مشاوره حقوقی قراردادها

مشاوره حقوقی بطلان معامله و ابطال سند

مشاور حقوقی آنلاین

مشاوره حقوقی در خصوص ابطال معامله

 • نوع معامله: (بیع، اجاره، هبه، صلح و …)
 • تاریخ انعقاد معامله:
 • طرفین معامله: (نام و نام خانوادگی، مشخصات تماس)
 • موضوع معامله: (مشخصات کامل مال مورد معامله)
 • شرایط معامله: (نحوه پرداخت ثمن یا عوض، تعهدات طرفین و …)
 • دلیل یا دلایل ابطال معامله: (به طور خلاصه توضیح دهید چرا می‌خواهید معامله را باطل کنید)

پس از دریافت اطلاعات کامل، می‌توانم با بررسی دقیق شرایط معامله و با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، به شما مشاوره حقوقی دقیق و راهنمایی‌های لازم را ارائه دهم.

**در ضمن، ذکر این نکته ضروری است که ابطال معامله از طریق مراجع قضایی و با صدور حکم دادگاه انجام می‌شود.

لذا برای ابطال معامله، لازم است که به یک وکیل دادگستری مراجعه کنید و از خدمات حقوقی ایشان استفاده نمایید.**

در اینجا به برخی از منابع حقوقی مرتبط با ابطال معامله اشاره می‌کنم:

 • قانون مدنی: مواد 197 تا 220
 • قانون آیین دادرسی مدنی: فصل ششم (از بطلان دعاوی)
 • رأی وحدت رویه شماره 62 مورخ 1379/03/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: در خصوص شرایط ابطال معامله به جهت غبن

همچنین می‌توانید از طریق وب‌سایت‌های تخصصی حقوقی و یا تماس با وکلای دادگستری، اطلاعات بیشتری در خصوص ابطال معامله و نحوه انجام آن کسب کنید.

بطلان معامله در فقه و حقوق اسلامی به معنای از بین رفتن آثار حقوقی یک معامله به طور کامل است. به عبارت دیگر، معامله باطل هیچ اثری بر ذمه ی طرفین یا مال مورد معامله نمی‌گذارد و گویی اصلاً انجام نشده است.

موارد بطلان معامله در قانون مدنی ایران به شرح زیر است:

 • معاملات خلاف شرع: معاملاتی که بر خلاف دستورات شرع مقدس اسلام باشند، باطل هستند. به عنوان مثال، خرید و فروش مشروبات الکلی، ربا و معاملات صورى از جمله معاملات خلاف شرع هستند.
 • معاملات فضولی: معاملاتی که بدون اذن و رضایت صاحب مال انجام شوند، باطل هستند. به عنوان مثال، اگر کسی بدون اذن مالک، مال او را به دیگری بفروشد، این معامله باطل است.
 • معاملات محجورین: معاملاتی که توسط افراد فاقد اهلیت مانند مجنون، صغیر و سفیه انجام شوند، باطل هستند.
 • معاملات مغایر با نظم عمومی: معاملاتی که بر خلاف نظم عمومی جامعه باشند، باطل هستند. به عنوان مثال، خرید و فروش اسلحه جنگی از جمله معاملات مغایر با نظم عمومی هستند.
 • معاملات با شرط نامشروع: معاملاتی که شروط آنها نامشروع باشند، باطل هستند. به عنوان مثال، شرط برنده شدن در قمار در عقد بیع، شرط نامشروع محسوب می‌شود و موجب بطلان عقد می‌شود.

آثار بطلان معامله:

 • از بین رفتن آثار حقوقی معامله: همانطور که گفته شد، معامله باطل هیچ اثری بر ذمه ی طرفین یا مال مورد معامله نمی‌گذارد.
 • استرداد عوضین: اگر معامله‌ای باطل باشد، طرفین می‌توانند عوضین (یعنی مالی که هر یک از طرفین به طرف دیگر داده است) را از یکدیگر استرداد کنند.
 • غرامت خسارات: اگر در اثر بطلان معامله، به یکی از طرفین خسارتی وارد شده باشد، می‌تواند از طرف مقابل غرامت دریافت کند.

تفاوت بطلان معامله با فسخ معامله:

فسخ معامله به معنای از بین بردن آثار حقوقی معامله به طور ارادی است. به عبارت دیگر، یکی از طرفین معامله می‌تواند با استفاده از حق فسخ خود، آثار معامله را از بین ببرد.

