مشاوره حقوقي

مطالبه خسارت وارده به ساختمان مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

مطالبه خسارت وارده به ساختمان

درخواست مطالبه خسارت وارده به ساختمان، زمانی مطرح می‌شود که ساختمانی به دلیل عوامل مختلفی مانند سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی یا فعل غیرقانونی اشخاص ثالث، دچار آسیب و خسارت شده باشد.

مراحل طرح دعوای مطالبه خسارت وارده به ساختمان:

 1. جمع‌آوری مدارک و مستندات:
  • قبل از طرح دعوا، لازم است مدارک و مستندات مربوط به خسارات وارده به ساختمان جمع‌آوری شود. این مدارک می‌تواند شامل عکس‌ها، فیلم‌ها، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، فاکتورهای تعمیرات و سایر مستنداتی باشد که نشان‌دهنده میزان و نوع خسارات وارده به ساختمان است.
 2. شناسایی مقصر یا مقصرین:
  • برای طرح دعوای مطالبه خسارت، باید فرد یا افراد مقصری که باعث ایجاد خسارت به ساختمان شده‌اند، شناسایی شوند. این افراد می‌توانند شامل همسایگان، پیمانکاران، مجریان طرح‌های عمرانی و یا هر شخص دیگری باشند که در اثر بی‌احتیاطی، سهل‌انگاری یا فعل غیرقانونی خود به ساختمان آسیب رسانده‌اند.
 3. تعیین میزان خسارات:
  • برای تعیین دقیق میزان خسارات وارده به ساختمان، باید از یک کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان یا عمران استفاده شود. کارشناس با بررسی دقیق ساختمان و تهیه نظریه، میزان خسارات وارده را به تفکیک نوع و مبلغ آن مشخص می‌کند.
 4. تنظیم دادخواست:
  • پس از جمع‌آوری مدارک و مستندات، تعیین مقصر یا مقصرین و برآورد میزان خسارات، باید دادخواست مطالبه خسارت به ساختمان تنظیم شود. در دادخواست باید مشخصات خواهان و خوانده، شرح مختصری از واقعه، دلایل و مستندات و خواسته خواهان قید شود.
 5. ارائه دادخواست به دادگاه:
  • دادخواست به همراه مدارک و مستندات باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک ارائه شود.
 6. رسیدگی در دادگاه:
  • پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع شده و رسیدگی به آن آغاز می‌شود. در دادگاه، خواهان و خوانده فرصت ارائه توضیحات و دفاعیات خود را خواهند داشت.
  • دادگاه با بررسی مدارک و مستندات و همچنین نظریه کارشناس، رای خود را صادر خواهد کرد.

خواسته‌های رایج در دعوای مطالبه خسارت وارده به ساختمان:

 • محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده به ساختمان: این شامل هزینه‌های تعمیر، بازسازی و نوسازی ساختمان می‌شود.
 • محکومیت خوانده به پرداخت افت قیمت ساختمان: در اثر آسیب‌دیدگی، ممکن است ارزش ملک کاهش یابد. در این صورت، خواهان می‌تواند از دادگاه تقاضای جبران خسارت افت قیمت را نیز داشته باشد.
 • محکومیت خوانده به پرداخت سایر خسارات: علاوه بر خسارات مستقیم وارده به ساختمان، ممکن است خسارات دیگری نیز به خواهان وارد شده باشد. به عنوان مثال، اگر به دلیل آسیب‌دیدگی ساختمان، خواهان مجبور به تخلیه موقت آن شده باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای جبران خسارات ناشی از سکونت در مکان دیگر را نیز داشته باشد.

نکات مهم:

 • مهلت طرح دعوا: طبق قانون مدنی، مدت زمان طرح دعوای مطالبه خسارت، دو سال از تاریخ اطلاع از وقوع ضرر و زیان است.
 • هزینه‌های دادرسی: برای طرح دعوای مطالبه خسارت، باید هزینه‌های دادرسی پرداخت شود. میزان این هزینه‌ها توسط قوه قضائیه تعیین می‌شود.
 • استفاده از وکیل: داشتن وکیل مجرب در دعاوی ملکی، به خصوص در دعاوی مطالبه خسارت وارده به ساختمان، می‌تواند به شما در رسیدن به حق و حقوقتان کمک شایانی کند.

مراحل طرح دعوای مطالبه خسارت وارده به ساختمان

طرح دعوای مطالبه خسارت وارده به ساختمان، فرآیندی است که طی آن، مالک یا ساکن ساختمان می‌تواند از مقصر یا عامل ایجاد خسارت، تقاضای جبران خسارت کند. این فرآیند شامل مراحل زیر است:

1. جمع آوری مدارک:

 • اولین قدم برای طرح دعوای مطالبه خسارت، جمع آوری مدارک لازم است. این مدارک شامل:
  • مستندات مربوط به مالکیت ساختمان: مانند سند ملکی، بنچاق، پروانه ساخت و…
  • مدارک مربوط به خسارت: مانند عکس‌ها، فیلم‌ها، گزارش کارشناسی، فاکتورهای تعمیر و…
  • اطلاعات مربوط به مقصر یا عامل ایجاد خسارت: مانند نام، آدرس، شماره تلفن و…

2. مراجعه به دادگاه:

 • پس از جمع آوری مدارک، باید به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه کنید.
 • در آنجا، باید یک دادخواست مطالبه خسارت تنظیم کنید و به همراه مدارک خود به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه دهید.

3. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از ثبت دادخواست، پرونده شما به شعبه مربوطه ارجاع می‌شود.
 • قاضی دادگاه، به پرونده شما رسیدگی می‌کند و از طرفین دعوا (شما و خوانده) برای ارائه توضیحات دعوت می‌کند.
 • در صورت نیاز، قاضی ممکن است دستور کارشناسی صادر کند تا میزان خسارت وارده به ساختمان توسط یک کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود.

4. صدور رأی:

 • در نهایت، قاضی دادگاه با توجه به مدارک و شواهد ارائه شده، رأی خود را صادر می‌کند.
 • در رأی دادگاه، میزان خسارت وارده به ساختمان مشخص می‌شود و خوانده موظف به پرداخت آن به شما خواهد بود.

نکات مهم:

 • قبل از طرح دعوا، حتماً با یک وکیل مشورت کنید تا از روند قانونی و حقوق خود آگاه شوید.
 • در صورت تمایل می‌توانید وکالت خود را به یک وکیل واگذار کنید تا به جای شما در دادگاه حاضر شود و پیگیر پرونده شما باشد.
 • در نظر داشته باشید که طرح دعوای مطالبه خسارت، فرآیندی زمان‌بر است و ممکن است چندین ماه طول بکشد تا به نتیجه برسد.
 • اگر خوانده از پرداخت خسارت خودداری کند، می‌توانید از طریق اجرای احکام دادگستری، نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنید.

دعوای مطالبه خسارت وارده به ساختمان

دعوای مطالبه خسارت وارده به ساختمان، زمانی مطرح می‌شود که به دلیل فعل یا تقصیر شخص ثالث، به یک ساختمان آسیب وارد شده باشد.

در این نوع دعاوی، خواهان (مالک یا ساکن ساختمان) باید با ارائه مدارک و شواهد، ثابت کند که:

 • آسیبی به ساختمان وارد شده است: خواهان باید نوع و میزان خسارت وارده به ساختمان را به طور دقیق مشخص کند.
 • آسیب توسط شخص ثالث ایجاد شده است: خواهان باید با ارائه مدارک و شواهد، ثابت کند که شخص ثالث مسئول ایجاد خسارت به ساختمان است.
 • رابطه سببیت بین فعل یا تقصیر شخص ثالث و خسارت وارده به ساختمان وجود دارد: خواهان باید ثابت کند که بین فعل یا تقصیر شخص ثالث و خسارت وارده به ساختمان، رابطه مستقیم و causative وجود دارد.

مراحل طرح دعوای مطالبه خسارت وارده به ساختمان:

 1. جمع آوری مدارک و شواهد: خواهان باید مدارک و شواهدی از جمله عکس‌ها، فیلم‌ها، نظریه کارشناسی، صورتحساب تعمیرات و … که نشان دهنده نوع و میزان خسارت وارده به ساختمان و همچنین مسئولیت شخص ثالث در ایجاد خسارت است را جمع آوری کند.
 2. ارسال اظهارنامه: خواهان می‌تواند قبل از طرح دعوا در دادگاه، برای صلح و سازش، به شخص ثالث اظهارنامه ارسال کند.
 3. طرح دعوا در دادگاه: در صورت عدم موفقیت در صلح و سازش، خواهان باید با مراجعه به دادگاه محل وقوع خسارت، دادخواست مطالبه خسارت وارده به ساختمان را مطرح کند.
 4. رسیدگی به پرونده در دادگاه: پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود و قاضی با بررسی مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرفین، حکم نهایی را صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • در صورتیکه خسارت وارده به ساختمان جزئی باشد، می‌توان از طریق شورای حل اختلاف نیز برای حل و فصل موضوع اقدام کرد.
 • برای طرح دعوای مطالبه خسارت وارده به ساختمان، نیازی به وکیل نیست، اما برای اثبات ادعا و حفظ حقوق خود، توصیه می‌شود که از یک وکیل مجرب کمک بگیرید.
 • مهلت طرح دعوای مطالبه خسارت وارده به ساختمان، دو سال از تاریخ اطلاع از وقوع ضرر و زیان است.

تذکر: قوانین و مقررات مربوط به دعوای مطالبه خسارت وارده به ساختمان در حال تغییر و تحول است. برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز، به‌روزرسانی‌های قانونی را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کنید. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در خصوص مراحل طرح دعوای مطالبه خسارت وارده به ساختمان، می‌توانید با ذکر جزئیات بیشتر از پرونده خود، سوال خود را به طور دقیق‌تر مطرح کنید.

دیدگاهتان را بنویسید