مشاوره حقوقي

مشاوره حقوقی سفته در تهران

مشاوره حقوقی آنلاین

وکلای سفته در زمینه حقوقی صاحب نظر بوده و دارای مسئولیت های حقوقی مهمی هستند. وکیل پرونده های مربوط به سفته را می پذیرد و رسیدگی می کند. حساسیت نقش وکیل وصیت شده در جامعه بسیار مهم است زیرا این وکلا اغلب متروک و ناشناخته هستند. پیدا کردن یک وکیل خوب که در قوانین قراردادها، به ویژه در شهرهای بزرگ، به خوبی مسلط باشد، دشوار است و آسان نیست. اغلب می توان این وکلا را از طریق وب سایت های حقوقی معتبر پیدا کرد و از وجود آنها مطلع شد. از این رو گروه حقوقی پرشین همواره آماده ارائه خدمات وکلای مجرب به ویژه وکلای سافتا و ارائه مشاوره رایگان به شما می باشد.

 

مشاوره حقوقی سفته تهران

اما واقعا چند نفر از نحوه صدور و دریافت چک صندوق و نحوه نگارش آن اطلاعات کافی و صحیح دارند! شاید دیده باشید که گیرنده چک می گوید فقط چک و پشت آن را امضا کنید و به من بدهید و ما به راحتی می توانیم بدون اطلاع از عواقب احتمالی آن را به شرکت بدهیم. سفته یکی از اسناد تجاری است. سند تجاری به سندی گفته می شود که در امور بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد و در قبض آن مبلغ معینی وجود دارد. دارنده حق مطالبه از طلبکار یا انتقال آن به شخص دیگری را دارد. بر اساس ماده 307 قانون تجارت، سفته ابزاری است تجاری است که امضاکننده متعهد می‌شود در مدت معین یا عندالمطالبه مبلغ معینی را به نام حامل یا شخص معین یا به تسلیم این شخص بپردازد.

 

مشاوره حقوقی سفته

 

در تمام سفته ها دو نوع تاریخ وجود دارد. یکی تاریخ صدور و دیگری تاریخ سررسید. زمانی که صادرکننده یا بستانکار سفته اقدام به تنظیم و صدور سفته می کند، ممکن است تمام قسمت های سفته از جمله دو تاریخ ذکر شده در بالا تکمیل شده باشد. اینکه ناشر در روزی که سفته را صادر می کند باید تاریخ آن روز را در قسمت صدور قید کند که نشان دهنده زنده بودن ناشر و در آن تاریخ دارای اهمیت قانونی است، ج. عقل سلیم و بالغ است و ورشکسته نیست. در برخی موارد، ممکن است سفته ای از صادرکننده دریافت کنید که به سادگی امضای صادرکننده را دارد. در این صورت طی یک رویه حقوقی واقعی دارنده سفته می تواند قسمت تاریخ را پر کند ولی در صورت اثبات خلاف آن عواقب آن بر عهده اوست مگر اینکه سوء نیت نداشته باشد و دارنده قانونی او باشد.

وکیل حقوقی برای سفته

برای طرح دعوای سفته می توانید از وکیل متخصص در این زمینه کمک بگیرید. وکلای موسسه فرهنگ تحرم دارای شخصیتی اصیل و دارای دانش کافی از قوانین سفته جهت تشکیل پرونده به بهترین شکل ممکن می باشند زیرا انتخاب وکیل شایسته در این زمینه احتمالا بهترین است. تصمیم برای به دست آوردن حقوق مناسب با شماست. اگرچه اتکاء و استفاده از این سند تجاری (سفته) نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است، اما همچنان در معاملات اقتصادی سفته به عنوان وثیقه مشترک رد و بدل می شود. بنابراین با مطالعه این مقاله با سفته و نحوه دریافت سفته توسط وکیل در صورت عدم پرداخت مبلغ سفته و حق الوکاله سفته از سوی صادرکننده سفته آشنا می شوید.

مشاوره حقوقی سفته تلفنی

مشاوره حقوقی در خصوص سفته در صورت عدم پرداخت سفته در موعد مقرر و یا رعایت نکردن ضوابط مندرج در قرارداد با کارفرما، زیرا سفته یکی از اسناد لازم الاجرا است و دارنده می تواند با اجرای آن به صورت رسمی اقدام کند. دارنده سفته باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید درخواستی ارائه کند که در این صورت می تواند در اداره ثبت حاضر شود و تقاضای توقیف دارایی های غیر قابل برگشت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن کند. سفته برای وصول بدهی وی صادر می شود و در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر دیگر از سند تجاری بی بهره بوده و فقط می تواند علیه صادرکننده اقدام کند. در صورت عدم استیفای اموال مجری می تواند بر اساس قانون اجرای محکومیت های مالی نسبت به دستگیری محکوم له تا زمان استیفای کامل بدهی اقدام و یا با مراجع قضایی نسبت به رسیدگی به مالکین مذکور و تشکیل پرونده اقدام نماید. درخواست.

مشاوره حقوقی سفته آنلاین

با عنایت به احتمال بروز این مشکل، در صورت اعتراض دارنده سفته نسبت به استرداد سفته در مهلت مقرر، صادرکننده سفته حق دارد نسبت به استرداد سفته اظهاریه صادر کند. به کارفرمایش صادرکننده می تواند از مرجع قضایی درخواست استرداد سفته را بنماید و سپس درخواست را به مرجع قضایی ارسال و قبل از شروع رسیدگی بعدی ترتیب دادرسی را بدهد. مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به درخواست استرداد جسد در این مورد دادگاه عادی محل اقامت خوانده یعنی دارنده سفته و کمیسیون حل اختلاف است. اسکناس از 20 میلیون تومان فراتر رفته، دادگاه عادی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. ، کمیته حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به مبالغ زیر 20 میلیون تومان را دارد.

 

مشاوره حقوقی سفته تهران تلفنی رایگان

گزینه دیگر این است که از قاضی کمک بخواهید. دارنده سفته در صورتی که منجر به محکومیت قطعی صادرکننده شود و در صورتی که اموالی از صادرکننده تحصیل نشده باشد، محکوم علیه می‌تواند با استناد به یک یا همه عوامل تجارت اقامه دعوی کند. به قانون اجرای محکومیت های مالی، درخواست دستگیری فردی که محکوم شده است. سفته از نظر قانونی لازم الاجرا بوده و در صورت انطباق با شکل قانونی از مراجع قانونی و قضایی قابل دریافت است.

 

 

این حق برای دارندگان سفته محفوظ است که می توانند علیه طلبکاران و طلبکاران سفته اقامه دعوی کرده و آنها را در دادگاه صالح مطرح کنند. پس از رسیدگی دادگاه به شکایت وصول سفته، در صورت ارائه بستانکار یا اموال بستانکار، تا روشن شدن تعهدات مندرج در سفته، دستور توقیف یا ضبط صادر می شود و در صورتی که طلبکار در صورت تولید هر یک از اموال طلبکار، حکم ضمیمه، مصادره یا ضمیمه صادر می شود. تا روشن نشدن وضعیت، طلبکار یا بستانکار سفته قابل شناسایی نیست و قرار بازداشت آنها صادر نمی شود. همچنین لازم به ذکر است که دعوای سفته یکی از دعاوی مالی حقوقی است. پرداخت حق الوکاله جهت طرح دعوی و پیگیری مطالبه در مراجع قانونی الزامی است، لذا بازپس گیری سفته از طریق مراحل ثبت غیر ممکن می باشد.

بهترین وکلای چک و سفته

مشاوره حقوقی در مورد سفته، گاهی اوقات مشاهده می شود که فرد هنگام استخدام در یک مکان خاص ملزم به ارائه سفته است، آیا کار ممکن است خلاف قانون باشد، اگر کارفرما بر اساس مدارک قانونی خود در آنجا تجدید نظر کند چه عواقبی دارد. ? خسارات در صورتی که در پایان قرارداد شخص سفته را مطالبه کند و کارفرما شکایت کند جرم خیانت در امانت اجرا می شود ولی در صورت عدم سوء استفاده باید استرداد سفته را مطالبه کند.

 

مشاوره حقوقی برای سفته

 

با توجه به شرایط قانونی و ضمانت اجراهای مختلف، بهتر است در معامله به جای چک صندوقی، چک دریافت شود، زیرا چک با روش های قانونی، کیفری و ثبتی قابل وصول است، در حالی که چک صندوقی فقط قابل وصول است. از مجاری قانونی پیگیری می شود.

 

آیا باید سفته درخواست کنم؟

خیر، مگر اینکه ذی نفع بخواهد بستانکار و اقدامات او را توقیف کند که به آن درخواست تأمین می گویند. اگر سفته قبل از فوت صادرکننده صادر شده باشد و به تاریخ سفته نرسیده باشد، با فوت صادرکننده تمام بدهی ها ساقط می شود و دارنده باید برای تسویه بدهی خود علیه ورثه خود شکایت کند.

وکیل وصول سفته

برای اجرای سفته توسط وکیل دادگستری مراحل زیر باید طی شود. یکی از مراحل وصول سفته از وکیل این است که موکل یا فردی که قصد مشاوره با وکیل برای وصول سفته را دارد ابتدا باید از طریق روش های ارتباط مجازی مانند تلفن یا شبکه های اجتماعی با وکیل مورد نظر تماس بگیرد. سپس در صورت لزوم شخصاً با او ملاقات کنید. پس از برقراری ارتباط با وکیل وصول سفته، در حین مصاحبه جزئیات پرونده به تفصیل برای وی توضیح داده شود. در صورتی که موکل مدرکی برای اثبات ادعای خود یا دفاع از عملکرد خود داشته باشد، باید به وکیل ارجاع داده شود تا در پیگیری پرونده به توافق برسد و پس از توافق لازم، وکالت نامه وکیل امضا شود

 

ویژگی های وکیل سفته خوب در تهران

 

شاید تصور شود ودیعه وثیقه ای مانند سفته چندان موثر نیست، اما باید توجه داشت که امنیت اجرای سفته اهمیت خاص خود را دارد. اگر وکیل از وصول سفته موکل خود کوتاهی کند، تمام دارایی خود را از دست می دهد و با مجازات های سنگین مواجه می شود.

سابقه و تجربه کافی: وکیل سفته باید دارای سابقه و تجربه کافی در زمینه سفته باشد. زیرا قوانین و مقررات مربوط به سفته تغییر می کند و وکلا باید با آخرین تغییرات به روز باشند.

تخصص و مهارت: وکیل سفته باید دانش و مهارت تخصصی در زمینه سفته داشته باشد. در واقع، پرونده های سفته می تواند پیچیده باشد و وکلا باید بتوانند قوانین و مقررات مربوط را به درستی اعمال کنند.

تسلط بر قوانین و مقررات: وکیل سفته باید به قوانین و مقررات مربوط به سفته مسلط باشد. در واقع، وکلا باید بتوانند قوانین و مقررات مربوطه را به درستی اعمال کنند تا از حقوق موکلان خود به بهترین شکل حمایت کنند.

توانایی مذاکره و حل اختلاف: وکیل سفته باید توانایی مذاکره و حل و فصل اختلافات را داشته باشد. در واقع، در بسیاری از موارد، موارد سفته از طریق مذاکره و حل اختلاف قابل حل است.

توانایی دفاع از موکل در دادگاه: وکیل سفته باید توانایی دفاع از موکل در دادگاه را داشته باشد. در واقع، در برخی موارد، پرونده های سفته باید در دادگاه حل و فصل شود.