تفاوت اصلی بطلان و فسخ معامله در این است که بطلان معامله به حکم قانون صورت می‌گیرد، در حالی که فسخ معامله به اراده ی یکی از طرفین صورت می‌گیرد.

 

 

تفاوت بطلان معامله با فسخ معامله:

بطلان و فسخ دو مفهوم حقوقی هستند که در معاملات دارای اهمیت زیادی هستند. درک صحیح این دو مفهوم به شما کمک می کند تا حقوق خود را در معاملات به درستی بشناسید و از آنها دفاع کنید.

بطلان معامله:

بطلان معامله به معنای عدم نفوذ و اعتبار آن از ابتدا است. به عبارت دیگر، معامله باطل از همان ابتدا فاقد اثر حقوقی است و گویی اصلاً انجام نشده است.

موارد بطلان معامله در قانون مدنی ایران عبارتند از:

 • فقدان اهلیت یکی از طرفین معامله
 • فقدان رضایت یکی از طرفین معامله
 • معین نبودن مبیع یا ثمن
 • عدم قابلیت نقل و انتقال مبیع یا ثمن
 • مملوک نبودن مبیع
 • مغصوب بودن مبیع
 • شرط خلاف شرع یا ناممکن در عقد

آثار بطلان معامله:

 • معامله باطل از ابتدا فاقد اثر حقوقی است و گویی اصلاً انجام نشده است.
 • هر یک از طرفین می تواند معامله را باطل اعلام کند.
 • دادگاه نیز می تواند بطلان معامله را اعلام کند.
 • آثار حاصل از معامله باطل از بین می رود و طرفین باید به وضعیت قبل از معامله بازگردند.

فسخ معامله:

فسخ معامله به معنای از بین بردن آثار معامله صحیح و نافذ از زمان وقوع فسخ است. به عبارت دیگر، معامله تا زمان وقوع فسخ صحیح و نافذ است، اما با وقوع فسخ، آثار آن از بین می رود.

موارد فسخ معامله در قانون مدنی ایران عبارتند از:

 • خیارات قانونی (مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار شرط و …)
 • شرط فسخ در عقد
 • ایراد فسخ از سوی یکی از طرفین در صورت تخلف طرف مقابل

آثار فسخ معامله:

 • آثار معامله از زمان وقوع فسخ از بین می رود.
 • طرفین باید به وضعیت قبل از معامله بازگردند.
 • در برخی موارد، فسخ معامله موجب ضمان خسارات برای طرف مقابل می شود.

تفاوت های بطلان و فسخ معامله:

معیار بطلان معامله فسخ معامله
زمان اعتبار از ابتدا فاقد اعتبار است تا زمان فسخ دارای اعتبار است
اعلام بطلان توسط هر یک از طرفین یا دادگاه توسط یکی از طرفین
آثار آثار از بین می رود و طرفین به وضعیت قبل باز می گردند آثار از زمان فسخ از بین می رود و طرفین به وضعیت قبل باز می گردند
ضمان خسارات در برخی موارد ضمان خسارات وجود دارد در برخی موارد ضمان خسارات وجود دارد

نکته:

 • بطلان معامله امری قهری و الزامی است، در حالی که فسخ معامله امری اختیاری است.
 • بطلان معامله به حکم قانون یا حکم دادگاه صورت می گیرد، در حالی که فسخ معامله توسط یکی از طرفین اعلام می شود.

برای درک بهتر تفاوت بطلان و فسخ معامله، به مثال های زیر توجه کنید:

 • مثال بطلان معامله:

فرض کنید شخصی که اهلیت لازم را ندارد، ملکی را به دیگری می فروشد. این معامله باطل است، زیرا بایع اهلیت لازم برای انجام معامله را نداشته است.

 • مثال فسخ معامله:

فرض کنید شخصی ملکی را به دیگری می فروشد و در ضمن عقد شرط می کند که اگر در مدت یک ماه ثمن را پرداخت نکند، بایع حق فسخ معامله را داشته باشد. اگر خریدار در مدت مقرر ثمن را پرداخت نکند، بایع می تواند معامله را فسخ کند.

ابطال سند

ابطال سند به معنای از بین بردن آثار حقوقی یک سند و بی‌اعتبار کردن آن است.

