مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی طلاق رجعی

مشاوره حقوقی آنلاین

طلاق رجعی

طلاق رجعی نوعی از طلاق است که در آن شوهر حق رجوع به همسر خود را در طول عده دارد. به عبارت دیگر، شوهر می‌تواند در طول عده بدون نیاز به عقد جدید، به زندگی مشترک با همسر خود بازگردد.

شرایط طلاق رجعی:

 • طلاق رجعی با صیغه طلاق رجعی انجام می‌شود.
 • در طلاق رجعی، شوهر باید مهریه زن را به طور کامل پرداخت کند.
 • در طلاق رجعی، شوهر موظف به پرداخت نفقه زن در طول عده است.

عده در طلاق رجعی:

 • عده در طلاق رجعی برای زن یائسه سه ماه و برای زن باردار تا زمان وضع حمل است.
 • در طول عده، زن و شوهر حق رجوع به یکدیگر را دارند.

رجوع در طلاق رجعی:

 • شوهر می‌تواند در طول عده به همسر خود رجوع کند.

 • رجوع به دو صورت ممکن است انجام شود:

  • رجوع به لفظ: شوهر به صراحت به همسر خود می‌گوید که به او رجوع کرده است.
  • رجوع به فعل: شوهر با انجام کارهایی مانند تمکین از زن، به او رجوع می‌کند.

آثار رجوع در طلاق رجعی:

 • با رجوع شوهر در طلاق رجعی، نکاح سابق به حالت اول خود باز می‌گردد.
 • زن و شوهر به تمام حقوق و تکالیف زوجیت باز می‌گردند.
 • رجوع شوهر در طلاق رجعی، حق طلاق بعدی را از شوهر سلب نمی‌کند.

نکاتی در مورد طلاق رجعی:

 • طلاق رجعی می‌تواند به ضرر زن باشد.
 • در طلاق رجعی، زن در معرض خطر طلاق مجدد قرار دارد.
 • در صورت تمایل به طلاق رجعی، لازم است با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت کنید.

ادامه مطلب در مورد طلاق رجعی

در ادامه به چند سوال رایج در مورد طلاق رجعی پاسخ می‌دهیم:

سوال: آیا در طلاق رجعی، شوهر می‌تواند بدون رضایت زن به او رجوع کند؟

پاسخ: بله، شوهر می‌تواند بدون رضایت زن در طول عده به او رجوع کند.

سوال: اگر شوهر در طول عده به زن رجوع نکند، چه اتفاقی می‌افتد؟

پاسخ: اگر شوهر در طول عده به زن رجوع نکند، طلاق رجعی به طلاق بائن تبدیل می‌شود و شوهر حق رجوع به زن را نخواهد داشت.

سوال: آیا زن می‌تواند در طلاق رجعی از شوهر خود نفقه دریافت کند؟

پاسخ: بله، زن در طلاق رجعی حق دریافت نفقه از شوهر خود را دارد.

سوال: آیا طلاق رجعی به ضرر زن است؟

پاسخ: طلاق رجعی می‌تواند به ضرر زن باشد. در طلاق رجعی، زن در معرض خطر طلاق مجدد قرار دارد.

سوال: در چه صورت می‌توان از طلاق رجعی جلوگیری کرد؟

پاسخ: در صورت وجود تفاهم و تمایل زوجین به ادامه زندگی مشترک، می‌توان از طلاق رجعی جلوگیری کرد.

سوال: در صورت تمایل به طلاق رجعی، چه اقداماتی باید انجام داد؟

پاسخ: در صورت تمایل به طلاق رجعی، لازم است با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت کنید و سپس با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده، تقاضای طلاق رجعی کنید.

طلاق رجعی

در ادامه به چند موضوع دیگر در مورد طلاق رجعی می‌پردازیم:

تفاوت طلاق رجعی و طلاق بائن:

 • در طلاق رجعی، شوهر حق رجوع به همسر خود را در طول عده دارد، اما در طلاق بائن شوهر این حق را ندارد.
 • در طلاق رجعی، شوهر موظف به پرداخت نفقه زن در طول عده است، اما در طلاق بائن شوهر این وظیفه را ندارد.
 • طلاق رجعی می‌تواند به ضرر زن باشد، زیرا در معرض خطر طلاق مجدد قرار دارد.

مصلحت رجوع در طلاق رجعی:

 • رجوع در طلاق رجعی در صورتی که زوجین به تفاهم و صلح رسیده باشند و بتوانند زندگی مشترک موفقی داشته باشند، می‌تواند مصلحت باشد.
 • در صورتی که زوجین به تفاهم نرسیده باشند و احتمال ادامه زندگی مشترک موفق وجود نداشته باشد، رجوع در طلاق رجعی مصلحت نیست.

راهکارهای جلوگیری از طلاق رجعی:

 • افزایش تفاهم و صمیمیت بین زوجین
 • برطرف کردن مشکلات و اختلافات زناشویی
 • مراجعه به مشاوره خانواده

در صورت تصمیم به طلاق رجعی، لازم است به تمام جوانب آن توجه کرد و از مشاوره متخصصان کمک گرفت.

طلاق رجعی

در ادامه به چند سوال رایج در مورد طلاق رجعی پاسخ می‌دهیم:

سوال: آیا در طلاق رجعی، زن می‌تواند از شوهر خود نفقه دریافت کند؟

پاسخ: بله، زن در طلاق رجعی حق دریافت نفقه از شوهر خود را دارد. نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازهای متعارف زن است.

سوال: آیا طلاق رجعی به ضرر زن است؟

پاسخ: طلاق رجعی می‌تواند به ضرر زن باشد. در طلاق رجعی، زن در معرض خطر طلاق مجدد قرار دارد. همچنین، ممکن است شوهر از حق رجوع خود سوء استفاده کند و به زن فشار روانی وارد کند.

سوال: در چه صورت می‌توان از طلاق رجعی جلوگیری کرد؟

پاسخ: در صورت وجود تفاهم و تمایل زوجین به ادامه زندگی مشترک، می‌توان از طلاق رجعی جلوگیری کرد. برای این کار، زوجین می‌توانند با یکدیگر صحبت کنند و مشکلات خود را حل کنند. همچنین، می‌توانند از مشاوره خانواده کمک بگیرند.

سوال: در صورت تمایل به طلاق رجعی، چه اقداماتی باید انجام داد؟

پاسخ: در صورت تمایل به طلاق رجعی، لازم است با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت کنید و سپس با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده، تقاضای طلاق رجعی کنید.

مراحل طلاق رجعی

مراحل طلاق رجعی به شرح زیر است:

1. ارائه دادخواست طلاق:

 • زوجه یا زوج می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا سامانه ثنا، دادخواست طلاق رجعی را ارائه دهند.
 • در دادخواست طلاق، باید اطلاعاتی مانند مشخصات زوجین، دلیل طلاق، و خواسته‌های زوجه درج شود.

2. بررسی دادخواست:

 • پس از ارائه دادخواست، به شعبه‌ای از دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شود.
 • قاضی دادگاه، دادخواست را بررسی می‌کند و در صورت کامل بودن، وقت رسیدگی تعیین می‌کند.

3. جلسه رسیدگی:

 • در جلسه رسیدگی، زوجین باید حضور داشته باشند.
 • قاضی دادگاه به صحبت‌های زوجین گوش می‌دهد و دلایل آنها را برای طلاق بررسی می‌کند.
 • در صورت تمایل زوجین به طلاق، قاضی حکم طلاق رجعی را صادر می‌کند.

4. عده طلاق:

 • پس از صدور حکم طلاق، زن باید عده نگه دارد.
 • عده طلاق رجعی برای زن یائسه سه ماه و برای زن باردار تا زمان وضع حمل است.

5. رجوع در طلاق رجعی:

 • شوهر می‌تواند در طول عده به زن رجوع کند.

 • رجوع به دو صورت ممکن است انجام شود:

  • رجوع به لفظ: شوهر به صراحت به زن می‌گوید که به او رجوع کرده است.
  • رجوع به فعل: شوهر با انجام کارهایی مانند تمکین از زن، به او رجوع می‌کند.

6. ثبت طلاق:

 • پس از پایان عده و در صورت عدم رجوع شوهر، زن می‌تواند با مراجعه به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری کند و طلاق را ثبت نماید.

نکاتی در مورد مراحل طلاق رجعی:

 • در طلاق رجعی، شوهر موظف به پرداخت مهریه زن است.
 • در طلاق رجعی، شوهر موظف به پرداخت نفقه زن در طول عده است.
 • در صورت تمایل زوجین به صلح و سازش، می‌توانند در هر مرحله‌ای از طلاق رجعی از آن انصراف دهند.

قوانین طلاق رجعی

قوانین طلاق رجعی در قانون مدنی ایران به شرح زیر است:

ماده 1145: طلاق به دو قسم رجعی و بائن منقسم می‌شود.

ماده 1146: طلاق رجعی طلاقی است که شوهر می‌تواند در عده به زن خود رجوع کند.

ماده 1147: رجوع در طلاق رجعی به دو نحو است:

 • رجوع به لفظ: مثل اینکه شوهر به زن خود بگوید: «رجوع کردم».
 • رجوع به فعل: مثل اینکه شوهر با زن خود مباشرت کند.

ماده 1148: رجوع در طلاق رجعی، حق رجوع بعدی را از شوهر سلب نمی‌کند.

ماده 1149: در طلاق رجعی، شوهر موظف به پرداخت نفقه زن در طول عده است.

ماده 1150: در طلاق رجعی، زن مستحق نصف مهریه است.

ماده 1151: اگر شوهر در طلاق رجعی قبل از رجوع به زن خود فوت کند، زن مستحق تمام مهریه است.

ماده 1152: اگر شوهر در طلاق رجعی قبل از رجوع به زن خود فوت کند و زن باردار باشد، مستحق تمام مهریه و نفقه خود تا زمان وضع حمل است.

ماده 1153: زن در طلاق رجعی حق تمکین ندارد.

ماده 1154: اگر شوهر در طلاق رجعی در عده به زن خود رجوع نکند، طلاق رجعی به طلاق بائن تبدیل می‌شود.

نکاتی در مورد قوانین طلاق رجعی:

 • قوانین طلاق رجعی در قانون مدنی ایران بر اساس فقه شیعه امامیه تدوین شده است.
 • در طلاق رجعی، شوهر حق رجوع به زن خود را در طول عده دارد، اما در طلاق بائن شوهر این حق را ندارد.
 • در طلاق رجعی، شوهر موظف به پرداخت نفقه زن در طول عده است، اما در طلاق بائن شوهر این وظیفه را ندارد.
 • طلاق رجعی می‌تواند به ضرر زن باشد، زیرا در معرض خطر طلاق مجدد قرار دارد.

نحوه طلاق رجعی

مراحل طلاق رجعی به شرح زیر است:

1. ارائه دادخواست طلاق:

 • زوجه یا زوج می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا سامانه ثنا، دادخواست طلاق رجعی را ارائه دهند.
 • در دادخواست طلاق، باید اطلاعاتی مانند مشخصات زوجین، دلیل طلاق، و خواسته‌های زوجه درج شود.

2. بررسی دادخواست:

 • پس از ارائه دادخواست، به شعبه‌ای از دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شود.
 • قاضی دادگاه، دادخواست را بررسی می‌کند و در صورت کامل بودن، وقت رسیدگی تعیین می‌کند.

3. جلسه رسیدگی:

 • در جلسه رسیدگی، زوجین باید حضور داشته باشند.
 • قاضی دادگاه به صحبت‌های زوجین گوش می‌دهد و دلایل آنها را برای طلاق بررسی می‌کند.
 • در صورت تمایل زوجین به طلاق، قاضی حکم طلاق رجعی را صادر می‌کند.

4. عده طلاق:

 • پس از صدور حکم طلاق، زن باید عده نگه دارد.
 • عده طلاق رجعی برای زن یائسه سه ماه و برای زن باردار تا زمان وضع حمل است.

5. رجوع در طلاق رجعی:

 • شوهر می‌تواند در طول عده به زن رجوع کند.

 • رجوع به دو صورت ممکن است انجام شود:

  • رجوع به لفظ: شوهر به صراحت به زن می‌گوید که به او رجوع کرده است.
  • رجوع به فعل: شوهر با انجام کارهایی مانند تمکین از زن، به او رجوع می‌کند.

6. ثبت طلاق:

 • پس از پایان عده و در صورت عدم رجوع شوهر، زن می‌تواند با مراجعه به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری کند و طلاق را ثبت نماید.

نکاتی در مورد نحوه طلاق رجعی:

 • در طلاق رجعی، شوهر موظف به پرداخت مهریه زن است.
 • در طلاق رجعی، شوهر موظف به پرداخت نفقه زن در طول عده است.
 • در صورت تمایل زوجین به صلح و سازش، می‌توانند در هر مرحله‌ای از طلاق رجعی از آن انصراف دهند.

همچنین می توانید با مراجعه به دادگاه خانواده و یا وکیل متخصص در امور خانواده، از مشاوره و راهنمایی آنها در مورد نحوه طلاق رجعی استفاده کنید.

آیا سوال دیگری در مورد نحوه طلاق رجعی دارید؟

همچنین، در اینجا چند موضوع مرتبط با طلاق رجعی که ممکن است برای شما مفید باشد، آورده شده است:

 • حقوق و تکالیف زوجین در طلاق رجعی
 • شرایط رجوع در طلاق رجعی
 • آثار رجوع در طلاق رجعی
 • طلاق رجعی در دوران بارداری
 • طلاق رجعی و حضانت فرزند

در صورت تمایل به مطالعه بیشتر در مورد هر یک از این موضوعات، می توانید از منابع ذکر شده در بالا استفاده کنید.

شرایط رجوع در طلاق رجعی

شرایط رجوع در طلاق رجعی به شرح زیر است:

 • رجوع باید در عده طلاق انجام شود. عده طلاق برای زن یائسه سه ماه و برای زن باردار تا زمان وضع حمل است.
 • رجوع باید به لفظ یا فعل باشد. رجوع به لفظ این است که شوهر به صراحت به زن بگوید که به او رجوع کرده است. رجوع به فعل این است که شوهر با انجام کارهایی مانند تمکین از زن، به او رجوع کند.
 • رجوع باید با قصد و اختیار باشد.
 • شوهر باید در زمان رجوع عاقل و بالغ باشد.
 • زن باید در زمان رجوع عاقل و بالغ باشد.
 • زن باید در زمان رجوع به شوهر خود تمکین کند.

نکاتی در مورد شرایط رجوع در طلاق رجعی:

 • اگر شوهر در طلاق رجعی قبل از رجوع به زن خود فوت کند، زن مستحق تمام مهریه است.
 • اگر شوهر در طلاق رجعی قبل از رجوع به زن خود فوت کند و زن باردار باشد، مستحق تمام مهریه و نفقه خود تا زمان وضع حمل است.
 • زن در طلاق رجعی حق تمکین ندارد.
 • اگر شوهر در طلاق رجعی در عده به زن خود رجوع نکند، طلاق رجعی به طلاق بائن تبدیل می‌شود.

طلاق رجعی در دوران بارداری

طلاق رجعی در دوران بارداری با طلاق رجعی در شرایط عادی تفاوتی ندارد.

در طلاق رجعی، شوهر می‌تواند در طول عده به زن خود رجوع کند. عده طلاق برای زن باردار تا زمان وضع حمل است.

در اینجا چند نکته در مورد طلاق رجعی در دوران بارداری آورده شده است:

 • نفقه: در طلاق رجعی، شوهر موظف به پرداخت نفقه زن در طول عده است. این موضوع در مورد طلاق رجعی در دوران بارداری نیز صدق می‌کند.
 • مهریه: در طلاق رجعی، زن مستحق نصف مهریه است. این موضوع در مورد طلاق رجعی در دوران بارداری نیز صدق می‌کند.
 • حضانت فرزند: حضانت فرزند در طلاق رجعی به طور کلی به مادر تعلق می‌گیرد. این موضوع در مورد طلاق رجعی در دوران بارداری نیز صدق می‌کند.
 • رجوع: شوهر می‌تواند در طول عده، حتی قبل از وضع حمل، به زن خود رجوع کند.

نکاتی در مورد رجوع در طلاق رجعی در دوران بارداری:

 • اگر شوهر قبل از وضع حمل به زن خود رجوع کند، طلاق رجعی به طلاق بائن تبدیل نمی‌شود.
 • اگر شوهر بعد از وضع حمل به زن خود رجوع کند، طلاق رجعی به طلاق بائن تبدیل می‌شود.