مشاوره حقوقی طلاق

مدت زمان عدم تمکین زن مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

در قانون ایران، مدت زمان مشخصی برای عدم تمکین زن تعیین نشده است.

با این حال، در برخی موارد، قانون اثبات نشوز (عدم تمکین) را برای مرد آسان‌تر می‌کند. به عنوان مثال:

 • اگر زن بدون دلیل شرعی و قانونی از منزل مشترک خارج شود و به تعهدات خود عمل نکند، مرد می‌تواند پس از 6 ماه عدم تمکین، به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق به دلیل نشوز زوجه را بدهد. ([ماده 656 قانون مدنی])
 • اگر زن وظایف زناشویی خود را به طور کامل انجام ندهد، مرد می‌تواند پس از یک سال عدم تمکین، به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق به دلیل نشوز زوجه را بدهد. ([ماده 656 قانون مدنی])

نکات:

 • اثبات نشوز نیاز به ارائه دلایل و مستندات به دادگاه دارد.
 • در صورتی که زن به دلیل عذر موجه از منزل خارج شده باشد یا وظایف زناشویی خود را انجام ندهد، نشوز محسوب نمی‌شود.
 • برای تعیین تکلیف دقیق در خصوص عدم تمکین زن و مدت زمان آن، باید به یک وکیل متخصص یا مرجع قضایی مراجعه کرد.

تشخیص عدم تمکین زن در نظام حقوقی ایران، فرآیندی پیچیده است که نیازمند بررسی دقیق شرایط و اوضاع هر مورد خاص است.

مواردی که می‌توانند به عنوان عدم تمکین زن تلقی شوند:

 • ترک زندگی مشترک بدون مجوز شوهر: مطابق قانون، زن باید در منزل شوهر سکونت داشته باشد و بدون رضایت او از منزل خارج نشود. ترک زندگی مشترک بدون مجوز یا عذر موجه، می‌تواند به عنوان عدم تمکین تلقی شود.
 • استنکاف از تمکین خاص: تمکین خاص به برقراری رابطه زناشویی اطلاق می‌شود. در صورتی که زن بدون عذر موجه از برقراری رابطه زناشویی با شوهر خودداری کند، می‌تواند به عنوان عدم تمکین تلقی شود.
 • سوء رفتار و عدم اطاعت از شوهر: زن موظف است در مقابل شوهر خود اطاعت داشته باشد و از اوامر و نواهی او که مخالف شرع و قانون نباشد، تمکین کند. سوء رفتار و عدم اطاعت از شوهر، می‌تواند به عنوان عدم تمکین تلقی شود.

مواردی که عدم تمکین زن محسوب نمی‌شوند:

 • ترک زندگی مشترک با عذر موجه: زن در برخی موارد می‌تواند با مجوز دادگاه یا بدون مجوز دادگاه و با عذر موجه، از منزل شوهر خارج شود.
 • ممانعت شوهر از انجام وظایف زناشویی: اگر شوهر از انجام وظایف زناشویی خود مانند پرداخت نفقه یا فراهم کردن مسکن مناسب خودداری کند، زن می‌تواند از تمکین او خودداری کند و این عدم تمکین محسوب نمی‌شود.
 • سوء رفتار شوهر: اگر شوهر با زن سوء رفتار کند یا مرتکب خشونت علیه او شود، زن می‌تواند از تمکین او خودداری کند و این عدم تمکین محسوب نمی‌شود.

تشخیص نهایی عدم تمکین:

تشخیص نهایی عدم تمکین بر عهده دادگاه است. برای اثبات عدم تمکین، شوهر باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست عدم تمکین ارائه دهد. دادگاه با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده توسط زوجین، تشخیص نهایی را صادر می‌کند.

پیامدهای عدم تمکین:

در صورتی که عدم تمکین زن در دادگاه ثابت شود، شوهر می‌تواند از برخی حقوق خود مانند دریافت نفقه و استیفای حقوق زناشویی محروم شود.

توصیه:

 • در صورت بروز اختلاف بین زوجین در خصوص تمکین، بهترین راهکار مراجعه به مشاوره خانواده و یا طرح دعوا در دادگاه خانواده است.
 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه‌ی اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی نیست.
 • برای دریافت مشاوره دقیق در خصوص تمکین و سایر مسائل حقوقی خانواده، باید به وکیل یا متخصصان مربوطه مراجعه کنید.

مصادیق عدم تمکین زن طبق قانون ایران:

در قانون ایران، تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در امور زناشویی و سکونت در منزل شوهر است. عدم تمکین زن در هر یک از این دو مورد، نشوز نامیده می‌شود و می‌تواند آثار حقوقی مختلفی برای زن و شوهر داشته باشد.

مصادیق عدم تمکین در امور زناشویی:

 • استنکاف از برقراری رابطه جنسی بدون عذر شرعی یا عرفی
 • عدم تمکین به سایر تکالیف زناشویی مانند اطاعت از شوهر در امور مربوط به معاشرت با خانواده او
 • ترک منزل بدون رضایت شوهر

مصادیق عدم تمکین در سکونت:

 • ترک بدون دلیل منزل مشترک و سکونت در منزل دیگری
 • ممانعت از ورود شوهر به منزل
 • قفل کردن در منزل به قصد ممانعت از ورود شوهر

نکات مهم:

 • اثبات عدم تمکین زن بر عهده شوهر است.
 • زن در برخی موارد می‌تواند از تمکین خودداری کند، مانند زمانی که شوهر به او ظلم و تعدی می‌کند یا نفقه به او پرداخت نمی‌کند.
 • در صورت اثبات عدم تمکین زن، شوهر می‌تواند از حق حبس نفقه و سایر حقوق مالی زن استفاده کند و در نهایت تقاضای طلاق کند.

توجه:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی‌باشد.
 • برای بررسی دقیق وضعیت خود و آگاهی از حقوق و تکالیف خود در خصوص تمکین، باید به وکیل متخصص در امور خانواده مراجعه کنید.

طلاق به دلیل عدم تمکین زن در ایران

در قانون ایران، عدم تمکین زن یکی از دلایل قانونی طلاق از جانب مرد محسوب می شود.

شرایط طلاق به دلیل عدم تمکین زن:
 • عدم تمکین زوجه بدون عذر موجه:
  • زن باید بدون هیچ دلیل موجهی از تمکین شوهر خود سرپیچی کند.
  • ترک زندگی مشترک بدون رضایت شوهر و بدون دلیل موجه، از جمله مصادیق عدم تمکین محسوب می شود.
 • اعذار موجه:
  • در صورتی که زن برای عدم تمکین خود عذر موجه داشته باشد، ناشزه محسوب نمی شود و نمی توان به دلیل عدم تمکین از وی طلاق گرفت.
  • برخی از مصادیق عذر موجه عبارتند از:
   • ترس از ضرر جانی، مالی یا آبرویی
   • بیماری
   • عدم پرداخت نفقه توسط شوهر
   • عدم تامین مسکن مناسب توسط شوهر
   • اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی
   • سوء رفتار شوهر
 • مدت زمان عدم تمکین:
  • برای اینکه عدم تمکین زن موجب طلاق به نفع شوهر باشد، باید شرایطی وجود داشته باشد که نشان دهد ترک زندگی توسط زن به قصد استنکاف از تمکین بوده است.
  • در قانون مدنی ایران، مدت زمان مشخصی برای اثبات عدم تمکین زوجه و ناشزه بودن او در نظر گرفته نشده است.
  • با این حال، در رویه قضایی، معمولا ترک زندگی مشترک توسط زن برای مدت شش ماه به عنوان قرینه ای از قصد استنکاف از تمکین تلقی می شود.
 • اثبات عدم تمکین:
  • شوهر برای اثبات عدم تمکین زوجه باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و شواهد و مدارک لازم را ارائه کند.
  • برخی از این شواهد و مدارک عبارتند از:
   • شهادت شهود
   • گواهی ماموران نیروی انتظامی
   • استعلام از محل سکونت زن
   • معاینه پزشکی قانونی

مراحل طلاق به دلیل عدم تمکین:

 1. ارائه دادخواست طلاق به دلیل عدم تمکین:
  • مرد باید به دادگاه خانواده محل سکونت خود مراجعه و دادخواست طلاق به دلیل عدم تمکین را ارائه کند.
 2. رسیدگی به پرونده در دادگاه:
  • در دادگاه، قاضی به صحبت های هر دو طرف دعوا (زن و شوهر) گوش می دهد و مدارک و شواهد ارائه شده توسط آنها را بررسی می کند.
 3. صدور حکم:
  • در صورتی که قاضی صحت ادعای مرد را مبنی بر عدم تمکین زن ثابت تشخیص دهد، حکم طلاق به نفع او صادر می شود.

نکات مهم:

 • طلاق به دلیل عدم تمکین، طلاق رجعی محسوب می شود.
  • در طلاق رجعی، مرد تا زمانی که زوجه به او رجوع نکرده است، می تواند به او رجوع کند و زندگی مشترک را دوباره از سر بگیرد.
 • در صورتی که زن در طول دوران عده (مدتی که بعد از طلاق رجعی باید سپری شود تا امکان رجوع وجود داشته باشد) به تمکین شوهر خود بازگردد، طلاق فسخ می شود و زندگی مشترک ادامه خواهد یافت.
 • زن ناشزه مستحق نفقه نیست.
 • طلاق به دلیل عدم تمکین، آثار دیگری نیز به دنبال دارد، از جمله:
  • تعیین تکلیف حضانت و نگهداری از فرزندان
  • تقسیم اموال و دارایی های مشترک
  • پرداخت مهریه

اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفا جنبه آگاهی رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای بررسی دقیق پرونده خود و دریافت راهنمایی های لازم، حتما به وکیل دادگستری مراجعه کنید.

مراحل طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه

مراحل قانونی طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه به شرح زیر است:

1. مراجعه به دادگاه خانواده:

 • اولین قدم، مراجعه به یکی از دادگاه‌های خانواده محل زندگی زوجه است.
 • خواهان (زوج) باید دادخواستی مبنی بر طلاق به دلیل عدم تمکین به دادگاه ارائه دهد.
 • در دادخواست باید مشخصات کامل زوجین، تاریخ عقد نکاح، محل زندگی، شغل، تعداد فرزندان و دلایل عدم تمکین زوجه به طور دقیق ذکر شود.

2. مدارک مورد نیاز:

 • همراه با دادخواست، باید مدارک زیر نیز به دادگاه ارائه شود:
  • رونوشت سند ازدواج
  • شناسنامه و کارت ملی زوجین
  • گواهی رونوشت نکاح‌نامه
  • مدارک دال بر عدم تمکین زوجه (مانند: گواهی شهود، گزارش کلانتری، نامه پزشکی قانونی و …)

3. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از ثبت دادخواست و بررسی مدارک، وقت رسیدگی تعیین می‌شود و به طرفین ابلاغ می‌شود.
 • در جلسه رسیدگی، زوج و زوجه باید حضور داشته باشند و توضیحات خود را ارائه دهند.
 • قاضی به ادله و مدارک طرفین رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات عدم تمکین زوجه، حکم طلاق به نفع زوج صادر می‌شود.

4. انواع احکام:

 • در صورت اثبات عدم تمکین، قاضی می‌تواند یکی از احکام زیر را صادر کند:
  • حکم طلاق رجعی: در این نوع طلاق، زوج تا 4 ماه حق رجوع (بازگشت به زندگی مشترک) دارد و می‌تواند با پرداخت مهریه و نفقه به زوجه، او را به منزل بازگرداند.
  • حکم طلاق بائن: در این نوع طلاق، رجوع زوج به زوجه امکان‌پذیر نیست و برای همیشه از هم جدا می‌شوند.
  • حکم طلاق خلع: در این نوع طلاق، زوجه به دلیل کراهت از زوج، تقاضای طلاق می‌کند و باید بخشی از مهریه خود را به زوج ببخشد.

5. تجدید نظر خواهی:

 • هر یک از طرفین می‌توانند نسبت به رای دادگاه تجدید نظر خواهی کنند.
 • پرونده در شعبه تجدید نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد و رای نهایی صادر می‌شود.

6. اجرای حکم:

 • پس از صدور رای نهایی، زوج می‌تواند با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم طلاق، نسبت به ثبت طلاق اقدام کند.

نکات مهم:

 • عدم تمکین زوجه باید به طور شرعی و قانونی اثبات شود.
 • در صورت تمکین زوجه پس از صدور حکم طلاق رجعی، زوج می‌تواند او را به منزل بازگرداند و از طلاق منصرف شود.
 • زن در دوران عقد نیز می‌تواند به دلیل عدم تمکین زوج، تقاضای طلاق کند.
 • برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر و راهنمایی در خصوص مراحل طلاق به دلیل عدم تمکین، می‌توانید به وکیل یا مشاوره حقوقی مراجعه کنید.

در قانون ایران، مدت زمان مشخصی برای عدم تمکین زن در نظر گرفته نشده است.

عدم تمکین به معنای نافرمانی زن از شوهرش در انجام وظایف زناشویی و تمکین است.

در صورت اثبات عدم تمکین زن، شوهر می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق به دلیل عدم تمکین را مطرح کند.

دادگاه پس از بررسی دلایل و اوضاع و احوال زوجین، در مورد طلاق یا ادامه زندگی مشترک تصمیم‌گیری می‌کند.

مواردی که زن ناشزه محسوب می‌شود:

 • ترک بدون اجازه شوهر از منزل
 • استنکاف از انجام وظایف زناشویی
 • سوء رفتار و پرخاشگری نسبت به شوهر
 • عدم اطاعت از اوامر شوهر
 • خروج از منزل بدون دلیل موجه

مواردی که زن ناشزه محسوب نمی‌شود:

 • ترک منزل به دلیل ترس از شوهر
 • ترک منزل به دلیل بیماری یا ناتوانی
 • ترک منزل به دلیل عدم پرداخت نفقه توسط شوهر
 • عدم تمکین به دلیل سوء رفتار یا ظلم شوهر

اثبات عدم تمکین:

 • اثبات عدم تمکین بر عهده شوهر است.
 • شوهر می‌تواند با ارائه دلایل و مدارک، عدم تمکین زن را به اثبات برساند.
 • شهادت شهود، گواهی پزشکی قانونی و سایر مستندات می‌تواند به عنوان دلیل برای اثبات عدم تمکین مورد استفاده قرار گیرد.

نکات:

 • عدم تمکین جرم محسوب نمی‌شود و زن به دلیل ناشزه بودن مجازات نمی‌شود.
 • هدف از طرح دعوای عدم تمکین، اصلاح رفتار زن و حفظ زندگی مشترک است.
 • در صورت اثبات عدم تمکین، زن از برخی از حقوق خود مانند نفقه و مهریه محروم می‌شود.
 • در صورت بروز مشکل در رابطه زوجین، بهترین راهکار مراجعه به مشاوره خانواده و متخصصان مربوطه است.
 • طرح دعوای حقوقی باید آخرین راه حل باشد.

اثبات عدم تمکین زن در دادگاه

اثبات عدم تمکین زوجه در دادگاه، امری حقوقی است که نیازمند دانش و ظرافت‌های قانونی می‌باشد. در ادامه به برخی از راهکارهای اثبات آن اشاره می‌کنم:

1. شهادت شهود:

 • شهادت دو مرد عادل و مسلمان که شاهد عدم تمکین زوجه بوده‌اند، می‌تواند دلیلی قوی برای اثبات آن در دادگاه باشد.
 • شهادت شهود باید به طور دقیق و گویا باشد و جزئیات مربوط به عدم تمکین، مانند زمان، مکان و نحوه رفتار زوجه را بیان کند.

2. اقرار زوجه:

 • اقرار صریح زوجه در دادگاه مبنی بر عدم تمکین، از جمله قوی‌ترین دلایل برای اثبات آن است.
 • اقرار باید به طور آزادانه و بدون اکراه انجام شود.

3. معاینه پزشکی:

 • در برخی موارد، دادگاه می‌تواند زوجین را به پزشکی قانونی جهت معاینه ارجاع دهد.
 • آثار جراحت یا ضرب و شتم ناشی از خشونت خانگی می‌تواند دلیلی بر عدم تمکین باشد.

4. دلایل کتبی:

 • هرگونه مدرک کتبی که نشان‌دهنده عدم تمکین زوجه باشد، مانند پیامک، ایمیل یا نامه، می‌تواند در دادگاه ارائه شود.
 • مستندات باید به طور دقیق و مرتبط با موضوع باشند.

5. استعلام از派出 کلانتری:

 • اگر زوجه از منزل خارج شده باشد و به تعهدات خود عمل نکند، مرد می‌تواند از طریق مراجع قضایی، استعلام محل سکونت وی را از نیروی انتظامی درخواست کند.
 • سکونت زوجه در محلی غیر از منزل مشترک، می‌تواند قرینه‌ای بر عدم تمکین باشد.

6. گواهی عدم تمکین:

 • در برخی از مجتمع‌های قضایی، واحد مددکاری اجتماعی وجود دارد که با مصاحبه از زوجین، گواهی عدم تمکین صادر می‌کند.
 • این گواهی می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده در دادگاه مؤثر باشد.

نکات مهم:

 • اثبات عدم تمکین نیاز به ارائه دلایل و مستندات به دادگاه دارد.
 • در صورتی که زن به دلیل عذر موجه از منزل خارج شده باشد یا وظایف زناشویی خود را انجام ندهد، نشوز محسوب نمی‌شود.
 • برای تعیین تکلیف دقیق در خصوص عدم تمکین زن و نحوه اثبات آن، باید به یک وکیل متخصص خانواده یا مرجع قضایی مراجعه کرد.