مشاوره حقوقي

مشاوره حقوقی تغییر کاربری اراضی

مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره حقوقی تغییر کاربری اراضی

تغییر کاربری اراضی به معنای تغییر نوع استفاده از یک زمین از حالت فعلی به حالتی دیگر است.

برای مثال، تغییر کاربری یک زمین کشاورزی به مسکونی یا تجاری، نوعی تغییر کاربری محسوب می‌شود.

تغییر کاربری اراضی در ایران تابع قوانین و مقررات خاصی است و ضوابط و شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است.

مراحل قانونی تغییر کاربری اراضی:

 1. ارائه درخواست کتبی به مراجع ذیصلاح: متقاضی تغییر کاربری باید با مراجعه به اداره جهاد کشاورزی شهرستان یا استان مربوطه، درخواست کتبی خود را به همراه مدارک و مستندات لازم ارائه کند.

 2. تشکیل پرونده و بررسی درخواست: اداره جهاد کشاورزی پس از دریافت درخواست، پرونده‌ای برای آن تشکیل می‌دهد و به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده می‌پردازد.

 3. بازدید از محل و بررسی میدانی: در صورت نیاز، کارشناسان اداره جهاد کشاورزی از محل زمین بازدید می‌کنند و وضعیت فعلی آن را بررسی می‌کنند.

 4. استعلام از سایر مراجع: اداره جهاد کشاورزی برای صدور مجوز تغییر کاربری، استعلام‌هایی را از سایر مراجع ذیربط مانند منابع طبیعی، امور آب، شهرداری و … انجام می‌دهد.

 5. صدور یا عدم صدور مجوز: در نهایت، اداره جهاد کشاورزی با توجه به بررسی‌های انجام شده و نظر سایر مراجع، نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز تغییر کاربری تصمیم‌گیری می‌کند.

شرایط و ضوابط تغییر کاربری اراضی:

 • مناسب بودن نوع کاربری جدید با طرح‌های هادی و جامع: نوع کاربری جدید باید با طرح‌های هادی و جامع مصوب در منطقه سازگاری داشته باشد.
 • احراز کاربری فعلی زمین: کاربری فعلی زمین باید مشخص و معلوم باشد.
 • عدم وجود اراضی کشاورزی مناسب در حریم شهرها: تا حد امکان از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حریم شهرها خودداری می‌شود.
 • تامین اراضی جایگزین: در برخی موارد، متقاضی تغییر کاربری موظف به تامین اراضی جایگزین به جای زمین مورد نظر خواهد بود.
 • پرداخت عوارض تغییر کاربری: متقاضی تغییر کاربری موظف به پرداخت عوارض مربوطه به نفع دولت است.

مجازات تغییر کاربری غیرمجاز:

تغییر کاربری اراضی بدون مجوز قانونی جرم محسوب می‌شود و متخلف به مجازات‌های زیر خواهد شد:

 • قلع و قمع بناهای احداثی در زمین: در صورت احداث بنا در زمین بدون مجوز تغییر کاربری، بناهای احداثی به دستور مراجع قضایی قلع و قمع خواهند شد.
 • پرداخت جزای نقدی: متخلف علاوه بر قلع و قمع بنا، موظف به پرداخت جزای نقدی به نفع دولت خواهد بود.
 • حبس: در برخی موارد، متخلف به حبس نیز محکوم می‌شود.

نکات مهم:

 • برای تغییر کاربری اراضی حتماً باید از طریق مراجع قانونی و با اخذ مجوزهای لازم اقدام کنید.
 • تغییر کاربری غیرمجاز اراضی عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تغییر کاربری اراضی و شرایط و ضوابط آن، می‌توانید به اداره جهاد کشاورزی شهرستان یا استان مربوطه مراجعه کنید و یا از خدمات یک وکیل دادگستری متخصص در امور ثبتی و ملکی استفاده نمایید.

شرایط و ضوابط تغییر کاربری اراضی در ایران:

تغییر کاربری اراضی در ایران تابع قوانین و مقررات خاصی است که توسط مراجع ذیصلاح از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین شده‌اند.

به طور کلی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها به غیر از موارد مصوب، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود.

موارد مجاز تغییر کاربری:

 • تغییر کاربری برای احداث تاسیسات و ابنیه عمومی مانند مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و …
 • تغییر کاربری برای احداث واحدهای مسکونی در چارچوب طرح‌های هادی روستایی و جامع شهری
 • تغییر کاربری برای احداث تاسیسات و فعالیت‌های مرتبط با بخش کشاورزی مانند احداث گلخانه، مرغداری و …
 • تغییر کاربری در اراضی شیب‌دار و کوهستانی به منظور توسعه جنگل و مرتع

شرایط و ضوابط کلی تغییر کاربری:

 • کسب مجوز از مراجع ذیصلاح: برای هرگونه تغییر کاربری، باید مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مانند کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی، زراعی و باغ‌ها اخذ شود.
 • پرداخت عوارض تغییر کاربری: متقاضی تغییر کاربری موظف به پرداخت عوارض مربوطه به نفع دولت است. میزان عوارض تغییر کاربری بر اساس نوع کاربری جدید، ارزش روز زمین و مکان آن محاسبه می‌شود.
 • رعایت ضوابط شهرسازی و معماری: تغییر کاربری باید با رعایت ضوابط شهرسازی و معماری و طرح‌های هادی روستایی و جامع شهری انجام شود.
 • انجام مطالعات زیست‌محیطی: در برخی موارد، انجام مطالعات زیست‌محیطی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح الزامی است.

ارائه مدارک و مستندات: متقاضی تغییر کاربری باید مدارک و مستندات لازم مانند سند مالکیت، نقشه هوایی، طرح توجیهی و … را به مراجع ذیصلاح ارائه دهد.

پیامدهای عدم رعایت ضوابط:

 • ابطال مجوز تغییر کاربری: در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات، مجوز تغییر کاربری باطل و متخلف به پرداخت جریمه و قلع و قمع بنا محکوم خواهد شد.
 • سایر مجازات‌ها: در برخی موارد، متخلف به مجازات‌های دیگری مانند حبس نیز محکوم می‌شود.

 

 

 

مراحل قانونی تغییر کاربری اراضی در ایران:

تغییر کاربری اراضی، به معنای تغییر نوع استفاده از یک زمین از حالت فعلی به حالتی دیگر است. این امر مستلزم طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد.

مراحل قانونی تغییر کاربری اراضی به طور کلی به شرح زیر است:

1. درخواست کتبی:

 • متقاضی تغییر کاربری باید درخواست خود را به صورت کتبی به اداره جهاد کشاورزی شهرستان یا سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه دهد.
 • در این درخواست باید اطلاعاتی مانند مشخصات متقاضی، نوع و مساحت زمین، کاربری فعلی و مورد نظر، دلایل تغییر کاربری و … درج شود.

2. بررسی اولیه:

 • اداره یا سازمان جهاد کشاورزی پس از دریافت درخواست، نسبت به بررسی اولیه آن اقدام می کند.
 • در این مرحله، تطابق درخواست با قوانین و مقررات مربوطه و همچنین تناسب نوع کاربری مورد نظر با شرایط زمین و منطقه مورد بررسی قرار می گیرد.

3. تشکیل پرونده:

 • در صورت واجد شرایط بودن درخواست، پرونده ای برای آن تشکیل شده و به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.

4. بررسی در کمیسیون:

 • پرونده تغییر کاربری در کمیسیون های مختلفی از جمله کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، کمیسیون ماده 12 قانون حفظ منابع طبیعی و … بررسی می شود.
 • در این کمیسیون ها، کارشناسان و مسئولان مربوطه به بررسی جوانب مختلف موضوع از جمله اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تغییر کاربری می پردازند.

5. صدور مجوز یا پاسخ منفی:

 • در نهایت، کمیسیون مربوطه با توجه به بررسی های انجام شده، رأی خود را مبنی بر صدور مجوز تغییر کاربری یا رد آن صادر می کند.
 • در صورت صدور مجوز، متقاضی موظف است نسبت به پرداخت عوارض مربوطه و اخذ سایر مجوزهای لازم اقدام کند.

نکات مهم:

 • قوانین و مقررات مربوط به تغییر کاربری اراضی در طول زمان
 • تغییر کرده و ممکن است به روز رسانی شده باشند.
 • لذا برای کسب اطلاعات دقیق و به روز در این خصوص،
 • باید به مراجع ذیصلاح از جمله اداره یا سازمان جهاد کشاورزی
 • مربوطه مراجعه کرد.
 • تغییر کاربری غیرمجاز اراضی جرم محسوب می شود و
 • متخلفان به مجازات های قانونی از جمله قلع و قمع بنا و
 • پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.

 

 

 

 

مراحل قانونی تغییر کاربری اراضی در ایران:

مراحل قانونی تغییر کاربری اراضی در ایران طبق قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر است:

1. اخذ مجوز اولیه:

 • متقاضی تغییر کاربری باید ابتدا به اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع زمین مراجعه کند و درخواست خود را به همراه مدارک لازم ارائه دهد.
 • مدارک لازم شامل:
  • سند مالکیت یا بنچاق
  • کپی مدارک هویتی
  • نقشه و مشخصات ملک
  • استعلام از مراجع ذیربط (مانند منابع طبیعی، آب منطقه‌ای، بنیاد مسکن و …)

2. بررسی و کارشناسی:

 • اداره جهاد کشاورزی درخواست متقاضی را بررسی و به کارشناسان مربوطه ارجاع می دهد.
 • کارشناسان به محل زمین مراجعه و با بررسی میدانی، نوع کاربری فعلی، وضعیت خاک، شرایط آب و هوایی و سایر عوامل مؤثر را ارزیابی می کنند.
 • کارشناسان نظر خود را مبنی بر امکان یا عدم امکان تغییر کاربری و همچنین نوع کاربری مجاز به اداره جهاد کشاورزی اعلام می کنند.

