مشاوره حقوقی ملکی

معامله مال غیر

مشاوره حقوقی

معامله مال غیر

معامله مال غیر به معنای انجام معامله‌ای است که در آن، یکی از طرفین معامله، مالک واقعی مورد معامله نیست.

معامله مال غیر باطل است و هیچ اثری بر مالکیت واقعی مورد معامله ندارد. به عبارت دیگر، با انجام معامله مال غیر، مالکیت مورد معامله به خریدار منتقل نمی‌شود و همچنان در مالکیت مالک واقعی باقی می‌ماند.

آثار معامله مال غیر:

 • بطلان معامله:
  • معامله مال غیر باطل است و هیچ اثری بر مالکیت مورد معامله ندارد.
  • خریدار نمی‌تواند از مورد معامله استفاده کند و مالک واقعی می‌تواند برای استرداد آن به مراجع قضایی مراجعه کند.
 • استرداد مال توسط مالک:
  • مالک واقعی می‌تواند برای استرداد مال خود از خریدار به مراجع قضایی مراجعه کند.
  • در صورتیکه مال به تصرف شخص ثالثی درآمده باشد، مالک می‌تواند برای استرداد آن از طریق طرح دعوای خلع ید اقدام کند.
 • مسئولیت متصرف:
  • خریدار (متصرف) در قبال مالک واقعی مسئول است و باید از آن به نحو صحیح نگهداری و مراقبت کند.
  • در صورتیکه به دلیل عدم مراقبت متصرف، به مال خسارتی وارد شود، متصرف باید خسارات وارده را جبران کند.

نکات مهم:

 • جهل یا علم خریدار به عدم مالکیت فروشنده:
  • در صورتی که خریدار از عدم مالکیت فروشنده آگاه باشد، معامله با سوء نیت انجام شده و مجازات‌های سنگین‌تری برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود.
 • معامله فضولی:
  • در برخی موارد، ممکن است شخصی بدون اذن و رضایت مالک، مال او را به دیگری بفروشد. این نوع معامله را معامله فضولی می‌گویند.
  • معامله فضولی در صورتی که توسط مالک تنفیذ شود، صحیح و نافذ خواهد بود.

قوانین معامله مال غیر در ایران

معامله مال غیر در ایران، به معنای معامله‌ای است که در آن، یکی از طرفین معامله (معامله‌کننده) مالک واقعی مال مورد معامله نیست.

این نوع معاملات باطل هستند و هیچ اثر قانونی ندارند.

ماده 220 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:

“معامله فضولی باطل است، مگر آنکه صاحب مال بعد از وقوع معامله آن را تنفیذ کند.”

به عبارت دیگر، در معامله فضولی، معامله‌کننده بدون رضایت و اذن مالک واقعی، مال او را به دیگری منتقل می‌کند.

در این حالت، معامله باطل است و مالک واقعی می‌تواند مال خود را از دست خریدار (منتقل‌لهیه) استرداد کند.

البته در برخی موارد، معامله فضولی باطل نخواهد بود، از جمله:

 • اگر صاحب مال بعد از وقوع معامله، آن را تنفیذ کند.
 • اگر معامله فضولی به نفع صاحب مال باشد.
 • اگر معامله فضولی با اذن ضمنی صاحب مال انجام شده باشد.

آثار معامله مال غیر:

 • معامله مال غیر باطل است و هیچ اثر قانونی ندارد.
 • مالک واقعی می‌تواند مال خود را از دست خریدار (منتقل‌لهیه) استرداد کند.
 • اگر خریدار (منتقل‌لهیه) از مالکیت مالک واقعی بی‌اطلاع بوده باشد، می‌تواند بهای پرداختی خود را از معامله‌کننده مطالبه کند.
 • اگر خریدار (منتقل‌لهیه) از مالکیت مالک واقعی آگاه بوده باشد، علاوه بر بهای پرداختی، باید خسارات وارده به مالک واقعی را نیز جبران کند.

نکات مهم:

 • قبل از انجام هرگونه معامله، حتماً از مالکیت کامل و بلامنازع بایع (فروشنده) اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در خصوص مالکیت مال، از انجام معامله خودداری کنید.
 • در صورت وقوع معامله مال غیر، مالک واقعی می‌تواند برای استرداد مال خود به مراجع قضایی مراجعه کند.

قوانین دیگری که در خصوص معامله مال غیر در ایران وجود دارند:

 • قانون مدنی: مواد 197 تا 225
 • قانون روابط موجر و مستاجر: ماده 5
 • قانون ثبت اسناد و املاک: ماده 14

قوانین معامله مال غیر در ایران

معامله مال غیر، به معنای معامله‌ای است که در آن، یکی از طرفین معامله، مالک مال مورد معامله نیست. این امر مطابق با قانون مدنی ایران، باطل محسوب می‌شود و آثار حقوقی بر آن مترتب نخواهد شد.

ماده 598 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: “معامله‌ای که بر مال غیر واقع شود باطل است.”

