مشاوره حقوقي

مراحل گرفتن حکم جلب مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

مراحل گرفتن حکم جلب به نوع دعوا و دلایل شما برای درخواست جلب بستگی دارد.

به طور کلی، مراحل زیر را می‌توان برای گرفتن حکم جلب در نظر گرفت:

1. طرح دعوا:

 • اولین قدم، طرح دعوا در مراجع قضایی صالح است. نوع مرجع قضایی به موضوع دعوا بستگی دارد. به عنوان مثال، برای دعاوی مالی باید به دادگاه عمومی مراجعه کرد، و برای دعاوی کیفری باید به دادسرا مراجعه کرد.
 • پس از طرح دعوا، باید مدارک و مستندات خود را به دادگاه یا دادسرا ارائه دهید.

2. درخواست صدور حکم جلب:

 • پس از طرح دعوا و ارائه مدارک و مستندات، می‌توانید از دادگاه یا دادسرا درخواست صدور حکم جلب کنید.
 • برای درخواست صدور حکم جلب، باید دلایل خود را به طور کتبی به دادگاه یا دادسرا ارائه دهید. این دلایل باید قوی و قانع‌کننده باشند تا قاضی را متقاعد به صدور حکم جلب کند.

3. بررسی درخواست توسط قاضی:

 • قاضی پس از بررسی درخواست شما و دلایل ارائه شده، تصمیم می‌گیرد که حکم جلب صادر کند یا خیر.
 • اگر قاضی دلایل شما را کافی بداند، حکم جلب صادر می‌شود. در غیر این صورت، درخواست شما رد خواهد شد.

4. ابلاغ حکم جلب:

 • پس از صدور حکم جلب، به متهم ابلاغ می‌شود که خود را در موعد مقرر به مرجع قضایی معرفی کند.
 • اگر متهم در موعد مقرر خود را معرفی نکند، جلب خواهد شد.

نکات مهم:

 • صدور حکم جلب یک اقدام قهری است و فقط در موارد خاص و با دلایل کافی صادر می‌شود.
 • برای گرفتن حکم جلب باید به یک وکیل متخصص مراجعه کنید و از او مشاوره حقوقی بگیرید.
 • در برخی از موارد، ممکن است به جای حکم جلب، قرار وثیقه صادر شود.

 

درخواست صدور حکم جلب در ایران

حکم جلب دستوری است که از طرف مقام قضایی به منظور احضار متهم یا متشاکی به مراجع قضایی صادر می‌شود.

موارد صدور حکم جلب:

 • عدم حضور متهم یا متشاکی در دادگاه: در صورت عدم حضور متهم یا متشاکی در دادگاه بدون عذر موجه، قاضی می‌تواند حکم جلب آنها را صادر کند.
 • احتمال فرار متهم: در صورتی که قاضی احتمال فرار متهم را بدهد، می‌تواند حکم جلب او را صادر کند.
 • احتمال تبانی متهم با شهود یا مطلعین: در صورتی که قاضی احتمال تبانی متهم با شهود یا مطلعین را بدهد، می‌تواند حکم جلب آنها را صادر کند.
 • سایر مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است.

نحوه درخواست صدور حکم جلب:

 • توسط شاکی: شاکی می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه و توضیح دلایل خود، درخواست صدور حکم جلب متهم را بدهد.
 • توسط مقام قضایی: مقام قضایی نیز می‌تواند رأساً و بدون نیاز به درخواست شاکی، در صورت احراز شرایط، حکم جلب متهم یا متشاکی را صادر کند.

نکات مهم:

 • صدور حکم جلب فقط از طرف مقام قضایی مجاز است و هیچ کس دیگر نمی‌تواند چنین دستوری را صادر کند.
 • حکم جلب باید به طور کتبی و با ذکر مشخصات متهم یا متشاکی و دلایل صدور آن صادر شود.
 • ماموران مکلف به اجرای حکم جلب در چارچوب قانون هستند و نمی‌توانند به منزل یا محل کار کسی بدون حکم قانونی وارد شوند.
 • در صورت دستگیری متهم یا متشاکی، باید در اسرع وقت به مراجع قضایی تحویل داده شوند.

ابلاغ حکم جلب در ایران

حکم جلب دستوری است که از سوی مقام قضایی برای احضار متهم به مراجع قضایی یا زندان صادر می‌شود.

هدف از صدور حکم جلب:

 • تضمین حضور متهم در دادرسی:
  حکم جلب برای اطمینان از حضور متهم در دادگاه، تحقیقات مقدماتی یا اجرای مجازات صادر می‌شود.

