مشاوره حقوقی اداره کار

مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی در ایران

در ایران، دو نوع مستمری برای افراد شاغل در نظر گرفته شده است:

1. مستمری از کار افتادگی:

مستمری از کار افتادگی به افرادی تعلق می‌گیرد که به دلیل بیماری یا حادثه، توانایی کار کردن خود را به طور کامل یا جزئی از دست داده‌اند. این افراد می‌توانند با شرایطی که در ادامه توضیح داده می‌شود، از سازمان تامین اجتماعی یا سایر سازمان‌های بیمه‌گر، مستمری دریافت کنند.

شرایط دریافت مستمری از کار افتادگی:

 • داشتن سابقه بیمه: فرد متقاضی باید حداقل 7 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
 • از کار افتادگی: از کار افتادگی باید توسط مراجع پزشکی ذیصلاح تأیید شود.
 • عدم اشتغال به کار: فرد متقاضی نباید در شغل دیگری مشغول به کار باشد.

انواع مستمری از کار افتادگی:

 • مستمری از کار افتادگی کلی: به افرادی تعلق می‌گیرد که به طور کامل توانایی کار کردن خود را از دست داده‌اند.
 • مستمری از کار افتادگی جزئی: به افرادی تعلق می‌گیرد که توانایی کار کردن خود را به طور جزئی از دست داده‌اند.

میزان مستمری از کار افتادگی:

میزان مستمری از کار افتادگی بر اساس درصد از کار افتادگی، سابقه پرداخت حق بیمه و آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین می‌شود.

2. مستمری بازنشستگی:

مستمری بازنشستگی به افرادی تعلق می‌گیرد که به سن بازنشستگی رسیده‌اند یا شرایط لازم برای بازنشستگی پیش از موعد را دارند. سن بازنشستگی در ایران برای مردان 60 سالگی و برای زنان 55 سالگی است.

شرایط دریافت مستمری بازنشستگی:

 • داشتن سابقه بیمه: فرد متقاضی باید حداقل 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
 • رسیدن به سن بازنشستگی: فرد متقاضی باید به سن بازنشستگی (60 سالگی برای مردان و 55 سالگی برای زنان) رسیده باشد.
 • عدم اشتغال به کار: فرد متقاضی نباید در شغل دیگری مشغول به کار باشد.

انواع مستمری بازنشستگی:

 • مستمری بازنشستگی عادی: به افرادی تعلق می‌گیرد که به سن بازنشستگی رسیده‌اند.
 • مستمری بازنشستگی پیش از موعد: به افرادی تعلق می‌گیرد که شرایط لازم برای بازنشستگی پیش از موعد را دارند.

میزان مستمری بازنشستگی:

میزان مستمری بازنشستگی بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه و آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین می‌شود.

نکات:

 • افراد شاغل می‌توانند با پرداخت حق بیمه مازاد، سابقه پرداخت حق بیمه خود را افزایش داده و در نتیجه، مستمری بیشتری دریافت کنند.
 • در برخی از مشاغل خاص، شرایط و مقررات مربوط به مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی متفاوت است.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی، می‌توانید به سازمان تامین اجتماعی یا سایر سازمان‌های بیمه‌گر مراجعه کنید.

شرایط دریافت مستمری از کار افتادگی در ایران

شرایط دریافت مستمری از کار افتادگی در ایران، طبق قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه‌های اجرایی مربوط به آن، به شرح زیر است:

1. سابقه بیمه پرداختی:

 • برای دریافت مستمری از کار افتادگی، متقاضی باید حداقل سابقه 6 ماه بیمه پرداختی داشته باشد.
 • این سابقه باید پیوسته یا متناوب باشد.
 • در برخی موارد، سابقه کمتر از 6 ماه نیز می‌تواند برای دریافت مستمری کافی باشد، به شرطی که متقاضی در طول دوران بیمه پرداختی خود، حداقل 20 روز حق بیمه پرداخت کرده باشد و از کار افتادگی او ناشی از حادثه ناشی از کار باشد.

2. نوع از کار افتادگی:

 • قانون تأمین اجتماعی، از کار افتادگی را به سه دسته کلی از کار افتادگی کلی، از کار افتادگی جزئی و نقص عضو تقسیم می‌کند.
 • برای دریافت مستمری، نوع از کار افتادگی باید توسط کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی تأیید شود.

3. شرایط سنی:

 • برای از کار افتادگی کلی، هیچگونه شرط سنی وجود ندارد.
 • برای از کار افتادگی جزئی، متقاضی باید حداقل 30 سال سن داشته باشد.
 • برای نقص عضو، متقاضی باید حداقل 25 سال سن داشته باشد.

4. عدم اشتغال به کار:

 • در زمان تقاضای مستمری از کار افتادگی، متقاضی نباید شاغل به کار باشد.
 • در صورت اشتغال به کار، متقاضی باید از شغل خود استعفا دهد.

مدارک لازم:

 • فرم درخواست مستمری از کار افتادگی
 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • مدارک مربوط به سابقه بیمه پرداختی
 • آزمایشات و مدارک پزشکی مربوط به نوع از کار افتادگی

نحوه ی تقاضا:

 • متقاضی باید به شعبه تأمین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه و فرم درخواست مستمری از کار افتادگی را تکمیل کند.
 • مدارک لازم را به همراه فرم تکمیل شده به شعبه تأمین اجتماعی ارائه دهد.
 • در شعبه تأمین اجتماعی، متقاضی توسط پزشک معاینه و نوع از کار افتادگی او توسط کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی تأیید می‌شود.
 • در صورت تأیید از کار افتادگی، مستمری از تاریخ تأیید به متقاضی تعلق می‌گیرد.

موارد از کار افتادگی:

 • از کار افتادگی کلی: زمانی که به دلیل بیماری یا حادثه، توانایی انجام هیچ گونه کاری را نداشته باشید.
 • از کار افتادگی جزئی: زمانی که به دلیل بیماری یا حادثه، توانایی انجام کار سابق خود را نداشته باشید، اما بتوانید کارهای سبک‌تر را انجام دهید.
 • نقص عضو: زمانی که به دلیل بیماری یا حادثه، عضوی از بدن خود را از دست داده باشید یا کارکرد آن به طور قابل توجهی کاهش یافته باشد.

میزان مستمری:

 • میزان مستمری از کار افتادگی، بر اساس درصد از کار افتادگی و آخرین حقوق و مزایای دریافتی متقاضی محاسبه می‌شود.

نکات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره تخصصی تأمین اجتماعی نمی‌باشد.
 • برای دریافت اطلاعات دقیق و راهنمایی در خصوص شرایط و نحوه دریافت مستمری از کار افتادگی، می‌توانید به شعبه تأمین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کنید.

انواع مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی ایران

در قانون تامین اجتماعی ایران، دو نوع مستمری از کار افتادگی پیش بینی شده است:

1. مستمری از کار افتادگی کلی:

 • این مستمری به بیمه شدگانی تعلق می گیرد که به دلیل بیماری یا حادثه، توانایی انجام هرگونه کاری را از دست داده باشند.
 • برای برقراری این مستمری، باید حداقل 6 ماه سابقه ی پرداخت حق بیمه داشته باشید و در 6 ماه آخر قبل از وقوع از کار افتادگی نیز حق بیمه خود را به طور مستمر پرداخت کرده باشید.
 • میزان مستمری از کار افتادگی کلی بر اساس درصد از کار افتادگی و آخرین حقوق و مزایای دریافتی بیمه شده تعیین می شود.

2. مستمری از کار افتادگی جزئی:

 • این مستمری به بیمه شدگانی تعلق می گیرد که به دلیل بیماری یا حادثه، توانایی انجام کار خود را به طور کامل از دست نداده باشند، اما توانایی انجام کار مشابه قبلی را نیز نداشته باشند.
 • برای برقراری این مستمری، باید حداقل 6 ماه سابقه ی پرداخت حق بیمه داشته باشید و در 6 ماه آخر قبل از وقوع از کار افتادگی نیز حق بیمه خود را به طور مستمر پرداخت کرده باشید.
 • میزان مستمری از کار افتادگی جزئی بر اساس درصد از کار افتادگی و آخرین حقوق و مزایای دریافتی بیمه شده تعیین می شود.

درصد از کار افتادگی:

 • کمیسیون پزشکی متشکل از سه پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی، درصد از کار افتادگی بیمه شده را تعیین می کند.
 • این کمیسیون با معاینه ی بیمه شده و بررسی مدارک پزشکی او، درصد از کار افتادگی را از 0 تا 66 درصد تعیین می کند.

نحوه ی درخواست مستمری از کار افتادگی:

 • بیمه شده باید مدارک لازم را به شعبه ی تامین اجتماعی محل سکونت خود ارائه دهد.
 • این مدارک شامل گواهی پزشک معالج، آزمایشات و مدارک پزشکی، مدارک مربوط به سابقه ی کار و پرداخت حق بیمه و فرم درخواست مستمری از کار افتادگی می شود.
 • پس از بررسی مدارک، در صورت احراز شرایط، مستمری از کار افتادگی برای بیمه شده برقرار خواهد شد.

قوانین مربوط به مستمری از کار افتادگی:

 • مواد 70 تا 75 قانون تامین اجتماعی
 • آیین نامه تشخیص و برقراری مستمری از کار افتادگی

 

میزان مستمری از کارافتادگی در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • نوع از کارافتادگی: از کارافتادگی به دو نوع کلی از کارافتادگی کلی و از کارافتادگی جزئی تقسیم می‌شود.
 • علت از کارافتادگی: از کارافتادگی ناشی از کار و از کارافتادگی غیر ناشی از کار
 • سابقه پرداخت حق بیمه: هرچه سابقه پرداخت حق بیمه بیشتر باشد، میزان مستمری نیز بیشتر خواهد بود.
 • تعداد افراد تحت تکفل: در صورتی که فرد از کار افتاده دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد، به او کمک‌هزینه تعلق می‌گیرد.

نحوه محاسبه مستمری از کارافتادگی:

 • از کارافتادگی کلی:

  • ناشی از کار: یک سی‌ام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه.
  • غیر ناشی از کار: یک سی‌ام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه تا 20 سال، به اضافه یک شصتم مزد یا حقوق متوسط برای هر سال مازاد بر 20 سال.
 • از کارافتادگی جزئی:

  • ناشی از کار: (درصد کاهش قدرت کار / 100) × (یک سی‌ام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده × سنوات پرداخت حق بیمه).
  • غیر ناشی از کار: (درصد کاهش قدرت کار / 100) × (یک سی‌ام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده × سنوات پرداخت حق بیمه تا 20 سال، به اضافه یک شصتم مزد یا حقوق متوسط برای هر سال مازاد بر 20 سال).

نکاتی در مورد مستمری از کارافتادگی:

 • مزد یا حقوق متوسط: میانگین مزد یا حقوق بیمه شده در 720 روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه‌ای که منجر به از کارافتادگی شده است.
 • سنوات پرداخت حق بیمه: مدت زمانی که بیمه شده حق بیمه پرداخت کرده است.
 • حداقل سابقه: برای دریافت مستمری از کارافتادگی، بیمه شده باید حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
 • حداکثر مستمری: میزان مستمری از کارافتادگی نباید از 100 درصد مزد یا حقوق متوسط تجاوز کند.

مستمری بازنشستگی در ایران

مستمری بازنشستگی، حقوقی است که به طور ماهانه به بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. هدف از پرداخت مستمری، تامین معیشت این افراد پس از پایان دوران اشتغال یا از دست دادن منبع درآمد است.

چه کسانی مشمول دریافت مستمری بازنشستگی می‌شوند؟

 • بازنشستگان: بیمه‌شدگانی که به سن بازنشستگی رسیده باشند و سابقه پرداخت حق بیمه کافی داشته باشند، می‌توانند مستمری بازنشستگی دریافت کنند.
 • ازکارافتادگان: بیمه‌شدگانی که به دلیل بیماری یا حادثه از کار افتاده باشند، می‌توانند مستمری ازکارافتادگی دریافت کنند.
 • بازماندگان: در صورت فوت بیمه‌شده، همسر و فرزندان یا سایر افراد واجد شرایط می‌توانند مستمری بازماندگان دریافت کنند.

شرایط دریافت مستمری بازنشستگی

 • سن بازنشستگی: سن بازنشستگی برای مردان 60 سالگی و برای زنان 55 سالگی است.
 • سابقه پرداخت حق بیمه: برای دریافت مستمری بازنشستگی، حداقل 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه لازم است.
 • پرداخت حق بیمه در سال‌های آخر اشتغال: در 5 سال آخر اشتغال، باید حق بیمه مربوط به 90 روز کار در هر سال پرداخت شده باشد.

محاسبه مستمری بازنشستگی

 • مبنای محاسبه: مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق و مزایای دریافتی بیمه‌شده در دو سال آخر اشتغال او محاسبه می‌شود.
 • فرمول محاسبه: مستمری = (میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر) × (تعداد سال‌های سابقه پرداخت حق بیمه) × (ضریب مستمری)

ضریب مستمری بر اساس تعداد سال‌های سابقه پرداخت حق بیمه تعیین می‌شود. به عنوان مثال، برای 15 سال سابقه، ضریب مستمری 1 است و برای 30 سال سابقه، ضریب مستمری 2.5 است.

مزایای مستمری بازنشستگی

 • مستمری ماهانه: مستمری بازنشستگی به صورت ماهانه به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.
 • خدمات درمانی: بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنها از خدمات درمانی تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.
 • کمک‌هزینه عائله‌مندی: به ازای هر فرزند تحت تکفل، بازنشستگان از کمک‌هزینه عائله‌مندی برخوردار می‌شوند.
 • بن کارت: بازنشستگان به صورت دوره‌ای بن کارت دریافت می‌کنند.

نحوه دریافت مستمری بازنشستگی

 • بیمه‌شدگان باید برای دریافت مستمری بازنشستگی، به شعبه تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کنند و مدارک لازم را ارائه دهند.
 • مدارک لازم:
  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
  • اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت
  • اصل و کپی گواهی ازدواج (برای خانم‌ها)
  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی فرزندان
  • مدارک مربوط به سابقه کار و پرداخت حق بیمه

دیدگاهتان را بنویسید