3. صدور یا عدم صدور مجوز:

 • در صورتی که کارشناسان امکان تغییر کاربری را تأیید کنند، اداره جهاد کشاورزی با صدور مجوز اولیه موافقت می کند.
 • در این مجوز، نوع کاربری مجاز، مساحت قابل تغییر کاربری و سایر شرایط و ضوابط مربوطه ذکر می شود.
 • در صورتی که کارشناسان امکان تغییر کاربری را رد کنند، اداره جهاد کشاورزی از صدور مجوز خودداری می کند و متقاضی می تواند در صورت تمایل، نسبت به این تصمیم معترض شود.

4. اخذ سایر مجوزات:

 • پس از اخذ مجوز اولیه از جهاد کشاورزی، متقاضی باید برای برخی از انواع تغییر کاربری، از سایر مراجع ذیربط نیز مجوز اخذ کند.
 • به عنوان مثال، برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، باید از شهرداری مجوز پروانه ساخت اخذ شود.

5. پرداخت عوارض:

 • متقاضی تغییر کاربری موظف است پس از اخذ مجوزهای لازم، عوارض مربوط به تغییر کاربری را به نهادهای ذیربط پرداخت کند.
 • میزان عوارض تغییر کاربری بر اساس نوع کاربری فعلی و کاربری جدید، مساحت زمین و سایر عوامل محاسبه می شود.

6. اجرای تغییر کاربری:

 • پس از طی مراحل فوق و پرداخت عوارض مربوطه، متقاضی می تواند نسبت به اجرای تغییر کاربری اقدام کند.
 • در این مرحله، باید ضوابط و مقررات مربوط به کاربری جدید، مانند مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی، رعایت شود.

نکات:

 • قوانین و مقررات مربوط به تغییر کاربری اراضی در طول زمان تغییر می کند، لذا برای کسب اطلاعات دقیق و به روز در این خصوص، باید به مراجع ذیربط مانند اداره جهاد کشاورزی یا سازمان امور اراضی کشور مراجعه کرد.
 • تغییر کاربری اراضی، به خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی، دارای محدودیت ها و ضوابط خاصی است و در برخی موارد ممکن است با مخالفت مراجع ذیربط مواجه شود.
 • قبل از اقدام به هرگونه تغییر کاربری، باید از قوانین و مقررات مربوطه به طور کامل آگاهی کسب کرد و مجوزهای لازم را اخذ نمود.

 

 

 

مجازات تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در ایران:

تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، به معنای هرگونه دگرگونی در وضع فعلی زمین که به موجب آن، نوع کشت، نوع کاربری، احداث بنا و تأسیسات و یا هرگونه اقدام دیگر که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، مغایر با ماهیت و کاربری فعلی و یا نوع کاربری مجاز طبق طرح‌‏های هادی و جامع مصوب باشد، جرم محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان به مجازات ذیل محکوم خواهند شد:

1. قلع و قمع بنا و مستحدثات:

 • اولین و مهمترین مجازات تغییر کاربری غیرمجاز، قلع و قمع بنا و مستحدثات احداثی در زمین مربوطه است.
 • به این معنا که به دستور مراجع قضایی و با نظارت ماموران جهاد کشاورزی، کلیه بناها و تاسیسات احداث شده در زمین تغییر کاربری یافته، تخریب و به حالت اولیه بازگردانده می شود.

2. جزای نقدی:

 • علاوه بر قلع و قمع، متخلف به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.
 • میزان جزای نقدی در قانون به شرح زیر تعیین شده است:
  • از یک تا سه برابر بهای زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است.
  • در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

3. حبس:

 • در صورت تکرار جرم تغییر کاربری غیرمجاز، علاوه بر قلع و قمع و جزای نقدی، مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه نیز محکوم خواهد شد.

4. سایر مجازات ها:

 • در برخی موارد خاص، علاوه بر مجازات های فوق، مجازات های دیگری نیز برای متخلفان تغییر کاربری غیرمجاز در نظر گرفته شده است.
 • به عنوان مثال، در صورتی که تغییر کاربری در اراضی ملی انجام شده باشد، مرتکب علاوه بر قلع و قمع و جزای نقدی، به ضبط زمین نیز محکوم خواهد شد.

ملاحظات:

 • مجازات های ذکر شده در بالا، حداقل مجازات های قانونی برای جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی هستند.
 • دادگاه در تعیین مجازات نهایی، علاوه بر موارد فوق، به سایر اوضاع و احوال مانند سابقه کیفری، انگیزه جرم و میزان خسارات وارده به محیط زیست نیز توجه خواهد کرد.
 • در حال حاضر، قوانین و مقررات سختگیرانه ای برای برخورد با متخلفان تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در نظر گرفته شده است و متخلفان باید علاوه بر تحمل مجازات های قانونی، خسارات وارده به محیط زیست را نیز جبران کنند.