. به عنوان مثال، دیه دست راست نصف دیه کامل، دیه چشم چپ یک سوم دیه کامل و دیه زبان ثلث دیه کامل است.

نحوه محاسبه دیه:

 • نرخ دیه: نرخ دیه هرسال توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می‌شود.
 • نوع جرم: دیه در جرایم عمدی و غیرعمدی متفاوت است. در جرایم عمدی، دیه کامل به مصدوم یا اولیای دم مقتول تعلق می‌گیرد. در جرایم غیرعمدی، دیه بر اساس نوع جرم و شدت آسیب تعیین می‌شود.
 • جنسیت: دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است. دیه مرد غیرمسلمان نیز نصف دیه مرد مسلمان است.
 • دین: دیه مسلمانان و غیرمسلمانان با هم متفاوت است.

 

قوانین دیه کامل در سال 1403

دیه کامل در سال 1403 به شرح زیر است:

 • دیه کامل انسان مسلمان: 333 سکه طلای بهار آزادی (معادل 4 میلیارد و 950 میلیون تومان)
 • دیه کامل زن مسلمان: نصف دیه کامل مرد مسلمان (معادل 1 میلیارد و 485 میلیون تومان)
 • دیه کامل دیه غیرمسلمان: نصف دیه کامل مسلمان (معادل 2 میلیارد و 475 میلیون تومان برای مرد و 742 میلیون و 500 هزار تومان برای زن)

نکات:

 • دیه در ماه های حرام 1/4 بیشتر از ماه های عادی محاسبه می شود.
 • دیه تصادفات رانندگی در ماه های حرام نیز 1/4 بیشتر از ماه های عادی محاسبه می شود.
 • دیه اطفال زیر سن بلوغ نصف دیه کامل است.
 • دیه افراد مجنون و دیوانه نیز نصف دیه کامل است.

انواع دیه:

 • دیه نفس: دیه ای که به سبب قتل نفس پرداخت می شود.
 • دیه عضو: دیه ای که به سبب نقص عضو یا از کار افتادگی عضو پرداخت می شود.
 • ارش: دیه ای که در مواردی که دیه در شرع تعیین نشده است توسط قاضی تعیین می شود.

نحوه پرداخت دیه:

 • دیه را می توان به صورت نقدی یا اقساطی پرداخت کرد.
 • در صورت فوت ضارب، دیه بر عهده عاقله او (مردان خویشاوند نسبی ضارب تا درجه چهارم) می باشد.

قوانین مربوط به دیه در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه آمده است.

قوانین دیه نصف در ایران

در حال حاضر در ایران، دیه زن نصف دیه مرد است. این موضوع در ماده 550 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است.

موارد استثنا:

 • دیه دیه جنایات نفس: در برخی از جنایات نفس، مانند قتل، دیه زن و مرد مساوی است. به این موارد، “دیه تام” یا “دیه کامل” گفته می‌شود.
 • دیه جنایات عمدی: در جنایات عمدی، اگر دیه کمتر از ثلث دیه کامل باشد، دیه زن و مرد مساوی خواهد بود.
 • دیه جنایات غیرعمدی: در جنایات غیرعمدی، اگر دیه کمتر از ثلث دیه کامل باشد، دیه زن و مرد مساوی خواهد بود.
 • دیه دیه اعضای بدن: در دیه دیه اعضای بدن، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و دیه هر عضو برای زن و مرد یکسان است.

تغییرات در قانون دیه:

 • رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: در سال 1398، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه‌ای اعلام کرد که در سوانح رانندگی، صندوق تأمین خسارات بدنی موظف به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد به مصدومان زن خواهد بود. این رأی شامل دیه دیه دیه اعضای بدن نیز می‌شود.
 • لایحه اصلاح قانون دیه و ارش: در حال حاضر لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که به دنبال برابری کامل دیه زن و مرد است.

مبانی فقهی دیه نصف:

دیه نصف از مبانی فقهی مختلفی از جمله روایات و اجماع فقها استخراج شده است. برخی از فقها معتقدند که دلیل نصف بودن دیه زن، نقصان عقل و قدرت زن نسبت به مرد است.

مخالفت‌ها با دیه نصف:

بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان با دیه نصف مخالف هستند و آن را خلاف اصل برابری زن و مرد می‌دانند. آنها معتقدند که دیه نصف، زن را در جایگاه فرودست قرار می‌دهد و به نوعی تبعیض علیه زنان محسوب می‌شود.

قوانین دیه ثلث

دیه ثلث به یک سوم دیه کامل انسان گفته می‌شود. در قانون مجازات اسلامی، دیه ثلث در موارد زیر به مجرم تعلق می‌گیرد:

 • قطع یک سوم زبان: اگر جنایتی باعث قطع یک سوم زبان شود، دیه آن یک سوم دیه کامل است.
 • قطع بیضه راست: دیه بیضه راست یک سوم دیه کامل است.
 • قطع یک سوم بینی: دیه قطع یک سوم بینی یک سوم دیه کامل است.
 • قطع یک سوم لب: دیه قطع یک سوم لب یک سوم دیه کامل است.
 • قطع یک سوم نوک زبان: دیه قطع یک سوم نوک زبان یک سوم دیه کامل است.
 • قطع یک سوم حلق: دیه قطع یک سوم حلق یک سوم دیه کامل است.
 • قطع یک سوم مخرج: دیه قطع یک سوم مخرج یک سوم دیه کامل است.
 • قطع یک سوم مثانه: دیه قطع یک سوم مثانه یک سوم دیه کامل است.
 • قطع یک سوم حشفه: دیه قطع یک سوم حشفه یک سوم دیه کامل است.
 • قطع یک سوم کلیه: دیه قطع یک سوم کلیه یک سوم دیه کامل است.
 • قطع یک سوم طحال: دیه قطع یک سوم طحال یک سوم دیه کامل است.
 • قطع یک سوم معده: دیه قطع یک سوم معده یک سوم دیه کامل است.
 • قطع یک سوم روده: دیه قطع یک سوم روده یک سوم دیه کامل است.
 • قطع یک سوم ریه: دیه قطع یک سوم ریه یک سوم دیه کامل است.
 • قطع یک سوم کبد: دیه قطع یک سوم کبد یک سوم دیه کامل است.
 • قطع یک سوم نخاع: دیه قطع یک سوم نخاع یک سوم دیه کامل است.

توجه:

 • در مواردی که جنایت باعث قطع بیشتر از یک سوم عضو شود، دیه به نسبت قطعی عضو محاسبه می‌شود.
 • دیه ثلث فقط به مردان تعلق می‌گیرد و برای زنان در این موارد دیه نصف دیه ثلث تعیین شده است.
 • در صورت فوت مصدوم یا مقتول، دیه به اولیای دم او پرداخت می‌شود.

دیه اعضاء و جوارح در ایران

دیه اعضاء و جوارح در قانون مجازات اسلامی به تفصیل مشخص شده است. میزان دیه هر عضو یا جارحه با توجه به نوع آن، کامل یا ناقص بودن عضو و همچنین جنسیت و دین مصدوم متفاوت است.

دسته‌بندی کلی دیه اعضاء و جوارح:

 • اعضاء و جوارحی که دیه کامل دارند: دست راست، چشم چپ، زبان، منافع حواس پنجگانه (بویایی، چشایی، بینایی، شنوایی و لامسه) به صورت کامل.
 • اعضاء و جوارحی که دیه نصف دارند: دست چپ، چشم راست، پا، کلیه، بیضه، حنجره، قفسه سینه، طحال، مثانه، زبانه، منافع بیضه و … به صورت کامل.
 • اعضاء و جوارحی که دیه ثلث دارند: انگشتان دست و پا به صورت جداگانه، لب، دندان، لثه، بینی، نوک زبان، نوک انگشتان.
 • اعضاء و جوارحی که ارش دارند: سایر اعضاء و جوارحی که در قانون مجازات اسلامی دیه مشخصی برای آنها تعیین نشده است، مشمول ارش می‌شوند. ارش مبلغی است که توسط کارشناس یا داور تعیین می‌شود و بر اساس صلح و سازش بین طرفین قابل تغییر است.

تفاوت دیه در مرد و زن:

دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است. به عنوان مثال، دیه دست راست زن مسلمان نصف دیه دست راست مرد مسلمان است. دیه مرد غیرمسلمان نیز نصف دیه مرد مسلمان است.

تفاوت دیه در جرایم عمدی و غیرعمدی:

در جرایم عمدی، دیه کامل به مصدوم یا اولیای دم مقتول تعلق می‌گیرد. در جرایم غیرعمدی، دیه بر اساس نوع جرم و شدت آسیب تعیین می‌شود.

نحوه محاسبه دیه:

نرخ دیه هرسال توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می‌شود. برای محاسبه دقیق دیه باید به یکی از مراجع زیر مراجعه کرد:

 • دفاتر دادیاری: دفاتر دادیاری دادسراها صلاحیت محاسبه دیه را دارند.
 • پزشکان قانونی: پزشکان قانونی با توجه به نوع و شدت آسیب، میزان دیه را به صورت دقیق تعیین می‌کنند.
 • کارشناسان رسمی دادگستری: کارشناسان رسمی دادگستری در رشته پزشکی قانونی نیز می‌توانند دیه را محاسبه کنند.

نکات مهم:

 • دیه علاوه بر خسارات مالی، جنبه تنبیهی نیز دارد و به منظور مجازات جانی و عامل جرم پرداخت می‌شود.
 • در صورت فوت مصدوم در اثر جرم، دیه به اولیای دم او تعلق می‌گیرد.
 • اولیای دم می‌توانند بجای دریافت دیه، قصاص نفس را انتخاب کنند.
 • در برخی موارد، دیه به صورت اقساط به مصدوم یا اولیای دم مقتول پرداخت می‌شود.