مشاوره حقوقی خانواده

مشاوره حقوقی نفقه غرب تهران

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی نفقه غرب تهران

اگر زن و مرد بر پرداخت نفقه توافق کنند، در عقد موقت، پرداخت نفقه واجب می شود و مرد باید نیازهای حیاتی و روزمره همسر خود را تامین کند سایر مسائل مربوط به نفقه چیست؟

در بحث نفقه به نکات زیر اشاره می شود:

اگر زن کار کند نیز مرد باید مقدار معینی از مخارج و نفقه او را بپردازد هر چند زن نیازی نداشته باشد.

فقیر یا غنی بودن زن ربطی به پرداخت نفقه ندارد، اما اگر ثروتمند هم باشد می تواند مخارج خود را مطالبه کند.

در صورتی که مرد قبلاً به زن پرداخت نکرده باشد، می تواند هزینه های قبلی را از دادگاه بخواهد.

اگر به دنبال مشاوره حقوقی در زمینه نفقه هستید، می توانید از طریق لینک های زیر با کارشناسان و وکلای این مرکز تماس گرفته و از خدماتی که در زمینه مشاوره حقوقی نفقه به شما ارائه می دهند بهره مند شوید:

 

نفقه چیست و چگونه محاسبه می شود؟

همین الان که صحبت می کنیم، وقتی زن و مردی با هم ازدواج می کنند و تشکیل خانواده می دهند، هر یک از زوجین تعهداتی را بر عهده می گیرند. پس از ازدواج و ثبت نام قانونی، هر دو زن و شوهر باید تعهدات یکدیگر را درک کنند و تمام تلاش خود را برای انجام آن انجام دهند. نفقه جزء تعهدات شوهر است و در ازای تمکین زن به او تعلق می گیرد. ضمناً مرد خانواده در قبال اعضای خانواده و فرزندانی که در قانون به سن معینی رسیده اند نیز این مسئولیت را دارد. مستحق نفقه خواهند بود.

نفقه معوقه در دوران عقد را چگونه پیگیری کنیم؟

نفقه معوق به نفقه ای اطلاق می شود که در موعد مقرر پرداخت نشده و از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه آن می شود. اگرچه گفته می شود زوجه در زمان زندگی مشترک مستحق نفقه خواهد بود، اما مشکل این است که بعد از عقد عقد زن و مرد و تکلیف پرداخت نفقه به مرد، در صورت فاصله گرفتن مراسم عقد و عروسی به دلایل مختلف زن و شوهر آن را انجام می دهند. آیا تعهداتی برای رعایت تعهدات نگهداری وجود دارد؟ نفقه در دوران عقد پرداخت شود یا ندهد؟البته همانطور که گفتیم برای پرداخت نفقه همسر شما شرایط و محدودیت هایی وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه نفقه زوجه در ازای تمکین وی تعلق می گیرد، شایسته است بررسی شود که آیا این موضوع علیرغم باکره بودن زوجه در این مدت موجب ادعای نفقه زوجه می شود؟

مشاوره حقوقی در مورد حمایت از همسر در ازدواج دائم و موقت

ماده 1106 قانون مدنی به صراحت می گوید در عقد دائم، زوج باید نفقه زن خود را بدهد. از ماده فوق معلوم می شود که در نکاح دائم نفقه به زوجه تعلق می گیرد در حالی که در ازدواج موقت موضوع پرداخت نفقه به زوجه منتفی است. در واقع قانون در عقد موقت مرد را ملزم به پرداخت نفقه به همسر خود نمی کند.بنابراین مشاوره حقوقی نفقه به شما می گوید که در ازدواج موقت مرد می تواند نفقه همسر خود را بپردازد اما ضمانت اجرای قانونی در این زمینه وجود ندارد. البته در این نوع ازدواج، پرداخت نفقه به تشخیص شوهر است و ممکن است هزینه های زندگی زن را تامین کند.

 

مهریه و نفقه در عقد موقت

موضوع مهریه زوجه در عقد موقت با نفقه کاملاً متفاوت است: اگر مهریه زوجه در زمان عقد تعیین نشود، امکان عقد نکاح وجود ندارد. قانونگذار حق نفقه زنان ازدواج موقت را به این معنا که مرد مکلف به پرداخت نفقه نیست، لحاظ نکرده است. بنابراین زن نمی تواند در نکاح موقت مطالبه نفقه کند. ماده 1113 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «در عقد منقطع زن مستحق نفقه نیست مگر اینکه حکمی وجود داشته باشد یا عقدی بر اساس این حکم منعقد شده باشد. بر اساس این ماده تنها در صورتی که در عقد نکاح مقرر شده باشد که زن مستحق نفقه باشد، مرد مکلف به پرداخت آن است. به عبارت دیگر پرداخت نفقه با توافق زن و شوهر قابل تعیین است و هیچ الزامی در این زمینه وجود ندارد.

 

اثبات پرداخت نفقه

روش خاصی برای پرداخت نفقه وجود ندارد; در واقع نفقه به هر نحوی قابل پرداخت است. شوهر می تواند آنچه همسرش نیاز دارد را خودش بخرد یا پول نقد بدهد یا به حساب همسرش واریز کند. اما آنچه مهم است نحوه اثبات پرداخت نفقه است. به این ترتیب مرد می تواند به دادگاه ثابت کند که نفقه بر اساس شکایت و تقاضای نفقه زن پرداخت شده است. به همین دلیل به طور کلی دریافت وجوهی که به حساب زن واریز می شود ممکن است دلیل قابل قبولی برای پرداخت نفقه مرد باشد. علاوه بر این، مرد می تواند برای تأیید پرداخت نفقه به شهادت شهود استناد کند.

 

نحوه محاسبه نفقه فرزند

یکی از مواردی که اغلب در حوزه نفقه مورد سوال است، نسبت نفقه و نحوه محاسبه نفقه است. به طور مشخص نفقه زنان چگونه محاسبه می شود. در این خصوص باید گفت که تعیین نفقه ثابت نیست. نرخ ها و قیمت ها از فردی به فرد دیگر متفاوت است. تعیین نفقه در نهایت منوط به نظر قاضی دادگاه است که البته نظریات کارشناسان خانواده را نیز در نظر می گیرد. کارشناسان مربوطه در نظریه خود به سن، تحصیل، شغل، حیثیت خانوادگی و سایر مسائل زنان پرداخته و بر اساس این موارد نفقه تعیین می کنند. بنابراین نمی توانیم بگوییم نفقه هر روز چقدر است یا نفقه هر نفر چقدر است.

.

 

شرایط پرداخت نفقه زوجه پس از طلاق

وقتی موضوع طلاق پیش بیاید، نفقه همسر لغو می شود. در واقع هنگام طلاق زوجه حق نفقه خود را از دست می دهد و نمی تواند این حق را نزد مراجع قضایی استیفا کند. پس از طلاق، مرد هیچ تکلیف قانونی برای پرداخت مهریه همسر سابق خود ندارد و زن نیز حق مطالبه نفقه از او را ندارد.