مشاوره حقوقي

مزاحمت مشاوره حقوقی

حکم مزاحمت در ایران

حکم مزاحمت به حکمی گفته می شود که توسط دادگاه در قبال اثبات جرم مزاحمت صادر می شود. جرم مزاحمت به هر نوع اقدام یا رفتاری گفته می شود که آرامش و آسایش شخص یا اشخاص را سلب کند و زندگی عادی آنها را مختل کند.

انواع مزاحمت:

 • مزاحمت تلفنی: تماس های مکرر و بدون دلیل به قصد آزار و اذیت.
 • مزاحمت در محل کار یا سکونت: اقداماتی مانند ایجاد سر و صدا، سد معبر، پرتاب سنگ و غیره که موجب سلب آسایش افراد در محل کار یا سکونت آنها شود.
 • مزاحمت برای بانوان و اطفال: هرگونه اقدام یا رفتاری که به قصد توهین یا تمسخر یا سوء استفاده از بانوان و اطفال انجام شود.

مجازات مزاحمت:

مجازات جرم مزاحمت بسته به نوع مزاحمت و شرایط وقوع آن متفاوت است.

 • مجازات مزاحمت تلفنی: حبس از دو تا شش ماه و یا جزای نقدی معادل دو تا شش میلیون ریال.
 • مجازات مزاحمت در محل کار یا سکونت: حبس از دو تا شش ماه و یا جزای نقدی معادل دو تا شش میلیون ریال.
 • مجازات مزاحمت برای بانوان و اطفال: حبس از دو تا شش ماه و یا 74 ضربه شلاق.

نحوه رسیدگی به جرم مزاحمت:

برای رسیدگی به جرم مزاحمت، باید به دادسرای عمومی و انقلاب مرجع وقوع جرم مراجعه کرد. در دادسرا، شکوائیه ارائه می شود و دلایل و مستندات مربوط به جرم ارائه می شود.

دادستان پس از بررسی شکوائیه و دلایل، در صورت احراز جرم، برای متهم قرار مجرمیت صادر می کند و پرونده را به دادگاه ارسال می کند.

در دادگاه، قاضی به پرونده رسیدگی می کند و در صورت اثبات جرم، حکم مجازات متهم را صادر می کند.

نکات مهم:

 • برای اثبات جرم مزاحمت، باید دلایل و مستندات کافی مانند شهادت شهود ، فیلم یا عکس و پرینت تماس های تلفنی ارائه شود.
 • اثبات جرم مزاحمت برای بانوان و اطفال دشوارتر است و نیاز به ارائه دلایل و مستندات قوی تری دارد.
 • در صورتیکه جرم مزاحمت سبک باشد، قاضی ممکن است به جای حبس، مجازات های جایگزین مانند جزای نقدی یا کار اجباری تعیین کند.
 • برای طرح شکایت و پیگیری جرم مزاحمت، حتماً از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

نحوه رسیدگی به جرم مزاحمت در ایران

جرم مزاحمت یکی از جرایم علیه اشخاص و نظم عمومی در نظام حقوقی ایران است که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است.

انواع جرم مزاحمت:

 • مزاحمت تلفنی: ایجاد مزاحمت برای اشخاص از طریق تلفن یا سایر وسایل ارتباطی.
 • مزاحمت برای نوامیس: ایجاد مزاحمت برای بانوان به قصد آزار و اذیت یا تعرض.
 • مزاحمت برای اموال: ایجاد مزاحمت برای اموال و حقوق اشخاص از قبیل تخریب، تصرف غیرقانونی و …

نحوه رسیدگی به جرم مزاحمت:

1. طرح شکایت:

 • اولین قدم برای رسیدگی به جرم مزاحمت، طرح شکایت توسط شخص مورد مزاحمت نزد مراجع قضایی است.
 • شکایت می تواند به صورت کتبی یا شفاهی در دادسرای محل وقوع جرم ثبت شود.

2. تحقیقات مقدماتی:

 • پس از طرح شکایت، دادستان یا بازپرس پرونده را بررسی و تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد.
 • در این مرحله، از شاکی و مطلعین تحقیق می شود و مدارک و شواهد جمع آوری می شود.

3. صدور قرار:

 • پس از انجام تحقیقات مقدماتی، دادستان یا بازپرس یکی از قرارهای ذیل را صادر می کند:
  • قرار منع تعقیب: در صورتی که دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می شود.
  • قرار مجرمیت: در صورتی که دلایل کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد، قرار مجرمیت صادر می شود و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود.

4. رسیدگی در دادگاه:

 • در دادگاه کیفری، به پرونده رسیدگی و در صورت اثبات جرم، مجرم به مجازات مناسب محکوم می شود.

مجازات جرم مزاحمت:

 • مجازات جرم مزاحمت در قانون مجازات اسلامی به نوع مزاحمت و شرایط مرتکب بستگی دارد.
 • به طور کلی، مجازات جرم مزاحمت حبس از یک تا شش ماه و یا جزای نقدی از ششصد هزار تا دو میلیون تومان می باشد.

در برخی موارد، مجازات جرم مزاحمت شدیدتر است، از جمله:

 • مزاحمت برای نوامیس: حبس از دو تا پنج سال.
 • مزاحمت همراه با قداره و سلاح: حبس از سه تا ده سال.
 • مزاحمت مكرر: حبس از شش ماه تا دو سال.

علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، مرتکب جرم مزاحمت ممکن است به پرداخت خسارات وارده به شاکی نیز محکوم شود.

مهم است که توجه داشته باشید که اثبات جرم مزاحمت نیازمند دلایل و شواهد کافی است.

بنابراین، در صورتی که مورد مزاحمت قرار گرفته اید، باید برای جمع آوری مدارک و شواهد لازم اقدام کنید.

مجازات مزاحمت در ایران

مزاحمت، به رفتاری گفته می‌شود که موجب سلب آسایش و آرامش دیگری شود. این رفتار می‌تواند به صورت‌های مختلفی مانند مزاحمت تلفنی، مزاحمت خیابانی، مزاحمت اینترنتی، و مزاحمت شغلی انجام شود.

قوانین مربوط به مجازات مزاحمت در ایران عبارتند از:

 • قانون مجازات اسلامی: ماده 677 این قانون، مزاحمت برای بانوان اعم از فحاشی و یا الفاظ رکیک و یا حرکات نامناسب یا سلب آزادی و تعرض به شخص یا نااموس او در معابر و اماکن عمومی را جرم دانسته و برای مرتکب آن، حبس از دو تا شش ماه و یا تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است.
 • قانون آیین دادرسی کیفری: این قانون، نحوه رسیدگی به جرایم را در دادگاه‌های کیفری مشخص می‌کند.

مهمترین ویژگی‌های مزاحمتی که جرم محسوب می‌شود:

 • سلب آسایش و آرامش: رفتار مرتکب باید موجب سلب آسایش و آرامش شخص مورد تعرض قرار گرفته باشد.
 • سوء نیت: مرتکب باید قصد سوء استفاده و اذیت و آزار شخص مورد تعرض را داشته باشد.
 • قابل اثبات بودن: مزاحمت باید به وسیله ادله کافی از جمله شهادت شهود، فیلم، و یا پیامک قابل اثبات باشد.

مجازات مزاحمت:

مجازات مزاحمت، بسته به نوع و شدت آن، می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • حبس: از دو تا شش ماه
 • شلاق: تا 74 ضربه
 • جزای نقدی: از یک میلیون تا پنج میلیون تومان
 • محرومیت از حقوق اجتماعی: مانند محرومیت از مشاغل دولتی یا استفاده از امکانات اجتماعی
 • تخریب یا ضبط ادوات جرم: مانند ضبط تلفن همراهی که برای مزاحمت استفاده شده است

نحوه طرح شکایت از مزاحم:

 • مراجعه به کلانتری یا دادسرا: اولین قدم برای طرح شکایت از مزاحم، مراجعه به کلانتری یا دادسرای محل وقوع جرم است.
 • ارائه مدارک و مستندات: در زمان مراجعه به کلانتری یا دادسرا، باید مدارک و مستندات مربوط به مزاحمت مانند فیلم، پیامک، و یا شهادت شهود را ارائه کنید.
 • تشکیل پرونده: پس از ارائه مدارک و مستندات، پرونده‌ای برای شما تشکیل می‌شود و تحقیقات در مورد جرم آغاز می‌شود.
 • رسیدگی در دادگاه: در صورت اثبات جرم، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود و در دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد.

نکات مهم:

 • در صورت مشاهده مزاحمت، می‌توانید با شماره 110 تماس بگیرید و از پلیس کمک بخواهید.
 • اگر مورد مزاحمت قرار گرفته‌اید، سکوت نکنید و حتماً از طریق مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت کنید.
 • برای حفظ حقوق خود، می‌توانید از یک وکیل دادگستری کمک بگیرید.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مجازات مزاحمت و شرایط قانونی هر کدام، باید با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

انواع مزاحمت در ایران

مزاحمت به طور کلی به هر نوع اقدام یا رفتاری گفته می‌شود که آرامش و آسایش شخص یا اشخاص را سلب کند و زندگی عادی آنها را مختل کند.

قانون ایران انواع مختلفی از مزاحمت را به رسمیت شناخته و برای هر کدام مجازات جداگانه‌ای در نظر گرفته است.

برخی از انواع رایج مزاحمت در ایران عبارتند از:

1. مزاحمت تلفنی:

 • تعریف: تماس های مکرر و بدون دلیل به قصد آزار و اذیت.
 • مجازات: حبس از دو تا شش ماه و یا جزای نقدی معادل دو تا شش میلیون ریال.

2. مزاحمت در محل کار یا سکونت:

 • تعریف: اقداماتی مانند ایجاد سر و صدا، سد معبر، پرتاب سنگ و غیره که موجب سلب آسایش افراد در محل کار یا سکونت آنها شود.
 • مجازات: حبس از دو تا شش ماه و یا جزای نقدی معادل دو تا شش میلیون ریال.

3. مزاحمت برای بانوان و اطفال:

 • تعریف: هرگونه اقدام یا رفتاری که به قصد توهین یا تمسخر یا سوء استفاده از بانوان و اطفال انجام شود.
 • مجازات: حبس از دو تا شش ماه و یا 74 ضربه شلاق.

4. مزاحمت سایبری:

 • تعریف: استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای آزار و اذیت یا تهدید دیگران.
 • مجازات: طبق قانون جرایم رایانه‌ای، مجازات مزاحمت سایبری بسته به نوع جرم و شدت آن متفاوت است و می تواند شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و یا محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

5. مزاحمت شغلی:

 • تعریف: ایجاد مانع در فعالیت شغلی شخص یا اشخاص به قصد تضعیف یا از بین بردن آنها.
 • مجازات: طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات مزاحمت شغلی بسته به نوع جرم و شدت آن متفاوت است و می تواند شامل حبس، جزای نقدی و یا دیه باشد.

6. مزاحمت تحصیلی:

 • تعریف: ایجاد مانع در تحصیل دانش آموزان یا دانشجویان به قصد تضعیف یا از بین بردن آنها.
 • مجازات: طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات مزاحمت تحصیلی بسته به نوع جرم و شدت آن متفاوت است و می تواند شامل حبس، جزای نقدی و یا دیه باشد.

نکات مهم:

 • اثبات جرم مزاحمت نیاز به ارائه دلایل و مستندات کافی دارد.
 • مجازات جرم مزاحمت بسته به نوع مزاحمت و شرایط وقوع آن متفاوت است.
 • در صورتیکه جرم مزاحمت سبک باشد، قاضی ممکن است به جای حبس، مجازات های جایگزین مانند جزای نقدی یا کار اجباری تعیین کند.
 • برای طرح شکایت و پیگیری جرم مزاحمت، حتماً از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

نحوه طرح شکایت از مزاحم در ایران

برای طرح شکایت از مزاحم، می توانید به یکی از روش های زیر اقدام کنید:

1. مراجعه به دادسرا:

 • اولین قدم برای طرح شکایت، مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم است.
 • در دادسرا، باید به دایره شعب دادیاری یا بازپرسی مراجعه کنید و شکایت خود را به صورت کتبی یا شفاهی به مقام قضایی ارائه دهید.

2. ارسال شکایت از طریق پست:

 • می توانید شکواییه خود را به صورت کتبی تنظیم و از طریق پست به دادسرای محل وقوع جرم ارسال کنید.

3. استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:

 • می توانید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت برخط شکایت خود را ثبت کنید.

مهمترین نکاتی که باید در هنگام طرح شکایت از مزاحم به آنها توجه کنید:

 • مشخصات خود و طرف مقابل را به طور کامل و دقیق در شکواییه ذکر کنید.
 • تاریخ، زمان و مکان وقوع جرم را به طور دقیق در شکواییه ذکر کنید.
 • شرح کاملی از نحوه وقوع جرم و اقدامات انجام شده توسط مزاحم در شکواییه ارائه دهید.
 • در صورت وجود، مدارک و شواهدی از جمله پیامک، ایمیل، عکس و فیلم را به شکواییه پیوست کنید.
 • دو نسخه از شکواییه را تنظیم کنید و یکی از نسخه ها را به مقام قضایی ارائه و نسخه دیگر را برای خودتان نگه دارید.

پس از طرح شکایت، مقام قضایی به پرونده رسیدگی و تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد.

در صورت اثبات جرم، مزاحم به مجازات مناسب محکوم می شود.

مجازات جرم مزاحمت در قانون مجازات اسلامی به نوع مزاحمت و شرایط مرتکب بستگی دارد.

به طور کلی، مجازات جرم مزاحمت حبس از یک تا شش ماه و یا جزای نقدی از ششصد هزار تا دو میلیون تومان می باشد.

در برخی موارد، مجازات جرم مزاحمت شدیدتر است، از جمله:

 • مزاحمت برای نوامیس: حبس از دو تا پنج سال.
 • مزاحمت همراه با قداره و سلاح: حبس از سه تا ده سال.
 • مزاحمت مكرر: حبس از شش ماه تا دو سال.

علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، مرتکب جرم مزاحمت ممکن است به پرداخت خسارات وارده به شاکی نیز محکوم شود.