مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی زن ناشزه

مشاوره حقوقی

زن ناشزه در ایران:

زن ناشزه در اصطلاح حقوقی ایران، زنی است که بدون دلیل موجه از تمکین شوهر خود امتناع ورزد.

تمکین به معنای پذیرش ریاست شوهر در امور کلی زندگی خانوادگی است.

مواردی که زن ناشزه محسوب می‌شود:

 • خروج از منزل بدون اجازه شوهر: در صورتی که زن بدون اجازه یا رضایت شوهر از منزل خارج شود و به منزل بازنگردد، ناشزه تلقی می‌شود.
 • عدم انجام وظایف زناشویی: زن موظف به انجام وظایف زناشویی خود در قبال شوهر است. در صورت امتناع زن از انجام این وظایف بدون دلیل موجه، ناشزه محسوب می‌شود.
 • استنکاف از اطاعت از شوهر: زن موظف به اطاعت از شوهر در امور مربوط به زندگی مشترک است. در صورت امتناع زن از اطاعت از شوهر بدون دلیل موجه، ناشزه محسوب می‌شود.

مجازات زن ناشزه:

 • سقوط حق نفقه: زن ناشزه مستحق دریافت نفقه از شوهر خود نخواهد بود.
 • اختیار طلاق برای شوهر: شوهر می‌تواند در صورت اثبات ناشزه بودن زن، از او طلاق بگیرد.
 • مجازات‌های دیگر: در برخی موارد، قاضی ممکن است برای زن ناشزه مجازات‌های دیگری مانند منع اشتغال یا محرومیت از حقوق اجتماعی نیز در نظر بگیرد.

نکته: اثبات ناشزه بودن زن بر عهده شوهر است.

راه‌های اثبات ناشزه بودن زن:

 • اقرار زن: زن می‌تواند به ناشزه بودن خود اقرار کند.
 • شهادت شهود: شوهر می‌تواند از شهود برای اثبات ناشزه بودن زن استفاده کند.
 • گواهی پزشکی قانونی: در برخی موارد، قاضی ممکن است برای اثبات ناشزه بودن زن، او را به پزشکی قانونی جهت معاینه اعزام کند.

نکات مهم:

 • عدم تمکین به دلیل بیماری یا ترس: اگر زن به دلیل بیماری یا ترس از تمکین شوهر خود امتناع کند، ناشزه محسوب نمی‌شود.
 • عدم تمکین به دلیل عدم پرداخت نفقه: اگر شوهر نفقه زن را پرداخت نکند، زن می‌تواند از تمکین او امتناع کند و ناشزه محسوب نخواهد شد.
 • توصیه می‌شود در صورت بروز اختلاف بین زن و شوهر، برای حل و فصل آن از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز مانند مشاوره یا مذاکره استفاده شود و به عنوان آخرین راه حل به مراجع قضایی مراجعه شود.

در نظام حقوقی ایران، “نشوز” به عدم تمکین زن از شوهرش اطلاق می‌شود. تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در امور زناشویی و معاشرت‌های خانوادگی است.

مجازات‌های زن ناشزه:

مجازات‌های زن ناشزه در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده به شرح ذیل است:

 • سقوط حق نفقه: اولین و مهم‌ترین مجازات زن ناشزه، سقوط حق نفقه او است. به عبارت دیگر، تا زمانی که زن ناشزه باشد، شوهر مکلف به پرداخت نفقه او نیست.
 • محرومیت از برخی حقوق: زن ناشزه ممکن است از برخی حقوق دیگر خود مانند حق حضانت فرزند در صورت طلاق نیز محروم شود.
 • مجازات‌های کیفری: در برخی موارد، زن ناشزه ممکن است به مجازات‌های کیفری نیز محکوم شود.

موارد عدم تمکین زن:

قانون موارد ذیل را عدم تمکین زن از شوهرش دانسته است:

 • خروج از منزل بدون رضایت شوهر: اگر زن بدون رضایت شوهر از منزل خارج شود و به منزل بازنگردد، ناشزه محسوب می‌شود.
 • استنکاف از انجام وظایف زناشویی: اگر زن بدون عذر و بهانه‌ای از انجام وظایف زناشویی خودداری کند، ناشزه محسوب می‌شود.
 • عدم تمکین به معاشرت‌های خانوادگی: اگر زن از تمکین به معاشرت‌های خانوادگی با شوهر و خانواده او خودداری کند، ناشزه محسوب می‌شود.

موارد موجه عدم تمکین:

در برخی موارد، زن به رغم عدم تمکین از شوهر، ناشزه محسوب نمی‌شود. این موارد عبارتند از:

 • بیماری: اگر زن به دلیل بیماری نتواند وظایف زناشویی خود را انجام دهد، ناشزه محسوب نمی‌شود.
 • سوء رفتار شوهر: اگر شوهر با زن سوء رفتار کند، زن می‌تواند از تمکین او خودداری کند و ناشزه محسوب نمی‌شود.
 • ترس از ضرر: اگر زن از تمکین شوهر بیم ضرر جانی یا مالی داشته باشد، می‌تواند از تمکین او خودداری کند و ناشزه محسوب نمی‌شود.

نحوه اثبات نشوز:

اثبات نشوز بر عهده شوهر است. شوهر می‌تواند برای اثبات نشوز زن به دادگاه خانواده مراجعه کند. در دادگاه، دلایل و مستندات شوهر مبنی بر نشوز زن مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت اثبات آن، حکم بر نشوز زن صادر می‌شود.

 

 

 

 

راه‌های اثبات ناشزه بودن زن در ایران:

نشوز به معنای عدم تمکین زن از شوهر شرعی خود است. تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در امور زناشویی و انجام وظایف شرعی و قانونی خود است.

اثبات نشوز زن در دادگاه و احراز شرایط عدم پرداخت نفقه به او، نیازمند ارائه دلایل و مستندات کافی است. برخی از راه‌های اثبات ناشزه بودن زن عبارتند از:

1. شهادت شهود:

 • شهادت دو شاهد عادل مرد که صراحتاً عدم تمکین زن را مشاهده کرده باشند، می تواند دلیلی بر اثبات نشوز او باشد.
 • البته شهادت شهود باید به طور دقیق و بدون تناقض باشد و گواهی آنها به نفع مرد باشد.

2. اقرار زن:

 • اقرار زن به عدم تمکین در حضور قاضی یا کتباً، می تواند دلیلی بر اثبات نشوز او باشد.
 • البته اقرار زن باید آزادانه و بدون اکراه یا اجبار باشد.

3. گواهی پزشکی قانونی:

 • در برخی موارد، مانند ترک زندگی توسط زن، می توان از گواهی پزشکی قانونی برای اثبات عدم حضور زن در منزل استفاده کرد.
 • البته گواهی پزشکی قانونی به تنهایی برای اثبات نشوز کافی نیست و باید با سایر دلایل و مستندات مانند شهادت شهود یا اقرار زن همراه باشد.

4. دلایل و مستندات دیگر:

 • علاوه بر موارد فوق، می توان از سایر دلایل و مستندات مانند پیامک، ایمیل، عکس و فیلم برای اثبات نشوز زن استفاده کرد.
 • البته این دلایل و مستندات باید توسط قاضی دادگاه بررسی و ارزیابی شوند و در صورتی که برای قاضی محرز شوند، می توانند به عنوان دلیلی بر اثبات نشوز زن تلقی شوند.

نکات مهم:

 • اثبات نشوز زن امری دشوار است و نیازمند ارائه دلایل و مستندات قوی و متقن است.
 • در صورت اختلاف در خصوص نشوز زن، قاضی دادگاه با بررسی دلایل و مستندات طرفین، رای خود را صادر می کند.
 • برای اثبات نشوز زن و احراز شرایط عدم پرداخت نفقه به او، حتماً از یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور خانواده کمک بگیرید.

نحوه اثبات نشوز در ایران:

نشوز به معنای سرپیچی و تمرد زن از وظایف زناشویی خود است. در نظام حقوقی ایران، اثبات نشوز زوجه و احراز شرایط طلاق به دلیل نشوز، امری پیچیده و دارای ظرافت‌های خاص خود است.

مراحل اثبات نشوز:

 1. طرح دعوی: اولین قدم، طرح دعوی طلاق به دلیل نشوز در دادگاه خانواده است.
 2. ارائه دادخواست: در دادخواست باید مشخصات کامل زوجین، دلایل و مستندات مربوط به نشوز زوجه و تقاضای طلاق به دلیل نشوز قید شود.
 3. استعلام از کلانتری: دادگاه از کلانتری محل سکونت زوجین استعلام می‌کند تا سابقه حضور یا عدم حضور زوجه در منزل را بررسی کند.
 4. تحقیقات محلی: دادگاه ممکن است برای اثبات نشوز، از طریق تحقیقات محلی و یا گماردن گواهین به بررسی موضوع بپردازد.
 5. ارائه دلایل و مستندات: برخی از دلایلی که می‌توان برای اثبات نشوز ارائه کرد عبارتند از:
  • ترک بدون دلیل و بدون اجازه منزل شوهر
  • عدم تمکین به وظایف زناشویی
  • سوء رفتار و پرخاشگری
  • عدم اطاعت از اوامر شوهر
  • استنکاف از انجام وظایف مربوط به منزل و نگهداری از فرزندان
 6. شهادت شهود: شهادت دو شاهد عادل و مطلع می‌تواند دلیلی بر اثبات نشوز باشد. شهود باید تمکین نکردن فرد خاطی را به طور دقیق و جزئی مشاهده کرده باشند و بتوانند در دادگاه شهادت دهند.
 7. اقرار زوجه: اقرار صریح زوجه به نشوز در دادگاه، می‌تواند دلیلی بر اثبات نشوز باشد.

نکات:

 • اثبات نشوز امری دشوار است و نیاز به ارائه دلایل و مستندات کافی دارد.
 • در صورتی که زوجه بتواند عدم تمکین خود را به دلیل عذر موجه ثابت کند، نشوز او اثبات نخواهد شد.
 • برخی از عذرهای موجه برای عدم تمکین عبارتند از:
  • بیماری
  • ترس از ضرر جانی یا مالی
  • عدم پرداخت نفقه توسط شوهر
  • عدم تامین مسکن مناسب توسط شوهر
 • در صورت اثبات نشوز، زوجه مستحق دریافت مهریه و نفقه خواهد بود.
 • برای اثبات نشوز و انجام مراحل قانونی طلاق به دلیل نشوز، توصیه می شود از وکیل متخصص کمک بگیرید.

مراحل اثبات نشوز در ایران:

نشوز در اصطلاح حقوقی، به عدم تمکین زوجه از زوج اطلاق می‌شود.

اثبات نشوز دارای مراحلی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

1. ارسال اخطار کتبی:

 • زوج در اولین مرحله باید با ارسال اخطار کتبی به زوجه از او بخواهد که به تعهدات خود در قبال تمکین عمل کند.
 • در این اخطار باید تاریخ، محل، و شهود قید شده باشد.
 • اخطار کتبی باید به دو طریق به زوجه ابلاغ شود:
  • یکی از طریق مامور ابلاغ دادگستری
  • یکی از طریق ارسال به دفترخانه و ابلاغ به زوجه از طریق دفترخانه

2. مراجعه به دادگاه خانواده:

 • اگر زوجه پس از دریافت اخطار کتبی، همچنان از تمکین خودداری کند، زوج می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده محل سکونت خود یا محل اقامت زوجه، دادخواست اثبات نشوز را به دادگاه خانواده ارائه کند.
 • در دادخواست باید مشخصات کامل زوج و زوجه، تاریخ عقد نکاح، شرح ماوقع و دلایل و مستندات مربوط به دعوا ذکر شود.
 • دادگاه پس از رسیدگی به پرونده و بررسی مدارک و مستندات، در صورت اثبات نشوز زوجه، حکم به عدم استحقاق زوجه در دریافت نفقه صادر می‌کند.

3. اجرای حکم:

 • پس از صدور حکم قطعی مبنی بر نشوز زوجه، زوج می‌تواند با درخواست اجراییه از دادگاه و ابلاغ آن به زوجه، از پرداخت نفقه به وی خودداری کند.

نکات مهم در مورد اثبات نشوز:

 • اثبات نشوز نیازمند دلایل و مستندات است.
 • شهادت شهود، گواهی پزشکی قانونی، مستندات کتبی و سایر ادله می‌توانند به عنوان دلایل اثبات نشوز مورد استفاده قرار گیرند.
 • زوجه نیز می‌تواند در دادگاه حاضر شده و از خود دفاع کند.
 • دادگاه در نهایت با بررسی همه جوانب پرونده، رای نهایی را صادر خواهد کرد.

موارد عدم استحقاق زوجه در دریافت نفقه:

 • نشوز زوجه: در صورت اثبات نشوز زوجه، وی مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.
 • سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه: اگر زوجه سوء رفتار یا سوء اخلاقی داشته باشد، ممکن است دادگاه حکم به عدم استحقاق وی در دریافت نفقه صادر کند.
 • ترک زندگی مشترک توسط زوجه بدون مجوز: اگر زوجه بدون مجوز شوهر، زندگی مشترک را ترک کند، ممکن است دادگاه حکم به عدم استحقاق وی در دریافت نفقه صادر کند.