مشاوره حقوقی طلاق

مراحل و روش ابطال طلاق غیابی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

مراحل و روش ابطال طلاق غیابی

ابطال طلاق غیابی فرآیندی قانونی است که زن یا شوهر می‌توانند از طریق آن حکم طلاق غیابی را باطل کنند.

شرایط ابطال طلاق غیابی:

 • اثبات عدم حضور زوجه یا زوج در دادگاه به دلیل عذر موجه: دلایل موجه شامل بیماری ، فوت یکی از نزدیکان ، حبس ، اعزام به سربازی و مأموریت اداری است.
 • اثبات عدم ابلاغ صحیح وقت دادرسی به زوجه یا زوج: اگر وقت دادرسی به طور صحیح به زوجه یا زوج ابلاغ نشده باشد، می‌توان حکم طلاق غیابی را باطل کرد.
 • اثبات عدم صحت ادعای خواهان طلاق: اگر خواهان طلاق ادعای کذب داشته باشد، می‌توان حکم طلاق غیابی را باطل کرد.

مراحل ابطال طلاق غیابی:

 1. تنظیم دادخواست ابطال طلاق غیابی: زوجه یا زوج باید دادخواستی به دادگاه خانواده ارائه دهند و در آن دلایل خود را برای ابطال طلاق غیابی ذکر کنند.
 2. ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی: دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه و هزینه دادرسی پرداخت می‌شود.
 3. ارسال دادخواست به دادگاه: دادخواست به دادگاه خانواده ارسال می‌شود.
 4. رسیدگی به پرونده: دادگاه به پرونده رسیدگی می‌کند و دلایل طرفین را بررسی می‌کند.
 5. صدور رأی: دادگاه با توجه به دلایل و مستندات ، رأی خود را صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • ابطال طلاق غیابی فرآیندی پیچیده است و نیاز به تخصص حقوقی دارد. بنابراین، توصیه می‌شود که برای انجام این کار از یک وکیل کمک بگیرید.
 • اگر حکم طلاق غیابی باطل شود، ازدواج به حالت قبل برمی‌گردد.
 • برای ابطال طلاق غیابی ، مدت زمان محدودی وجود دارد. بنابراین، زوجه یا زوج باید در اسرع وقت اقدام کنند.

ابطال طلاق غیابی در ایران

طبق قانون مدنی ایران، زوجه یا شوهر می توانند پس از طلاق غیابی، در صورت اثبات عدم صحت جریان طلاق، نسبت به ابطال آن اقدام کنند.

شرایط ابطال طلاق غیابی:

 • اثبات عدم صحت جریان طلاق: خواهان ابطال طلاق غیابی باید با ارائه دلایل و مدارک، ثابت کند که جریان طلاق غیابی صحیح نبوده است.
 • اثبات عدم ابلاغ صحیح: در صورتی که دلیل عدم حضور خوانده در دادگاه، عدم ابلاغ صحیح به وی باشد، می توان نسبت به ابطال طلاق غیابی اقدام کرد.
 • اثبات عذر موجه: در صورتی که خوانده به دلیل عذر موجه مانند بیماری، حبس، یا سفر خارجی نتوانسته باشد در دادگاه حاضر شود، می توان نسبت به ابطال طلاق غیابی اقدام کرد.
 • اثبات عدم تحقق شرایط طلاق غیابی: در صورتی که شرایط طلاق غیابی، مانند هجران دو ساله، عسر و حرج زوجه، یا ترک زندگی توسط زوج، محقق نشده باشد، می توان نسبت به ابطال طلاق غیابی اقدام کرد.

مراحل ابطال طلاق غیابی:

 1. تنظیم دادخواست: اولین قدم برای ابطال طلاق غیابی، تنظیم دادخواست و ارائه آن به دادگاه خانواده است.
 2. اثبات مدعا: خواهان باید با ارائه دلایل و مدارک، مدعای خود را مبنی بر عدم صحت جریان طلاق غیابی به اثبات برساند.
 3. رسیدگی دادگاه: دادگاه به دلایل و مدارک ارائه شده توسط خواهان و خوانده رسیدگی می کند و در نهایت رای خود را صادر می کند.
 4. صدور رای: در صورت اثبات مدعای خواهان، دادگاه حکم به ابطال طلاق غیابی صادر می کند.

نکات:

 • ابطال طلاق غیابی فقط از طریق مراجع قضایی امکان پذیر است.
 • زوجه یا شوهر می توانند شخصاً یا با وکیل برای ابطال طلاق غیابی اقدام کنند.
 • هزینه ابطال طلاق غیابی به تعرفه های قانونی و پیچیدگی پرونده بستگی دارد.
 • در صورت ابطال طلاق غیابی، زوجین به همان زندگی مشترک زناشویی قبل از طلاق باز می گردند.

شرایط ابطال طلاق غیابی

طبق قانون مدنی ایران، طلاق غیابی در شرایطی قابل ابطال است که:

1. خوانده (زوجه یا شوهر) در زمان صدور حکم طلاق غیابی، مفقود الاثر نبوده باشد.

 • مفقود الاثر به کسی اطلاق می‌شود که از محل زندگی خود بی‌اطلاع باشد و به نحوی که طبق قانون، صحت و سلامتی او مجهول باشد.

**2. خوانده در زمان صدور حکم طلاق غیابی، **به حکم طلاق اطلاع نداشته باشد.

 • اثبات عدم اطلاع خوانده از حکم طلاق غیابی بر عهده خود او است.

3. خوانده در مهلت مقرر قانونی، اعتراض خود را به حکم طلاق غیابی به دادگاه ارائه دهد.

 • مهلت اعتراض به حکم طلاق غیابی دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم به خوانده است.

4. خوانده دلایل موجهی برای عدم حضور در دادگاه در زمان رسیدگی به دعوای طلاق غیابی داشته باشد.

 • دلایل موجه شامل مواردی مانند بیماری، سفر ضروری، حبس، و … می‌شود.

5. حکم طلاق غیابی غیرقطعی باشد.

 • احکام غیابی در ابتدا غیرقطعی هستند و پس از انقضای مهلت واخواهی (دو ماه) قطعی می‌شوند.

نحوه ابطال طلاق غیابی:

برای ابطال طلاق غیابی، خوانده باید پس از اطلاع از حکم طلاق غیابی، در مهلت دو ماه به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه و دادخواست ابطال طلاق غیابی را ارائه دهد.

در دادخواست باید دلایل عدم حضور در دادگاه و عدم اطلاع از حکم طلاق غیابی به طور کامل ذکر شود.

دادگاه پس از بررسی مدارک و اسناد ارائه شده توسط خوانده، و در صورت لزوم، استماع اظهارات طرفین، در خصوص ابطال یا عدم ابطال حکم طلاق غیابی رأی صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • در صورتی که حکم طلاق غیابی قطعی شده باشد، ابطال آن مشکل‌تر خواهد بود و مستلزم اثبات غش در دادرسی یا وجود ایرادات اساسی در حکم است.
 • برای افزایش احتمال ابطال طلاق غیابی، مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده ضروری است.

مراحل ابطال طلاق غیابی

طبق قانون مدنی ایران، طلاق غیابی زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از زوجین بدون حضور و اطلاع طرف مقابل خود به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق دهد. در این صورت، دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، حکم طلاق غیابی صادر می‌کند.

اما زوج غایب می‌تواند با طی کردن مراحلی، حکم طلاق غیابی را ابطال کند. این مراحل به شرح زیر است:

1. واخواهی:

 • اولین قدم برای ابطال طلاق غیابی، واخواهی است.
 • زوج غایب باید ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ حکم طلاق غیابی به او، به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه و واخواهی کند.
 • در دادخواست واخواهی، باید دلایل و مستندات مربوط به عدم حضور در دادگاه و اثبات غیبت موجه ارائه شود.

2. رسیدگی به واخواهی:

 • پس از ارائه دادخواست واخواهی، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند.
 • در این مرحله، از زوج حاضر نیز دعوت می‌شود تا در جلسه دادگاه حضور یابد و توضیحات خود را ارائه دهد.
 • دادگاه پس از بررسی دلایل و مستندات ارائه شده توسط هر دو طرف، حکم خود را صادر می‌کند.

3. صدور حکم:

 • در صورتی که دادگاه دلایل و مستندات زوج غایب را موجه تشخیص دهد، حکم طلاق غیابی را باطل اعلام می‌کند.
 • در غیر این صورت، حکم طلاق غیابی تأیید می‌شود.

نکات مهم:

 • غیبت موجه: غیبت موجه به غیبی گفته می‌شود که از اختیار شخص خارج باشد، مانند بیماری، حبس، اعزام به خدمت سربازی و …
 • اثبات غیبت موجه: زوج غایب باید دلایل و مستندات مربوط به غیبت موجه خود را به دادگاه ارائه دهد.
 • وکیل: توصیه می‌شود که زوج غایب برای انجام مراحل ابطال طلاق غیابی، از وکیل متخصص کمک بگیرد.

مرجع رسیدگی:

 • دعوای ابطال طلاق غیابی در صلاحیت دادگاه تجدید نظر محل صدور حکم طلاق غیابی است.

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ابطال طلاق غیابی و شرایط آن، باید به وکیل متخصص مراجعه کنید.

دلایل ابطال طلاق غیابی

طبق قانون مدنی و رویه قضایی، برای ابطال طلاق غیابی دلایل مختلفی وجود دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. عدم ابلاغ صحیح دادخواست طلاق:

 • اگر دادخواست طلاق به طور صحیح به زوج غایب ابلاغ نشده باشد، وی می‌تواند بعد از حضور در دادگاه و اثبات عدم ابلاغ، نسبت به ابطال حکم طلاق غیابی اقدام کند.

2. حضور و اعتراض زوج غایب:

 • زوج غایب می‌تواند تا دو سال بعد از صدور حکم طلاق غیابی، در دادگاه حاضر شده و نسبت به حکم صادره اعتراض کند. در این صورت، دادگاه مجدداً به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اثبات ادعای زوج، حکم طلاق غیابی را ابطال می‌کند.

3. اثبات صلح و سازش:

 • اگر زوجین بعد از صدور حکم طلاق غیابی با یکدیگر صلح و سازش کنند و به زندگی مشترک بازگردند، می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه، نسبت به ابطال حکم طلاق غیابی اقدام کنند.

4. اثبات بطلان نکاح:

 • در صورتی که بطلان نکاح بعد از صدور حکم طلاق غیابی ثابت شود، حکم طلاق غیابی نیز باطل می‌شود.

5. فسخ نکاح:

 • اگر نکاح بعد از صدور حکم طلاق غیابی فسخ شود، حکم طلاق غیابی نیز باطل می‌شود.

6. غلط در تشخیص موضوع یا اساس حکم:

 • در صورتی که ثابت شود در صدور حکم طلاق غیابی، غلط در تشخیص موضوع یا اساس حکم وجود داشته است، می‌توان نسبت به ابطال حکم اقدام کرد.

7. سایر موارد:

 • در برخی موارد دیگر نیز، بنا به تشخیص دادگاه و با توجه به شرایط خاص پرونده، امکان ابطال حکم طلاق غیابی وجود دارد.

مراحل ابطال طلاق غیابی:

 1. طرح دعوای ابطال طلاق غیابی: ذینفع (معمولاً زوج غایب) با ارائه دادخواست به دادگاه محل سکونت خود یا محل وقوع عقد نکاح، نسبت به ابطال حکم طلاق غیابی اقدام می‌کند.
 2. رسیدگی به دعوا در دادگاه: دادگاه به ادعاها و دلایل طرفین رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات یکی از دلایل ابطال، حکم به ابطال طلاق غیابی صادر می‌کند.
 3. صدور حکم: در صورت اثبات بطلان حکم طلاق غیابی، مراتب به دفترخانه محل ثبت طلاق نیز اعلام می‌شود تا در سجل طلاق ثبت شود.

نکات مهم:

 • ابطال طلاق غیابی فرآیندی پیچیده و تخصصی است و توصیه می‌شود برای انجام این کار از وکیل متخصص کمک بگیرید.
 • در صورت اثبات بطلان حکم طلاق غیابی، زوجین به همان وضعیت قبل از طلاق باز می‌گردند.
 • در برخی موارد، ابطال حکم طلاق غیابی ممکن است با شرایطی دشواری روبرو باشد.

اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی‌باشد.

حکم طلاق غیابی در ایران

طلاق غیابی نوعی از طلاق است که در آن یکی از زوجین (خواهان) بدون حضور یا اطلاع دیگری (خوانده) به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق می‌کند.

در این نوع طلاق، دادگاه پس از رسیدگی به دلایل و مدارک ارائه شده توسط خواهان، حکم طلاق را صادر می‌کند.

شرایط صدور حکم طلاق غیابی:

 • غیبت زوج: زوج باید حداقل چهار ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت داشته باشد.
 • عدم تمکین زوج: زوج باید از تمکین زوجه خودداری کند و نفقه او را پرداخت نکند.
 • سوء رفتار زوج: زوج باید سوء رفتار یا سوء معاشرت اثبات شده داشته باشد.
 • عجز از پرداخت مهریه: زوج باید در پرداخت مهریه زوجه عجز داشته باشد و زوجه نیز حاضر به بذل مهریه نباشد.
 • شروط ضمن عقد نکاح: در صورتی که در عقد نکاح شرطی در خصوص حق طلاق برای زوجه در صورت غیبت زوج یا سایر شرایط
  مشخص شده باشد، زوجه می‌تواند بر اساس آن شرط تقاضای طلاق غیابی کند.

مراحل صدور حکم طلاق غیابی:

 1. تقدیم دادخواست: زوجه یا وکیل او باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه و دادخواست طلاق غیابی را به همراه مدارک و مستندات لازم ثبت کند.
 2. اخذ وقت رسیدگی: پس از ثبت دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی را تعیین و به خوانده ابلاغ می‌کند.
 3. رسیدگی دادگاه: در جلسه رسیدگی، زوجه دلایل و مدارک خود را مبنی بر غیبت زوج یا سایر شرایط
  مربوطه ارائه می‌کند.
 4. صدور حکم: در صورتی که دادگاه دلایل و مدارک ارائه شده توسط زوجه را
  کافی و موجه تشخیص دهد، حکم طلاق غیابی را صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • خوانده می‌تواند پس از ابلاغ حکم طلاق غیابی، ظرف 20 روز به آن واخواهی کند.
 • در صورت عدم واخواهی، حکم طلاق غیابی قطعی می‌شود.
 • زوجه مطلقه غیابی تا زمانی که حکم قطعی طلاق صادر نشده است، مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
 • مرد مطلقه غیابی می‌تواند پس از صدور حکم طلاق غیابی و اثبات عدم علم و اطلاع خود از روند طلاق، به حکم صادره اعتراض کند.

دیدگاهتان را بنویسید