دسته‌بندی نشده

مهریه بعد از مرگ شوهر

مشاور حقوقی آنلاین

مهریه بعد از مرگ شوهر

مهریه دینی است که بر ذمه شوهر است و بعد از فوت او نیز به زن تعلق می‌گیرد.

در اینجا به چند نکته کلیدی در خصوص مهریه بعد از مرگ شوهر اشاره می‌شود:

 • اولویت پرداخت: مهریه از دیون ممتاز محسوب می‌شود و قبل از سایر دیون و بدهی‌های متوفی پرداخت می‌شود.
 • نحوه پرداخت: در صورت عدم وجود وصیت، مهریه از ماترک (اموال و دارایی) شوهر پرداخت می‌شود.
 • مسئولیت پرداخت: در صورت کافی نبودن ماترک، وراث شوهر موظف به پرداخت مهریه هستند.
 • تقسیط مهریه: در صورت عدم توانایی وراث در پرداخت یکجای مهریه، زن می‌تواند تقاضای قسط بندی مهریه را کند.
 • بخشش مهریه: زن می‌تواند مهریه خود را به وراث شوهرش ببخشد.

همچنین می‌توانید از طریق سامانه ثنا به آدرس [نشانی وب نامعتبر برداشته شد] نسبت به ثبت درخواست مطالبه مهریه اقدام کنید.

توصیه:

 • برای دریافت اطلاعات دقیق و جزئی در خصوص مهریه بعد از مرگ شوهر، به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.
 • قبل از ازدواج، در خصوص مهریه با همسر خود به توافق عاقلانه و منطقی برسید.
 • مهریه نباید به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن شوهر یا وراث او استفاده شود.

مهریه بعد از مرگ شوهر

مهریه دینی است که بر ذمه شوهر است و بعد از فوت او نیز به زن تعلق می‌گیرد.

در اینجا به چند نکته کلیدی در خصوص مهریه بعد از مرگ شوهر اشاره می‌شود:

 • اولویت پرداخت: مهریه از دیون ممتاز محسوب می‌شود و قبل از سایر دیون و بدهی‌های متوفی پرداخت می‌شود.
 • نحوه پرداخت: در صورت عدم وجود وصیت، مهریه از ماترک (اموال و دارایی) شوهر پرداخت می‌شود.
 • مسئولیت پرداخت: در صورت کافی نبودن ماترک، وراث شوهر موظف به پرداخت مهریه هستند.
 • تقسیط مهریه: در صورت عدم توانایی وراث در پرداخت یکجای مهریه، زن می‌تواند تقاضای قسط بندی مهریه را کند.
 • بخشش مهریه: زن می‌تواند مهریه خود را به وراث شوهرش ببخشد.

توصیه:

 • برای دریافت اطلاعات دقیق و جزئی در خصوص مهریه بعد از مرگ شوهر، به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.
 • قبل از ازدواج، در خصوص مهریه با همسر خود به توافق عاقلانه و منطقی برسید.
 • مهریه نباید به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن شوهر یا وراث او استفاده شود.

قوانین مهریه در ایران

مهریه در قانون مدنی ایران به عنوان مالی معرفی می‌شود که به زن به مناسبت عقد نکاح تعلق می‌گیرد. تعیین مقدار مهریه به توافق زوجین بستگی دارد و می‌تواند به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد.

نکات مهم در خصوص قوانین مهریه:

 • انواع مهریه: مهریه می‌تواند به صورت سکه، وجه نقد، ملک، یا هر چیز دیگری باشد که ارزش مالی داشته باشد.
 • میزان مهریه: هیچ محدودیتی برای تعیین میزان مهریه وجود ندارد، اما زوجین باید به تناسب وضعیت مالی خود در خصوص آن توافق کنند.
 • ضمانت اجرای مهریه: در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی شوهر، زن می‌تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه مهریه خود کند.
 • قسط بندی مهریه: در صورت عدم توانایی شوهر در پرداخت یکجای مهریه، زن می‌تواند تقاضای قسط بندی مهریه را کند.
 • بخشش مهریه: زن می‌تواند مهریه خود را به شوهرش ببخشد.
 • زندان رفتن بخاطر مهریه: در صورت عدم پرداخت اقساط مهریه از سوی شوهر، زن می‌تواند با ارائه دادخواست، تقاضای جلب شوهر خود را به دلیل عدم پرداخت مهریه کند.
 • تغییرات جدید در قانون مهریه: در سال 1397، قانون جدیدی در خصوص مهریه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون به دنبال ساماندهی وضعیت مهریه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از آن بود.

برخی از مهم‌ترین تغییرات قانون جدید مهریه عبارتند از:

 • محدودیت در توقیف اموال شوهر: در حال حاضر، فقط تا سقف 110 سکه بهار آزادی از اموال شوهر بابت مهریه قابل توقیف است.
 • جلوگیری از زندانی شدن شوهر: در قانون جدید، به طور کلی امکان زندانی شدن شوهر به دلیل عدم پرداخت مهریه وجود ندارد.

برای دریافت اطلاعات دقیق و جزئی در خصوص قوانین مهریه، به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

توصیه:

 • قبل از ازدواج، در خصوص مهریه با همسر خود به توافق عاقلانه و منطقی برسید.
 • مهریه نباید به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن شوهر یا وراث او استفاده شود.
 • در صورت بروز مشکل در خصوص مهریه، از طریق مراجع قانونی و با کمک متخصصان حقوقی اقدام کنید.