مشاوره حقوقی وصول مطالبات

مشاوره حقوقی سفته

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی سفته

سفته یک سند تجاری است که به موجب آن صادرکننده متعهد می‌شود که مبلغ مشخصی را در تاریخ معین به دارنده سفته پرداخت کند. سفته در معاملات تجاری و بین افراد رواج زیادی دارد و در صورت عدم پرداخت وجه سفته در موعد مقرر، دارنده سفته می‌تواند از طریق مراجع قضایی وصول مطالبات خود را پیگیری کند.

در این بخش به برخی از سوالات متداول در خصوص سفته و ارائه مشاوره حقوقی در این زمینه می‌پردازیم:

1. نکات حقوقی مربوط به صدور سفته:

 • مشخصات کامل صادرکننده و دارنده سفته: نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی و آدرس دقیق صادرکننده و دارنده سفته باید در سفته قید شود.
 • مبلغ سفته: مبلغ سفته باید به طور حروف و عدد و به صورت خوانا در سفته نوشته شود.
 • تاریخ پرداخت: تاریخ پرداخت سفته باید به طور دقیق در سفته قید شود.
 • امضای صادرکننده: امضای صادرکننده سفته باید در ذیل سفته درج شود.

2. نکات حقوقی مربوط به ظهرنویسی سفته:

 • ظهرنویسی سفته: ظهرنویسی سفته به معنای انتقال آن به شخص ثالث است. در ظهرنویسی سفته، دارنده سفته مشخصات و امضای خود را در پشت سفته درج می‌کند و آن را به شخص ثالث منتقل می‌کند.
 • مسئولیت ظهرنویس: با ظهرنویسی سفته، ظهرنویس در مقابل دارنده جدید سفته مسئول پرداخت وجه سفته در صورت عدم پرداخت توسط صادرکننده خواهد بود.

3. نکات حقوقی مربوط به وصول وجه سفته:

 • درخواست صدور اجراییه: در صورت عدم پرداخت وجه سفته در موعد مقرر، دارنده سفته می‌تواند با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم صورتجلسه وصول سفته، از دفترخانه درخواست صدور اجراییه کند.
 • اجراییه: اجراییه سندی است که به موجب آن، دارنده سفته می‌تواند از طریق مراجع قضایی وصول مطالبات خود را از صادرکننده سفته پیگیری کند.
 • دادخواست توقیف اموال: دارنده سفته می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضای توقیف اموال صادرکننده سفته را داشته باشد تا از این طریق به مطالبات خود برسد.

4. ابطال سفته:

 • شرایط ابطال سفته: در برخی موارد، امکان ابطال سفته وجود دارد، مانند:
  • جعل سفته: اگر ثابت شود که سفته جعلی است، می‌توان آن را باطل کرد.
  • غلط بودن اطلاعات سفته: اگر اطلاعات مندرج در سفته، مانند مبلغ یا تاریخ پرداخت، غلط باشد، می‌توان آن را باطل کرد.
  • فوت یا حجر صادرکننده: با فوت یا حجر صادرکننده سفته، می‌توان آن را باطل کرد.
 • نحوه ابطال سفته: برای ابطال سفته باید به مراجع قضایی مراجعه و دادخواست ابطال سفته تقدیم کرد.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه‌ی آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد قوانین مربوط به سفته و شرایط آن، باید به قانون تجارت و سایر منابع حقوقی مرتبط مراجعه کنید.
 • در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص سفته، باید از یک وکیل مجرب کمک بگیرید.

قوانین وصول وجه سفته در ایران

سفته یکی از اسناد تجاری رایج در ایران است که به موجب آن صادر کننده متعهد می شود که مبلغی را در زمان معین یا عندالمطالبه به حامل یا به شخص معین یا به حواله کرد او بپردازد.

قوانین مربوط به سفته در فصل دوم از باب چهارم قانون تجارت (مواد 307 تا 319) آمده است.

در اینجا به برخی از نکات مهم در مورد قوانین وصول وجه سفته اشاره می کنیم:

 • سفته باید دارای شرایط شکلی زیر باشد:
  • در فرم چاپی مخصوص سفته نوشته شده باشد.
  • مبلغ و تاریخ صدور به حروف و عدد در آن قید شده باشد.
  • امضاء یا مهر صادر کننده در آن باشد.
  • نام و نام خانوادگی و نشانی دارنده در آن قید شده باشد (در صورتی که سفته به شخص معین یا به حواله کرد او باشد).
 • سفته می تواند عندالمطالبه یا با تاریخ معین صادر شود.
  • اگر سفته عندالمطالبه باشد، دارنده می تواند در هر زمانی که بخواهد وجه آن را از صادر کننده مطالبه کند.
  • اگر سفته دارای تاریخ معین باشد، دارنده باید در تاریخ مقرر برای وصول وجه آن به صادر کننده مراجعه کند.
 • اگر سفته در وجه حامل باشد، هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد می تواند وجه آن را از صادر کننده مطالبه کند.
 • اگر سفته در وجه شخص معین یا به حواله کرد او باشد، فقط آن شخص یا کسی که سفته به او ظهرنویسی شده است می تواند وجه آن را از صادر کننده مطالبه کند.
 • اگر سفته به ظهرنویسی شده باشد، هر یک از ظهرنویس ها در مقابل دارنده سفته مسئول پرداخت وجه آن هستند.
 • اگر صادر کننده از پرداخت وجه سفته امتناع کند، دارنده می تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست، وجه سفته را از او وصول کند.
 • در صورتی که دادگاه حکم به پرداخت وجه سفته صادر کند و صادر کننده از پرداخت آن خودداری کند، دارنده می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به وصول وجه سفته اقدام کند.

نکات:

 • دارنده سفته باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشد، زیرا در صورت مفقود شدن سفته، امکان اثبات مالکیت آن و وصول وجه آن دشوار خواهد بود.
 • اگر سفته مفقود شده باشد، دارنده می تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست، نسبت به امضاء و اعلام واخواست اقدام کند.
 • اعلام واخواست به این معنی است که دارنده سفته، مفقود شدن آن را به اطلاع عموم می رساند و از افراد ذینفع می خواهد که از پرداخت وجه آن به هر کسی خودداری کنند.

شرایط ابطال سفته در ایران

ابطال سفته به معنای از بین بردن یا بی اثر کردن آن به لحاظ قانونی است. در ایران، شرایط مختلفی برای ابطال سفته وجود دارد که به شرح زیر است:

1. فقدان شرایط شکلی:

 • سفته باید دارای امضاء و مهر متعهد (صادر کننده سفته) باشد.
 • تاریخ صدور سفته باید در آن قید شده باشد.
 • مبلغ سفته باید به طور خوانا و واضح نوشته شده باشد.
 • سفته باید دارای سررسید باشد.

2. فقدان شرایط ماهوی:

 • تعهد مندرج در سفته باید معین و مشخص باشد.
 • تعهد مندرج در سفته باید مشروع و قانونی باشد.
 • تعهد مندرج در سفته باید برای متعهد مقدور و ممکن باشد.

3. ایرادات مربوط به رضایت:

 • صدور سفته باید با رضایت کامل متعهد انجام شده باشد.
 • رضایت متعهد باید بدون اکراه، اجبار، و یا فریب باشد.

4. ایرادات مربوط به علت تعهد:

 • علت تعهد مندرج در سفته باید صحیح و واقعی باشد.
 • علت تعهد نباید خلاف قانون، نظم عمومی، یا اخلاق حسنه باشد.

5. بطلان معامله:

 • اگر معامله ای که بابت آن سفته صادر شده است باطل باشد، سفته نیز باطل خواهد شد.

6. پرداخت وجه سفته:

 • اگر وجه سفته به طور کامل به دارنده آن پرداخت شده باشد، سفته ابطال می شود.

7. تأدیه یا تودیع وجه سفته:

 • متعهد می تواند با پرداخت یا تودیع وجه سفته به مرجع قضایی، از دارنده سفته بخواهد که آن را ابطال کند.

8. اثبات جعل سفته:

 • اگر ثابت شود که سفته جعلی است، ابطال می شود.

9. اسقاط حق دارنده سفته:

 • دارنده سفته ممکن است با اعلام رضایت خود به ابطال سفته، حق خود را از آن ساقط کند.

نحوه ابطال سفته:

 • ابطال سفته از طریق مراجع قضایی یا شورای حل اختلاف امکان پذیر است.
 • متعهد می تواند با طرح دعوی در دادگاه یا شورای حل اختلاف، ابطال سفته را درخواست کند.
 • در دادخواست ابطال سفته باید دلایل و مستندات مربوط به ابطال آن ذکر شود.

نکات مهم:

 • برای ابطال سفته، اثبات وجود یکی از شرایط فوق الذکر ضروری است.
 • بار اثبات وجود شرایط ابطال سفته بر عهده متعهد است.
 • در صورت اثبات شرایط ابطال سفته، دادگاه یا شورای حل اختلاف حکم به ابطال آن صادر خواهد کرد.

 

 

 

نحوه ابطال سفته در ایران

ابطال سفته به معنای از بین بردن اعتبار آن و ساقط کردن تعهدات ناشی از آن است. در ایران، ابطال سفته به دو طریق کلی امکان پذیر است:

1. ابطال سفته از طریق توافق طرفین:

 • در این روش، صادر کننده و دارنده سفته با یکدیگر توافق می کنند که سفته را باطل کنند.
 • این توافق باید کتبی باشد و به امضاء هر دو طرف برسد.
 • در توافق باید به صراحت ذکر شود که سفته باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

2. ابطال سفته از طریق مراجع قضایی:

 • در صورتی که صادر کننده و دارنده سفته به توافق برای ابطال آن نرسند، هر یک از آنها می تواند با مراجعه به دادگاه، ابطال سفته را درخواست کند.
 • برای ابطال سفته از طریق دادگاه، باید دادخواست تقدیم شود و دلایل ابطال سفته در دادخواست قید شود.
 • برخی از دلایلی که می توان برای ابطال سفته به آنها استناد کرد عبارتند از:
  • جعل امضاء یا مهر صادر کننده سفته
  • غیر عادلانه بودن سفته
  • فرا رسیدن تاریخ سفته و عدم پرداخت وجه آن توسط صادر کننده
  • اثبات پرداخت وجه سفته
  • اثبات مفقود شدن سفته و اعلام واخواست

مراحل ابطال سفته از طریق دادگاه:

 1. تقدیم دادخواست: ذینفع باید با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خود، دادخواست ابطال سفته را تقدیم کند.
 2. ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگی: پس از تقدیم دادخواست، پرونده ثبت و وقت رسیدگی تعیین می شود.
 3. رسیدگی در دادگاه: در وقت رسیدگی، خواهان و خوانده (صادر کننده و دارنده سفته) در دادگاه حاضر می شوند و دلایل خود را ارائه می کنند.
 4. صدور رأی: پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک، دادگاه رأی خود را صادر می کند.
 5. اعتراض به رأی: در صورت نارضایتی از رأی دادگاه، هر یک از طرفین می توانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی، به آن اعتراض کنند.

نکات:

 • ابطال سفته از طریق مراجع قضایی فرآیندی زمان بر و پرهزینه است.
 • در صورتی که دلیل ابطال سفته روشن و مسلم باشد، می توان با توافق طرفین و بدون مراجعه به دادگاه، سفته را باطل کرد.
 • برای ابطال سفته از طریق دادگاه، وکیل می تواند به شما کمک کند.

قوانین سفته در ایران

سفته یکی از اسناد تجاری رایج در ایران است که طبق قانون تجارت، برای تعهد پرداخت وجه نقد به کار می‌رود. در این سند، صادرکننده متعهد می‌شود که مبلغ مشخصی را در تاریخ معینی به دارنده سفته یا به حواله کرد او بپردازد.

قوانین مربوط به سفته در فصل دوم تا چهارم از باب چهارم قانون تجارت آمده است که به برخی از نکات مهم آن اشاره می‌کنیم:

شرایط شکلی سفته:

 • سفته باید در فرم مخصوص چاپی یا به صورت دستنویس تنظیم شود.
 • در سفته باید مشخصات کامل صادرکننده، گیرنده و مبلغ سفته به حروف و اعداد قید شود.
 • تاریخ صدور سفته باید در آن درج شود.
 • سفته باید به امضای صادرکننده برسد.

انواع سفته:

 • سفته در وجه حامل: در این نوع سفته، نام گیرنده ذکر نمی‌شود و هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، می‌تواند وجه آن را مطالبه کند.
 • سفته در وجه شخص معین: در این نوع سفته، نام گیرنده به طور مشخص درج می‌شود و فقط او می‌تواند وجه سفته را مطالبه کند.
 • سفته عندالمطالبه: در این نوع سفته، تاریخ پرداخت وجه سفته مشخص نشده و دارنده سفته می‌تواند هر زمان که بخواهد وجه آن را مطالبه کند.
 • سفته قید دار: در این نوع سفته، شرایط خاصی برای پرداخت وجه آن درج می‌شود.

مسئولیت‌های صادرکننده سفته:

 • صادرکننده سفته متعهد به پرداخت وجه آن در تاریخ مقرر است.
 • در صورت عدم پرداخت وجه سفته در تاریخ مقرر، دارنده سفته می‌تواند از طریق مراجع قانونی اقدام به وصول وجه آن کند.
 • صادرکننده سفته علاوه بر پرداخت وجه آن، مسئول پرداخت خسارات تأخیر در پرداخت نیز خواهد بود.

حقوق دارنده سفته:

 • دارنده سفته می‌تواند در تاریخ مقرر وجه آن را از صادرکننده مطالبه کند.
 • در صورت عدم پرداخت وجه سفته در تاریخ مقرر، دارنده سفته می‌تواند از طریق مراجع قانونی اقدام به وصول وجه آن کند.
 • دارنده سفته می‌تواند سفته را به شخص ثالث واگذار کند.

نکات مهم:

 • سفته سند تجاری لازم الاجرا است و در صورت امتناع صادرکننده از پرداخت وجه آن، دارنده سفته می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوا، از طریق اجراییه اقدام به وصول وجه آن کند.
 • در صورتی که سفته مفقود یا مسروقه شود، دارنده سفته باید مراتب را به اطلاع مراجع قضایی برساند و نسبت به صدور اخطار و اعلام فقدان سفته اقدام کند.
 • سفته باید در مکانی امن نگهداری شود و از دسترسی افراد غیرمجاز به آن جلوگیری شود.

توصیه می‌شود برای تنظیم سفته از نمونه‌های چاپی معتبر استفاده کنید و قبل از امضای آن، تمام اطلاعات آن را به دقت بررسی کنید.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین سفته، می‌توانید به متن کامل قانون تجارت یا به یک وکیل یا کارشناس حقوقی مراجعه کنید.

توجه: اطلاعات ارائه شده در این پاسخ به طور خلاصه و کلی است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. برای دریافت مشاوره حقوقی دقیق و متناسب با شرایط خود، باید به یک وکیل یا کارشناس حقوقی مجرب مراجعه کنید.