مشاوره حقوقی اداره کار

مشاوره حقوقی اداره کار تلفنی جنوب تهران

مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره حقوقی اداره کار تلفنی جنوب تهران

 

 

رابطه کارگر و کارفرما با در نظر گرفتن شرایط خاصی یکی از موضوعات مهم و پرکاربرد در قانون کار است. از نظر قانونی کارگر و کارفرما یک سری تعهدات در قبال یکدیگر دارند که باید به درستی انجام شود. در اغلب مشاغل همواره شاهد بروز مسائل و مشکلات مختلف بین کارگر و کارفرما هستیم و این امری مسلم است. گاهی اوقات اختلافات بین کارگران و کارفرمایان به حدی می رسد که هر دو طرف شکایت می کنند. در صورتی که کارگر یا کارفرما از ایفای تعهدات قانونی خود کوتاهی یا امتناع کند، طرف مقابل می تواند برای احقاق حقوق و منافع مشروع خود به مرجع قانونی مربوطه شکایت کند. اولین و اساسی ترین قانون به عنوان استاندارد استخدام، امضای قرارداد کار است. بسته به مقررات قانون کار، قرارداد می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. در صورت کتبی بودن قرارداد می توان در صورت بروز سؤالات خاص به آن مراجعه کرد، اما اگر قرارداد شفاهی باشد، اثبات شرایط رابطه استخدامی طرفین مشکل می شود. به همین دلیل است که همیشه توصیه می کنیم هر دو طرف قرارداد کار را به صورت کتبی امضا کنند تا در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما بتوان به آن اعتماد کرد. قرارداد کار شامل شرایط و مقرراتی است که هر دو طرف باید به آنها احترام بگذارند و اجرا کنند.

 

مشاوره حقوقی اداره کار تلفنی رایگان جنوب تهران

 

جلسات کمیته ارزیابی با حضور سه نفر از اعضا تشکیل خواهد شد. جلسات به ریاست نمایندگان معاونت اجتماعی اداره می شود و تصمیمات هیأت مدیره به اتفاق آرا یا اکثریت اتخاذ می شود. در صورت عدم شرکت کلیه اعضا در اولین جلسه کمیته ارزشیابی، جلسه بعدی به صورت رسمی با حضور 2 نفر از اعضا که یکی از آنها باید نماینده واحد کار و امور اجتماعی باشد تشکیل خواهد شد. این جلسه اولین جلسه خواهد بود. طرفین باید به جلسه رسیدگی احضار شوند. عدم حضور شاکی و خوانده یا نمایندگان آنها در هر جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

 

مشاوره حقوقی اداره کار تلفنی در جنوب تهران

به عبارت دیگر، در صورت غیبت طرف دعوا در جلسه رسیدگی، هیأت رسیدگی به پرونده مربوطه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. کمیته ارزیابی باید سخنان طرفین یا نمایندگان آنها را در گزارش جلسه کمیته ارزیابی قید و امضا یا انگشت نگاری کند. کلیه مدارک و اطلاعات مربوط به رویه باید ثبت و به دفتر وزارت کار و امور اجتماعی پیوست شود. در صورتی که مدارک در جلسه ای که خارج از وقت اداری تشکیل می شود و قابل ثبت نباشد، قابل قبول بودن اسناد باید در صورتجلسه قید شود. ارائه دلایل و مدارک دال بر رابطه بین طرفین قرارداد کار و میزان حقوق و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و سابقه حرفه ای در محل کار و ارائه دلایل و مدارک دال بر پرداخت حقوق و مزایا بر عهده کارگر است. یا عدم انتقال حقوق فوق. در مواردی که قانون کار بیان می کند که این موضوع در روابط بین طرفین لحاظ شده است، کارفرما مسئول است.

 

مشاوره حقوقی اداره کار رایگان جنوب تهران

استخدام وکیل دپارتمان کار و ثبت شکایت علیه کارفرما اقداماتی هستند که باید انجام دهید. ابتدا باید شکایتی را تهیه و ثبت کنید. در این دادخواست باید عناصر مهمی از جمله کلیه شرایطی که باید بر روی کارگر ذکر شود مانند سابقه کار، حق بیمه، اضافه کاری، سابقه کار و … را درج کنید. این بسیار مهم است که کارگران در تجدیدنظرخواهی خود نتوانند همزمان دو یا چند شکایت به اداره کل ارائه کنند و فقط یک شکایت را در اعتراض خود ذکر کنند. برای مثال کارگری که به طور غیرقانونی اخراج شده است نمی تواند همزمان ادعای سابقه کار و بازگشت به کار کند. شما می توانید تمام این موارد را با کمک یک وکیل وزارت کار حل کنید.

مشاوره حقوقی اداره کار اینترنتی جنوب تهران

در قراردادهای کاری اصول و مفاد تنظیم قرارداد باید کاملاً رعایت شود و این اصول و مفاد معمولاً توسط وکلای مجرب و کارشناسان اداری تنظیم می شود. وقتی بحث مطالبات غرامت کارگران مطرح می شود، رابطه بین کارگر و کارفرما مطرح می شود. اصولا اصحاب دعوا وکیلی برای طرح شکایت پیدا می کنند که می تواند تا حد زیادی به آنها کمک کند. امروزه حوزه دفاع بسیار تخصصی شده است و بسیاری از وکلای کشور ما فقط به تعداد معینی از امور اداری می پردازند. با توجه به گستردگی حوزه حقوقی، داشتن تخصص در همه زمینه ها تقریبا غیرممکن است و باید در چارچوبی خاص عمل کرد. اداره کار یکی از موضوعات مهم فقهی محسوب می شود و اغلب شاهد ایجاد پرونده های اداری متعدد در این زمینه هستیم.

 

مشاوره حقوقی اداره کار تلفنی در تهران

 

حل و فصل پرونده های مربوط به حوزه اداره کار مستلزم دانش و تجربه بالایی است و تجزیه و تحلیل این موضوعات توسط وکلای صاحب نام اداره کار و کارشناسان اداره کار انجام می شود. وکیل دپارتمان کار فردی است که دانش گسترده ای از مسائل مربوط به وزارت کار دارد و می تواند راه حل های مناسبی برای حل و فصل دعاوی بین کارگران و کارفرمایان ارائه دهد. بسیاری از وکلا در حال حاضر فقط در این زمینه تخصص دارند و قطعا با مراجعه به وکلای وزارت کار بهترین نتیجه را خواهید گرفت.