مشاوره حقوقی طلاق

مراحل طلاق زن با داشتن حق طلاق مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

مراحل طلاق زن با داشتن حق طلاق

مراحل طلاق زن با داشتن حق طلاق به شرح زیر است:

1. مراجعه به وکیل:

اولین قدم، مراجعه به یک وکیل متخصص در امور خانواده است. وکیل شما را در تمام مراحل طلاق راهنمایی و یاری خواهد کرد.

2. تنظیم وکالت طلاق:

اگر حق طلاق در عقدنامه ذکر شده باشد، نیازی به تنظیم وکالت طلاق جداگانه نیست. در غیر این صورت، باید در دفترخانه اسناد رسمی وکالت طلاق به زوجه داده شود.

3. ارائه دادخواست طلاق:

زوجه با داشتن وکالت طلاق می‌تواند به تنهایی به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست طلاق بدهد. در دادخواست باید مشخصات زوجین، دلیل طلاق، و مطالبات زوجه از جمله مهریه، نفقه، حضانت فرزند و اجرت المثل ایام زندگی قید شود.

4. برگزاری جلسات دادرسی:

پس از ثبت دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی تعیین می‌کند و زوجین را به جلسه دادرسی احضار می‌کند. در جلسه دادرسی، زوجین دلایل خود را برای طلاق یا عدم طلاق ارائه می‌دهند.

5. صدور حکم طلاق:

اگر قاضی دلایل زوجه را برای طلاق کافی بداند، حکم طلاق را صادر می‌کند. در غیر این صورت، به زوجین فرصت صلح و سازش می‌دهد.

6. اجرای صلح نامه:

اگر زوجین در دادگاه به صلح برسند، مفاد صلح نامه در دفترخانه اسناد رسمی ثبت می‌شود و لازم الاجرا می‌شود.

7. اجرای حکم طلاق:

اگر حکم طلاق صادر شده باشد، زوجه می‌تواند با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم طلاق، صیغه طلاق را جاری کند.

نکات مهم:

 • در صورتی که حق طلاق به صورت بلاعزل و بدون قید و شرط به زوجه داده شده باشد، زوج حق اعتراض یا ممانعت از طلاق را ندارد.
 • اگر حق طلاق به صورت مشروط به زوجه داده شده باشد، زوج می‌تواند با ارائه دلایل، از طلاق جلوگیری کند.
 • زوجه با داشتن حق طلاق می‌تواند در مورد حضانت فرزند، مهریه، نفقه و سایر حقوق مالی خود با زوج توافق کند.
 • در صورت عدم توافق در مورد مسائل مالی، زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و از طریق قانون حقوق خود را مطالبه کند.

مدت زمان طلاق با داشتن حق طلاق:

مدت زمان طلاق با داشتن حق طلاق به عوامل مختلفی از جمله شلوغی دادگاه‌ها، همکاری زوج، و پیچیدگی پرونده بستگی دارد. به طور کلی، طلاق با داشتن حق طلاق از طلاق توافقی کمی طولانی‌تر است، اما از طلاق یک طرفه کوتاه‌تر است.

هزینه طلاق با داشتن حق طلاق:

هزینه طلاق با داشتن حق طلاق شامل موارد زیر است:

 • حق‌الوکاله وکیل
 • هزینه‌های دادرسی
 • هزینه ثبت طلاق در دفترخانه

هزینه وکیل بسته به تجربه و تخصص او و همچنین پیچیدگی پرونده متفاوت است. هزینه‌های دادرسی نیز به نوع دادخواست و تعداد جلسات دادرسی بستگی دارد.

 

توجه:

 • این اطلاعات فقط جنبه‌ی آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد مراحل طلاق با داشتن حق طلاق، باید به یک وکیل متخصص مراجعه کنید.

طلاق زن با داشتن حق طلاق در ایران

در قانون مدنی ایران، طلاق به معنای انحلال عقد نکاح و جدایی زن و شوهر از یکدیگر است. حق طلاق به اختیاری گفته می‌شود که به مرد یا زن در عقد نکاح اعطا می‌شود تا بتوانند بدون نیاز به رضایت طرف دیگر تقاضای طلاق کنند.

طلاق زن با داشتن حق طلاق به دو صورت امکان‌پذیر است:

1. طلاق توافقی:

 • در این نوع طلاق، زن و شوهر با توافق یکدیگر تقاضای طلاق می‌دهند.
 • داشتن حق طلاق برای زن در این نوع طلاق هیچ تاثیری ندارد و مراحل طلاق توافقی مانند زن و شوهر بدون حق طلاق خواهد بود.

2. طلاق به دلیل تحقق شروط ضمن عقد:

 • در این نوع طلاق، زن می‌تواند با استفاده از شروطی که در ضمن عقد نکاح درج شده است تقاضای طلاق کند.
 • حق طلاق یکی از شروطی است که می‌توان در ضمن عقد نکاح درج کرد و به زن اختیار طلاق بدون نیاز به رضایت شوهر را بدهد.
 • در صورت تحقق هر یک از شروط ضمن عقد، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. دادگاه پس از بررسی دلایل و مدارک و ثبوت تحقق شرط، حکم طلاق را صادر خواهد کرد.

نکات مهم:

 • حق طلاق فقط در صورت درج در ضمن عقد نکاح معتبر است و هیچ اثر قانونی بر طلاق‌هایی که قبل از این تاریخ اتفاق افتاده است ندارد.
 • شروط ضمن عقد باید به طور واضح و دقیق در عقد نکاح قید شوند تا در زمان تخلف هیچ گونه اختلافی به وجود نیاید.
 • توصیه می‌شود برای تنظیم شروط ضمن عقد از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.
 • در صورت بروز اختلاف در مورد طلاق با داشتن حق طلاق، زن می‌تواند به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه و از راهنمایی و کمک آنها استفاده کند.

توجه: اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای اطلاع از وضعیت خود و اقدام قانونی مناسب، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

حق طلاق زن در ایران

در نظام حقوقی فعلی ایران، به طور مطلق، حق طلاق برای مردان است و زنان به تنهایی حق طلاق ندارند.

ماده 1133 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»

با این حال، در برخی موارد خاص، زنان می‌توانند از دادگاه تقاضای طلاق کنند و در صورت اثبات شرایط، حکم طلاق به نفع آنها صادر می‌شود. این موارد عبارتند از:

 • عسر و حرج: در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن به دلیل خشونت، سوء رفتار، اعتیاد، ترک زندگی توسط شوهر و یا موارد مشابه غیرقابل تحمل باشد، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق به دلیل عسر و حرج کند.
 • عدم پرداخت نفقه: در صورتی که شوهر نفقه زن را به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب پرداخت نکند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه کند.
 • غبن: در صورتی که مهریه زن کمتر از مقدار واقعی و متناسب با شان و شخصیت او باشد، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق به دلیل غبن کند.
 • جنون: در صورتی که شوهر مجنون باشد، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق به دلیل جنون شوهر کند.
 • مفقودالاثر شدن شوهر: در صورتی که شوهر به مدت شش ماه متوالی مفقودالاثر شود و از او خبری نباشد، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق به دلیل مفقودالاثر شدن شوهر کند.

علاوه بر موارد فوق، در عقد نکاح می‌توان شرطی را درج کرد که به زن حق طلاق بدهد. این شرط باید به طور صریح و روشن در عقد نکاح قید شود و به تأیید زوجین و دو شاهد برسد.

در صورت وجود شرط حق طلاق برای زن، زن می‌تواند بدون نیاز به حکم دادگاه و به طور مستقل اقدام به طلاق خود کند.

نکات مهم:

 • در همه موارد ذکر شده، اثبات شرایط برای دریافت حکم طلاق به عهده زن است.
 • برای طلاق به دلیل عسر و حرج، زن باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج ارائه دهد.
 • در سایر موارد، زن می‌تواند با مراجعه به وکیل و تنظیم دادخواست طلاق، از طریق مراجع قضایی برای طلاق اقدام کند.
 • در صورت وجود شرط حق طلاق برای زن، زن باید به دفترخانه طلاق مراجعه کند و با ارائه صیغه طلاق، روند طلاق را به طور رسمی به ثبت برساند.

دیدگاهتان را بنویسید