انواع حکم جلب:

 • جلب سیار: در این نوع جلب، متهم با تعیین وقت مشخص برای حضور در مرجع قضایی احضار می‌شود.
 • جلب به التزام: در این نوع جلب، متهم با تعیین وثیقه برای حضور در مرجع قضایی احضار می‌شود.
 • جلب سیار با قرار تامین: در این نوع جلب، متهم با تعیین وثیقه و تعیین وقت مشخص برای حضور در مرجع قضایی احضار می‌شود.
 • جلب سیار بدون قرار تامین: در این نوع جلب، متهم بدون تعیین وثیقه و تعیین وقت مشخص برای حضور در مرجع قضایی احضار می‌شود.

نحوه ابلاغ حکم جلب:

 • ابلاغ حضوری: در این روش، مأمور ابلاغ حکم جلب را به صورت حضوری به متهم تحویل می‌دهد.
 • ابلاغ الصاقی: در این روش، حکم جلب به محل سکونت یا محل کار متهم الصاق می‌شود.
 • ابلاغ به طریق ثنا: در این روش، حکم جلب به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی (ثنا) به متهم ابلاغ می‌شود.

آثار ابلاغ حکم جلب:

 • از لحظه ابلاغ، فرار از حبس یا بازداشت مجازات دارد.
 • متهم مکلف است در وقت مقرر در مرجع قضایی حاضر شود.
 • در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، قاضی می‌تواند قرار تامین را تشدید کند یا حکم بازداشت صادر کند.

نکات مهم:

 • حکم جلب فقط توسط مقام قضایی صالح صادر می‌شود.
 • متهم حق دارد در صورت اعتراض به حکم جلب، به مراجع قضایی بالاتر مراجعه کند.
 • در صورت عدم ابلاغ حکم جلب به صورت قانونی، ابلاغ آن اثری ندارد.

تذکر: قوانین و مقررات مربوط به ابلاغ حکم جلب در ایران در حال تغییر و تحول است. برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز، به‌روزرسانی‌های قانونی را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کنید. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در خصوص ابلاغ حکم جلب، می‌توانید با ذکر جزئیات بیشتر از مورد خود، سوال خود را به طور دقیق‌تر مطرح کنید.

نحوه ابلاغ حکم جلب

حکم جلب دستوری است که از طرف مقام قضایی به ضابطان قوه قضائیه صادر می‌شود تا متهم را به مراجع قضایی احضار کنند.

قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران دو نوع ابلاغ حکم جلب را پیش‌بینی کرده است:

1. ابلاغ حضوری:

 • در این نوع ابلاغ، مأمور ابلاغ، حکم جلب را به طور حضوری به متهم ابلاغ می‌کند و متهم موظف است مشخصات خود را در ذیل حکم جلب امضاء یا اثر انگشت کند.
 • در صورتی که متهم از امضاء یا اثر انگشت خودداری کند، مأمور ابلاغ مراتب را در ذیل حکم جلب قید و به امضاء دو نفر گواه می‌رساند.

2. ابلاغ غیرحضوری:

 • در صورتی که ابلاغ حضوری حکم جلب ممکن نباشد، مأمور ابلاغ می‌تواند حکم را به صورت غیرحضوری ابلاغ کند.
 • در این نوع ابلاغ، مأمور ابلاغ، حکم جلب را به محل سکونت یا محل کار متهم الصاق می‌کند و مراتب را در ذیل حکم جلب قید و به امضاء دو نفر گواه می‌رساند.

نکات مهم در مورد ابلاغ حکم جلب:

 • ابلاغ حکم جلب باید توسط مأمور ابلاغ و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود.
 • در صورتی که ابلاغ حکم جلب به طور غیرحضوری انجام شود، متهم از تاریخ الصاق حکم به محل سکونت یا محل کار، مکلف به حضور در مراجع قضایی است.
 • عدم حضور متهم در موعد مقرر در مراجع قضایی، می‌تواند مجازات‌های قانونی در پی داشته باشد.

نکات حقوقی ابلاغ حکم جلب

حکم جلب، دستوری است که از سوی مقام قضایی برای احضار متهم به مراجع قضایی یا زندان صادر می‌شود. ابلاغ صحیح حکم جلب، از جمله حقوق متهم و از الزامات قانونی است که باید توسط ضابطان قضایی و سایر مراجع ذیربط رعایت شود.

در این بخش، به برخی از نکات حقوقی مربوط به ابلاغ حکم جلب می‌پردازیم:

1. مرجع صدور حکم جلب:

 • حکم جلب می‌تواند توسط مقامات قضایی مختلفی از جمله بازپرس، دادیار، دادستان، قاضی دادگاه و … صادر شود.

2. طرق ابلاغ حکم جلب:

 • ابلاغ حکم جلب می‌تواند به طرق مختلفی از جمله حضوری، ابلاغ واقعی، ابلاغ ناآمده، ابلاغ الکترونیکی و … انجام شود.
 • در هر یک از این طرق، باید تشریفات قانونی مربوط به آن رعایت شود.

3. مشخصات حکم جلب:

 • حکم جلب باید دارای مشخصات کامل متهم، از جمله نام و نام خانوادگی، آدرس، شماره ملی و … باشد.
 • همچنین باید در آن، علت جلب و مرجع رسیدگی به اتهام به طور صریح ذکر شده باشد.

4. مهلت ابلاغ حکم جلب:

 • حکم جلب باید در اسرع وقت به متهم ابلاغ شود.
 • در قانون، مهلت خاصی برای ابلاغ حکم جلب پیش‌بینی نشده است، اما تأخیر در ابلاغ آن می‌تواند موجب تضییع حقوق متهم شود.

5. تکلیف متهم پس از ابلاغ حکم جلب:

 • متهم موظف است پس از ابلاغ حکم جلب، در مهلت مقرر در آن، خود را به مرجع قضایی معرفی کند.
 • در غیر این صورت، ممکن است به جرم تمرد از دستور مقام قضایی مجازات شود.

6. حقوق متهم پس از ابلاغ حکم جلب:

 • متهم پس از ابلاغ حکم جلب، از جمله حقوق زیر برخوردار است:
  • حق دسترسی به وکیل
  • حق سکوت و عدم اقرار به جرم
  • حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه
 • متهم باید از این حقوق آگاه باشد و در صورت نقض آنها، می‌تواند به مراجع ذیصلاح شکایت کند.

7. بطلان ابلاغ حکم جلب:

 • در صورتی که ابلاغ حکم جلب به روشی غیرقانونی انجام شده باشد، ابلاغ باطل و بلااثر خواهد بود.
 • در این صورت، متهم نمی‌تواند به صرف ابلاغ حکم جلب، ملزم به حضور در مرجع قضایی شود.

نکات مهم:

 • ابلاغ حکم جلب، به منزله اثبات مجرمیت متهم نیست.
 • متهم تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح به اثبات نرسیده، از تمام حقوق قانونی خود برخوردار است.
 • در صورت ابلاغ حکم جلب، متهم باید از یک وکیل مجرب برای دفاع از حقوق خود کمک بگیرد.

تکلیف متهم پس از ابلاغ حکم جلب

تکلیف متهم پس از ابلاغ حکم جلب به شرح ذیل است:

1. حضور در مرجع قضایی:

 • متهم موظف است در اسرع وقت و در مهلت تعیین شده در حکم جلب، در مرجع قضایی که حکم را صادر کرده حاضر شود.
 • حضور متهم در مرجع قضایی جهت پاسخگویی به اتهامات انتسابی و انجام تحقیقات لازم ضروری است.
 • عدم حضور متهم بدون عذر موجه، می‌تواند به عنوان اماره سوء نیت تلقی شده و پیامدهای قانونی منفی برای وی به دنبال داشته باشد.

2. ارائه عذر موجه:

 • در صورتی که متهم به دلیل موجهی مانند بیماری، سانحه، یا ماموریت اداری نتواند در مهلت مقرر در حکم جلب در مرجع قضایی حاضر شود، باید مراتب را با ارائه مدارک و شواهد به مقام قضایی صادر کننده حکم جلب اطلاع دهد.
 • مقام قضایی پس از بررسی دلایل ارائه شده توسط متهم، در صورت احراز عذر موجه، مهلت دیگری برای حضور وی تعیین خواهد کرد.
 • عدم ارائه عذر موجه یا عدم حضور در مهلت جدید نیز می‌تواند به عنوان اماره سوء نیت تلقی شده و پیامدهای قانونی منفی برای وی به دنبال داشته باشد.

3. معرفی کفیل یا وثیقه:

 • مقام قضایی می‌تواند با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم، شدت و ضعف ادله انتسابی و سایر شرایط پرونده، برای حضور متهم در مراجع قانونی از او کفیل یا وثیقه اخذ کند.
 • کفیل یا ضامن کسی است که تعهد می‌کند در صورت عدم حضور متهم در مراجع قانونی، مبلغ وثیقه را به پرداخت.
 • مبلغ وثیقه توسط مقام قضایی تعیین می‌شود و می‌تواند به صورت نقدی یا ملکی باشد.

4. سایر تکالیف:

 • متهم موظف است از هرگونه اقدام به فرار یا مخفی شدن خودداری کند.
 • متهم باید با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری همکاری لازم را داشته باشد.
 • متهم حق دارد در تمام مراحل رسیدگی از وکیل استفاده کند.

دیدگاهتان را بنویسید