مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن تلفنی

مشاور حقوقی آنلاین

 

گاهی اوقات زندگی زناشویی افراد به بن بست می رسد تا جایی که چاره ای جز طلاق ندارند. البته طلاق همیشه آخرین راه حل است. وضعیت نهاد خانواده اجازه انتخاب جدایی را بدون کوچکترین مشکلی نمی دهد. در ایران مردان حق طلاق دارند. اما در شرایط خاصی زنان می توانند تقاضای طلاق کنند. البته روند طلاق به درخواست زن معمولا طولانی و سخت است.

طلاق به درخواست زن در قانون مدنی

همانطور که گفتم طلاق یک حق انسانی است. این بدان معناست که مرد می تواند هر وقت بخواهد بدون دلیل زن خود را طلاق دهد به شرط آن که زن خود حقوق مالی او را پرداخت کند. اما در شرایط خاصی زنان می توانند تقاضای طلاق کنند.

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن آنلاین

زنان از طلاق به عنوان شرط ازدواج حمایت کردند. مثلاً در عقد نکاح مقرر شده است که در صورت ازدواج مجدد، زن وکالت طلاق خواهد داشت. در این صورت زن باید قبل از اینکه بتواند برای طلاق وکیل بگیرد، ثابت کند که شوهرش دوباره ازدواج کرده است. در صورتی که زوج از پرداخت نفقه خود امتناع کند یا توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد و دادگاه نتواند او را مجبور به پرداخت نفقه کند، زوجه می تواند تقاضای طلاق کند. در صورت غیبت مرد بیش از چهار سال، زن می تواند تقاضای طلاق کند. مفقودالاثر به شخصی اطلاق می شود که مدت هاست مفقود شده و خبری از او نشده است. این موارد از نظر ماده 1130 قانون مدنی برای زنان مشکل و شرم آور است. در قسمت بعدی در این مورد توضیح خواهم داد.

 

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن آنلاین

اگرچه طلاق معمولاً بر اساس خواست شوهر صورت می‌گیرد، اما در شرایط خاصی زن می‌تواند تقاضای طلاق کند حتی اگر شوهرش (شوهر) با طلاق موافقت نکند. در صورتی که زوجین بر سر طلاق توافق نکرده باشند و زن نتواند رضایت مرد را برای طلاق (طلاق اختیاری) حتی در صورت وقف مال و جهیزیه جلب کند، زن نمی تواند تقاضای طلاق کند تنها در صورت داشتن یکی از شرایط زیر: دادگاه خانواده طلاق زوجه شرایط و ضوابط خاصی دارد و مدیریت، کنترل و اجرای آن نیازمند وکیل طلاق مجرب است. به عبارت دیگر، در صورتی که زن (زن) تقاضای طلاق کند، باید شرایط لازم برای برنده شدن در دعوای طلاق را داشته باشد. در واقع مهم ترین شرط شرایط و شئونات طلاق موجه بودن درخواست زن است که به این معنا نیست که تا زمانی که زن تقاضای طلاق کرده باشد، می توان به نفع او تصمیم گرفت. (همانطور که شارع به انسان داد و بدون شک حق طلاق داد).

 

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق به درخواست زوجه

لذا از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق با رعایت مقررات قانون مدنی و شروط طلاق منعقده به دلیل اعتیاد زوج به مواد مخدر می باشد. پس از تقدیم دادخواست و پیوست های آن، موضوع در دادگاه مطرح می شود. قاضی دادگاه پس از مطالعه پرونده به حسابدار دستور داد تا برای جلسه رسیدگی تعیین کند. دفتر نیز طبق برنامه زمان بندی خود را تعیین می کند و به طرفین پرونده برای حضور در دادگاه اطلاع می دهد. به طور خلاصه باید گفت که بر اساس این ماده متقاضی طلاق زن است و باید کلیه دلایلی را که می تواند در تفکر قاضی برای اثبات درخواست خود مؤثر باشد به دادگاه ارائه کند. جلسه رسیدگی به مذاکرات بین زن، زن و شوهر و در بسیاری از موارد موضع و واکنش مرد باعث شد قاضی به این نتیجه برسد که صدور طلاق و حکم طلاق به نفع هر دو زوج است.

 

قانون طلاق برای زنان

به منظور دستیابی به تناسب و تعادل بین نظرات قانونگذاران، آداب و رسوم و نیازهای جامعه، مفاد قانون مدنی در مورد حقوق خانواده و روابط زناشویی و همچنین قوانین به اصطلاح حمایت از خانواده به طور مستمر مورد بازنگری و تطبیق قرار می گیرد.

کجا باید درخواست طلاق داد؟

زن پس از احراز داشتن شرایط لازم برای درخواست طلاق می تواند اقدامات لازم را انجام دهد. درخواست طلاق زن ابتدا با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده رسیدگی می شود. خانم جهت تقدیم دادخواست در دادگاه خانواده باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات دادگاه و ارائه دادخواست مطابق با شرایط دادخواست و داشتن مدارک لازم جهت تقدیم دادخواست اقدام نماید. لطفا ثبت نام کنید.

 

درخواست طلاق از همسرش

 

دادخواست

1- مجوز رسمی

2- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

3- رونوشت مصدق رونوشت قرارداد

4- کپی مصدق اجازه اقامت ده سال اخیر مشتری در آلمان

5- کپی طلاق خارجی و کپی ترجمه رسمی طلاق خارجی

 

نقش وکیل در دادخواست طلاق از طرف زوجه چیست؟

در بسیاری از موارد، زوجه به وکیل طلاق نیاز دارد تا از برخورد با شوهر خود اجتناب کند و بتواند تمام مراحل طلاق توافقی را به وکیل طلاق زن بسپارد. هر زوجی باید یک وکیل طلاق خوب انتخاب کند زیرا یکی از مزایای داشتن وکیل طلاق این است که وکیل طلاق تمام مراحل طلاق را می‌فهمد و می‌تواند در اسرع وقت پرونده را ببندد. پرونده های طلاق تمام قوانین مربوطه را درک می کنند و می توانند اختلاف را با بهترین نتیجه ممکن برای مشتری حل کنند. هم اکنون می توانید با مراجعه به سایت  از یک وکیل مجرب مشاوره بگیرید و در صورت نیاز وقت ملاقات بگیرید. در صورت طلاق، مهریه زن باکره نصف می شود.

 

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن تلفنی

در صورت باکره ماندن زوجه به دلیل عدم زندگی مشترک و عدم تمایل زوج و یا به دلیل دلایل یا شرایط زوج می توان حکم طلاق را از دادگاه اخذ کرد. طلاق به درخواست زوجه باکره یک طرفه است، با توجه به اینکه هنوز زندگی مشترک شروع نشده است، به ویژه در مواردی که زوجه به حضانت استناد می کند. لازم به ذکر است که این کار کمی سخت است، باید در این زمینه با وکیل خانواده از گروه حقوقی پارسایی مشورت کنید، امری کاملا تخصصی است. در برخی موارد مانند طلاق در اغلب موارد لازم است ابتدا از طرق دیگری مانند مطالبه نفقه معوقه یا درخواست مسکن مناسب از زوجه، درخواست مهریه و … اقدام شود.

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن آنلاین

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مردی که دارای شرایط مقرر در این قانون باشد می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. بر اساس این ماده، مرد می تواند زن را در هر زمانی که بخواهد به شرط پرداخت تمام حقوق مادی خود، طلاق دهد. همچنین در تعریف طلاق آمده است: فسخ نکاح دائم توسط زوج یا نماینده او در شرایط و تشریفات خاص. بنابراین طلاق یک عمل حقوقی یک طرفه شوهر است و به اراده زوج بستگی ندارد. درخواست های طلاق بسته به اینکه چه کسی درخواست طلاق می کند به سه دسته تقسیم می شود: مرد تقاضای طلاق می کند، زن تقاضای طلاق می کند و طلاق پذیرفته می شود. هر نوع طلاق دارای ویژگی های حقوقی متفاوتی است.

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن تلفنی

لازم به ذکر است که مصادیق عسر و حرج و مزاحمت در قانون مدنی به این امر محدود نمی شود و ادله ای که ثابت می کند زوجه دچار عسر و حرج و مزاحمت از جهات دیگر شده است از جمله موارد طلاق زوجه محسوب خواهد شد. طبق ماده 1029 قانون مدنی: هرگاه چهار سال طلاق گرفته باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت حاکم طبق ماده 1023 طلاق را صادر می کند.

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن تلفنی

در این خصوص تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌گوید: «زن حتی در صورت داشتن شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند». ماده 1029 قانون مدنی علاوه بر مقررات فوق، وضعیت دیگری را پیش بینی کرده است که در آن زن دارای حق طلاق می تواند طلاق دهد. بنابراین در قانون مدنی چهار نوع پرونده طلاق زنان وجود دارد که در ادامه به تحلیل آنها می پردازیم.

 

نحوه درخواست طلاق از طرف همسر

اگر طلاق توافقی نبوده و برای همسرتان وکیل طلاق ندارید باید از طرف همسرتان در دادگاه خانواده دادخواست طلاق بدهید. زوجه می تواند به دادگاه خانواده شهر محل سکونت خود و دادگاه محل سکونت زوج شکایت کند.

در چه شرایطی زن می تواند تقاضای طلاق کند؟

حالت اول این است که شما حق طلاق دارید: اگر مرد به زن وکالت داد زن می تواند تقاضای طلاق کند. در صورتی که زوجه دوم تقاضای طلاق کند، تقاضای طلاق و مهریه زوجه با استفاده از 12 بند طلاق امضا شده توسط مرد در دفتر ثبت ازدواج قابل پیگیری است. با اثبات هر یک از این شرایط، در صورت تمایل زن به طلاق، صدک اجرت المثل دریافت می کند. این شرایط عبارتند از:

اعتیاد شوهر به مواد مخدر

عدم پرداخت نفقه حداقل به مدت 6 ماه

درمان بیماری شوهرم سخت است

این زوج فرزندی ندارند

ترک زندگی با شریک زندگی

بدون رضایت همسر اول ازدواج مجدد کنید

شوهر به بیش از 5 سال حبس یا ارتکاب جرم علیه همسرش محکوم می شود

موج سواری و مهارت های اجتماعی

اثبات خیانت همسر در دادگاه

بدون زندگی جنسی برای مدت طولانی

عدم ارائه مسکن مناسب در دوره های غیرمعمول

 

 

درخواست طلاق توسط زن

درخواست طلاق از زوجه در دوران عقد بسیار دشوارتر است، زیرا امروزه با وجود عقد ازدواج هنوز زندگی مشترک آغاز نشده است و کسب دلایل معتبر و قانونی برای زوجه تا حدودی مشکل است. در صورت مخالفت شوهر طلاق. آزار و اذیت به ایجاد مشقت غیرقابل تحمل اشاره دارد. اگر زنی در زندگی خود مشکلات غیر قابل تحملی را تجربه کرده باشد و بتواند آن را در دادگاه ثابت کند، حق طلاق دارد. تاکید بر این نکته حائز اهمیت است که ثبت تقاضای طلاق و صدور حکم باید مشکل باشد و حکم طلاق راهی برای خروج زوجه از این وضعیت است.

 

طلاق خود را به یک وکیل حرفه ای بسپارید

شاید تعجب کنید که این را به عنوان یکی از راه های طلاق ذکر می کنیم، اما واقعیت این است که حتی اگر هیچ دلیلی برای طلاق ندارید، اگر اصرار دارید و تصمیم قاطعانه ای می گیرید، یک وکیل طلاق و دعاوی خانوادگی با تجربه خوب است. برای طلاق، این درخواست را خواهید کرد. برای تماس و مشاوره با وکیل دعاوی طلاق و خانواده و تماس با ما با دفتر وکالت تماس بگیرید.

واخواهی از شرایط فسخ نکاح

ماده 1121 قانون مدنی مقرر می دارد که عیوب و حقایق و اشکالاتی که قانونگذار ذکر کرده است می تواند دلیل بطلان نکاح باشد. البته فسخ عقد ماهیت متفاوتی با طلاق دارد و مستلزم تشریفات خاصی مانند طلاق نیست. در واقع این مورد، زمینه مستقلی برای طلاق نیست، بلکه با توجه به جهات عسر و حرج مورد توجه و طبقه بندی قرار می گیرد، اما برای تکمیل، آن را به عنوان یک زمینه مستقل مطرح می کنیم.

حضور در جلسه طلاق در دادگاه خانواده

در حال حاضر کلیه امور خانوادگی به هیأت حل اختلاف ارجاع و سپس در دادگاه خانواده رسیدگی می شود تا زوجین به سازش و سازش برسند. در دادگاه خانواده قاضی با تشکیل جلسه و استماع دلایل طلاق زن و دفاعیات مرد و انجام تحقیقات لازم تصمیم به طلاق می گیرد. رای می تواند درخواست طلاق زن را قبول یا رد کند. رد دعوای طلاق ممکن است به صورت دستور عدم رسیدگی به دعوا، دستور ابطال دعوا یا حکم غیرقانونی باشد.

 

 

وکیل طلاق برای زوجه

حق طلاق باید در سند ازدواج به همراه وکیل طلاق ذکر شود. در این موارد ذکر این نکته ضروری است که وکیل طلاق به طور کامل و کامل در دفاتر ازدواج حضور دارد. اکثر وکالتنامه های ثبت شده در سند ازدواج ناقص است. وکیل طلاق باید مدارک رسمی را به زن ارائه دهد. پیش نویس این وکالت نامه قبلاً در دفتر اسناد رسمی تهیه شده است و می توانید یا به همین ترتیب آن را امضا کنید یا تغییرات مورد نظر خود را انجام دهید و سپس آن را امضا کنید.