مشاوره حقوقی خانواده

مشاوره حقوقی نفقه جنوب تهران

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته

مشاوره حقوقی نفقه در جنوب تهران

 

 

وکیل نفقه  نه تنها در زمینه نفقه مشاوره و راهنمایی می کند، بلکه در امور خانواده نیز تخصص دارد و قوانین و مقررات مربوطه را درک می کند، بنابراین می توانید به او اعتماد کنید. اختلافات خانوادگی در حال حاضر بخش مهمی از نقش دادگاه ها را تشکیل می دهد. رسیدگی به نفقه معین یکی از شناخته شده ترین انواع دعاوی خانوادگی است و اغلب توسط زنانی که نیاز به مشاوره حقوقی در امور نفقه دارند به دادگاه کشیده می شود.علاوه بر قانون، شرع نیز بر نفقه تاکید دارد و قوانین و مقررات خاصی را برای این منظور پیش بینی کرده است. نفقه یکی از حقوق قانونی زن در رابطه به حساب می آید و مردان شرعاً مکلف به پرداخت آن هستند.

مشاوره حقوقی نفقه جنوب تهران

نفقه نیز مانند مهریه حقی است که در عقد نکاح از آن برخوردارند و مرد در همه حال باید نفقه زن خود را بپردازد. در ضمن عقد، پرداخت نفقه از تعهدات شرعی و شرعی زوجین و تعهدی است که مرد در دوران عقد انجام می دهد. حکم قانونگذار در مورد تعیین نفقه زن این است که شرایط و انواع نفقه زن باید به اقتضای شأن و منزلت زن تعیین شود و هرگونه عدم رعایت یا پرداخت حقوق زن از طریق زن قابل پیگیری است. نقطه نظر. قانون قرار دادن ماده 1107 قانون مدنی به این موضوع اشاره کرده و مقررات مربوط به نفقه را برحسب حال زن معین می کند. اثاثیه منزل که یکی از مصادیق نفقه زنان است باید با همان میزان نفقه تعیین شده برای زوجه برای زندگی مشترک آماده شود.

مشاوره حقوقی نفقه جنوب تهران

همینطور اگر هر دو زوج قبلا نفقه پرداخته باشند ولی زوج به آن راضی نباشد و دعوای عدم پرداخت نفقه را مطرح کند، درک اثبات قانونی پرداخت نفقه بسیار مهم است. به همین ترتیب، مشاوره حقوقی نفقه راهی برای کسب اطلاعات و درک چگونگی اثبات پرداخت نفقه همسر خواه

 

نفقه کیفری

نفقه مقرر در قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه مقرر در این قانون است. طبق ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 شخصی که دارای تمکن مالی بوده و نفقه پرداخت نمی کند یا با رضایت زوجه از انجام آن امتناع می کند. هر کس نفقه دیگری را که مسئول نفقه است بپردازد به شش درجه مجازات محکوم می شود. برده داری. تعقیب کیفری منوط به تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی است و در صورت موفقیت آمیز بودن شکایت، تعقیب کیفری یا اجرای حکم در هر زمان متوقف می شود.

 

نفقه سال 1402 چقدر است

سوالی که خیلی ها مطرح می کنند این است که نفقه زن در سال 1402 چقدر بوده است. در مورد قیمت نفقه باید گفت که برای نفقه قیمت یا نرخ مشخصی وجود ندارد و در هر زمان و برای یک نفر متفاوت است. به دیگری. نفقه در سال 1402 مانند هر سال بر اساس حکم قاضی و با ارسال پرونده به کارشناسان امور خانواده تعیین می شود. بدیهی است با توجه به تورم در سال جاری، قیمت نفقه در سال 1402 بسیار بیشتر از سال های گذشته است. برای تعیین میزان نفقه 1402، تحصیلات، حیثیت و وضعیت خانوادگی زن لحاظ می شود.

زوجین به دلیل ترس از ضرر مالی، جانی یا ناموسی در حین زندگی مشترک، با اثبات موضوع در دادگاه مکلف به پرداخت نفقه می باشند.

شوهر از یک بیماری مقاربتی یا عفونی رنج می برد که سلامت زن را به خطر می اندازد.

زنی دارای بیماری است، رابطه صمیمی که باعث درد او می شود یا بیماری که عمل جراحی فوق را برای زن غیر قابل تحمل می کند.

اگر خانه ای که مرد قصد زندگی مشترک در آن را دارد با شرایط و موقعیت زن مناسب نباشد، ممکن است از رفتن به آنجا امتناع کند.

 

نحوه مطالبه نفقه

به طور کلی نحوه مطالبه نفقه به این صورت است که زوج موظف است موارد فوق را به عنوان نفقه در اختیار زوجه قرار دهد. وقتی فردی از انجام این تعهد قانونی امتناع می کند چه اتفاقی می افتد؟ مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی در صورت استنکاف زوج از دادن نفقه زوجه می تواند اقامه دعوی نماید. دادگاه با محاسبه نفقه مرد را مجبور به پرداخت نفقه می کند. در صورتی که مرد پس از حکم دادگاه از پرداخت نفقه کوتاهی کند و نتواند اجبار به پرداخت نفقه داشته باشد و یا زوج به دلیل عدم پرداخت نفقه قادر به پرداخت نفقه نباشد زن می تواند از طرق زیر تقاضای طلاق نماید: دادگاه. بهترین راه برای اخذ حقوق قانونی مانند نفقه مشاوره حقوقی و حضور وکیل متخصص در حقوق می باشد. خواهر نیز جزء خانواده فرد محسوب می شود و در صورت نیازمندی و داشتن اموال، نفقه خواهر باید طبق قانون پرداخت شود. اقوام شامل تمام والدین و بستگانی است که دارای شرایط خاصی هستند و باید نفقه فرزند را بپردازند. در صورت عدم رعایت نفقه اقارب، فرد را می توان دستگیر و از سه ماه تا یک سال حبس کرد.

مجازات عدم پرداخت نفقه

بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1392، در صورت عدم پرداخت نفقه زوج، قاضی می تواند وی را به سه ماه حبس معین محکوم کند مگر اینکه یک سال.