مشاوره حقوقی انحصار وراثت

مشاور حقوقی آنلاین و تلفنی

مشاوره حقوقی انحصار وراثت

مشاوره حقوقی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت یا گواهی انحصار وراثت، سند رسمی است که به موجب آن تاریخ دقیق فوت متوفی و ​​ورثه آنها ثبت می شود. در گذشته که جامعه مانند امروز پیچیده نبود، مرگ و میر و تولد به راحتی قابل شناسایی بود. اما به تدریج که جامعه بشری پیچیده تر شد، روابط اجتماعی نیز تغییر کرد و تشخیص خون و کنایه برای مردم دشوار شد. شهادت شخصی جای خود را به قانون اسنادی داد و ولادت، ازدواج و مرگ فردی با اسناد تأیید شد. بدین منظور شناسنامه افراد، سند ازدواج، گواهی فوت و شناسنامه باطل شده برای تأیید فوت و همچنین گواهی حصر وراثت برای تأیید فوت و شناسایی ورثه هنگام فوت به عنوان اسناد معتبر پذیرفته می شود. گواهی محدودیت وراثت یک سند قانونی است که به وضوح همه وراث متوفی و ​​سهم هر یک از ورثه از ارث را مشخص می کند. گواهی توسط کمیسیون حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی صادر می شود. مرگ یکی از آن وقایع حقوقی مهم با تأثیرات متعدد است. صرف نظر از مرگ راه گریزی نیست و نظام حقوقی مدام در پی تعیین وراث متوفی است. اگر ذینفع (یعنی غیر ورثه) اثبات محدودیت ارث را بخواهد، ارث محدود کافی است و نیازی به درخواست ارث نامحدود نیست. اما یک چیز باید با شواهد و دلایلی که سودمند است و اعضای شورا را متقاعد کند به دادخواست ضمیمه شود.. با توجه به انحصار ارث به دلیل اختلاف آنها، پس از فوت شخص، ارث و اموالی که از خود به جا می گذارد قهراً و غیر ارادی به ورثه او منتقل می شود. پس از فوت پدر، اموال او طبق مقررات ارث و تقسیم بین ورثه تقسیم می شود. 

مشاوره حقوقی انحصار وراثت

مشاوران حقوقی افرادی هستند که آموزش دیده و آموزش دیده اند تا به وضعیت و موقعیت حقوقی شما بدون قضاوت و برخورد صحیح پاسخ دهند. ارتباط با مشاور حقوقی فضای امنی را برای شما ایجاد می کند تا آزادانه در مورد مسائل و نگرانی های حقوقی خود صحبت کنید، زیرا بدانید آنچه با مشاور خود در میان می گذارید محرمانه بوده و فقط بین شما باقی خواهد ماند. مشاور حقوقی به زبان ساده به شخصی گفته می شود که در استخدام افراد، سازمان ها و ... است تا با بررسی مسائل و تطبیق آنها با قوانین و مقررات کشور به ارائه مشاوره حقوقی و راه حل های حقوقی یا قراردادی بپردازد، در حالی که وکلا در اختیار دارند. مسئولیت‌هایی فراتر از این سؤالات، علاوه بر این موضوعات، توسط خود مؤسسات حقوقی یا افراد برای ارائه خدمات حقوقی گسترده‌تری مانند پیگیری پرونده‌ها در دادگاه‌های قضایی و اداری و حضور در دادگاه و دفاع از شما به نمایندگی از شما به کار گرفته می‌شوند.طبق قانون ارث، اولین مرحله تقسیم اموال پس از فوت پدر، اخذ گواهی محدودیت وراثت است. طبق قوانین جاری کشور به سند قانونی صادره از مرجع ذیصلاح مبنی بر فهرست وراث و میزان سهام آنها سند انحصاری وراثت گفته می شود. به عبارت رایج تر، نام بردن و الصاق نام وراث و سهم آنها در ترکه متوفی. 

مشاور انحصار وراثت

مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی

.

مشاوره حقوقی انحصار وراثت

در مشاوره حقوقی انحصار وراثت اگر شخصی غایب یا غایب باشد، اموال او قابل تقسیم نیست.

.

مشاوره انحصار وراثت تلفنی

در طول فرآیند ارث بردن انحصار، باید مدارک شناسایی وراث نیاز است

.

مشاوره انحصار وراثت آنلاین

در مرحله آخر یک ورثه به نمایندگی از سایر وراث و یا وکلای آنها با مدارک در هیأت حل اختلاف حاضر می شود.

.

مشاور انحصار وراثت تهران

در صورتی که گواهی محدودیت وراثت حاوی قصور یا اشتباه باشد می توانید تقاضای اصلاح سند به دادگاه تقدیم کنید.

وکیل انحصار وراثت

اگر مرد یا زن متوفی دارای پول (مانند سهام) بود که می‌توان آن را تقسیم، فروخت یا از آن سود برد، ملزم به اخذ گواهی انحصار وراثت بود. تقسیم حقوق متوفی بین وراث نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما اگر متوفی مالی نداشته باشد و ورثه بخواهند حق خود را استیفا کنند، وراثت محدود کافی است، این مرحله یکی از مراحل مهم انحصار وراثت است. در این مرحله باید با فرم دریافتی از کمیته حل اختلاف، مدارک لازم و دو شاهد به هر دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید. در این دفتر وراث با گواهی و امضای شهود تأیید می شوند. در این مرحله باید کلیه دارایی های متوفی درج شده و یکی از ورثه برای تعیین مالیات بر ارث به اداره وثیقه مراجعه کند. اداره دارایی یک رسید در اختیار فرد قرار می دهد که باید به همراه سایر مدارک به کمیته حل اختلاف ارائه شود. وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نمایند. لازم به ذکر است در صورت زیاد بودن تعداد وراث یا ذی نفعان، درخواست برای همه آنها الزامی نیست و واقعیت یکی از آنها قابل اعمال است. وراث نمی توانند بدون دریافت حکمی مبنی بر عدم ارث از مجلس یا دادگاه به دارایی های باقی مانده از متوفی دست بزنند. پس از صدور حکم تحدید وراثت، تعداد وراث و سهم الارث مشخص می شود و بر حسب میزان ارث، همه می توانند از سهم الارث برخوردار شوند.