دلایل ابطال سند:

 • جعل سند: اگر ثابت شود که سند جعلی است، باطل می‌شود.
 • غلط بودن مفاد سند: اگر مفاد سند با واقعیت مطابقت نداشته باشد، باطل می‌شود.
 • فقدان شرایط اساسی سند: اگر سند فاقد شرایط اساسی مانند اهلیت طرفین، رضایت و موضوع باشد، باطل می‌شود.
 • اِعمال خیارات: در برخی موارد، با اعمال خیارات قانونی یا قراردادی می‌توان سند را باطل کرد.

نحوه ابطال سند:

 • ابطال سند از طریق مراجع قضایی: رایج‌ترین روش ابطال سند، طرح دعوی در دادگاه و اثبات بطلان آن است.
 • ابطال سند از طریق مراجع ثبتی: در برخی موارد، می‌توان با مراجعه به مراجع ثبتی و اثبات بطلان سند، آن را ابطال کرد.

شرایط ابطال سند در مراجع قضایی:

 • اثبات ذی‌نفع بودن خواهان: خواهان باید ثابت کند که از بطلان سند متضرر شده است.
 • اثبات بطلان سند: خواهان باید با ارائه دلیل و مدرک، بطلان سند را اثبات کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی ابطال سند:

 • دادگاه عمومی و انقلاب: در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، دادگاه عمومی و انقلاب محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.
 • دادگاه حقوقی: در دعاوی مربوط به اموال منقول و سایر دعاوی مربوط به ابطال سند، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

آثار ابطال سند:

 • از بین رفتن آثار حقوقی سند: با ابطال سند، آثار حقوقی آن از بین می‌رود و گویی هیچ‌گاه صادر نشده است.
 • استرداد سند: در صورتی که سند باطل شده در اختیار خواهان باشد، باید آن را به خوانده یا مرجع قضایی تحویل دهد.

نکات:

 • ابطال سند یک امر تخصصی است و توصیه می‌شود برای انجام آن از وکیل مجرب استفاده کنید.
 • ابطال سند ممکن است با اطاله زمان و صرف هزینه همراه باشد.

 

 

 

 

شرایط ابطال سند در ایران

ابطال سند به معنای از بین بردن آثار حقوقی یک سند رسمی و معتبر است. این امر از طریق مراجع قضایی و با صدور حکم دادگاه انجام می‌شود.

شرایط ابطال سند در قانون مدنی ایران به شرح زیر است:

1. اثبات جعلی بودن سند:

 • اگر ثابت شود که سند توسط شخصی غیر از صاحب حق و یا با جعل امضاء و مهر او صادر شده است، باطل خواهد بود. (ماده 1284 قانون مدنی)

2. اثبات عدم اهلیت یا رضای طرفین:

 • اگر در زمان انعقاد عقد یا صدور سند، یکی از طرفین اهلیت قانونی برای انجام معامله را نداشته باشد و یا رضایت او به عقد یا صدور سند به واسطه اکراه یا فریب و یا اشتباه حاصل شده باشد، سند قابل ابطال خواهد بود. (مواد 197، 202 و 210 قانون مدنی)

3. اثبات غبن:

 • اگر در معامله غبن فاحش (بیش از نصف) به یکی از طرفین وارد شده باشد، وی می‌تواند معامله را به شرط اثبات غبن در دادگاه فسخ کند و در نتیجه سند مربوطه نیز باطل خواهد شد. (ماده 389 قانون مدنی)

4. اثبات وجود شرط فاسخ:

 • اگر در ضمن عقد یا صدور سند، شرطی درج شده باشد که در صورت تحقق آن، حق فسخ معامله و ابطال سند برای یکی از طرفین ایجاد شود، با تحقق آن شرط، سند قابل ابطال خواهد بود. (ماده 381 قانون مدنی)

5. اثبات تعارض با نظم عمومی:

 • اگر مفاد سند مخالف با نظم عمومی یا شرع باشد، باطل خواهد بود. (ماده 6 قانون مدنی)

6. اثبات مالکیت غیر:

 • اگر در سند، مالکیت مالی به شخصی نسبت داده شود که در واقع مالک آن نیست، سند باطل خواهد بود. (ماده 976 قانون مدنی)

مراحل ابطال سند:

 • طرح دعوای ابطال سند در دادگاه صالح
 • ارائه مدارک و مستندات لازم مبنی بر وجود یکی از شرایط ابطال سند
 • رسیدگی به پرونده در دادگاه و صدور حکم

نکات مهم:

 • ابطال سند یک امر تخصصی و پیچیده است و لذا برای انجام آن حتماً باید از یک وکیل دادگستری متخصص در امور ثبتی و ملکی کمک بگیرید.
 • هزینه‌های ابطال سند، بسته به نوع سند، موضوع پرونده و پیچیدگی آن متفاوت خواهد بود.
 • ابطال سند ممکن است زمان‌بر باشد و لذا باید صبور باشید و مراحل قانونی را به طور کامل طی کنید.

دلایل ابطال معامله در قانون مدنی ایران:

طبق قانون مدنی ایران، معاملات در شرایطی باطل و بی اثر محسوب می‌شوند. این موارد به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. بطلان به سبب فقدان شرایط اساسی صحت عقد:

این موارد ارکان و شرایط لازم برای تشکیل یک عقد صحیح را شامل می‌شوند. در صورت فقدان هر یک از این موارد، عقد از اساس باطل خواهد بود.

 • اهلیت طرفین: طرفین عقد باید اهلیت عقل و رشد داشته باشند. معاملات اشخاص مجنون، صغیر و سفیه باطل است.
 • رضای طرفین: رضای طرفین عقد باید صریح یا ضمنی باشد و معامله از روی اکراه یا غبن نباشد.
 • موضوع معامله: موضوع معامله باید موجود، معین، مشروع و قابل نقل و انتقال باشد.
 • سبب مشروع: معامله باید مبتنی بر علت و غرض مشروع باشد.
 • شرایط ضمن عقد: شرایط ضمن عقد باید مشروع باشند و مخالف با مفاد عقد و نظم عمومی نباشند.

2. بطلان به سبب مغایرت با نظم عمومی و شرع:

این موارد شامل معاملاتی می‌شوند که بر خلاف قوانین آمره، نظم عمومی و شرع مقدس اسلام هستند.

 • معاملات خلاف شرع: خرید و فروش مشروبات الکلی، ربا، معاملات صورى و … .
 • معاملات مغایر با نظم عمومی: خرید و فروش اسلحه جنگی، معاملات مربوط به فحشا و … .
 • معاملات محجورین: معاملات اشخاص فاقد اهلیت مانند مجنون، صغیر و سفیه.
 • معاملات فضولی: معاملاتی که بدون اذن و رضایت صاحب مال انجام شوند.

توجه: در کنار موارد ذکر شده در قانون مدنی، قوانین خاص دیگری نیز ممکن است مواردی را برای بطلان معامله پیش‌بینی کرده باشند.

آثار بطلان معامله:

 • از بین رفتن آثار حقوقی معامله: همانطور که گفته شد، معامله باطل هیچ اثری بر ذمه ی طرفین یا مال مورد معامله نمی‌گذارد.
 • استرداد عوضین: اگر معامله‌ای باطل باشد، طرفین می‌توانند عوضین (یعنی مالی که هر یک از طرفین به طرف دیگر داده است) را از یکدیگر استرداد کنند.
 • غرامت خسارات: اگر در اثر بطلان معامله، به یکی از طرفین خسارتی وارد شده باشد، می‌تواند از طرف مقابل غرامت دریافت کند.

تفاوت بطلان با فسخ:

فسخ معامله به معنای از بین بردن آثار حقوقی معامله به طور ارادی است. به عبارت دیگر، یکی از طرفین معامله می‌تواند با استفاده از حق فسخ خود، آثار معامله را از بین ببرد.

تفاوت اصلی بطلان و فسخ معامله در این است که بطلان معامله به حکم قانون صورت می‌گیرد، در حالی که فسخ معامله به اراده ی یکی از طرفین صورت می‌گیرد.

شرایط ابطال معامله در قانون مدنی ایران:

ابطال معامله به معنای از بین بردن آثار حقوقی معامله صحیح و نافذ از زمان وقوع ابطال است. به عبارت دیگر، معامله تا زمان ابطال صحیح و نافذ است، اما با وقوع ابطال، آثار آن از بین می رود.

شرایط ابطال معامله در قانون مدنی ایران عبارتند از:

1. وجود یکی از موارد بطلان معامله:

همانطور که در پاسخ قبلی به طور مفصل توضیح داده شد، بطلان معامله به معنای عدم نفوذ و اعتبار آن از ابتدا است. در موارد زیر معامله باطل می شود:

 • فقدان اهلیت یکی از طرفین معامله
 • فقدان رضایت یکی از طرفین معامله
 • معین نبودن مبیع یا ثمن
 • عدم قابلیت نقل و انتقال مبیع یا ثمن
 • مملوک نبودن مبیع
 • مغصوب بودن مبیع
 • شرط خلاف شرع یا ناممکن در عقد

2. اعلام ابطال توسط ذی‌نفع:

ابطال معامله امری قهری و الزامی نیست، بلکه امری اختیاری است که توسط ذی‌نفع (کسی که از ابطال معامله نفع می برد) اعلام می شود.

3. اثبات وجود شرایط ابطال:

ذی‌نفع برای ابطال معامله باید وجود شرایط ابطال را در دادگاه اثبات کند.

4. صدور حکم ابطال توسط دادگاه:

در نهایت، دادگاه با بررسی دلایل و ادله طرفین، حکم به ابطال معامله یا رد دعوای ابطال صادر می کند.

آثار ابطال معامله:

 • آثار معامله از زمان ابطال از بین می رود.
 • طرفین باید به وضعیت قبل از معامله بازگردند.
 • در برخی موارد، ابطال معامله موجب ضمان خسارات برای طرف مقابل می شود.

نکته:

 • ابطال معامله با فسخ معامله متفاوت است. فسخ معامله به معنای از بین بردن آثار معامله صحیح و نافذ از زمان وقوع فسخ است، در حالی که ابطال معامله به معنای از بین بردن آثار معامله از ابتدا است.
 • برای ابطال معامله باید به دادگاه مراجعه کرد و دادخواست ابطال معامله ارائه داد.

دلایل ابطال معامله طبق قانون مدنی ایران:

معامله باطل، معامله‌ای است که از ابتدا فاقد آثار حقوقی بوده و هیچ‌گونه تعهدی را برای طرفین ایجاد نمی‌کند.

دلایل ابطال معامله در قانون مدنی ایران به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. فقدان شرایط اساسی صحت عقد:

شرایط اساسی صحت عقد، عناصری هستند که وجود آنها برای صحت هر عقدی ضروری است. فقدان هر یک از این شرایط، موجب بطلان عقد می‌شود. این شرایط عبارتند از:

 • اهلیت طرفین: طرفین عقد باید اهلیت کامل داشته باشند، یعنی بالغ، عاقل و رشید باشند.
 • رضای طرفین: رضای طرفین عقد باید به طور آزادانه و بدون اکراه، اجبار و غلط باشد.
 • موضوع معین: موضوع معامله باید معین و قابل تعیین باشد.
 • محل معین: در صورتی که محل تسلیم مورد معامله در عقد ذکر شده باشد، باید معین و قابل تعیین باشد.
 • قصد و رضا: طرفین عقد باید قصد و رضای کامل به معامله داشته باشند.

2. وجود موانع قانونی:

علاوه بر فقدان شرایط اساسی صحت عقد، وجود برخی موانع قانونی نیز می‌تواند موجب بطلان معامله شود. این موانع عبارتند از:

 • محجوریت: در برخی موارد، قانون اشخاصی را از انجام برخی معاملات، از جمله بیع، محجور می‌کند. به عنوان مثال، صغیر و مجنون محجور هستند و حق انجام معامله را ندارند.
 • ممنوعیت قانونی: قانون انجام برخی معاملات را ممنوع کرده است. به عنوان مثال، خرید و فروش مواد مخدر ممنوع است.
 • غبن: در صورتی که یکی از طرفین در معامله غبن فاحش داشته باشد، می‌تواند بطلان عقد را به دادگاه درخواست دهد. غبن فاحش عبارت است از تفاوت فاحش بین قیمت واقعی مورد معامله و قیمتی که در معامله تعیین شده است.
 • جهالت به موضوع یا ثمن: در صورتی که یکی از طرفین به موضوع یا ثمن جاهل باشد، عقد باطل است. جهالت به موضوع یا ثمن، جهل به نوع، جنس، وصف یا مقدار موضوع یا ثمن است.
 • اشتباه در موضوع یا ثمن: در صورتی که یکی از طرفین در موضوع یا ثمن اشتباه کند، عقد باطل است. اشتباه در موضوع یا ثمن، اشتباه در نوع، جنس، وصف یا مقدار موضوع یا ثمن است.
 • تدلیس: در صورتی که یکی از طرفین دیگری را به وسیله تدلیس (فریب) به انجام معامله راضی کند، عقد باطل است. تدلیس عبارت است از اقدامات فریب‌کارانه‌ای که برای فریب دادن طرف مقابل انجام می‌شود.