مشاوره حقوقي

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین فومن

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

مراحل رسیدگی به پرونده حقوقی در ایران

مراحل رسیدگی به پرونده حقوقی در ایران به طور کلی به شرح زیر است:

1. طرح دعوا:

اولین قدم در رسیدگی به هر پرونده حقوقی، طرح دعوا توسط خواهان است. خواهان باید با مراجعه به دادگستری محل اقامت خود یا محل وقوع ضرر و زیان، دادخواست تقدیم کند. در دادخواست باید مشخصات خواهان و خوانده، موضوع دعوا، خواسته یا دلایل و مستندات خواهان قید شود.

2. ثبت دادخواست:

پس از تقدیم دادخواست، در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شود و به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود.

3. تعیین وقت رسیدگی:

شعبه رسیدگی کننده، وقت رسیدگی را تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ می کند.

4. برگزاری جلسه رسیدگی:

در روز و ساعت مقرر، طرفین دعوا به همراه دلایل و مستندات خود در دادگاه حاضر می شوند. قاضی به اظهارات و مدارک طرفین رسیدگی می کند و در صورت لزوم از شهود یا مطلعین تحقیق می کند.

5. صدور رای:

پس از ختم رسیدگی، قاضی رای خود را صادر می کند. رای دادگاه به طرفین دعوا ابلاغ می شود.

6. اجرای رای:

در صورتیکه رای صادره قطعی باشد، خواهان می تواند با مراجعه به اجرای احکام دادگستری، نسبت به اجرای رای اقدام کند.

ملاحظات:

  • در برخی از موارد، قبل از طرح دعوا در دادگاه، می توان از طریق داوری یا میانجیگری برای حل و فصل اختلافات اقدام کرد.
  • در صورتیکه خواهان مدعی ضرر و زیان باشد، باید به پزشکی قانونی مراجعه و میزان خسارات خود را گواهی کند.
  • در جریان رسیدگی به پرونده حقوقی، طرفین دعوا می توانند از وکیل دادگستری استفاده کنند.

مراحل فوق الذکر صرفاً یک خلاصه ی کلی از مراحل رسیدگی به پرونده حقوقی بوده و ممکن است در برخی از پرونده ها با توجه به شرایط خاص آن، مراحل دیگری نیز به آن اضافه شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *