مشاوره حقوقي

مشاوره حقوقی مجازات تعزیری

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته

مجازات تعزیری چیست؟

مجازات تعزیری مجازاتی است که به موجب قانون برای جرایمی تعیین می‌شود که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیستند. به عبارت دیگر، مجازات تعزیری برای جرایمی است که در شرع اسلام مجازات دقیقی برای آنها مشخص نشده است و تعیین نوع و میزان مجازات آنها به قانونگذار واگذار شده است.

مبنای قانونی مجازات تعزیری:

 • اصل 16 قانون مجازات اسلامی: “مجازات هر جرم به موجب قانون تعیین می‌شود.”
 • ماده 2 قانون مجازات اسلامی: “مجازات‌ها به اقسام زیر تقسیم می‌شوند:
  • حد
  • قصاص
  • دیه
  • تعزیر”

اهداف مجازات تعزیری:

 • بازدارندگی: مجازات تعزیری باید به گونه‌ای باشد که از ارتکاب جرم توسط مجرم و دیگران جلوگیری کند.
 • اصلاح و تربیت: مجازات تعزیری باید به گونه‌ای باشد که مجرم را اصلاح و تربیت کند و او را به یک عضو مفید برای جامعه تبدیل کند.
 • تاديب: مجازات تعزیری باید به گونه‌ای باشد که مجرم را به خاطر جرمی که انجام داده است، تأدیب کند.
 • جبران ضرر و زیان: مجازات تعزیری تا حدی که ممکن است باید جبران ضرر و زیانی را که به بزه دیده وارد شده است، به دنبال داشته باشد.

انواع مجازات تعزیری:

 • مجازات‌های سلب آزادی: حبس، تبعید، اخراج از کشور، ممنوعیت از مشاغل و فعالیت‌های خاص.
 • مجازات‌های مالی: جزای نقدی، غرامت، محرومیت از حقوق مالی.
 • مجازات‌های بدنی: شلاق، قطع عضو.
 • مجازات‌های سلب حقوق اجتماعی: محرومیت از حقوق اجتماعی، مانند حق انتخاب شدن، حق اشتغال به کار در مشاغل دولتی.

میزان مجازات تعزیری:

میزان مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی با توجه به نوع جرم، شدت و گسترش جرم، شخصیت و سابقه مرتکب، انگیزه و هدف او از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال قضایی تعیین می‌شود.

مرجع تعیین مجازات تعزیری:

مرجع تعیین مجازات تعزیری، دادگاه است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دلایل و قرائن موجود، مجازات مناسب را برای هر جرم تعیین می‌کند.

نکات مهم:

 • مجازات تعزیری نباید بیش از حد شرعی باشد.
 • مجازات تعزیری باید متناسب با جرم ارتکابی باشد.
 • در مورد اطفال و مجانین، مجازات تعزیری به گونه‌ای اعمال می‌شود که متناسب با سن و عقل آنها باشد.
 • مجازات تعزیری قابل تبدیل به مجازات‌های دیگر است.

 

 

 

در قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات های تعزیری به هشت دسته کلی تقسیم می شوند:

1. مجازات های حبس:

 • حبس تعزیری ساده: این نوع حبس در زندان یا مکان های دیگری که از طرف دولت برای این منظور تعیین می شود، اجرا می شود.
 • حبس تعزیری مشدد: این نوع حبس علاوه بر محرومیت از آزادی، با مشقت های دیگری از قبیل الزام به کار، اقامت در مکان معین و یا انفراد نیز همراه است.

2. مجازات های شلاق:

 • شلاق تعزیری: این مجازات بر اساس جرم ارتکابی به تعداد معینی به مجرم زده می شود.

3. مجازات های دیه:

 • دیه: مبلغی است که به عنوان خسارت به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه پرداخت می شود.

4. مجازات های جزای نقدی:

 • جزای نقدی: مبلغی است که به عنوان مجازات به نفع دولت یا بیت المال از محکوم اخذ می شود.

5. مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی:

 • محرومیت از حقوق اجتماعی: شامل محرومیت از حقوقی مانند حق انتخاب شدن، حق انتخاب کردن، حق اشتغال به مشاغل دولتی، عضویت در احزاب و دستجات سیاسی و اجتماعی و … می شود.

6. مجازات های انفصال از خدمات دولتی:

 • انفصال از خدمات دولتی: شامل محرومیت از شغل و مقام دولتی می شود.

7. مجازات های ناکس از حقوق مدنی:

 • ناکس از حقوق مدنی: شامل محرومیت از برخی از حقوق مدنی مانند حق ولایت، حق وصایت، حق حضانت و … می شود.

8. مجازات های اعدام:

 • اعدام: مجازات مرگ است که در جرایم خاصی از قبیل قتل عمد، محاربه، افساد فی الارض و … اعمال می شود.

نکات:

 • در مورد هر جرم، نوع و میزان مجازات در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.
 • قاضی دادگاه موظف است بر اساس جرم ارتکابی و با در نظر گرفتن شرایط مخففه و مشدده، از بین مجازات های قانونی، مجازات مناسب را برای مجرم تعیین کند.
 • مجازات های تعزیری قابل تبدیل به یکدیگر هستند. به عنوان مثال، قاضی می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی یا مجازات شلاق تبدیل کند.

میزان مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس نوع جرم و شدت آن تعیین می شود. به طور کلی، مجازات های تعزیری به دسته های زیر تقسیم می شوند:

1. مجازات های اصلی:

 • حبس: حبس می تواند به انواع مختلفی از جمله حبس ابد، حبس درجه یک، حبس درجه دو، حبس درجه سه، حبس درجه چهار، حبس درجه پنج و حبس درجه شش تقسیم شود.
 • شلاق: شلاق می تواند از 1 تا 70 ضربه باشد.
 • جزای نقدی: جزای نقدی بر اساس ریال تعیین می شود.
 • محرومیت از حقوق اجتماعی: این مجازات می تواند شامل محرومیت از حقوقی مانند حق انتخاب شدن، حق اشتغال به مشاغل دولتی، حق استفاده از امکانات دولتی و … باشد.
 • منافی از حقوق: این مجازات می تواند شامل محرومیت از حقوقی مانند حق طلاق، حق حضانت فرزند و … باشد.
 • تبعید: تبعید به معنای فرستادن فرد به مکانی دور از محل سکونت او است.

2. مجازات های تکمیلی:

 • اخراج از کشور: اخراج از کشور به معنای خارج کردن فرد از خاک ایران است.
 • غرامت: غرامت به معنای پرداخت پول به عنوان جبران خسارت به مجنی علیه است.
 • انفصال از خدمات دولتی: انفصال از خدمات دولتی به معنای اخراج فرد از شغل دولتی او است.
 • پروانه فعالیت: لغو پروانه فعالیت به معنای ممنوعیت فعالیت فرد در شغل یا حرفه ی خاصی است.

عوامل تعیین کننده میزان مجازات:

 • نوع جرم: نوع جرم ارتکابی اولین عاملی است که در تعیین میزان مجازات نقش دارد. به عنوان مثال، مجازات قتل عمد بسیار شدیدتر از مجازات توهین ساده است.
 • شدت جرم: شدت جرم نیز در تعیین میزان مجازات موثر است. به عنوان مثال، قتل نفس با انگیزه های واهی و با手段 های وحشیانه، مجازاتی سنگین تر از قتل نفس در دفاع از نفس دارد.
 • سابقه کیفری: سابقه کیفری متهم نیز در تعیین میزان مجازات موثر است. به طور کلی، کسانی که سابقه کیفری دارند، به مجازات های سنگین تری محکوم می شوند.
 • شخصیت متهم: شخصیت متهم، شامل سن، تحصیلات، شغل، وضعیت تاهل و … نیز در تعیین میزان مجازات نقش دارد. به طور کلی، مجازات افراد پشیمان و دارای حسن سابقه معمولاً سبک تر است.
 • میزان پشیمانی متهم: میزان پشیمانی متهم نیز در تعیین میزان مجازات نقش دارد. به طور کلی، مجازات افراد پشیمان و نادم معمولاً سبک تر است.

نکات مهم:

 • در تعیین میزان مجازات، قاضی باید به تمام ادله و قرائن پرونده با دقت نظر کند و با توجه به اوضاع و احوال مورد نظر عادلانه ترین حکم را صادر کند.
 • در برخی از موارد، قانونگذار حداقل و حداکثر مجازات را برای جرمی مشخص تعیین کرده است. در این موارد، قاضی می تواند مجازاتی بین حداقل و حداکثر قانونی را با توجه به عوامل مذکور در بالا تعیین کند.
 • در برخی از موارد نیز، قانونگذار اختیار تعیین نوع و میزان مجازات را به قاضی می دهد. در این موارد، قاضی با استفاده از اختیارات خود و با توجه به اوضاع و احوال مورد نظر عادلانه ترین حکم را صادر کند.

 

 

 

قانون مجازات تعزیری یکی از مهم‌ترین قوانین کیفری ایران است که به جرایم و مجازات‌های مربوطه می‌پردازد. این قانون در دو بخش کلی تدوین شده است:

بخش اول: کلیات

 • ماده 1: این ماده به بیان قلمرو اعمال قانون مجازات تعزیری می‌پردازد و مشخص می‌کند که این قانون برای چه کسانی و در چه مواردی قابل اجرا است.
 • ماده 2: در این ماده، جرم و مجازات تعریف شده‌اند. جرم به عملی گفته می‌شود که طبق قانون منع شده و برای ارتکاب آن مجازاتی در نظر گرفته شده است. مجازات نیز عکس‌العمل قانونی در برابر جرم است که به منظور تنبیه و اصلاح مرتکب و پیشگیری از وقوع جرم اعمال می‌شود.
 • ماده 3: این ماده به اقسام مجازات‌ها می‌پردازد و مجازات‌ها را به چهار دسته بدنی، مالی، محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات‌های تکمیلی تقسیم‌بندی می‌کند.
 • ماده 4: در این ماده، ملاک تعیین مجازات مشخص شده است. به طور کلی، مجازات باید متناسب با جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب باشد.
 • ماده 5: این ماده به بیان عواملی می‌پردازد که می‌توانند در تعیین مجازات موثر باشند. عواملی مانند تعدد جرم، سابقه کیفری، انگیزه و قصد مرتکب، و وضعیت خانوادگی و اجتماعی او می‌توانند در تشدید یا تخفیف مجازات موثر باشند.
 • ماده 6: در این ماده، به بیان شرایطی می‌پردازد که می‌توان از مجازات حبس تعزیری به جای سایر مجازات‌ها استفاده کرد.
 • ماده 7: این ماده به بیان شرایطی می‌پردازد که می‌توان از مجازات جزای نقدی به جای سایر مجازات‌ها استفاده کرد.
 • ماده 8: در این ماده، به بیان شرایطی می‌پردازد که می‌توان از مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به جای سایر مجازات‌ها استفاده کرد.
 • ماده 9: این ماده به بیان شرایطی می‌پردازد که می‌توان از مجازات‌های تکمیلی به جای سایر مجازات‌ها یا در کنار آنها استفاده کرد.

بخش دوم: جرایم و مجازات‌ها

این بخش به تفصیل به جرایم و مجازات‌های مربوطه می‌پردازد. جرایم به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند، از جمله:

 • جرایم علیه اشخاص: این جرایم شامل قتل، ایراد جرح، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، و توهین و افترا می‌شود.
 • جرایم علیه اموال و مالکیت: این جرایم شامل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، و تصرف عدوانی می‌شود.
 • جرایم علیه حریم عمومی و اخلاق: این جرایم شامل جرایم جنسی، جرایم مربوط به مواد مخدر، و جرایم علیه نظم عمومی می‌شود.
 • جرایم علیه امنیت کشور: این جرایم شامل جاسوسی، افساد فی‌الارض، و محاربه می‌شود.

در هر دسته از جرایم، جرایم مختلف با توجه به نوع و شدت آنها به طبقات مختلف تقسیم شده و برای هر طبقه مجازات متناسبی در نظر گرفته شده است.

قانون مجازات تعزیری در طول زمان چندین بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است. آخرین بار در سال 1392، این قانون به طور کلی مورد بازنگری قرار گرفت و تغییرات عمده‌ای در آن اعمال شد.

قانون مجازات تعزیری از جمله قوانین مهم و تاثیرگذار در نظام حقوقی ایران است. این قانون نقش مهمی در حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه ایفا می‌کند.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد قانون مجازات تعزیری، می‌توانید به متن کامل این قانون که در وب سایت‌های مختلفی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دایره‌المعارف قوانین و مقررات حقوقی ایران موجود است، مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید.

میزان مجازات تعزیری

میزان مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی با توجه به نوع جرم، شدت و گسترش جرم، شخصیت و سابقه مرتکب، انگیزه و هدف او از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال قضایی تعیین می‌شود.

به طور کلی، مجازات تعزیری به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شود:

1. مجازات‌های سلب آزادی:

 • حبس: حبس به معنای محروم کردن از آزادی رفت و آمد است و انواع مختلفی دارد، از جمله حبس ساده، حبس تعزیری، حبس ابد و حبس درجه یک تا شش.
 • تبعید: تبعید به معنای فرستادن فرد به مکانی دیگر غیر از محل سکونت او است.
 • اخراج از کشور: اخراج از کشور به معنای ممنوعیت ورود به کشور برای اتباع خارجی است.
 • ممنوعیت از مشاغل و فعالیت‌های خاص: این مجازات می‌تواند شامل ممنوعیت از اشتغال به کار در مشاغل دولتی، مشاغل آزاد، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و … باشد.

2. مجازات‌های مالی:

 • جزای نقدی: جزای نقدی به معنای پرداخت مبلغی پول به نفع دولت است.
 • غرامت: غرامت به معنای پرداخت خسارات وارده به بزه دیده است.

3. مجازات‌های بدنی:

 • شلاق: شلاق به معنای ضربه زدن با تازیانه به بدن مرتکب جرم است.
 • قطع عضو: قطع عضو به معنای جدا کردن یکی از اعضای بدن مرتکب جرم است.

4. مجازات‌های سلب حقوق اجتماعی:

 • محرومیت از حقوق اجتماعی: این مجازات می‌تواند شامل محرومیت از حق انتخاب شدن، حق اشتغال به کار در مشاغل دولتی، حق تأسیس مؤسسه یا شرکت، حق عضویت در احزاب و … باشد.

نکات مهم:

 • مجازات تعزیری نباید بیش از حد شرعی باشد.
 • مجازات تعزیری باید متناسب با جرم ارتکابی باشد.
 • در مورد اطفال و مجانین، مجازات تعزیری به گونه‌ای اعمال می‌شود که متناسب با سن و عقل آنها باشد.
 • مجازات تعزیری قابل تبدیل به مجازات‌های دیگر است.

مرجع تعیین مجازات تعزیری:

مرجع تعیین مجازات تعزیری، دادگاه است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دلایل و قرائن موجود، مجازات مناسب را برای هر جرم تعیین می‌کند.