مشاوره حقوقي, مشاوره حقوقی قراردادها

مشاوره حقوقی قراردادها فوری

مشاوره حقوقی انحصار وراثت حضوری

مشاوره حقوقی قراردادها فوری

 

با توجه به نقش و اهمیت تنظیم قرارداد، امروزه کارشناسان این حوزه گرایش به سمت تخصصی شدن را دنبال می کنند. طبق قانون مدنی، عقد به معنای قولی است که یک یا چند نفر نسبت به چیزی در حضور یک یا چند نفر دیگر داده و توسط آن شخص پذیرفته شده است. در واقع با انعقاد قرارداد تعهدات مختلفی بر دوش طرفین قرارداد تحمیل می شود و طرفین نمی توانند به راحتی از زیر بار این تعهدات رهایی یابند.

مشاوره حقوقی قراردادها فوری

با گذشت زمان و پیچیدگی در تنظیم قرارداد، قراردادهای شفاهی تقریباً منسوخ شده و کلیه قراردادهای مهم بین مشاغل و مشاغل مهم به صورت مکتوب با جزئیات دقیق منعقد می شود. با این حال، اگر از این تشریفات آگاه نباشید، روند رسیدگی به شکایت شما می‌تواند بسیار طولانی و خسته‌کننده باشد، یا اینکه به دلیل اینکه نمی‌دانید چگونه دفاعیات خود را ارائه دهید، خطر به دست آوردن نتایج مورد انتظار را دارید. لذا اخذ مشاوره و راهنمایی از مشاوران حقوقی و حقوقدانان در خصوص نحوه تنظیم قرارداد و تعیین ضمانت اجرای قرارداد بسیار مهم و ضروری است. علاوه بر این، اگر هنوز در مورد قرارداد سؤالی دارید، باید قبل از هر اقدامی از مشاوره حقوقی استفاده کنید.

 

عنوان قرارداد

قبل از هر چیز باید عنوان قرارداد مشخص باشد، زیرا هر عنوان قرارداد خاص قواعد و اصول خاص خود را دارد. پس اگر به وکیل قراردادی مراجعه کنید با توجه به موضوع قرارداد بین طرفین و شرایط موجود از قبیل وکالت، جالا، دلالی، حقوق و … نام مناسب را برای قرارداد انتخاب می کند. اکشن، مضاربه…

داوران و مراجع حل اختلاف

یکی از قسمت های مهم قرارداد، انتخاب مرجع حل اختلاف یا داور است که برای هر دو طرف قرارداد بسیار مهم و راحت است. با انتخاب داور در صورت بروز اختلاف طرفین می توانند بدون مراجعه به دادگاه، بدون طی مراحل طولانی دعوی و صرف هزینه و زمان کمتر به داور تعیین شده در قرارداد مراجعه کنند. این موسسه حق حل اختلاف بین طرفین را از طریق داوری و رای گیری برای خود محفوظ می دارد. فردی که می توانید با اطمینان به عنوان داور قرارداد خود انتخاب کنید، یک وکیل قراردادی است. این فرد که اطلاعات عمیقی از موضوع حقوقی دارد، می تواند بین شما قضاوت بی طرفانه ای داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید