مشاوره حقوقی طلاق

مطالبه و استرداد جهیزیه

مشاوره حقوقی آنلاین

استرداد جهیزیه در ایران

جهیزیه به اموالی اطلاق می‌شود که زن به هنگام ازدواج به منزل شوهر می‌برد و در مالکیت او باقی می‌ماند.

زن پس از طلاق یا فوت شوهر حق دارد که جهیزیه خود را از همسر یا ورثه او استرداد کند.

شرایط استرداد جهیزیه:

 • اثبات مالکیت: زن باید مالکیت خود نسبت به جهیزیه را به اثبات برساند.
 • اثبات مالکیت می تواند از طریق ارائه اسناد و مدارکی مانند فاکتور خرید، رسید، یا شهادت شهود انجام شود.
 • تحویل جهیزیه به شوهر: زن باید ثابت کند که جهیزیه را به شوهر خود تحویل داده است.
 • سلامت جهیزیه: در صورتی که جهیزیه در زمان استرداد سالم باشد، زن می‌تواند آن را عیناً استرداد کند.
 • اما اگر جهیزیه تلف یا خراب شده باشد، زن می‌تواند معادل قیمت آن را از شوهر یا ورثه او مطالبه کند.

نحوه استرداد جهیزیه:

 • زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست استرداد جهیزیه را به طرفیت همسر یا ورثه او تقدیم کند.
 • در دادخواست باید مشخصات خواهان و خوانده، شرح جهیزیه، و مدارک و ادله مربوط به اثبات مالکیت و تحویل جهیزیه ارائه شود.
 • دادگاه پس از بررسی مدارک و ادله ارائه شده توسط طرفین، در صورت احراز شرایط استرداد جهیزیه، حکم به استرداد آن به زن صادر خواهد کرد.

نکات مهم:

 • توصیه می‌شود که زنان برای طرح دعوای استرداد جهیزیه از یک وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده کمک بگیرند.
 • در صورتی که جهیزیه در منزل زوجین باشد، زن می‌تواند با مراجعه به مأمورین اجرای احکام دادگاه، نسبت به استرداد آن اقدام کند.
 • زن در صورت تمایل می‌تواند به جای استرداد عین جهیزیه، معادل قیمت آن را از شوهر یا ورثه او دریافت کند.
 • مهلت طرح دعوای استرداد جهیزیه دو سال از تاریخ طلاق یا فوت شوهر است.

منابع:

 • ماده 1107 قانون مدنی
 • ماده 1112 قانون مدنی
 • ماده 30 قانون حمایت از خانواده

 

مطالبه و استرداد جهیزیه بعد از طلاق در ایران

جهیزیه به اموالی گفته می‌شود که زن به هنگام ازدواج به منزل شوهر می‌برد و طبق قانون، مالک آن محسوب می‌شود.

زن در هر زمان، چه در طول زندگی مشترک و چه بعد از طلاق، می‌تواند جهیزیه خود را مطالبه و استرداد کند.

نحوه مطالبه و استرداد جهیزیه:

 • توافق: زن و شوهر می‌توانند در مورد جهیزیه به توافق برسند. این توافق می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.
 • دادخواست: اگر توافقی بین زن و شوهر در مورد جهیزیه وجود نداشته باشد یا زن از توافق قبلی ناراضی باشد، می‌تواند با طرح دادخواست در دادگاه خانواده، جهیزیه خود را مطالبه کند.

مدارک لازم برای طرح دادخواست:

 • سند ازدواج
 • لیست جهیزیه: زنی که قصد مطالبه جهیزیه خود را دارد، باید لیستی از اموال جهیزیه خود تهیه کند و به دادگاه ارائه دهد. این لیست باید شامل مشخصات هر قلم جهیزیه، مانند نوع، جنس، رنگ، مدل و ارزش تقریبی آن باشد.
 • فاکتورها و رسیدها: اگر زن برای خرید جهیزیه خود فاکتور یا رسیدی دارد، می‌تواند آن را نیز به عنوان مدرک به دادگاه ارائه دهد.
 • شهادت شهود: در صورتی که لیست جهیزیه یا فاکتور و رسید وجود نداشته باشد، زن می‌تواند با ارائه شهادت شهود، اثبات کند که اموال مورد ادعا متعلق به اوست.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه جهیزیه:

دعوای مطالبه جهیزیه باید در دادگاه خانواده محل سکونت زن یا محل وقوع عقد نکاح طرح شود.

مراحل رسیدگی به دعوای مطالبه جهیزیه:

 1. ثبت دادخواست: زن با ارائه مدارک و مستندات لازم، دادخواست مطالبه جهیزیه را به دادگاه خانواده ارائه می‌دهد.
 2. اخطار به خوانده: دادگاه اخطاریه‌ای به شوهر (خوانده) ابلاغ می‌کند تا در جلسه رسیدگی حاضر شود و دفاعیات خود را ارائه دهد.
 3. رسیدگی در دادگاه: در جلسه رسیدگی، زن و شوهر دلایل و مدارک خود را به دادگاه ارائه می‌دهند و در صورت نیاز مورد سوال قاضی پاسخ می‌دهند.
 4. صدور رأی: دادگاه پس از بررسی دلایل و مدارک طرفین، رأی خود را صادر می‌کند.

آثار رأی دادگاه:

 • رأی به نفع زن: در صورت صدور رأی به نفع زن، شوهر موظف است جهیزیه را به او استرداد کند.
 • رأی به نفع شوهر: در صورت صدور رأی به نفع شوهر، زن دیگر نمی‌تواند جهیزیه خود را مطالبه کند.

نکات مهم:

 • زن برای مطالبه جهیزیه خود محدودیت زمانی ندارد و می‌تواند در هر زمانی بعد از طلاق اقدام به طرح دعوا کند.
 • در صورتی که زن نتواند مالکیت جهیزیه خود را ثابت کند، دعوای او مردود خواهد شد.
 • برای طرح دعوای مطالبه جهیزیه و آگاهی از جزئیات بیشتر، مشورت با وکیل متخصص مفید خواهد بود.

منابع:

 • ماده 308 قانون مدنی
 • قانون آیین دادرسی مدنی
 • رویه قضایی

نحوه استرداد جهیزیه بعد از طلاق

در قانون جمهوری اسلامی ایران، استرداد جهیزیه بعد از طلاق تابع شرایط و مقررات خاصی است که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

شرایط استرداد جهیزیه:

 • اثبات مالکیت: زن باید اثبات کند که اقلام جهیزیه ملک او هستند. این اثبات می‌تواند از طریق مدارک و مستندات، مانند لیست جهیزیه، فاکتور خرید، شهادت شهود و … انجام شود.
 • فقدان یا نقص جهیزیه: اگر تمام یا بخشی از جهیزیه در زمان طلاق مفقود شده یا آسیب دیده باشد، زن می‌تواند معادل قیمت آن را از شوهر مطالبه کند.
 • وضعیت زوجین: در برخی موارد، مانند طلاق خلع یا طلاق رجعی، ممکن است شرایط خاصی برای استرداد جهیزیه وجود داشته باشد.

مراحل قانونی استرداد جهیزیه:

 1. جمع آوری مدارک: زن باید مدارک و مستندات مربوط به مالکیت جهیزیه خود را جمع آوری کند.
 2. ارسال اظهارنامه: زن می‌تواند قبل از مراجعه به دادگاه، برای اخطار به شوهر و فراهم کردن فرصتی برای بازگرداندن جهیزیه، به او اظهارنامه ارسال کند.
 3. مراجعه به دادگاه: اگر شوهر جهیزیه را به طور کامل یا بخشی از آن را برنگرداند، زن می‌تواند با تنظیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خود یا محل وقوع عقد مراجعه کند.
 4. رسیدگی در دادگاه: دادگاه پس از بررسی مدارک و اسناد زن، شوهر را احضار می‌کند تا در جلسه دادرسی حاضر شود و دفاعیات خود را ارائه دهد.
 • در صورتی که دادگاه دلایل زن را کافی تشخیص دهد، حکم به استرداد جهیزیه یا پرداخت معادل قیمت آن به زن صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • مهلت مطالبه: زن باید ظرف دو سال از تاریخ طلاق، برای استرداد جهیزیه خود اقدام کند.
 • هزینه دادرسی: برای تقدیم دادخواست استرداد جهیزیه باید هزینه دادرسی پرداخت شود.
 • وکیل دادگستری: مشاوره با یک وکیل دادگستری مجرب می‌تواند در روند استرداد جهیزیه به شما کمک شایانی کند.

 

مراحل قانونی استرداد جهیزیه در ایران

استرداد جهیزیه فرآیندی قانونی است که به موجب آن زن می‌تواند پس از طلاق یا فوت شوهر، اموالی را که به عنوان جهیزیه به منزل او برده بود، پس بگیرد.

مراحل قانونی استرداد جهیزیه به شرح زیر است:

1. جمع آوری مدارک:

 • مدارک اثبات مالکیت: زن باید مدارکی را جمع آوری کند که نشان دهد جهیزیه متعلق به او است. این مدارک می‌تواند شامل فاکتور خرید، رسید، سند ازدواج، و یا شهادت شهود باشد.
 • مدارک اثبات تحویل جهیزیه: زن باید مدارکی را جمع آوری کند که نشان دهد جهیزیه را به شوهر خود تحویل داده است. این مدارک می‌تواند شامل بارنامه، لیست سیاهه، و یا شهادت شهود باشد.

2. مراجعه به دادگاه خانواده:

 • زن باید با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه خانواده محل سکونت خود مراجعه کند.
 • تنظیم دادخواست: در دادگاه خانواده، زن باید دادخواستی مبنی بر استرداد جهیزیه تنظیم کند.
 • در این دادخواست باید مشخصات خواهان و خوانده، شرح جهیزیه، و مدارک و ادله مربوط به اثبات مالکیت و تحویل جهیزیه ارائه شود.

3. رسیدگی به پرونده در دادگاه:

 • پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع می‌شود و وقت رسیدگی تعیین می‌شود.
 • در جلسه دادرسی، زن و شوهر یا وکلای آنها حضور یافته و به دفاع از ادعای خود می‌پردازند.
 • قاضی دادگاه پس از بررسی مدارک و ادله ارائه شده توسط طرفین، رأی خود را صادر خواهد کرد.

4. صدور رأی:

 • در صورتی که قاضی دادگاه رأی به نفع زن صادر کند، حکم به استرداد جهیزیه به او صادر خواهد شد.
 • زن می‌تواند با استفاده از این حکم، جهیزیه خود را از شوهر یا ورثه او استرداد کند.
 • اگر جهیزیه در منزل زوجین باشد، زن می‌تواند با مراجعه به مأمورین اجرای احکام دادگاه، نسبت به استرداد آن اقدام کند.

نکات مهم:

 • توصیه می‌شود که زنان برای طرح دعوای استرداد جهیزیه از یک وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده کمک بگیرند.
 • مهلت طرح دعوای استرداد جهیزیه دو سال از تاریخ طلاق یا فوت شوهر است.
 • در صورتی که زن در طول زندگی مشترک از جهیزیه خود استفاده کرده باشد، شوهر یا ورثه او می‌توانند معادل استهلاک آن را از قیمت جهیزیه کسر کنند.
 • اگر جهیزیه به دلیل تقصیر شوهر تلف یا خراب شده باشد، زن می‌تواند علاوه بر قیمت جهیزیه، خسارات وارده را نیز از او مطالبه کند.

 

 

 

شرایط استرداد جهیزیه در ایران

جهیزیه، اموالی است که زن به هنگام ازدواج به منزل شوهر می‌برد و طبق قانون، مالک آن محسوب می‌شود. زن در هر زمان، چه در طول زندگی مشترک و چه بعد از طلاق، می‌تواند جهیزیه خود را مطالبه و استرداد کند.

شرایط کلی استرداد جهیزیه:

 • مالکیت زن: زن باید مالک جهیزیه باشد. به این معنی که اموال جهیزیه باید قبل از ازدواج به او تعلق داشته باشد و از طریق ارث، هبه، یا خرید به دست آورده باشد.
 • اثبات مالکیت: زن باید بتواند مالکیت خود بر جهیزیه را اثبات کند. این کار می‌تواند از طریق ارائه لیست جهیزیه، فاکتورها، رسیدها، یا شهادت شهود انجام شود.
 • فقدان رضایت شوهر: برای استرداد جهیزیه، نیازی به رضایت شوهر نیست. زن می‌تواند در هر زمانی که بخواهد، جهیزیه خود را مطالبه کند.

شرایط استرداد جهیزیه در زمان طلاق:

 • طلاق به درخواست زن: در صورتی که طلاق به درخواست زن باشد، مطالبه و استرداد جهیزیه هیچ مشکلی نخواهد داشت.
 • طلاق به درخواست مرد: در صورتی که طلاق به درخواست مرد باشد، زن مستحق دریافت مهریه و نفقه است، اما ممکن است در استرداد کامل جهیزیه خود با مشکلاتی مواجه شود. در این شرایط، دادگاه با توجه به شرایط زوجین، در مورد نحوه استرداد جهیزیه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

نحوه استرداد جهیزیه:

زن می‌تواند از طریق یکی از دو روش زیر برای استرداد جهیزیه خود اقدام کند:

 • توافق: زن و شوهر می‌توانند در مورد جهیزیه به توافق برسند. این توافق می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.
 • دادخواست: اگر توافقی بین زن و شوهر در مورد جهیزیه وجود نداشته باشد یا زن از توافق قبلی ناراضی باشد، می‌تواند با طرح دادخواست در دادگاه خانواده، جهیزیه خود را مطالبه کند.

نکات مهم:

 • زن برای مطالبه جهیزیه خود محدودیت زمانی ندارد و می‌تواند در هر زمانی بعد از طلاق اقدام به طرح دعوا کند.
 • در صورتی که زن نتواند مالکیت جهیزیه خود را ثابت کند، دعوای او مردود خواهد شد.
 • برای طرح دعوای مطالبه جهیزیه و آگاهی از جزئیات بیشتر، مشورت با وکیل متخصص مفید خواهد بود.

مراحل رسیدگی به دعوای مطالبه جهیزیه

مراحل رسیدگی به دعوای مطالبه جهیزیه در دادگاه‌های عمومی حقوقی ایران به شرح زیر است:

1. جمع آوری مدارک:

 • اولین قدم برای طرح دعوای مطالبه جهیزیه، جمع آوری مدارک و مستندات مربوط به مالکیت جهیزیه است. این مدارک می‌توانند شامل لیست جهیزیه، فاکتور خرید، شهادت شهود و فیلم یا عکس از جهیزیه باشند.
 • لیست جهیزیه باید ممهور و امضاء شده توسط زوجین باشد و در آن مشخصات دقیق اقلام جهیزیه، تاریخ خرید و قیمت آنها ذکر شده باشد.
 • فاکتور خرید نیز می‌تواند سند معتبری برای اثبات مالکیت جهیزیه باشد.
 • شهادت شهود نیز می‌تواند در مواردی که مدارک کتبی کافی وجود ندارد، به اثبات مالکیت جهیزیه کمک کند.
 • فیلم یا عکس از جهیزیه نیز می‌تواند به عنوان سند و مدرک در دادگاه ارائه شود.

2. ارسال اظهارنامه:

 • قبل از مراجعه به دادگاه، زن می‌تواند برای اخطار به شوهر و فراهم کردن فرصتی برای بازگرداندن جهیزیه، به او اظهارنامه ارسال کند.
 • در اظهارنامه باید مشخصات کامل زن و شوهر، مشخصات جهیزیه و درخواست استرداد آن ذکر شود.

3. مراجعه به دادگاه:

 • اگر شوهر جهیزیه را به طور کامل یا بخشی از آن را برنگرداند، زن می‌تواند با تنظیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خود یا محل وقوع عقد مراجعه کند.
 • در دادخواست باید مشخصات کامل زن و شوهر، مشخصات جهیزیه، مدارک و مستندات و درخواست استرداد آن ذکر شود.

4. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از ثبت دادخواست، به شوهر ابلاغ می‌شود تا در جلسه دادرسی حاضر شود و دفاعیات خود را ارائه دهد.
 • در جلسه دادرسی، زن و شوهر هر کدام دلایل و مستندات خود را به دادگاه ارائه می‌کنند.
 • دادگاه پس از بررسی مدارک و اسناد طرفین و همچنین استماع اظهارات آنها، رأی خود را صادر می‌کند.

5. صدور رأی:

 • در صورتی که دادگاه دلایل زن را کافی تشخیص دهد، حکم به استرداد جهیزیه یا پرداخت معادل قیمت آن به زن صادر می‌کند.
 • در رأی دادگاه، مشخصات کامل جهیزیه، مهلت برای استرداد یا پرداخت معادل قیمت آن و نحوه اجرای حکم ذکر می‌شود.

6. اجرای حکم:

 • پس از صدور رأی، زن می‌تواند با دریافت رونوشت حکم به دادورز مراجعه کند و از او درخواست صدور اجراییه کند.
 • دادورز اجراییه را صادر می‌کند و به مأمور اجرا ابلاغ می‌کند تا حکم را اجرا کند.
 • مأمور اجرا به شوهر ابلاغ می‌کند تا جهیزیه را به زن برگرداند یا معادل قیمت آن را پرداخت کند.
 • در صورت امتناع شوهر از اجرای حکم، مأمور اجرا می‌تواند با استفاده از زور قانونی جهیزیه را از او استرداد کند و به زن تحویل دهد.

نکات مهم:

 • مهلت مطالبه: زن باید ظرف دو سال از تاریخ طلاق، برای استرداد جهیزیه خود اقدام کند.
 • هزینه دادرسی: برای تقدیم دادخواست استرداد جهیزیه باید هزینه دادرسی پرداخت شود.
 • وکیل دادگستری: مشاوره با یک وکیل دادگستری مجرب می‌تواند در روند استرداد جهیزیه به شما کمک شایانی کند.