مشاوره حقوقی خانواده

مشاوره حقوقی حق حبس زن در عقد نکاح

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی حق حبس زن در عقد نکاح

حق حبس در عقد نکاح، حقی است که به موجب آن زن می‌تواند از تمکین شوهر خودداری کند تا زمانی که مهریه او به طور کامل به وی پرداخت شود.

مبنای قانونی حق حبس:

 • ماده 1102 قانون مدنی: «به مجرد انعقاد عقد نکاح، زن بر شوهر خود حق پیدا می‌کند که از او تمکین کند و شوهر نیز مکلف است که با زن خود به عنوان همسر رفتار کند.»
 • ماده 1103 قانون مدنی: «زن می‌تواند تا زمانی که مهریه به او داده نشده است از ایفای تعهدات زناشویی خودداری کند.»

شرایط اعمال حق حبس:

 • مهریه حال باشد: زن فقط در صورتی می‌تواند از حق حبس استفاده کند که مهریه او حال باشد. مهریه حال، مهریه‌ای است که عندالمطالبه باید پرداخت شود.
 • مهریه معلوم باشد: مهریه زن باید معلوم و مشخص باشد.
 • زن به تمکین دعوت شده باشد: شوهر باید زن را به تمکین دعوت کند و زن از تمکین خودداری کند.

موارد ساقط شدن حق حبس:

 • پرداخت کامل مهریه: با پرداخت کامل مهریه، حق حبس زن ساقط می‌شود و زن موظف به تمکین شوهر خود خواهد بود.
 • اعسار شوهر: اگر ثابت شود که شوهر توانایی پرداخت مهریه را ندارد، زن حق حبس خود را از دست می‌دهد.
 • فوت شوهر: با فوت شوهر، حق حبس زن نیز ساقط می‌شود.
 • طلاق: در صورت طلاق، زن مستحق دریافت مهریه خود خواهد بود، اما حق حبس او ساقط می‌شود.

نکات مهم:

 • حق حبس فقط برای مهریه است: زن فقط می‌تواند برای دریافت مهریه از حق حبس استفاده کند و نمی‌تواند برای مطالبات دیگر خود از این حق استفاده کند.
 • تاثیر حق حبس بر نفقه: استفاده از حق حبس توسط زن، تاثیری بر نفقه او ندارد و شوهر همچنان موظف به پرداخت نفقه زن خود خواهد بود.
 • حل و فصل اختلاف از طریق طلاق: اگر زن و شوهر در خصوص مهریه و حق حبس به توافق نرسند، می‌توانند از طریق طلاق خلع یا مبارات، مشکل خود را حل و فصل کنند.

 

 

 

 

حق حبس زن در عقد نکاح در ایران

حق حبس یکی از حقوقی است که قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به زن در عقد نکاح اعطا کرده است.

طبق ماده 1085 قانون مدنی، زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

به عبارت دیگر، زن تا زمانی که مهریه او به طور کامل به او پرداخت نشده است، می‌تواند از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.

شرایط اعمال حق حبس:

 • مهریه باید حال باشد:
  • مهریه حال مهریه‌ای است که موعد پرداخت آن در زمان عقد نکاح فرا رسیده باشد.
  • اگر مهریه مؤجل باشد، یعنی تاریخ پرداخت آن در آینده تعیین شده باشد، زن حق حبس ندارد.
 • زن باید از عدم پرداخت مهریه مطمئن باشد:
  • اگر زن شک داشته باشد که مهریه او پرداخت شده است یا خیر، حق حبس ندارد.
 • امتناع زن از تمکین نباید مسقط حق نفقه باشد:
  • اگر زن از تمکین خودداری کند، اما شوهر نفقه او را پرداخت کند، زن حق حبس خود را از دست می‌دهد.

موارد ساقط شدن حق حبس:

 • پرداخت کامل مهریه:
  • با پرداخت کامل مهریه به زن، حق حبس او ساقط می‌شود و زن موظف به انجام وظایف زناشویی خود خواهد بود.
 • فوت شوهر:
  • با فوت شوهر، حق حبس زن نیز ساقط می‌شود و زن موظف به تمکین از ورثه شوهر خواهد بود.
 • طلاق:
  • با طلاق زن، حق حبس او نیز ساقط می‌شود و زن موظف به تمکین از شوهر سابق خود تا زمان انقضای عده خواهد بود.

نکات مهم:

 • حق حبس فقط در مورد مهریه حال است و در مورد مهریه مؤجل وجود ندارد.
 • زن در صورت اعمال حق حبس، مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
 • شوهر می‌تواند با پرداخت مهریه، حق حبس زن را ساقط کند.
 • در صورت اختلاف بین زن و شوهر در خصوص حق حبس، باید به مراجع قضایی مراجعه کرد.

 

 

 

 

شرایط اعمال حق حبس زن در ایران

حق حبس به زنی که به عقد مردی درآمده است، این اختیار را می‌دهد که از انجام وظایف زناشویی خودداری کند تا زمانی که مهریه او به طور کامل به وی پرداخت شود. این حق در ماده 1085 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده است.

شرایط اعمال حق حبس توسط زن عبارتند از:

1. وقوع عقد نکاح:

 • زنی که حق حبس را اعمال می‌کند، باید با مردی که از او تمکین نمی‌کند، به طور شرعی و قانونی ازدواج کرده باشد.

2. تعیین مهریه:

 • برای اعمال حق حبس، باید مهریه زن در عقد نکاح تعیین شده باشد. در غیر این صورت، زن مستحق حق حبس نخواهد بود.

3. عدم پرداخت مهریه:

 • زن زمانی می‌تواند از حق حبس استفاده کند که مهریه او به طور کامل به وی پرداخت نشده باشد.
 • اگر بخشی از مهریه پرداخت شده باشد، زن فقط می‌تواند تا میزان مهریه پرداخت نشده از تمکین خودداری کند.

4. تمکین خاص:

 • تمکین خاص به معنای انجام وظایف زناشویی توسط زن است.
 • زن برای اعمال حق حبس باید از انجام تمکین خاص خودداری کند.
 • تمکین عام، شامل انجام وظایف منزل و اطاعت از شوهر در امور غیر زناشویی، مشمول حق حبس نمی‌شود.

5. عدم وجود مانع شرعی:

 • در برخی موارد، ممکن است موانعی شرعی برای اعمال حق حبس توسط زن وجود داشته باشد.
 • به عنوان مثال، اگر زن به دلیل نذر یا عهدی که کرده باشد، از تمکین خودداری کند، حق حبس او نافذ نخواهد بود.

آثار اعمال حق حبس:

 • با اعمال حق حبس توسط زن، شوهر از برخی حقوق خود، از جمله حق تمتع از زناشویی، محروم می‌شود.
 • زن در دوران اعمال حق حبس مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
 • شوهر می‌تواند با پرداخت مهریه زن، حق حبس او را از بین ببرد.

نکات مهم:

 • اعمال حق حبس باید با رعایت موازین شرعی و قانونی انجام شود.
 • زن و شوهر در صورت اختلاف در خصوص حق حبس می‌توانند به دادگاه خانواده مراجعه کنند.
 • توصیه می‌شود قبل از اعمال حق حبس، زن با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کند.

موارد ساقط شدن حق حبس زن در عقد نکاح

حق حبس در عقد نکاح، حقی است که به موجب آن زن می‌تواند از تمکین شوهر تا زمان دریافت مهریه خودداری کند. این حق در فقه و قانون ایران به زن تعلق گرفته است تا از تضییع حقوق مالی او در زندگی زناشویی جلوگیری شود.

مواردی که حق حبس زن ساقط می‌شود:

 • پرداخت مهریه: اولین و مهم‌ترین موردی که موجب ساقط شدن حق حبس زن می‌شود، پرداخت مهریه توسط شوهر است. به محض اینکه شوهر تمام مهریه زن را به او پرداخت کند، حق حبس زن ساقط می‌شود و او موظف به تمکین شوهر خواهد بود.
 • تعیین مهریه به صورت عندالمطالبه: اگر در عقد نکاح، مهریه به صورت عندالمطالبه تعیین شده باشد، به محض انعقاد عقد نکاح، زن مستحق دریافت مهریه می‌شود و حق حبس او نیز از همان لحظه ساقط می‌شود.
 • قبول بذل مهریه: اگر زن مهریه خود را به شوهر بذل کند (یعنی آن را به او ببخشد)، حق حبس او نیز ساقط می‌شود.
 • فوت شوهر: با فوت شوهر، حق حبس زن نیز ساقط می‌شود و زن موظف به تمکین وراث شوهر خواهد بود.
 • طلاق رجعی: در طلاق رجعی، حق حبس زن ساقط نمی‌شود و او می‌تواند تا زمان رجوع شوهر به نکاح، از تمکین او خودداری کند.
 • فوت زن: با فوت زن، حق حبس او نیز ساقط می‌شود و وراث او نمی‌توانند به جای او از این حق استفاده کنند.

موارد دیگری که ممکن است حق حبس زن را تحت تاثیر قرار دهد:

 • سکونت زن در منزل شوهر: اگر زن با رضایت خود در منزل شوهر سکونت داشته باشد، ممکن است حق حبس او ساقط شود.
 • استیفای حقوق زن از طریق طلاق خلع: اگر زن از طریق طلاق خلع، مهریه و سایر حقوق خود را از شوهر دریافت کند، حق حبس او نیز ساقط می‌شود.
 • اعسار شوهر از پرداخت مهریه: اگر ثابت شود که شوهر توانایی پرداخت مهریه را ندارد، ممکن است دادگاه حکم به تمکین زن صادر کند و در مقابل، مهریه را به صورت اقساط به او پرداخت کند.