مشاوره حقوقی انحصار وراثت

محرومیت از ارث مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

محرومیت از ارث در ایران

در قانون مدنی ایران، مواردی برای محرومیت از ارث اشخاص در نظر گرفته شده است. این موارد به شرح زیر است:

1. قتل عمدی مورث:

 • هرگاه کسی عمداً مورث (کسی که از او ارث می برند) خود را به قتل برساند، از ارث او محروم می شود.
 • فرقی ندارد که قاتل فرزند، همسر یا شخص ثالث باشد.
 • دلیل محرومیت: این حکم به عنوان نوعی مجازات برای قاتل و برای پیشگیری از قتل به منظور سوء استفاده از ارث در نظر گرفته شده است.

2. کفر:

 • هر کافری از ارث مسلمان محروم می شود.
 • کفر به معنای انکار خدا، پیامبران یا ائمه معصومین (ع) است.
 • دلیل محرومیت: این حکم به دلیل تفاوت عقیده بین کافر و مسلمان و عدم تناسب ارث بردن کافر از مسلمان در نظر گرفته شده است.

3. لعن والدین:

 • هرگاه کسی پدر و مادر خود را لعن کند، از ارث آنها محروم می شود.
 • لعن به معنای نفرین کردن و طلب مرگ است.
 • دلیل محرومیت: این حکم به دلیل بی احترامی به پدر و مادر و عدم قدردانی از آنها در نظر گرفته شده است.

4. ارتداد:

 • هرگاه کسی پس از مسلمان شدن از اسلام مرتد شود، از ارث مسلمانان محروم می شود.
 • ارتداد به معنای بازگشت از اسلام است.
 • دلیل محرومیت: این حکم به دلیل تغییر عقیده و عدم پایبندی به اسلام در نظر گرفته شده است.

نکات:

 • محرومیت از ارث فقط در موارد قانونی و با حکم دادگاه قابل اعمال است.
 • اشخاصی که مشمول موارد فوق هستند، فقط از ارث مورث خاص (کسی که به قتل رسیده، لعن شده یا از او ارتداد یافته) محروم می شوند و از ارث سایر اشخاص محروم نمی شوند.
 • محرومیت از ارث شامل فرزندان قاتل، کافر، لعن کننده و مرتد نمی شود.
 • در برخی موارد، امکان بخشش برای اشخاصی که مرتکب جرم شده و مشمول محرومیت از ارث شده اند، وجود دارد.

 • در این پاسخ، صرفا به توضیح اجمالی محرومیت از ارث در ایران پرداخته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص محرومیت از ارث، می توانید به کتب و منابع حقوقی تخصصی مراجعه کنید.
 • همچنین، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص محرومیت از ارث، باید به وکیل یا مشاوره حقوقی مجرب مراجعه کنید.

 

قوانین محرومیت از ارث در ایران

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، محروم کردن وراث از ارث به طور کامل امکان پذیر نیست.

ماده ۸۳۷ قانون مدنی صراحتاً بیان می‌کند که:

“هیچ کس نمی‌تواند وراث خود را از ارث محروم کند.”

با این حال، در برخی موارد، ممکن است سهم الارث برخی از وراث محدود یا از بین برود. به این موارد “حجب” و “موانع ارث” گفته می‌شود.

موانع ارث به عواملی گفته می‌شود که مانع از رسیدن ارث به شخص واجد شرایط می‌شود. این موانع عبارتند از:

 • قتل مورث: قاتلی که عمداً مورث خود را به قتل برساند، از ارث او محروم می‌شود.
 • کفر: در نظام حقوقی ایران، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.
 • لعان: در صورت لعان زن و شوهر، هر کدام که زنده بماند از دیگری ارث نمی‌برد.
 • ولد زنا: فرزند حاصل از زنا، از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد.

حجب به حالتی گفته می‌شود که در آن، وجود یک وارث، مانع از ارث بردن وارث دیگر می‌شود.

موارد حجب عبارتند از:

 • حجب قرابت: در این حالت، وارثی که به مورث نزدیک‌تر است، وارث دورتر را از ارث محروم می‌کند.
 • حجب سبب: در این حالت، وجود یک سبب خاص، مانع از ارث بردن برخی وراث می‌شود. به عنوان مثال، شوهر از زن که برای او اولاد زاییده باشد، بیش از نصف ارث نمی‌برد.

نکته مهم:

 • احکام مربوط به محرومیت از ارث، از پیچیدگی‌های حقوقی برخوردار است.
 • در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام در این زمینه، توصیه می‌شود به یک وکیل یا حقوقدان متخصص مراجعه کنید.

 

قوانین محرومیت از ارث در ایران

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، محروم کردن وراث از ارث به طور مطلق امکان‌پذیر نیست.

ماده ۸۳۷ قانون مدنی در این خصوص اعلام می‌دارد: “هیچ‌کس نمی‌تواند به وسیله وصیت یا به غیر آن، ترکه خود را از وراث خود سلب کند یا وصیت به نفع غیر وارث کند مگر به قدر ثلث ماترک”.

به عبارت دیگر، مالک فقط می‌تواند تا یک سوم از اموال خود را پس از فوت به غیر وراث وصیت کند و دو سوم باقی تحت عنوان فرض به وراث قانونی می‌رسد.

موارد استثنای محرومیت از ارث:

با وجود قاعده کلی عدم امکان محرومیت از ارث، در برخی موارد خاص، امکان محرومیت از ارث وجود دارد. این موارد عبارتند از:

 • قتل عمدی مورث: طبق ماده ۸۸۰ قانون مدنی، قاتل عمدی مورث از ارث او محروم می‌شود.
 • لعان: در صورتی که بین زن و شوهر لعان صورت بگیرد و یکی از آنها در مدت عده فوت کند، در این صورت هر کدام که زنده بماند از شخص متوفی ارث نمی‌برد.
 • زنا: فرزند ناشی از زنا از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد.
 • عدم اعتقاد به اسلام: طبق احکام فقهی، مسلمان از کافر ارث نمی‌برد. البته اگر کافر بمیرد و یکی از وراث او مسلمان باشد، تمام اموالش به او می‌رسد.

نکات مهم:

 • محرومیت از ارث در موارد استثنایی نیز باید به اثبات برسد و از طریق مراجع قضایی طی مراحل قانونی انجام شود.
 • وصیت به نفع غیر وارث تا سقف ثلث ماترک باید به طور شفاهی یا کتبی و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود.
 • در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال در خصوص قوانین مربوط به محرومیت از ارث، می‌توانید به یک وکیل متخصص در امور ارث مراجعه نمایید.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ، صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به هیچ وجه جایگزین مشاوره تخصصی با وکیل یا کارشناسان ذیربط نمی‌باشد.
 • قوانین و مقررات مربوط به ارث و محرومیت از ارث در حال تغییر است و لذا برای اطمینان از صحت و به روز بودن اطلاعات، حتماً به مراجع ذیربط مراجعه نمایید.

محرومیت از ارث فرزند در ایران

در قانون مدنی ایران، فرزندان به طور طبیعی از پدر و مادر خود ارث می‌برند. با این حال، در برخی موارد، ممکن است فرزندی از ارث محروم شود.

موارد محرومیت از ارث فرزند:

 • قتل عمد پدر یا مادر: طبق ماده 880 قانون مدنی، هرگاه فرزندی عمداً پدر یا مادر خود را به قتل برساند، از ارث آنها محروم می‌شود.
 • للعان: طبق ماده 881 قانون مدنی، اگر پدر، فرزند خود را لعن کند و لعان ثابت شود، فرزند از ارث پدر محروم می‌شود.
 • کفر: طبق ماده 881 مکرر قانون مدنی، اگر متوفی مسلمان باشد و فرزند او کافر باشد، فرزند از ارث متوفی محروم می‌شود.
 • نسیم: طبق ماده 882 قانون مدنی، اگر فرزند، پدر یا مادر خود را نسبت به زنا تهمت بزند و تهمت او ثابت شود، از ارث آنها محروم می‌شود.
 • عدم اقرار به نسب: طبق ماده 883 قانون مدنی، اگر فرزند به پدر یا مادر خود اقرار به نسب نکند و نسبت او ثابت نشود، از ارث آنها محروم می‌شود.

نکات:

 • محرومیت از ارث در موارد ذکر شده، مطلق نیست و استثناهایی دارد.
 • برای مثال، اگر فرزند، پدر یا مادر خود را به قتل برساند، اما قتل در شرایطی باشد که قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات قصاص یا دیه تعیین کرده باشد، فرزند از ارث محروم نمی‌شود.
 • همچنین، اگر فرزند، پدر یا مادر خود را لعن کند، اما لعان به اشتباه باشد، فرزند از ارث محروم نمی‌شود.
 • محرومیت از ارث در موارد ذکر شده، فقط شامل ارث از پدر یا مادر است و شامل ارث از اجداد یا سایر بستگان نمی‌شود.
 • در صورت محرومیت از ارث، سهم آن فرزند به سایر وراث می‌رسد.

 • در این پاسخ، صرفاً به اطلاعات کلی مربوط به محرومیت از ارث فرزند در ایران اشاره شده است. برای بررسی دقیق وضعیت و ارائه مشاوره حقوقی مناسب، لازم است به یک وکیل متخصص مراجعه شود.

 

موارد محرومیت از ارث فرزند

در قانون جمهوری اسلامی ایران، موارد زیر موجب محرومیت فرزند از ارث پدر یا مادر می‌شود:

1. قتل مورث:

 • طبق ماده ۸۸۰ قانون مدنی، هرگاه کسی عمداً مورث خود را بکشد، از ارث او محروم می‌شود.
 • فرقی نمی‌کند که قاتل به تنهایی مرتکب قتل شده باشد یا با مشارکت دیگری.
 • قتل غیر عمدی موجب محرومیت از دیه می‌شود، نه ارث.

2. کفر:

 • طبق قانون مدنی، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.
 • اما اگر مسلمانی بمیرد و در بین وراث او فرد مسلمانی باشد، تمام اموال او به آن فرد می‌رسد.

3. ولد الزنا:

 • فرزندی که حاصل یک رابطه نامشروع باشد و ولد الزنا محسوب شود، از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد.
 • البته ولد الزنا در صورتی که بعد از ازدواج پدر و مادر به دنیا آمده باشد، محروم از ارث نخواهد بود.

4. لعان:

 • در صورتی که بین زن و شوهری لعان صورت بگیرد و یکی از آنها در مدت عده فوت کند، در این صورت هر کدام که زنده بماند از شخص متوفی ارث نمی‌برد.
 • لعان مراسمی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن و شوهر با رعایت تشریفات خاصی یکدیگر را لعنت می‌کنند.

نکات مهم:

 • محرومیت از ارث در موارد فوق، فقط شامل ارث از پدر یا مادر می‌شود و شامل ارث از سایر وراث مانند پدربزرگ و مادربزرگ نمی‌شود.
 • در صورتی که فرزند از ارث محروم شود، سهم او به سایر وراث می‌رسد.
 • قوانین مربوط به ارث در ایران بر اساس شرع اسلام وضع شده است و ممکن است با قوانین سایر کشورها متفاوت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید