مشاوره حقوقی اداره کار

مشاوره حقوقی اداره کار تلفنی شمال تهران

مشاور حقوقی آنلاین

مشاوره حقوقی اداره کار تلفنی شمال تهران

 

ایجاد رابطه کاری بین کارگران و کارفرمایان بسیار مهم است. همانطور که در بالا ذکر شد، قرارداد کار می تواند کتبی یا شفاهی باشد. در یک قرارداد کتبی، شرایط بین طرفین مشخص است و تا حدی قرارداد تضمین کننده روابط کار بین کارفرما و کارمند است. در قراردادی که به صورت شفاهی بین طرفین منعقد می شود، شرایط برقراری رابطه استخدامی بسیار دشوار است. در واقع، کارگران و کارفرمایان به راحتی می توانند هرگونه رابطه کاری را انکار کنند، مشکلی که منجر به ناتوانی هر دو طرف در انجام تعهدات قانونی خود در قبال یکدیگر می شود. قانونگذاران راه هایی را برای اثبات چنین رابطه ای در نظر گرفته اند و طرفین می توانند با ارائه مدارک کافی وجود رابطه استخدامی را ثابت کنند.

 

مشاوره حقوقی اداره کار تلفنی تهران

شخص حقیقی یا حقوقی که به درخواست او کارگر خوانده می شود و به شرط دریافت حقوق کارفرما نامیده می شود. کارفرما به کارگران مزد پرداخت می کند و موظف است شرایط قرارداد کار منعقد شده با کارگران را رعایت کند. کارگاه متعلق به کارفرما بوده و مدیریت کارگاه نیز بر عهده کارفرما می باشد. در برخی موارد به دلیل سنگینی کار و مسئولیت در کارگاه، این موضوع به نماینده یا نمایندگان کارفرما محول می شود. نمایندگان کارفرما در کارگاه به عنوان یک کانال ارتباطی بین کارگران و کارفرمایان عمل می کنند و کارفرما را از مسائل، مشکلات و گزارش های ناشی از فعالیت های کارگاه مطلع می کنند.

 

مشاوره حقوقی اداره کار تلفنی رایگان شمال تهران

صحت مفاد شرایط و رعایت کلیه نکات، منعکس کننده الزامات طرفین قرارداد، نقش مهم و حیاتی در تداوم همکاری کارگران و کارفرمایان دارد. هنگام امضای قرارداد کار، تجربه و تخصص یک وکیل حرفه ای آژانس کاریابی بسیار مهم است تا قرارداد در نهایت به نفع هر دو طرف باشد. وکلای استخدامی شرایط و الزامات طرفین را بررسی می کنند و قراردادهای کاری را تنظیم می کنند و تمام موارد مد نظر کارفرما و کارگر و همچنین جزئیات حقوقی را با دقت در قرارداد گنجانده اند. بنابراین در تعریف حقوق کار تصریح می شود که افراد دارای ظرفیت کار مستقل مانند شرکت ها، کشاورزان، مشاغل آزاد و غیره مانند رانندگان، پزشکان و وکلا مشمول قانون کار نیستند. از سوی دیگر، هر نوع رعایت و کار برای دیگران مشمول قانون کار نیست.

 

مشاوره حقوقی اداره کار آنلاین تلفنی شمال تهران

به این معنی که افراد مشمول قوانین خاص کار (مانند کارمندان دولت) مشمول قانون کار نیستند و شرایط آنها تابع قوانین اداری است. کار برای دیگران مشمول قانون کار است اما تحت هیچ قانون کار دیگری نیست. اگرچه قوانین کار بر مقررات مربوط به روابط بین کارگران و کارفرمایان حاکم است، این قوانین همیشه روابط بین کارگران و کارفرمایان را در نظر نمی گیرند، بلکه به روابط کار جمعی نیز می پردازند. بنابراین قراردادهای دسته جمعی و تشکل های صنفی و کارفرمایی از مهمترین موضوعات حقوق کار هستند.

مشاوره حقوقی اداره کار تلفنی در تهران

شکایت کارفرمایان و کارگران در بخش بیمه یکی از مشکلاتی است که در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها به وجود می آید. این شکایات اغلب به دلیل اختلاف نظر در مورد نوع پوشش، مبلغ پرداختی یا عدم پوشش کافی برای کارگران ایجاد می شود. در برخی موارد، کارفرمایان به منظور کاهش هزینه ها و افزایش سود، به کارکنان خود پوشش ارائه نمی دهند. این موضوع می تواند کارگران را با مشکلات جدی مواجه کند زیرا در صورت بروز حادثه ناگوار بیمه نیستند و باید هزینه های درمانی را خودشان تقبل کنند.

مشاوره حقوقی اداره کار تلفنی شمال تهران رایگان

نوبت کاری و کار شبانه:

اضافه کاری کارگران نوبتی چگونه محاسبه می شود؟

آیا کارگرانی که 24/7 ساعت در شبانه روز کار می کنند کارگر شیفتی محسوب می شوند و آیا مجاز به کار در شیفت های اضافی هستند؟

گردش کار ماه منجر به اضافه کاری کارگران می شود. این اضافه کاری بر چه اساسی شامل مرخصی استحقاقی و تعطیلات رسمی می شود؟

اگر یکی از روزهای کاری نوبتی به روز جمعه برسد، آیا شامل 40 درصد اضافه کاری جمعه می شود؟

آیا ساعات اضافه کاری روزهای جمعه، تعطیلات رسمی و تعطیلات بانکی نیز پرداختی است؟ در مقابل

در صورت تهیه یک سری اسناد و مدارک قانونی می توان رابطه استخدامی بین کارمند و کارفرما برقرار کرد. در صورتی که کارفرما منکر وجود رابطه کاری با کارمند باشد، این رابطه با اسناد و مدارک قابل اثبات است. یک سوال مهم در مورد نماینده کارفرما محدوده مسئولیت او است. نماینده کارفرما باید طبق تعهدات کارفرما در قبال کارگران عمل کند. از طرف دیگر، کارگران می توانند از کارفرمای خود به دلیل عدم پوشش جامع شکایت کنند. به عنوان مثال، در برخی موارد، بیمه ارزانی که کارفرما استفاده می کند، پوشش کافی را ارائه نمی دهد. در این صورت کارگر برای بهبودی در صورت بروز حادثه با هزینه های درمانی بالایی مواجه خواهد شد و با مشاوره قانون کار می توان این وضعیت را برطرف کرد. مشاوران این حوزه با تمامی قوانین مربوط به بیمه کارفرما-کارگر آشنایی کامل دارند و از این رو بهترین دستیاران شما هستند.