مشاوره حقوقی اداره کار

مشاوره حقوقی اداره کار در شرق تهران

مشاوره حقوقی تلفنی غرب تهران

مشاوره حقوقی اداره کار در شرق تهران

 

 

قانون کار به طور مشخص روابط کارگر و کارفرما را مشخص می کند و در این راستا مطالبات وزارت کار باید بر اساس مفاد این قانون باشد. نمی توان گفت که علت اصلی اختلافات و دعاوی کارگری ناتوانی کارفرمایان در اجرای مقررات است و در عین حال کارگران وظایف محوله را به درستی انجام نمی دهند و یا بی نظمی در کار وجود دارد. حزب اصلی، حزب کارگر، دست به اقدام قانونی زد. بنابراین، رسیدگی های وزارت کار ناشی از اعمال غیرقانونی است که از طرف کارگران یا کارفرمایان انجام شده است.

 

نحوه رسیدگی مشاوره حقوقی اداره کار در اختلافات کارگران و کارفرمایان

همه می دانند که وزارت کار مسئول رسیدگی به اختلافات کارگری است، اما چگونه می توان آنها را مدیریت کرد؟

 

سنوات چیست؟

طبق قانون کار، کارفرما باید حقوق ماه آخر خود را پرداخت کند، چه یک سال یا چند ماه کار کرده باشد. کارفرما موظف است سنوات خدمت محاسبه شده طبق قانون کار را اعطا کند. تعداد سالها با ضرب تعداد روزهای کاری در 365 روز و تقسیم بر حقوق پایه محاسبه می شود. به این ترتیب سال محاسبه می شود.

 

مشاوره حقوقی اداره کار در شرق تهران

مسائل تامین اجتماعی نیز یکی از تخصص های فوق تخصصی وکلای دادگستری وزارت کار است. در موارد خاص، آنها با وکلای دادگاه اداری مرتبط هستند. اگر از مشتری شکایت کنید، شرکت این کار را برای شما انجام خواهد داد. چنانچه طرفی در اجرای بند قرارداد (موقت یا دائم)، مفاد قانون کار، قرارداد کارگاهی با مشکل و اختلاف نظر مواجه شود، کمیسیون داوری مسئول اتخاذ تصمیم خواهد بود. ضمناً در صورت کوتاهی کارگری در انجام وظایف خود و در صورت تذکر کتبی. در صورت تداوم نقض قوانین کار، کارفرما کارگر را به کمیته ارزیابی ارجاع می دهد. بدیهی است در این صورت کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد مشروط بر اینکه قانون اسلامی شورای کار یا اتحادیه نظر مثبت داشته باشد و کارفرما مطالبات و معوقات کارگران را به صورت مستمری پرداخت کند. مشاوره حقوقی در مورد نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در قراردادهای قانون کار می تواند به کارفرمایان در این فرآیند کمک کند.

 

 

مسئولیت های مشاوره حقوقی اداره کار در شرق تهران

 

پیگیری پرونده موکل برای احقاق حقوق قانونی وی از دیگر وظایف وکیل در این زمینه است. وکلا و مشاوران حقوقی در وزارت کار باید دانش کافی در زمینه های حقوق قانونی مانند بیمه داشته باشند. در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه، وکیل باید به موکل خود کمک کند.کارفرمایان موظفند کارگران خود را بیمه و به موقع حق بیمه پرداخت کنند. در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، طبق قانون متخلف محسوب می شود و کارمند می تواند طبق قانون اقدام قانونی کند. از این رو وکیل با رسیدگی به پرونده و تشریفات قانونی کارمند، درخواست بیمه اجتماعی برای کارمند کرد و خواستار پرداخت حق بیمه در پایان هر ماه طبق توافق از سوی کارفرما شد.

 

به اداره کار شکایت کنید و مراحل قانونی را دنبال کنید

در صورتی که کارگر یا کارفرما وکیل داشته باشد می تواند از کمک وکیل برای ثبت شکایت به آژانس کاریابی استفاده کند. وکلای فعال در این زمینه موظف به وکالت قانونی موکل خود در تمامی مراحل ثبت شکایت و اقدام قانونی می باشند. بهترین وکیل در وزارت کار باید بتواند درخواستی را در رابطه با موضوع دعوی تنظیم و به وزارت کار ارسال کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرونده های مربوط به وزارت کار توسط وکلای متخصص در دعاوی استخدامی دفاع می شود و کارگران یا کارفرمایان می توانند وکلایی را برای رسیدگی بهتر به دعاوی ثبت شده استخدام کنند. البته تماس با وکیل تنها راه حل نیست

وکیل وزارت کار کیست؟

وکیل اداره کار فردی است که از صلاحیت و دانش کافی نسبت به اداره کار، بیمه و کلیه مکاتبات برخوردار بوده و به کلیه شعب اداره کار دسترسی و آگاهی دارد. می توانید به راحتی حقوق و حقوق خود را از یک وکیل پایه کاریابی دریافت کنید یا از وکلای تلفنی کاریابی ما کمک بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید