مشاوره حقوقي

مشاوره حقوقی رد مال کلاهبرداری

مشاوره حقوقی آنلاین

رد مال در کلاهبرداری

رد مال در کلاهبرداری به معنای بازگرداندن مال یا وجهی است که از طریق فریب و حیله از مالک یا صاحب آن به دست آمده است. به موجب قانون، در جرم کلاهبرداری، علاوه بر مجازات‌های حبس و جزای نقدی، مرتکب جرم موظف به رد مال یا پرداخت قیمت آن به می‌باشد.

مبنای قانونی رد مال در کلاهبرداری:

 • ماده 57 قانون مجازات اسلامی: این ماده مقرر می‌دارد: “هر کس از طریق توسل به وسایل متقلبانه و یا مانورهای خدعه‌آمیز اموال یا اسناد یا وجوه یا کالا یا چکی متعلق به دیگری را به ضرر او تصاحب کند، کلاهبردار محسوب می‌شود و به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو تا ده برابر مال یا ارزش شیء یا وجه توسل شده محکوم می‌شود و باید مال یا ارزش آن را به صاحب مال رد کند.”
 • ماده 58 قانون مجازات اسلامی: این ماده مقرر می‌دارد: “اگر کسی معامله‌ای را به قصد فرار از دین انجام دهد و مرتکب جرم کلاهبرداری شود، علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (57) این قانون، به ضبط آن مال نیز محکوم می‌شود.”

نحوه رد مال در کلاهبرداری:

 • در صورت وجود مال: اگر مال یا شیء مورد کلاهبرداری موجود باشد، دادگاه مرتکب را به رد آن به محکوم می‌کند.
 • در صورت فقدان مال: اگر مال یا شیء مورد کلاهبرداری از بین رفته باشد، دادگاه مرتکب را به پرداخت قیمت آن به محکوم می‌کند. قیمت مال یا شیء مورد کلاهبرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
 • در صورت فقدان مال و ناتوانی مرتکب از پرداخت قیمت: اگر مال یا شیء مورد کلاهبرداری از بین رفته باشد و مرتکب توانایی پرداخت قیمت آن را نداشته باشد، دادگاه به نفع حکم به غرامت صادر می‌کند.

نکات مهم:

 

 • برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد رد مال در کلاهبرداری و شرایط آن، باید به قانون مجازات اسلامی، رویه قضایی و سایر منابع حقوقی مرتبط مراجعه کنید.
 • در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص رد مال در کلاهبرداری، باید از یک وکیل مجرب کمک بگیرید.

موارد عدم رد مال در کلاهبرداری در قانون ایران

در قانون مجازات اسلامی ایران، برای رد مال در جرم کلاهبرداری، قواعد و استثنائات مختلفی در نظر گرفته شده است. به طور کلی، در صورتی که مال یا اموال موضوع کلاهبرداری، در اختیار شخص ثالثی با حسن نیت باشد، مرتکب کلاهبرداری ملزم به رد مال به صاحب اصلی آن نخواهد بود.

موارد عدم رد مال در کلاهبرداری عبارتند از:

 • فروخته شدن مال یا اموال مسروقه به شخص ثالث با حسن نیت:
  • اگر مال یا اموال مسروقه به شخص ثالثی که از مسروقه بودن آن بی‌اطلاع بوده و با حسن نیت آن را خریده باشد، فروخته شود، مرتکب کلاهبرداری ملزم به رد مال به صاحب اصلی آن نخواهد بود.
  • در این حالت، صاحب اصلی مال یا اموال مسروقه می‌تواند برای استرداد آن از طریق طرح دعوای حقوقی علیه شخص ثالث اقدام کند.
 • مصرف شدن مال یا اموال مسروقه:
  • اگر مال یا اموال مسروقه توسط مرتکب کلاهبرداری مصرف شده باشد، وی ملزم به رد مثل یا قیمت آن به صاحب اصلی آن خواهد بود.
 • از بین رفتن مال یا اموال مسروقه به دلیل عوامل غیرقابل پیش‌بینی:
  • اگر مال یا اموال مسروقه به دلیل وقوع حوادث غیرمترقبه مانند آتش‌سوزی، سیل یا زلزله از بین رفته باشد، مرتکب کلاهبرداری ملزم به رد مال به صاحب اصلی آن نخواهد بود.
 • استرداد مال یا اموال مسروقه توسط صاحب اصلی:
  • اگر صاحب اصلی مال یا اموال مسروقه، آن را از مرتکب کلاهبرداری یا شخص ثالث مسترد کند، دیگر نیازی به رد مال از سوی مرتکب کلاهبرداری نخواهد بود.

نکته مهم:

 • در همه موارد عدم رد مال در کلاهبرداری، قاضی باید با بررسی دقیق اوضاع و احوال پرونده و با لحاظ کردن جوانب مختلف، حکم صادر کند.

 

 

 

قانون رد مال در کلاهبرداری در ایران

در قانون ایران، کلاهبرداری جرمی است که در آن فردی با توسل به نیرنگ و حیله، مال یا اموال دیگری را تصاحب می کند.

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری کلاهبرداری را اینگونه تعریف می کند:

“هر کس با قصد و نیت و به کار بردن شیوه های متقلبانه مال یا اموال یا حق دیگری را به ضرر دیگری تصاحب یا به نفع خود یا دیگری بردارد، کلاهبردار محسوب می شود.”

بر اساس قانون، مجازات کلاهبرداری حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل تا دو برابر مبلغ مال یا اموال مسروقه یا تحصیل شده می باشد.

علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، در جرم کلاهبرداری، مرتکب به رد مال نیز محکوم می شود.

ماده 57 قانون مجازات اسلامی در این خصوص اعلام می دارد:

“هر کس از راه غیرمجاز و به نفع خود یا دیگری مالی را تصاحب کند و به صاحب آن رد نکند، به حبس از شش ماه تا دو سال و رد مال به صاحبش محکوم می شود.”

همچنین در ماده 10 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده است:

“هر گاه کسی در اثر ارتشاء یا اختلاس یا کلاهبرداری یا تبانی با مرتکب یا رشاء دهنده یا معاونت در جرم مذکور، مالی را که متعلق به دولت یا یکی از مؤسسات عمومی است تصاحب و یا به نفع خود یا دیگری بردارد علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به رد آن مال به دولت یا مؤسسه عمومی مربوطه نیز محکوم می گردد.”

بنابراین، در جرم کلاهبرداری، علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، مرتکب به رد مال یا اموال مسروقه یا تحصیل شده به صاحب آن نیز محکوم می شود.

نکات مهم:

 • رد مال در کلاهبرداری، حقی است که برای بزه دیده در نظر گرفته شده است و وی می تواند برای استیفای این حق از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
 • در صورتی که مال یا اموال مسروقه یا تحصیل شده در دسترس مرتکب نباشد، وی به پرداخت معادل قیمت آن محکوم می شود.
 • رد مال در کلاهبرداری، حتی در صورتی که مرتکب به مجازات حبس محکوم نشود، قابل اجرا است.

 

 

 

 

نحوه رد مال در کلاهبرداری در ایران

در قانون ایران، زمانی که فردی مرتکب جرم کلاهبرداری می‌شود، علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، به رد مال به صاحب آن نیز محکوم می‌شود.

نحوه رد مال در کلاهبرداری به شرح زیر است:

1. صدور حکم رد مال:

 • اولین قدم برای رد مال در کلاهبرداری، صدور حکم رد مال توسط دادگاه است.
 • در این مرحله، بزه دیده باید با طرح شکایت در دادگاه کیفری و اثبات وقوع کلاهبرداری و مالکیت خود بر مال یا اموال مسروقه یا تحصیل شده، حکم رد مال را از دادگاه دریافت کند.

2. اجرای حکم رد مال:

 • پس از صدور حکم رد مال، حکم صادره به اجرای احکام دادگاه فرستاده می شود.
 • اجرای احکام دادگاه، اقدامات لازم را برای اجرای حکم رد مال انجام می دهد.

3. استرداد مال توسط مرتکب:

 • در ساده ترین حالت، مرتکب کلاهبرداری، مال یا اموال مسروقه یا تحصیل شده را به صاحب آن استرداد می کند.

4. فروش مال توسط مقامات قضایی:

 • در صورتی که مرتکب از استرداد مال امتناع کند، مقامات قضایی مال را به نفع دولت توقیف و سپس از طریق مزایده به فروش می رسانند.
 • وجوه حاصل از فروش مال به صاحب آن پرداخت می شود.

5. پرداخت معادل قیمت مال:

 • در صورتی که مال یا اموال مسروقه یا تحصیل شده در دسترس مرتکب نباشد، وی به پرداخت معادل قیمت آن به صاحب آن محکوم می شود.
 • میزان قیمت مال توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.

نکات مهم:

 • رد مال در کلاهبرداری، حقی است که برای بزه دیده در نظر گرفته شده است و وی می تواند برای استیفای این حق از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
 • در صورتی که مال یا اموال مسروقه یا تحصیل شده در دسترس مرتکب نباشد، وی به پرداخت معادل قیمت آن محکوم می شود.
 • رد مال در کلاهبرداری، حتی در صورتی که مرتکب به مجازات حبس محکوم نشود، قابل اجرا است.

مدارک لازم برای رد مال در کلاهبرداری:

 • حکم رد مال صادره از دادگاه
 • صورتجلسه توقیف مال (در صورت توقیف مال)
 • نظریه کارشناس رسمی دادگستری (در صورت لزوم)

مراحل قانونی رد مال در کلاهبرداری:

 • طرح شکایت در دادگاه کیفری
 • اثبات وقوع کلاهبرداری و مالکیت بر مال یا اموال مسروقه یا تحصیل شده
 • دریافت حکم رد مال از دادگاه
 • مراجعه به اجرای احکام دادگاه
 • اجرای حکم رد مال

 

 

شرایط رد مال در کلاهبرداری طبق قانون ایران

در قانون ایران، در صورتی که جرم کلاهبرداری محرز شود، علاوه بر مجازات‌های حبس و جزای نقدی، مرتکب به رد مال نیز محکوم می‌شود. به عبارت دیگر، کلاهبردار موظف است تمام یا بخشی از مالی را که از طریق فریب و حیله از دیگری به دست آورده است، به صاحب اصلی آن بازگرداند.

شرایط رد مال در کلاهبرداری:

 • اثبات جرم کلاهبرداری: ابتدا باید جرم کلاهبرداری در دادگاه به اثبات برسد و حکم قطعی در این خصوص صادر شود.
 • وجود مال: مال مورد کلاهبرداری باید در زمان صدور حکم قطعی موجود باشد.
 • تعیین مالک: مالکیت مال مورد کلاهبرداری باید به طور دقیق مشخص باشد.
 • رابطه سببیت: بین فعل مجرمانه مرتکب و مال مورد کلاهبرداری باید رابطه سببیت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، باید ثابت شود که مال از طریق کلاهبرداری به دست کلاهبردار رسیده است.

موارد استثنای رد مال در کلاهبرداری:

 • استهلاک مال: اگر مال مورد کلاهبرداری قبل از صدور حکم قطعی از بین رفته باشد، کلاهبردار موظف به رد آن نیست.
 • تغییر ماهیت مال: اگر مال مورد کلاهبرداری قبل از صدور حکم قطعی به شکلی تغییر ماهیت داده باشد که قابل رد به صاحب اصلی آن نباشد، کلاهبردار موظف به رد بدل آن است.
 • حسن نیت خریدار ثالث: اگر مال مورد کلاهبرداری  به شخص ثالث فروخته شده باشد، خریدار ثالث از رد مال معاف است.

نحوه رد مال در کلاهبرداری:

 • رد عین مال: در صورت امکان، کلاهبردار باید عین مال مورد کلاهبرداری را به صاحب اصلی آن بازگرداند.
 • رد بدل مال: اگر رد عین مال مقدور نباشد، کلاهبردار باید بدل آن را به صاحب اصلی آن بپردازد.
 • حراج مال: اگر مال مورد کلاهبرداری قابل رد به صاحب اصلی آن نباشد و بدل آن نیز معلوم نباشد، به دستور دادگاه به فروش می‌رسد و حاصل فروش به صاحب اصلی آن پرداخت می‌شود.

اجرای حکم رد مال کلاهبرداری

اجرای حکم رد مال کلاهبرداری فرآیندی است که طی آن، حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر استرداد مال یا پرداخت قیمت آن ، به اجرا در می‌آید.

مراحل اجرای حکم رد مال کلاهبرداری:

 1. صدور حکم قطعی: اولین قدم برای اجرای حکم رد مال کلاهبرداری، صدور حکم قطعی از سوی دادگاه است. حکم قطعی حکمی است که از طریق مراحل تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی عبور کرده و دیگر قابل اعتراض نیست.
 2. دریافت رونوشت حکم: پس از صدور حکم قطعی،فرد باید رونوشت حکم را از دادگاه دریافت کند.
 3. **ثبت رونوشت حکم در دفترخانه:فرد باید رونوشت حکم را به همراه سایر مدارک لازم به دفترخانه محل وقوع مال یا محل اقامت محکوم علیه (فردی که باید مال را رد کند) ببرد و آن را به ثبت برساند.
 4. اخذ اجرائیه: پس از ثبت حکم در دفترخانه،فرد می‌تواند از دفترخانه تقاضای صدور اجرائیه کند. اجرائیه سندی است که به موجب آن، محکوم علیه مکلف به اجرای حکم می‌شود.
 5. ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه: اجرائیه باید به محکوم علیه ابلاغ شود. ابلاغ اجرائیه می‌تواند به صورت حضوری یا از طریق ارسال به آدرس محکوم علیه انجام شود.
 6. اجرای حکم: پس از ابلاغ اجرائیه، محکوم علیه موظف است ظرف مهلت قانونی، مال را به فرد رد کند یا قیمت آن را به او بپردازد. در صورت عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه فرد می‌تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگستری نسبت به توقیف اموال یا حساب‌های بانکی او اقدام کند.

نکات مهم:

 • در صورتی که مال یا شیء مورد کلاهبرداری موجود باشد، دادگاه حکم به رد آن به فرد می‌دهد.
 • در صورتی که مال یا شیء مورد کلاهبرداری از بین رفته باشد، دادگاه حکم به پرداخت قیمت آن به فرد می‌دهد. قیمت مال یا شیء مورد کلاهبرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
 • در صورت عدم تمکین محکوم علیه از حکم دادگاه،فرد می‌تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگستری نسبت به توقیف اموال یا حساب‌های بانکی او اقدام کند.
 • برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد اجرای حکم رد مال کلاهبرداری و شرایط آن، باید به قانون آیین دادرسی کیفری، رویه قضایی و سایر منابع حقوقی مرتبط مراجعه کنید.
 • در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص اجرای حکم رد مال کلاهبرداری، باید از یک وکیل مجرب کمک بگیرید.