مشاوره حقوقی انحصار وراثت

مشاوره حقوقی انحصار وراثت در شرق تهران

مشاور حقوقی خانواده شمال تهران

مشاوره حقوقی انحصار وراثت در شرق تهران

 

 

اگر بنا به دلایلی نتوان با یک یا حتی چند نفر از ورثه تماس گرفت یا همکاری لازم صورت نگرفت و یا در خارج از کشور مستقر نباشند، نمی توان شناسنامه ارائه کرد. در این موارد می توانید بنا به درخواست ذینفع با کمیسیون حل اختلاف احوال کشور تماس بگیرید. ضمناً به درخواست وکیل یا متقاضی از ثبت احوال در مورد ایرادات سند سؤال می شود. ضمناً در صورت ورود وراث به طبقات دوم و سوم، رویه کمیسیون حل اختلاف تهران این است که برای اطمینان از عدم باقی ماندن کسی در طبقه اول، رسیدگی کند. لازم به ذکر است که برای استعلام نیازی به پرداخت هزینه نیست.

 

انحصار وراثت چیست؟

 

پس از تکمیل مدارک، برای انحصار وراثت به مرجع قضایی مراجعه و برای ورثه و سهم الارث وی گواهی انحصار صادر کنید. درخواست توسط هیئت حل اختلاف بررسی و در نهایت گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید