مشاوره حقوقی خانواده

مشاوره حقوقی در مورد نفقه

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته

مشاوره حقوقی در مورد نفقه

 

با توجه به مفاد ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون نفقه، تقاضای نفقه مشروع در کمیسیون حل اختلاف یا دادگاه خانواده قابل طرح است و با احتساب وضعیت موجود، دادگاه رای صادر می کند. رسیدگی به کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میزان نفقه زوجه یا مدیون. برای تعیین نفقه دادگاه حکم به الزام به پرداخت می دهد و احتساب تعداد روزهای نفقه پرداخت نشده به عهده مجری خواهد بود. عسر و حرج در طلاق یا اجرای وکالت باید لحاظ شود. نسبت به شرایط دوازده گانه سند ازدواج تا زن بگذرد. دادخواست طلاق به دادگاه یا الزام زوج به طلاق تقدیم می شود.

مشاوره حقوقی در مورد نفقه

برای مشاوره حقوقی در مورد نفقه ابتدا باید واژه نفقه طبق قانون تعریف شود. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را شامل کلیه نیازهای مشترک و سازگار با حال زن از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، وسایل منزل و مخارج می داند. مربوط به امور شخصي و هزينه هاي بهداشتي و درماني زوجه كه حسب نياز و ضرورت تعيين مي شود در ازاي پرداخت نفقه احترام اعم از احترام عمومي و احترام خاص از قبيل مشروح در مشاوره حقوقي الزام به تمکین بر عهده شوهر است و بنابراین در صورت امتناع زوجه مستحق نفقه است. اگر زوجه از انجام وظایف خود امتناع کند یا از خانه مشترک خارج شود، این امر خلاف شرع است. ، او نامناسب تشخیص داده شد.

 

مشاوره حقوقی در مورد نفقه

ذکر این نکته ضروری است که نفقه فقط متعلق به زوجه دائم است بنابراین در عقد موقت نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد.

 

نکات نفقه

 

همانطور که در نظر حقوقی تکلیف تمکین آمده است، زوجه می تواند تا زمان پرداخت کامل مهریه از انجام وظایف زناشویی و اداری امتناع ورزد که در این صورت چون عدم پرداخت مهریه یک امر است، مستحق نفقه نخواهد بود. نشانه نافرمانی زن نسبت به مرد بر این اساس می توانند از ماندن در خانه مشترک خودداری کنند و تا زمان پرداخت کامل مهریه از مرد اطاعت کنند و حتی هزینه زندگی مستقل خود را از مرد دریافت کنند. ازدواج با زن حق قانونی زن محسوب می شود اما اخلاق این موضوع را نمی پذیرد.

 

ضمانت عدم پرداخت نفقه

ضمانت عدم پرداخت نفقه، طرح شکایت کیفری ترک نفقه در قانون نفقه خانواده مصوب 1390 و همچنین تقدیم دادخواست قانونی برای درخواست نفقه گذشته و حال است. قرار گرفتن در معرض بیماری.برای طرح درخواست نفقه یا شروع به دعوای کیفری باید سند ازدواج و همچنین سند مثبته ازدواج یا اثبات تکلیف نفقه شخص را به همراه داشته باشید. ثبت نام در سامانه اطلاع رسانی الکترونیکی صنعا یکی از ارکان لازم برای ثبت دادخواست یا شکایت است. ذکر این نکته ضروری است که مراجعه به وکیل در امور نفقه و نفعبرای مشاوره حقوقی ابتدا یک جستجوی ساده در وب سایت انجام دهید تا با مجموعه ها و سیستم های حقوقی مختلف آشنا شوید.

 

روند ثبت درخواست حقوقی

با توجه به مفاد ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون نفقه، تقاضای نفقه مشروع در کمیسیون حل اختلاف یا دادگاه خانواده قابل طرح است و با احتساب وضعیت موجود، دادگاه رای صادر می کند. رسیدگی به کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میزان نفقه زوجه یا مدیون. برای تعیین نفقه دادگاه حکم به الزام به پرداخت می دهد و احتساب تعداد روزهای نفقه پرداخت نشده به عهده مجری خواهد بود. عسر و حرج در طلاق یا اجرای وکالت باید لحاظ شود. نسبت به شرایط دوازده گانه سند ازدواج تا زن بگذرد. دادخواست طلاق به دادگاه یا الزام زوج به طلاق تقدیم می شود.

 

مشاوره حقوقی نفقه چیست؟

نفقه عبارت است از رفع نیازها و نیازهای سنتی زن از جمله پوشاک، مسکن، اثاثیه، غذا، دارو و حتی هزینه های تحصیلی. از شروع عقد دائم، نفقه زن بر عهده مرد است. برای سایر موارد مربوط به نفقه و تعیین میزان آن می توانید با مشاور حقوقی نفقه تماس بگیرید. نفقه و موارد مربوط به آن در قانون مشاوره حقوقی خانواده نیز ذکر شده است. در ازدواج موقت تا زمانی که در دفاتر ازدواج قید شده است، مرد نیازی به پرداخت نفقه ندارد. همچنین در صورت عدم تمکین زوجه، نفقه تعلق نمی گیرد. میزان نفقه بر اساس وضعیت خانوادگی زن تعیین می شود.اگر می خواهید با وکلا و کارشناسان حقوقی ارتباط برقرار کنید و از این افراد مشاوره حقوقی بگیرید، قطعا مجموعه آسا گزینه قابل قبولی برای شماست.