دلایل بطلان معامله مال غیر:

 • فقدان رضایت: در معامله مال غیر، رضایت یکی از طرفین (مالک) وجود ندارد. رضایت یکی از شروط اساسی صحت هر عقدی است و در صورت فقدان آن، عقد باطل خواهد بود.
 • فقدان اهلیت: در معامله مال غیر، یکی از طرفین (معامله کننده) اهلیت لازم برای انعقاد عقد را ندارد. اهلیت به معنای توانایی قانونی برای انجام تصرفات حقوقی است و در صورت فقدان آن، عقد باطل خواهد بود.
 • موضوع نامشروع: موضوع معامله مال غیر، نامشروع است. موضوع معامله باید مشروع و قانونی باشد و در غیر این صورت، عقد باطل خواهد بود.

آثار بطلان معامله مال غیر:

 • استرداد مال: در صورت بطلان معامله مال غیر، مالک می‌تواند مال خود را از متصرف استرداد کند.
 • استرداد عوض: اگر عوض (معادل مال مورد معامله) به مالک داده شده باشد، وی می‌تواند آن را مسترد کند.
 • خسارات: در برخی موارد، ممکن است به یکی از طرفین معامله مال غیر، خساراتی وارد شود. در این صورت، متخلف موظف به جبران خسارات خواهد بود.

استثنائات:

در برخی موارد، معامله مال غیر باطل نخواهد بود، از جمله:

 • اذن مالک: اگر مالک به معامله رضایت دهد، معامله مال غیر صحیح خواهد بود.
 • اِقراض: در عقد قرض، وام دهنده مالک عین پول قرض داده شده نیست، اما با این حال این عقد صحیح است.
 • هبه: در عقد هبه، هبه کننده مالک عین مال هبه شده نیست، اما با این حال این عقد صحیح است.

نکات:

 • برای پیشگیری از وقوع معامله مال غیر، باید قبل از انجام هرگونه معامله، از مالکیت طرف مقابل اطمینان حاصل کرد.
 • در صورت وقوع معامله مال غیر، می‌توان با طرح دعوای حقوقی در دادگاه، نسبت به بطلان آن و استرداد مال یا عوض اقدام کرد.
 • برای طرح دعوای حقوقی در خصوص معامله مال غیر، توصیه می‌شود از یک وکیل مجرب استفاده کنید.

قوانین مربوط به معامله مال غیر:

 • مواد 598 تا 602 قانون مدنی
 • سایر قوانین و مقررات مربوط به معاملات

 

 

آثار بطلان معامله مال غیر

معامله مال غیر به معنای انجام معامله‌ای است که در آن، یکی از طرفین معامله، مالک واقعی مورد معامله نیست. این نوع معامله باطل است و هیچ اثری بر مالکیت واقعی مورد معامله ندارد.

آثار بطلان معامله مال غیر به شرح ذیل است:

1. عدم انتقال مالکیت به خریدار:

 • با بطلان معامله مال غیر، مالکیت مورد معامله به خریدار منتقل نمی‌شود و همچنان در مالکیت مالک واقعی باقی می‌ماند.
 • خریدار هیچ حقی نسبت به مورد معامله ندارد و نمی‌تواند از آن استفاده کند.

2. حق استرداد مال توسط مالک:

 • مالک واقعی می‌تواند برای استرداد مال خود از خریدار به مراجع قضایی مراجعه کند.
 • در صورتیکه مال به تصرف شخص ثالثی درآمده باشد، مالک می‌تواند برای استرداد آن از طریق طرح دعوای خلع ید اقدام کند.

3. مسئولیت متصرف:

 • خریدار (متصرف) در قبال مالک واقعی مسئول است و باید از آن به نحو صحیح نگهداری و مراقبت کند.
 • در صورتیکه به دلیل عدم مراقبت متصرف، به مال خسارتی وارد شود، متصرف باید خسارات وارده را جبران کند.

4. بطلان تمام تعهدات مربوط به معامله:

 • با بطلان معامله مال غیر، تمام تعهدات مربوط به آن معامله نیز باطل می‌شود.
 • به عنوان مثال، اگر در معامله مال غیر، فروشنده متعهد شده باشد که مورد معامله را به خریدار تحویل دهد، این تعهد باطل است و فروشنده ملزم به انجام آن نیست.

5. امکان مطالبه خسارات:

 • در برخی موارد، ممکن است به دلیل بطلان معامله مال غیر، به یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله خسارتی وارد شود.
 • در این صورت، طرف زیان‌دیده می‌تواند برای مطالبه خسارات از طرف مقابل به مراجع قضایی مراجعه کند.

نکات مهم:

 • جهل یا علم خریدار به عدم مالکیت فروشنده:
  • در صورتی که خریدار از عدم مالکیت فروشنده آگاه باشد، معامله با سوء نیت انجام شده و مجازات‌های سنگین‌تری برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود.
 • معامله فضولی:
  • در برخی موارد، ممکن است شخصی بدون اذن و رضایت مالک، مال او را به دیگری بفروشد. این نوع معامله را معامله فضولی می‌گویند.
  • معامله فضولی در صورتی که توسط مالک تنفیذ شود، صحیح و نافذ خواهد بود.