مشاوره حقوقی خانواده

مشاوره حقوقی نفقه شبانه روزی

مشاوره حقوقی قوه قضاییه

مشاوره حقوقی نفقه شبانه روزی

 

نفقه به اجرتی اطلاق می شود که مرد مکلف به پرداخت آن به زن است. در صورت امتناع مرد از پرداخت، زن می تواند از راه های قانونی از مرد شکایت کند و درخواست نفقه کند. زن باید اجرت یا نفقه بدهد و در صورت کار باید مخارج او نیز پرداخت شود.

 

آیا تامین اثاثیه یکی از وظایف مردان است؟

بله، اگرچه مرسوم است که اثاثیه را از سوی زن تهیه کند، اما شرعاً تأمین آن بر عهده مرد است.مبلمان خانه همه آن چیزی است که یک مرد برای حمایت از همسرش در زندگی اش به آن نیاز دارد. همینطور تهیّه اثاثیه نیز از مصادیق نفقه است که باید بر اساس وضع سنتی زن توسط زوج پرداخت شود. نکته قابل تامل این است که هزینه خرید اثاثیه مستقیماً در تعیین نفقه زوجه تأثیر دارد.

 

محاسبه نفقه از چه زمانی شروع می شود؟

وقتی زن و مردی با هم ازدواج می کنند و عقد پیش از ازدواج می بندند، نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند. یکی از وظایف شوهر در قبال زن، پرداخت نفقه او برای تأمین معاش اوست. اما نکته مهم این است که بعد از ازدواج زن و مرد از چه زمانی شروع به محاسبه نفقه زوجه کنیم؟ به همین ترتیب ممکن است افراد زیادی به دنبال اطلاعاتی در این زمینه باشند یا برای پرداخت نفقه یا دریافت نفقه نیاز به اطلاعات کامل در این زمینه داشته باشند.در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه، زن می تواند برای نفقه به دادگاه شکایت کند. همچنین از آنجایی که پرداخت نفقه جرم محسوب می شود، این امکان برای زوجه وجود دارد که نسبت به شوهر خود اقدام کیفری کند.

تمکین زوجه چه تأثیری در پرداخت نفقه دارد؟

 

تسلیم به معنای انجام وظایف زوجه در زندگی زناشویی و زندگی در خانه مشترک است. اگر زن به تعهدات خود عمل کند و از شوهر خود اطاعت کند، می تواند نفقه خود را مطالبه کند. طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی زوجه در صورت داشتن شرایط مستحق نفقه است. زوجه در صورت وجود دلیل موجه برای عدم تمکین مستحق نفقه است. در غیر این صورت اگر زن بدون دلیل موجه طلاق دهد قانوناً از حق نفقه محروم می شود. در صورت طلاق رجعی، نفقه زن بر عهده شوهر است. در صورتی که طلاق در حالی واقع شود که زن ازدواج نکرده است (معاون)، در صورت طلاق رجعی، مستحق نفقه نیست.

در مقوله طلاق باین (طلاق بدون حق تجدید نظر زوج) زن ​​پس از فسخ نکاح یا فوت زوج مستحق نفقه نمی باشد. اما اگر زنی در این مدت حامله شود تا زمان تولد فرزند نفقه می گیرد. لازم به ذکر است که عدم تمکین در موضوع مهریه تأثیری ندارد و مجرد بودن زن در هر حال مستحق مهریه است. توضیح داده شد که ضمانت اجرا در صورت عدم پرداخت نفقه این است که زن برای مطالبه نفقه به دادگاه خانواده مراجعه کند و ضمانت اجرای کیفری در صورت عدم پرداخت نفقه این است که دادگاه کیفری از مردی برای ترک نفقه شکایت می کند.

نفقه در عقد موقت

در مورد نفقه در عقود موقت و نفقه صیغه موقت، قانونگذار در ماده 1113 قانون مدنی به صراحت تصریح کرده است که زن در صیغه طلاق مستحق نفقه نیست مگر اینکه توافقی باشد یا عقد بر اساس طلاق باشد. بالا بنابراین نفقه زوجه موقت فقط در صورت رضایت شوهر به پرداخت نفقه است. از این نظر تفاوتی بین عقد موقت کوتاه مدت و ازدواج موقت طولانی مدت نیست و شوهر صیغه 99 ساله تعهدی به پرداخت نفقه ندارد.

نفقه کیفری است یا حقوقی؟

 

نفقه قانونی به این معناست که در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه، زوجه می تواند از مراجع قانونی رجوع کند. مرجع صالح دادگاه عادی محل سکونت شوهر است. این روند با ثبت درخواست نفقه آغاز می شود. در این موارد در صورت اثبات ادعای شاکی، خوانده ملزم به پرداخت نفقه می شود و پرونده برای اجرا به تیم اجرای احکام مدنی ارسال می شود.

 

نفقه کیفری

منظور از نفقه کیفری و نفقه فرجامی ضمانت اجرای کیفری نفقه است. یعنی در صورت احراز شرایط در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه زوجه می تواند به دادگاه عمومی انقلاب شکایت کند و تقاضای مجازات زوجه نماید. شهری که با هم زندگی می کنند. نفقه در دادرسی کیفری از طریق اظهارات شاهد و تحقیقات محلی قابل اثبات است. ما می دانیم نفقه کیفری چیست. سوال دیگر این است که نفقه کیفری در دوران عقد چیست؟ لازم به ذکر است پس از انعقاد عقد، زوج مکلف به پرداخت نفقه است و در صورت عدم پرداخت، زوجه می تواند اقدام به تعقیب کیفری نماید.

 

مشاوره حقوقی در مورد نفقه

ذکر این نکته ضروری است که نفقه فقط متعلق به زوجه دائم است بنابراین در عقد موقت نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد.

 

ضمانت عدم پرداخت نفقه

ضمانت عدم پرداخت نفقه، طرح شکایت کیفری ترک نفقه در قانون نفقه خانواده مصوب 1390 و همچنین تقدیم دادخواست قانونی برای درخواست نفقه گذشته و حال است. قرار گرفتن در معرض بیماری.رسیدگی کیفری به اتهام ترک نفقه توسط وکیل خانواده وفق ماده 53 قانون حمایت از خانواده انجام شد. قانونگذار در این ماده مقرر کرده است که شخصی که تمکن مالی برای محرومیت زن از نفقه داشته باشد در صورت کوتاهی زوجه به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است که این ماده شامل امتناع از پرداخت نفقه به فردی که دارای تکلیف نفقه است مانند پدر یا مادر یا فرزند است و شخصی که از پرداخت نفقه خودداری کند در معرض مجازات کیفری قرار می گیرد.