مشاوره حقوقی خانواده

مشاوره حقوقی نفقه حضوری

مشاوره حقوقی تلفنی در تهران

مشاوره حقوقی نفقه حضوری

 

تقریباً تمام دعاوی مطرح شده در دادگاه شامل حمایت از همسر است و به ندرت شاهد اقداماتی از سوی بستگان در این زمینه هستیم. البته پرداخت نفقه همسرتان در اولویت اول است.پرداخت نفقه همسر و نفقه مربوطه شرایط خاص خود را دارد. رعایت تعهدات در دوران عقد شرط پرداخت نفقه زوجه است. در واقع برای پرداخت نفقه زوجه این سؤال مطرح شد که آیا او تمکین کرده است و در صورت عدم تمکین، نفقه ای به او تعلق نمی گیرد. پرداخت نفقه به یکی از بستگان نیز بستگی به توان مالی پرداخت کننده و عدم توانایی نفقه گیرنده در انجام کار معیشتی دارد. نفقه همسر ربطی به وضعیت مالی زوجه ندارد. زن ممکن است از موقعیت شغلی و اجتماعی خوبی برخوردار باشد، اما هیچ یک از این شرایط دلیلی بر عدم استحقاق نفقه او نیست. در تمام موارد مرد موظف است مخارج زندگی همسرش را تامین کند.

مشاوره حقوقی نفقه حضوری

اگر پدر با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت نفقه خودداری کند، فرزندان او می توانند شکایت کنند. ضمناً مادر می تواند با اقامه دعوی و طرح دعوی حقوقی به نام و وکالت از فرزندان، حق خود را در پرداخت نفقه مطالبه کند. بنابراین مهم است که مردم بدانند چگونه این دادخواست را تهیه کنند. به همین دلیل است که طی مشاوره حقوقی در خصوص نفقه می توان به این موضوع پی برد و از مشاوره افراد مجرب و آگاه در این زمینه بهره مند شد.

 

برای شکایت عدم پرداخت نفقه چه مراحلی باید طی شود؟

ازدواج در چارچوب شرعی و قانونی وظایفی را ایجاد می کند که افراد باید انجام دهند. از آنجایی که زن به دلیل تمکین از شوهر مستحق نفقه است، در صورت عدم پرداخت نفقه، زن می تواند با شکایت با دلایل کافی، این حق قانونی خود را استیفا کند. همچنین برای فرزندان خارج از ازدواج، تکلیف نفقه و غیره بر عهده پدر و در صورت عدم پرداخت بر عهده جد، مادر و در نهایت جد مادری است.

 

تفاوت نفقه و مهریه

برای پاسخ به اینکه تفاوت بین نفقه و مهریه چیست، ابتدا باید معنای اصلی نفقه و مهریه را درک کنیم. نفقه و مهریه هر دو قواعدی هستند که بر زندگی زوجین حاکم است و از لحظه انعقاد عقد جاری می شود. تفاوت نفقه با مهریه در این است که نفقه نیازهای عادی زن را تامین می کند و باید توسط مرد پرداخت شود و تا آخر ادامه دارد. اما مهریه مالی است که به موجب عقد دائم یا موقت زن به ملکیت زن تبدیل می شود و زن می تواند در هر زمانی آن را تملک یا مطالبه کند. پس تفاوت نفقه و مهریه را کشف کردیم.

نفقه در طلاق توافقی

در مورد این که نفقه در طلاق چیست، باید توجه داشت که پس از طلاق دیگر پرداخت نفقه بر عهده مرد نخواهد بود و این رابطه نیز با صدور حکم طلاق پایان می یابد. احکام نفقه با مهریه و اجرت المثل متفاوت است. یعنی در طلاق باید تکلیف مهریه و نفقه ثابت شود ولی نفقه ای وجود ندارد. نفقه در طلاق توافقی با نفقه در سایر انواع طلاق تفاوتی ندارد. بنابراین پاسخ به این سوال که در صورت طلاق چقدر باید نفقه باشد روشن است. پرداخت و اخذ نفقه به طلاق منتهی می شود.

 

نفقه بعد از طلاق

یکی از سوالاتی که در مورد نفقه وجود دارد این است که بعد از طلاق چگونه است؟ به بیان ساده نفقه بعد از طلاق چقدر است؟ مناسب است همسرش به دلیل عدم پرداخت نفقه او را طلاق داد. یکی از مواردی که زن را مستحق طلاق می کند، عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر است. مطابق ماده 1129 قانون مدنی، در صورتی که زوج از دادن نفقه امتناع کند و نتواند حکم دادگاه را اجرا کند و مکلف به پرداخت نفقه باشد، زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند، حاکم زوج را مجبور به طلاق می کند. . ، و شوهر قادر به پرداخت نفقه نیست.

تفاوت نفقه و حقوق

در مورد نفقه و حقوق نمونه سوال این است که تفاوت نفقه با حقوق نمونه چیست؟ اول از همه مهم است که بفهمیم نفقه و حقوق اساساً به چه معناست. نفقه به مخارجی اطلاق می شود که برای رفع نیازهای عادی زندگی زوجه لازم است و توسط زوج پرداخت می شود. مانند غذا، پوشاک و مسکن. حقوق که به آن گفته می شود به قیمت و پولی اطلاق می شود که زن می تواند برای کارهای خانه از شوهرش بگیرد. البته این فرض بر این است که او کار را رایگان و بدون چشمداشت انجام نمی دهد. بنابراین تفاوت بین نفقه و نفقه با توضیحی که در هر یک آمده است مشخص می شود.

 

نفقه در دوران نامزدی

دوره نامزدی که معمولاً به آن گفته می شود به دوره ای اطلاق می شود که در طی آن زوج ها صمیمی می شوند. در بسیاری از جلسات مشاوره حقوقی نفقه از زوجه خواسته می شود تا استشهادیه محکمی برای ارائه به دادگاه تنظیم کند. در مبایعه نامه معافیت از نفقه، شهود باید شهادت دهند و دلایل موثق برای انصراف زوج از نفقه ارائه کنند. علاوه بر این، زن می‌تواند در صورت اخراج همسرش از محل سکونت با پلیس تماس بگیرد و از فرم یا گزارش تهیه شده توسط پلیس در جلسه دادگاه ترک انفاق استفاده کند. بنابراین عدم پرداخت نفقه پدر از نظر قانونی قابل پیگیری است و شرایط اعمال این حق برای فرزند بررسی شده است. برای اینکه فرد نسبت به دریافت نفقه اقدام کند، باید مراحل و روش های قانونی را طی کند و مدارک کافی برای اثبات مشکل ارائه دهد.