مشاوره حقوقی وصول مطالبات

مراحل اجرا گذاشتن سفته مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته

مراحل اجرا گذاشتن سفته

برای اجرا گذاشتن سفته، دارنده سفته باید مراحل زیر را طی کند:

1. مراجعه به اداره واخواست:

 • اولین قدم مراجعه به اداره واخواست دادگستری در محل اقامت صادرکننده سفته یا محل وقوع عقد است.
 • در اداره واخواست، دارنده سفته باید با ارائه سفته و اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی خود، فرم واخواست را تکمیل کند.
 • پس از تکمیل فرم واخواست، اداره واخواست اخطاریه‌ای به صادرکننده سفته ارسال می‌کند و او را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطار، به پرداخت وجه سفته و خسارات قانونی مربوطه، ملزم می‌کند.

2. اقدامات در صورت عدم پرداخت توسط صادرکننده:

 • اگر صادرکننده سفته در موعد مقرر وجه سفته را پرداخت نکند، دارنده سفته می‌تواند با در دست داشتن اخطاریه و اصل سفته، به دادگاه عمومی محل سکونت خود مراجعه کند.
 • در دادگاه، دارنده سفته باید دادخواست مطالبه وجه سفته و خسارات قانونی را به همراه مدارک مربوطه (اخطاریه، اصل سفته، و …) به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه دهد.

3. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه‌ای از دادگاه ارجاع می‌شود و دادگاه وقت رسیدگی تعیین می‌کند.
 • در دادگاه، دارنده سفته باید مدارک و مستندات خود را ارائه دهد و صادرکننده سفته نیز می‌تواند برای دفاع از خود لایحه و دلایل خود را ارائه کند.
 • در نهایت، دادگاه با بررسی مدارک و مستندات طرفین، رأی خود را صادر می‌کند.

4. اجرای رأی دادگاه:

 • اگر رأی دادگاه به نفع دارنده سفته باشد، دارنده سفته می‌تواند با در دست داشتن رأی دادگاه، به واحد اجرای احکام دادگستری مراجعه کند و درخواست صدور اجراییه کند.
 • واحد اجرای احکام دادگستری با صدور اجراییه، اموال صادرکننده سفته را شناسایی و توقیف می‌کند و از طریق مزایده به فروش می‌رساند و وجوه حاصل از فروش را به دارنده سفته پرداخت می‌کند.

نکاتی که باید به آنها توجه کرد:

 • دارنده سفته باید در اسرع وقت پس از سررسید سفته، برای وصول وجه آن اقدام کند.
 • اگر سفته به صورت عندالمطالبه باشد، دارنده سفته می‌تواند تا یک سال از تاریخ صدور آن برای وصول وجه آن اقدام کند.
 • در صورت عدم پرداخت وجه سفته در موعد مقرر، دارنده سفته می‌تواند از صادرکننده سفته خسارات تأخیر تأدیه نیز مطالبه کند.
 • هزینه‌های مربوط به اجرا گذاشتن سفته، طبق تعرفه قوه قضائیه محاسبه می‌شود.

در ‌صورت ‌داشتن ‌سوال ‌یا ‌مشکل ‌در ‌مورد ‌اجرا ‌گذاشتن ‌سفته، ‌می‌توانید ‌به ‌یک ‌وکیل ‌دادگستری ‌مراجعه ‌کنید.

اجرای گذاشتن سفته در قانون ایران:

سفته یکی از اوراق تجاری است که در معاملات مختلف به عنوان ضمانت یا تعهد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتیکه دارنده سفته به تعهدات خود عمل نکند، می تواند برای وصول وجه آن از طریق اجرا گذاشتن سفته اقدام کند.

مراحل اجرای گذاشتن سفته:

1. مراجعه به اداره ثنا:

 • دارنده سفته باید ابتدا به اداره ثنا (ثبت اسناد و املاک) محل صدور سفته مراجعه کند.
 • در اداره ثنا، مشخصات سفته (از جمله مبلغ، تاریخ صدور، سررسید و امضا و مهر صادر کننده) ثبت می‌شود.
 • پس از ثبت مشخصات سفته، به دارنده سفته اخطاریه (اعلامیه) صادر می‌شود که به صادر کننده سفته ابلاغ می‌شود.

2. فرصت قانونی برای صادر کننده سفته:

 • صادر کننده سفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه دو هفته فرصت دارد تا معادل وجه سفته را به دارنده سفته پرداخت کند یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد.

3. عدم پرداخت توسط صادر کننده سفته:

 • در صورتیکه صادر کننده سفته در مهلت مقرر معادل وجه سفته را پرداخت نکند یا ترتیبی برای پرداخت آن ندهد، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دادگاه عمومی حقوقی محل سکونت صادر کننده سفته مراجعه کند.

4. طرح دعوا در دادگاه:

 • دارنده سفته باید دادخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی ارائه کند.
 • در دادخواست باید مشخصات سفته، تاریخ صدور، سررسید، مبلغ، نام و نام خانوادگی صادر کننده و دارنده سفته و دلیل عدم پرداخت ذکر شود.

5. رسیدگی در دادگاه:

 • دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط دارنده سفته و استماع توضیحات صادر کننده سفته، رأی خود را صادر می‌کند.

6. رأی دادگاه:

 • در صورتیکه دادگاه دعوای دارنده سفته را ثابت کند، حکم به پرداخت معادل وجه سفته و هزینه های دادرسی به نفع دارنده سفته صادر می‌کند.
 • رأی دادگاه قطعی نیست و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر است.

نکات مهم:

 • دارنده سفته باید اصل سفته را به دادگاه ارائه کند.
 • در صورتیکه صادر کننده سفته محجور (از جمله دیوانه یا سفیه) باشد، قیم او باید در دادگاه حاضر شود.
 • اجرا گذاشتن سفته مشمول مرور زمان نیست و دارنده سفته می تواند در هر زمان برای وصول وجه آن اقدام کند.

توصیه:

 • در صورتیکه قصد دارید برای اجرا گذاشتن سفته اقدام کنید، حتماً از وکیل یا متخصص حقوقی مشاوره بگیرید.

 

 

قوانین سفته در ایران

سفته یکی از اسناد تجاری است که در معاملات مختلف، از جمله برای ضمانت، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قوانین مربوط به سفته در قانون تجارت ایران و سایر مقررات مرتبط آمده است.

در اینجا به برخی از نکات مهم در مورد قوانین سفته در ایران اشاره می‌کنیم:

1. شرایط شکلی سفته:

 • سفته باید در فرم چاپی مخصوص و دارای مهر و امضای صادر کننده باشد.
 • در سفته باید مبلغ تعهد، تاریخ پرداخت، نام و نام خانوادگی گیرنده و صادر کننده به طور کامل و واضح درج شده باشد.
 • سفته باید به دو نسخه صادر شود که یک نسخه آن در اختیار گیرنده و نسخه دیگر در اختیار صادر کننده قرار می‌گیرد.

2. تعهدات صادر کننده سفته:

 • صادر کننده سفته متعهد است که در تاریخ مقرر، مبلغ تعهد شده را به گیرنده سفته پرداخت کند.
 • در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، گیرنده سفته می‌تواند از طریق مراجع قانونی برای وصول مطالبات خود اقدام کند.

3. ضمانت با سفته:

 • در برخی موارد، از سفته به عنوان سند ضمانت برای تعهدات شخص ثالث استفاده می‌شود.
 • در این حالت، ضامن متعهد می‌شود که در صورت عدم پرداخت تعهد توسط متعهد اصلی، مبلغ سفته را به طلبکار پرداخت کند.

4. نکات مهم در مورد ظهرنویسی سفته:

 • ظهرنویسی سفته به معنای انتقال آن به شخص ثالث است.
 • در ظهرنویسی سفته، ظهرنویس (کسی که سفته را ظهرنویسی می‌کند) متعهد به پرداخت وجه سفته در صورت عدم پرداخت توسط صادر کننده یا ظهرنویس‌های قبلی می‌شود.

5. مفقود شدن سفته:

 • در صورت مفقود شدن سفته، دارنده سفته باید مراتب را به مراجع قضایی و انتظامی اعلام کند.
 • پس از طی مراحل قانونی، دارنده سفته می‌تواند المثنی سفته را دریافت کند.

6. ابطال سفته:

 • در برخی موارد، ممکن است ابطال سفته از طریق مراجع قانونی درخواست شود.
 • برای مثال، در صورتی که ثابت شود سفته به طور جعلی صادر شده یا دین مندرج در سفته پرداخت شده است، می‌توان برای ابطال آن اقدام کرد.

 

قوانین مربوط به سفته در ایران:

سفته یکی از اوراق تجاری است که در معاملات مختلف به عنوان ضمانت یا تعهد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قوانین مربوط به سفته در قانون صدور چک و اسناد تجاری مصوب ۱۳۵۵ و آیین‌نامه اجرایی آن آمده است.

مهمترین نکات قانونی مربوط به سفته عبارتند از:

 • صادر کننده سفته: متعهد می‌شود که مبلغ مشخصی را در موعد مقرر به دارنده سفته پرداخت کند.
 • مشخصات ضروری سفته: سفته باید شامل تاریخ صدور، مبلغ، نام و نام خانوادگی صادر کننده و دارنده، محل پرداخت و امضا و مهر صادر کننده باشد.
 • انتقال سفته: سفته با ذیل‌نویس قابل انتقال به اشخاص ثالث است.
 • ضمان سفته: می‌توان برای سفته ضامن قرار داد.
 • مسئولیت صادر کنندگان و ضامنین: صادر کنندگان و ضامنین سفته مسئولیت solidary در پرداخت وجه سفته دارند، به این معنی که هر کدام به تنهایی مسئول پرداخت کل وجه سفته هستند.
 • مرور زمان: دعوای وصول وجه سفته مشمول مرور زمان نیست و دارنده سفته می تواند در هر زمان برای وصول وجه آن اقدام کند.
 • اجرا گذاشتن سفته: در صورتیکه صادر کننده سفته در مهلت مقرر معادل وجه سفته را به دارنده سفته پرداخت نکند، دارنده سفته می تواند برای اجرا گذاشتن سفته و وصول وجه آن به دادگاه مراجعه کند.
 • اظهارنامه: قبل از طرح دعوا در دادگاه، دارنده سفته باید به صادر کننده سفته اخطار (اعلامیه) بدهد و فرصت دو هفته‌ای به وی برای پرداخت وجه سفته بدهد.
 • صلاحیت دادگاه: دعوای وصول وجه سفته در دادگاه عمومی حقوقی محل سکونت صادر کننده سفته رسیدگی می‌شود.
 • رأی دادگاه: در صورتیکه دادگاه دعوای دارنده سفته را ثابت کند، حکم به پرداخت معادل وجه سفته و هزینه های دادرسی به نفع دارنده سفته صادر می‌کند.
 • تجدید نظر خواهی: رأی دادگاه قطعی نیست و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر است.

نکات مهم:

 • سفته یک سند عادی است و نیازی به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست.
 • در صورت گم شدن یا مفقود شدن سفته، دارنده سفته باید به دادگاه مراجعه کند و اظهارنامه بدهد.
 • جعل سفته جرم است و مجازات دارد.

توصیه:

 • قبل از صدور یا دریافت سفته، حتماً مشخصات آن را به دقت بررسی کنید.
 • در صورتیکه با سفته مشکلی دارید، حتماً از وکیل یا متخصص حقوقی مشاوره بگیرید.