مشاوره حقوقی انحصار وراثت

مشاوره حقوقی انحصار وراثت فوری

مشاوره حقوقی تلفنی غرب تهران

مشاوره حقوقی انحصار وراثت فوری

 

 

وصیت نامه شخص متوفی چگونه معتبر است؟ وصیت نامه ای که متوفی به صورت شفاهی یا دست نویس تنظیم می کند باطل است در حالی که وصیت نامه ای که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود دارای قوت کافی است. توجه داشته باشید که هر نفر حداکثر می تواند یک سوم اموال را وصیت کند و در صورت وصیت بیش از ثلث ملک طبق وصیت یک ثلث و مابقی مال تقسیم می شود. طبق قانون انحصار وراثت. البته قبل از تعیین قیم برای متوفی و ​​سرپرست برای غایب باید به یک نکته توجه داشت. طبق ماده 368 قانون عرفی، دادستان حق دارد از طرف غایب با درخواست تأیید انحصاری ورثه مخالفت کند.  در صورتی که صدور گواهی انحصار موروثی به منافع وراث یا ذی نفعان لطمه وارد کند، هر یک از آنها می تواند گواهی را به چالش بکشد. مثلاً در صورتی که نام یکی از وراث متوفی در گواهی حصر وراثت درج نشده باشد، ورثه می تواند دلایل و مدارک قانع کننده ای برای اعتراض به صدور گواهی حصر انحصاری ارائه کند. طبق ماده 369 قانون عرفی تصمیم دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.

 

مشاوره حقوقی انحصار وراثت فوری

 

کار وکیل انحصار اموال ارتباط تنگاتنگی با موضوع ارث دارد، به همین دلیل است که وکیل انحصار املاک باید کنترل کامل بر ارث و موضوعات آن داشته باشد. یکی دیگر از قوانین تخصصی وکلای انحصار وراثت، قانون کامن لا است که اکثر مسائل مربوط به ارث را پوشش می دهد.

 

میزان ارث وراث مرد نسبت به وراث زن

فرزندان نیز از شرایط مشابهی برای تقسیم دارایی والدین خود بهره مند می شوند. به عبارت دیگر، وارث مرد (پسر) دو برابر وارث زن (دختر) ارث می برد. این روش مانند تقسیم ترکه مادری است. در صورت نیاز به مشاوره اولیه یا مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری، دانشکده حقوق دودگستر این فرصت را به شما ارائه می دهد و آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در تمامی زمینه های حقوقی می باشد. همچنین طبق ماده 374 قانون عرفی، در صورت ثبت ملک به نام متوفی، با صدور انحصاری وراثت مربوط به متوفی، ملک به نام متوفی ثبت می‌شود. وراث و ذینفعان. دانشکده حقوق عدالت دارای سابقه درخشان و دارای کارشناسان و وکلای فعال در حوزه انحصاری وراث آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. کافی است با کارشناسان ما تماس بگیرید و از یک وکیل به صورت آنلاین یا حضوری مشاوره بگیرید تا سریعتر و حرفه ای تر به پرونده شما رسیدگی شود.

 

مدت زمان لازم برای صدور گواهی انحصار وراثت

در صورتی که ارزش اموال متوفی کمتر از 30 میلیون ریال باشد

در ایران انحصار حقوق ارث

اگر متوفی در خارج از ایران فوت کرده باشد. در صورتی که متوفی در خارج از ایران فوت کرده باشد، باید ترجمه گواهی فوت مورد تایید سفارت ایران در کشور محل اقامت خود را دریافت کرده و برای وکیل خود ارسال کنند تا بقیه امور مربوط به اداره دارایی را در ایران انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید