مشاوره حقوقي

مشاوره حقوقی نحوه تقسیم ارث

مشاوره حقوقی

نحوه تقسیم ارث در ایران

تقسیم ارث در ایران تابع قواعد و مقررات مشخصی است که در قانون مدنی و شرع اسلام تعیین شده است.

مراحل تقسیم ارث:

 1. فوت مورث: اولین قدم برای تقسیم ارث، فوت مورث (کسی که از او ارث می برند) است.
 2. شناسایی وراث: پس از فوت مورث، وراث او باید شناسایی شوند. وراث شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر و سایر بستگان مورث می باشند.
 3. محاسبه سهم الارث: سهم هر یک از وراث بر اساس طبقات ارث و درجه قرابت آنها با مورث محاسبه می شود.
 4. تحصیص ماترک: پس از محاسبه سهم الارث هر یک از وراث، ماترک (اموال و دارایی های باقی مانده از مورث) باید بین آنها تقسیم شود.
 5. رضایت وراث: تقسیم ارث باید با رضایت تمامی وراث انجام شود.

طبقات ارث:

وراث به سه طبقه تقسیم می شوند:

 • طبقه اول: شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر
 • طبقه دوم: شامل اجداد (پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدربزرگ مادری، مادربزرگ مادری) و برادران و خواهران
 • طبقه سوم: شامل عموها، عمه ها، دایی ها، خاله ها و فرزندان آنها

درجه قرابت:

درجه قرابت نشان دهنده نزدیکی وراث به مورث است. هر چه درجه قرابت بیشتر باشد، سهم الارث نیز بیشتر خواهد بود.

محاسبه سهم الارث:

محاسبه سهم الارث هر یک از وراث با توجه به طبقه ارث و درجه قرابت آنها با مورث و با استفاده از فرمول های خاصی انجام می شود.

تقسیم ماترک:

ماترک شامل تمامی اموال و دارایی های مورث از جمله اموال منقول (مانند پول، طلا، جواهرات) و اموال غیرمنقول (مانند زمین، خانه، آپارتمان) می باشد.

رضایت وراث:

تقسیم ارث باید با رضایت تمامی وراث انجام شود. اگر بین وراث در مورد نحوه تقسیم ارث اختلاف نظر وجود داشته باشد، می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه نمایند.

نکات مهم:

 • وصیت نامه: اگر مورث وصیت نامه ای داشته باشد، مفاد وصیت نامه در تقسیم ارث مقدم بر قواعد ارثی خواهد بود.
 • محرومیت از ارث: در برخی موارد، اشخاصی از ارث محروم می شوند، مانند قاتل مورث و مرتد.
 • مهلت مراجعه به دادگاه: وراث برای تقسیم ارث باید ظرف یک سال از تاریخ فوت مورث به دادگاه مراجعه کنند.

تقسیم ماترک در ایران

تقسیم ماترک در ایران، فرآیندی است که طی آن، اموال و دارایی‌های باقی‌مانده از فرد فوت شده (متوفی) بین وراث او، به نسبت سهم‌الارث آنها، تقسیم می‌شود.

این فرآیند شامل مراحل زیر است:

1. اخذ گواهی حصر وراثت:

 • اولین قدم برای تقسیم ماترک، اخذ گواهی حصر وراثت از دادگاه است. این گواهی نشان می‌دهد که چه کسانی از متوفی ارث می‌برند و سهم هر یک چقدر است.
 • برای اخذ گواهی حصر وراثت، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه و مدارک لازم را ارائه کرد.

2. تعیین مهلت:

 • پس از اخذ گواهی حصر وراثت، وراث 6 ماه فرصت دارند تا ماترک را بین خود تقسیم کنند.
 • در صورت عدم توافق بین وراث در این مدت، هر یک از آنها می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای تقسیم ماترک را بدهد.

3. انتخاب روش تقسیم:

 • ماترک را می‌توان به دو روش تقسیم کرد:
  • توافق بین وراث: در این روش، وراث با یکدیگر توافق می‌کنند که اموال متوفی را چگونه بین خود تقسیم کنند.
  • تقسیم از طریق دادگاه: اگر وراث نتوانند به توافق برسند، می‌توانند به دادگاه مراجعه و تقاضای تقسیم ماترک را بدهند. دادگاه اموال متوفی را به صورت عادلانه بین وراث تقسیم خواهد کرد.

4. مراحل تقسیم ماترک:

 • پس از انتخاب روش تقسیم، باید اموال متوفی شناسایی و ارزیابی شوند.
 • سپس سهم هر یک از وراث از ماترک، با توجه به گواهی حصر وراثت، محاسبه می‌شود.
 • در نهایت، اموال متوفی بین وراث تقسیم می‌شود.

نکات مهم:

 • برای تقسیم ماترک، نیاز به حضور و رضایت تمام وراث است.
 • اگر یکی از وراث زیر سن قانونی باشد، برای تقسیم ماترک باید از قیم او رضایت گرفته شود.
 • اگر متوفی وصیت‌نامه داشته باشد، باید مفاد وصیت‌نامه در هنگام تقسیم ماترک رعایت شود.
 • هزینه‌های مربوط به تقسیم ماترک، از جمله حق‌الزحمه کارشناس و هزینه‌های دادرسی، بر عهده وراث است.

محاسبه سهم الارث در ایران

محاسبه سهم الارث در ایران، بر اساس قواعد ارث در فقه اسلام و قانون مدنی انجام می‌شود. این قواعد، سهم هر یک از وراث را با توجه به نسبت آنها به متوفی، جنسیت و وجود یا عدم وجود سایر وراث تعیین می‌کنند.

مراحل کلی محاسبه سهم الارث:

 1. شناسایی وراث: ابتدا باید تمام وراث متوفی را شناسایی کرد. وراث شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر، اجداد و در برخی موارد سایر بستگان می‌شوند.
 2. تعیین طبقات ارث: وراث به چهار طبقه تقسیم می‌شوند:
  • طبقه اول: همسر و فرزندان
  • طبقه دوم: پدر و مادر
  • طبقه سوم: اجداد (پدربزرگ، مادربزرگ، جد پدری، جد مادری)
  • طبقه چهارم: سایر بستگان (برادران و خواهران، عموها، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها و …)
 3. محاسبه سهم هر طبقه: سهم هر طبقه از ارث، با توجه به تعداد وراث در آن طبقه و نسبت آنها به متوفی محاسبه می‌شود.
  • در طبقه اول:
   • اگر متوفی فقط همسر داشته باشد، همسر نصف و فرزندان نصف دیگر ارث را می‌برند.
   • اگر متوفی همسر و فرزند داشته باشد، همسر یک چهارم و فرزندان سه چهارم ارث را می‌برند.
  • در طبقه دوم:
   • اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند، هر کدام یک ششم ارث را می‌برند.
   • اگر فقط پدر زنده باشد، یک سوم ارث را می‌برد.
   • اگر فقط مادر زنده باشد، یک ششم ارث را می‌برد.
  • در طبقه سوم:
   • سهم اجداد با توجه به نسبت آنها به متوفی محاسبه می‌شود.
   • به عنوان مثال، سهم پدربزرگ پدری یک دوم سهم پدر پدری است.
  • در طبقه چهارم:
   • اگر وراث در طبقات اول تا سوم وجود داشته باشند، وراث طبقه چهارم ارثی نمی‌برند.
   • اگر وراثی در طبقات اول تا سوم نباشند، بستگان طبقه چهارم طبق نسبت خود به متوفی ارث می‌برند.

نکات مهم:

 • محاسبه دقیق سهم الارث نیاز به تخصص دارد و توصیه می‌شود که برای این کار از یک متخصص مانند روحانی آگاه به مسائل ارث یا وکیل متخصص در امور حسبی کمک بگیرید.
 • قانون ارث در ایران پیچیدگی‌هایی دارد و تغییراتی در آن ایجاد شده است. مطالعه قانون مدنی و منابع فقهی مربوطه به شما در درک بهتر مسائل مربوط به ارث کمک خواهد کرد.
 • در صورت وجود اختلاف بین وراث در مورد تقسیم ارث، می‌توانند به مراجع قانونی مانند دادگاه خانواده مراجعه کنند.

وکیل برای محاسبه دقیق سهم الارث

در ایران، محاسبه سهم الارث اموال متوفی بر اساس قانون ارث و با توجه به طبقات وراث و درجه قرابت آنها با متوفی انجام می شود. این امر می تواند امری پیچیده باشد، به خصوص در مواردی که اموال متعدد و یا وراث متعدد وجود داشته باشد.

مزایای استفاده از وکیل برای محاسبه سهم الارث:

 • تخصص و دانش حقوقی: وکلا با قوانین و مقررات مربوط به ارث و همچنین با رویه قضایی در این زمینه آشنا هستند. آنها می توانند با بررسی دقیق پرونده شما، سهم الارث هر یک از وراث را به طور دقیق محاسبه کنند.
 • جلوگیری از بروز اختلافات: اختلافات بر سر ارث یکی از شایع ترین دعاوی حقوقی است. استفاده از وکیل می تواند به شما کمک کند تا از بروز این اختلافات جلوگیری کنید و حقوق خود را به طور کامل دریافت کنید.
 • صرفه جویی در وقت و هزینه: محاسبه سهم الارث می تواند زمان بر و پرهزینه باشد. وکیل می تواند این فرآیند را به طور سریع و کارآمد انجام دهد و از اتلاف وقت و هزینه شما جلوگیری کند.
 • آرامش خاطر: واگذاری محاسبه سهم الارث به وکیل می تواند به شما آرامش خاطر بدهد و به شما اطمینان دهد که حقوق شما به طور کامل احقاق خواهد شد.

نحوه انتخاب وکیل برای محاسبه سهم الارث:

 • سابقه و تجربه: هنگام انتخاب وکیل، به سابقه و تجربه او در زمینه دعاوی ارث توجه کنید.
 • اخلاق و تعهد: وکیلی را انتخاب کنید که به صداقت و تعهد به موکل خود شناخته شده باشد.
 • هزینه: قبل از شروع کار، در مورد هزینه های وکالت با وکیل خود به توافق برسید.
 • مشاوره: می توانید با وکلای مختلف مشورت کنید و در نهایت وکیلی را انتخاب کنید که با او احساس راحتی بیشتری دارید.

منابع برای یافتن وکیل:

 • کانون وکلای دادگستری: می توانید با مراجعه به وب سایت کانون وکلای دادگستری در استان محل سکونت خود، لیستی از وکلای متخصص در امور ارث را دریافت کنید.
 • معرفی دوستان و آشنایان: از دوستان و آشنایانی که قبلاً با وکیل برای محاسبه سهم الارث خود همکاری کرده اند، معرفی بخواهید.
 • جستجوی اینترنتی: می توانید با جستجوی عبارت “وکیل ارث” در موتورهای جستجو، وکلای متخصص در این زمینه را پیدا کنید.

هزینه وکیل:

هزینه وکالت برای محاسبه سهم الارث به عوامل مختلفی از جمله پیچیدگی پرونده، تعداد وراث، و محل سکونت وکیل بستگی دارد.

در نهایت:

اگر به دنبال محاسبه دقیق سهم الارث خود هستید، توصیه می شود از یک وکیل مجرب در این زمینه کمک بگیرید.

مراحل تقسیم ارث در ایران

تقسیم ارث در ایران تابع قوانین شرعی و قانونی خاصی است که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم:

مراحل تقسیم ارث:

 1. شناسایی وراث: اولین قدم در تقسیم ارث، شناسایی وراث متوفی است. وراث شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر و بستگان نسبی و سببی متوفی تا درجه قانونی می‌باشند.
 2. محاسبه سهم الارث: پس از شناسایی وراث، سهم هر یک از آنها بر اساس طبقات ارث و درجه قرابت با متوفی محاسبه می‌شود. برای محاسبه سهم الارث، می توان از ماشین حساب تقسیم ارث یا از متخصصان این امر کمک گرفت.
 3. استعلام ماترک: ماترک به تمام اموال و دارایی‌های متوفی اعم از اموال منقول و غیرمنقول، دیون و مطالبات او گفته می‌شود. برای تقسیم ارث، ابتدا باید ماترک متوفی شناسایی و ارزش گذاری شود.
 4. تحصيل گواهی انحصار وراثت: وراث برای تقسیم ارث به گواهی انحصار وراثت نیاز دارند. این گواهی از طریق مراجعه به دفترخانه و ارائه مدارک لازم قابل اخذ می‌باشد.
 5. تقسیم اموال: پس از طی مراحل فوق، نوبت به تقسیم اموال متوفی بین وراث بر اساس سهم الارث آنها می‌رسد. در این مرحله، وراث می‌توانند با توافق یکدیگر اموال را به طور مساوی یا به صورت غیرمساوی تقسیم کنند و یا آنها را به پول نقد تبدیل و سپس بین خود تقسیم نمایند.
 6. ثبت تقسیم: در نهایت، پس از توافق نهایی وراث در مورد تقسیم ارث، باید تقسیم انجام شده در دفترخانه به ثبت برسد تا از نظر قانونی معتبر باشد.

نکات مهم:

 • در صورت عدم توافق وراث در مورد تقسیم ارث، می‌توانند به دادگاه مراجعه و از دادگاه درخواست تقسیم ماترک را بنمایند.
 • در تقسیم ارث باید به وصیت نامه متوفی (در صورت وجود) نیز توجه شود.
 • وراث می‌توانند برای انجام مراحل تقسیم ارث از متخصصان امور مربوطه مانند وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرند.