مشاوره حقوقي

موارد رد شکایت مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

موارد رد شکایت در ایران

در سیستم حقوقی ایران، شکایات مطرح شده توسط افراد به دلایل مختلفی ممکن است رد شوند. برخی از موارد شایع رد شکایت عبارتند از:

1. عدم ارائه مستندات کافی:

 • یکی از شایع ترین دلایل رد شکایت، عدم ارائه مستندات و مدارک کافی توسط شاکی برای اثبات ادعای خود است.
 • در بسیاری از موارد، اثبات جرم یا تخلف نیازمند ارائه مدارک و شواهد معتبر از جمله شهادت شهود، نظریه کارشناسی، فیلم یا عکس و … می باشد.

2. عدم صلاحیت مرجع رسیدگی کننده:

 • هر جرم یا تخلفی در صلاحیت مرجع قضایی یا اداری خاصی است.
 • اگر شاکی به مرجع نامناسب مراجعه کند، شکایت وی رد خواهد شد.
 • برای مثال، دعاوی ملکی در صلاحیت دادگاه عمومی و دعاوی کیفری در صلاحیت دادسرا می باشد.

3. عدم طرح شکایت در موعد قانونی:

 • برای طرح برخی از شکایات، محدودیت زمانی وجود دارد.
 • اگر شاکی در مهلت مقرر قانونی اقدام به طرح شکایت نکند، شکایت وی مشمول مرور زمان شده و رد می شود.

4. فقدان شرایط لازم برای طرح شکایت:

 • برای طرح برخی از شکایات، شرایط خاصی وجود دارد که باید توسط شاکی احراز شود.
 • برای مثال، برای طرح دعوای مطالبه مهریه، زوجین باید صیغه عقد نکاح بین آنها ثابت شود.

5. اثبات نشدن جرم یا تخلف:

 • در نهایت، اگر در دادگاه جرم یا تخلفی به اثبات نرسد، شکایت شاکی رد خواهد شد.
 • این امر مستلزم بررسی دقیق مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرفین و استدلال حقوقی قاضی رسیدگی کننده به پرونده می باشد.

موارد دیگر:

 • عدم حضور شاکی در دادگاه: در برخی از موارد، حضور شاکی در دادگاه برای رسیدگی به پرونده ضروری است.
 • اگر شاکی بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، ممکن است شکایت وی رد شود.
 • صلح و سازش بین طرفین: در برخی از موارد، طرفین دعوا قبل از صدور رای توسط دادگاه، با یکدیگر صلح و سازش می کنند.
 • در این صورت، شکایت مطرح شده در دادگاه رد خواهد شد.

توجه:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی با یک وکیل مجرب نیست.
 • برای بررسی دقیق شرایط پرونده خود و آگاهی از احتمال رد یا قبول شکایتتان، باید به یک وکیل متخصص مراجعه کنید.

موارد رد شکایت کیفری در ایران

در نظام حقوقی ایران، جرم انگاری و مجازات فقط در خصوص رفتارهایی اعمال می شود که واجد شرایط قانونی باشند. به همین منظور، قانونگذار برای برخی از شکایات کیفری، جهات قانونی برای رد آنها در نظر گرفته است.

موارد کلی رد شکایت کیفری در ایران عبارتند از:

1. فقدان مشروعیت شاکی:

 • فقدان اهلیت: شاکی باید از اهلیت قانونی برای طرح شکایت برخوردار باشد. به عنوان مثال، افراد صغیر و مجنون فاقد اهلیت قانونی هستند و نمی توانند به تنهایی شکایت کیفری مطرح کنند.
 • فقدان سمت: در برخی از جرایم، فقط افراد ذی‌نفع می توانند شکایت کنند. به عنوان مثال، در جرم قتل، فقط اولیای دم مقتول می توانند شکایت کنند.

2. فقدان شرایط قانونی وقوع جرم:

 • عدم وجود رکن قانونی: برای اینکه رفتاری جرم تلقی شود، باید در قانون جرم انگاری شده باشد.
 • عدم وجود رکن مادی: رکن مادی جرم، عمل یا رفتار مجرمانه است. در صورت فقدان رکن مادی، جرمی واقع نشده و شکایت کیفری رد خواهد شد.
 • عدم وجود رکن معنوی: رکن معنوی جرم، سوء نیت و قصد مرتکب است. در صورت فقدان رکن معنوی، جرمی واقع نشده و شکایت کیفری رد خواهد شد.

3. مرور زمان:

 • مرور زمان عام: برای برخی از جرایم، قانونگذار مرور زمان عام در نظر گرفته است. به این معنا که پس از گذشت مدت زمان مشخصی از وقوع جرم، دیگر نمی توان برای آن شکایت کیفری مطرح کرد.
 • مرور زمان خاص: برای برخی از جرایم، علاوه بر مرور زمان عام، مرور زمان خاص نیز در نظر گرفته شده است. به این معنا که پس از گذشت مدت زمان مشخصی از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم، دیگر نمی توان برای آن شکایت کیفری مطرح کرد.

4. سایر موارد:

 • صلح و سازش: در صورت صلح و سازش بین شاکی و متهم، با رضایت هر دو طرف، شکایت کیفری رد خواهد شد.
 • فوت متهم: در صورت فوت متهم، اصل برائت حاکم است و دیگر نمی توان برای او تعقیب و مجازات کیفری قائل شد.
 • فقدان دلایل کافی: در صورتی که شاکی نتواند دلایل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه کند، شکایت کیفری او رد خواهد شد.

مرجع رسیدگی به رد شکایت کیفری:

 • دادسرا: در مرحله اول، شکایت کیفری به دادسرا ارجاع می شود. دادستان با بررسی محتویات پرونده و دلایل و مستندات ارائه شده توسط شاکی، در خصوص رد یا قبول آن تصمیم گیری می کند.
 • دادگاه کیفری: در صورت اعتراض شاکی به تصمیم دادستان مبنی بر رد شکایت، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود. دادگاه با بررسی مجدد پرونده، در خصوص رد یا قبول نهایی شکایت تصمیم گیری خواهد کرد.

توجه: این اطلاعات صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی گردد. برای دریافت مشاوره در خصوص موارد رد شکایت کیفری، حتماً با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت کنید.

رد شکایت شاکی

دلایل رد شکایت شاکی در مراجع قضایی می تواند به موارد مختلفی بستگی داشته باشد، از جمله:

1. فقدان دلیل کافی: اگر شاکی نتواند دلایل و مدارک کافی برای اثبات ادعای خود ارائه دهد، دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده به پرونده، شکایت وی را رد خواهد کرد.

2. عدم اهلیت شاکی: برای طرح شکایت، شاکی باید از اهلیت قانونی برخوردار باشد. به عنوان مثال، افراد صغیر و مجنون فاقد اهلیت قانونی برای طرح شکایت هستند.

3. عدم صلاحیت مرجع رسیدگی کننده: هر پرونده قضایی باید در مرجع صالح رسیدگی شود. اگر پرونده در مرجعی غیرصالح مطرح شده باشد، دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده به پرونده، صلاحیت خود را برای رسیدگی به آن اعلام نخواهد کرد و شکایت را رد خواهد کرد.

4. مرور زمان: برخی از دعاوی دارای مدت زمان مشخصی برای طرح هستند و در صورت گذشت این مدت، دیگر قابل رسیدگی نخواهند بود. در این صورت، دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده به پرونده، شکایت را به دلیل مرور زمان رد خواهد کرد.

5. فقدان مصلحت در اقامه دعوا: در برخی موارد ممکن است طرح شکایت هیچگونه مصلحتی برای شاکی به دنبال نداشته باشد. در این صورت، دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده به پرونده، شکایت را به دلیل فقدان مصلحت رد خواهد کرد.

6. ثبوت صلح و سازش: اگر قبل از صدور رای نهایی، بین شاکی و متشاکی صلح و سازش برقرار شود، دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده به پرونده، شکایت را رد خواهد کرد.

7. اثبات بطلان دعوا: اگر در جریان رسیدگی به پرونده، بطلان دعوای شاکی به اثبات برسد، دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده به پرونده، شکایت را رد خواهد کرد.

8. سایر موارد: علاوه بر موارد فوق، در برخی قوانین و مقررات خاص، دلایل دیگری نیز برای رد شکایت شاکی پیش بینی شده است.

نکته مهم: رد شدن شکایت شاکی به معنای رد شدن کامل حقوق وی نیست.

شاکی می تواند در صورت تمایل، مجدداً نسبت به طرح شکایت خود اقدام نماید و یا از طریق سایر طرق قانونی مانند داوری یا صلح و سازش، حقوق خود را مطالبه کند.

برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد دلایل رد شکایت شاکی در یک پرونده خاص، باید به مدارک و مستندات آن پرونده و همچنین قوانین و مقررات مربوطه مراجعه کرد. همچنین می توانید با یک وکیل متخصص در امور مربوطه مشورت نمایید.

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع رسانی داشته و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی باشد.
 • برای اطلاع از آخرین تغییرات قوانینی و دریافت مشاوره حقوقی می توانید با یک وکیل متخصص در امور مربوطه مشورت نمایید.

موارد رد شکایت حقوقی در ایران:

در نظام حقوقی ایران، موارد متعددی وجود دارد که می تواند منجر به رد شکایت حقوقی شود.

برخی از مهمترین این موارد عبارتند از:

1. عدم رعایت تشریفات قانونی:

 • یکی از شروط اساسی برای پذیرش هر دعوایی در مراجع قضایی، رعایت تشریفات قانونی مربوط به طرح دعوا است.
 • در صورتی که خواهان در طرح دعوای خود، تشریفات قانونی مانند تقدیم دادخواست به مرجع صالح، پرداخت هزینه های دادرسی و ارائه مدارک و دلایل کافی را رعایت نکرده باشد، دعوای وی رد خواهد شد.

2. فقدان اهلیت خواهان یا خوانده:

 • برای طرح دعوا، خواهان و خوانده باید از اهلیت لازم برخوردار باشند.
 • اهلیت به معنای توانایی اشخاص در اعمال حقوقی و تعهدات است.
 • افرادی که فاقد اهلیت هستند مانند افراد صغیر و مجنون، نمی توانند دعوایی را مطرح کنند یا از آنها دعوایی مطرح شود.

3. عدم ذی‌نفع بودن خواهان:

 • خواهان باید در دعوای مطرح شده ذی‌نفع باشد.
 • ذی‌نفع بودن به معنای آن است که خواهان از نتیجه دعوا منتفع شود.
 • در صورتی که خواهان در نتیجه دعوا هیچ نفعی عایدش نشود، دعوای وی رد خواهد شد.

4. فقدان سبب دعوا:

 • هر دعوایی باید دارای سبب باشد.
 • سبب دعوا، دلیلی است که به موجب آن، خواهان حق طرح دعوا را پیدا می کند.
 • در صورتی که دعوایی بدون سبب اقامه شده باشد، دادگاه آن را رد خواهد کرد.

5. فقدان مشروعیت خواهان:

 • خواهان باید برای طرح دعوا، مشروعیت داشته باشد.
 • مشروعیت به معنای دارا بودن حق یا سمت قانونی برای طرح دعوا است.
 • در برخی موارد، اشخاصی که ذی‌نفع در دعوا هستند، به دلیل فقدان مشروعیت، نمی توانند دعوایی را مطرح کنند.

6. مرور زمان:

 • برای طرح برخی از دعاوی، مهلت قانونی مقرر شده است که به آن مرور زمان می گویند.
 • در صورتی که خواهان بعد از انقضای مهلت قانونی، دعوای خود را مطرح کند، دعوای وی مشمول مرور زمان شده و دادگاه آن را رد خواهد کرد.

7. صلح یا سازش:

 • در صورتی که طرفین دعوا قبل از طرح دعوا یا در جریان رسیدگی به آن، با یکدیگر صلح یا سازش کنند، دعوا از بین رفته و دادگاه آن را مختومه اعلام خواهد کرد.

8. امر قضاوت شده:

 • در صورتی که در مورد دعوایی قبلاً رسیدگی و حکم صادر شده باشد، دیگر نمی توان برای همان موضوع دعوای جدیدی مطرح کرد.
 • این امر به عنوان “امر قضاوت شده” شناخته می شود و دادگاه دعوای جدید را رد خواهد کرد.

9. فقدان دلیل و بینه:

 • خواهان باید برای اثبات ادعای خود، دلیل و بینه ارائه دهد.
 • در صورتی که خواهان دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد، دعوای وی رد خواهد شد.

10. دفاعیات خوانده:

 • خوانده می تواند در مقابل دعوای خواهان، دفاعیات خود را ارائه دهد.
 • در صورتی که دفاعیات خوانده وارد باشد و دادگاه آن را بپذیرد، دعوای خواهان رد خواهد شد.

توجه:

 • موارد ذکر شده در بالا صرفاً به عنوان مهمترین موارد رد شکایت حقوقی بوده و ممکن است موارد دیگری نیز وجود داشته باشد.
 • برای اطلاع دقیق از موارد رد شکایت حقوقی در هر مورد خاص، باید به قانون مربوطه و یا به نظر یک وکیل دادگستری مراجعه نمود.

 

رد شکایت ترک انفاق: بررسی علل و راهکارها

درخواست ترک انفاق از سوی زوجه، فرآیندی قانونی است که در صورت عدم تمکین زوج به وظایف مالی خود، به منظور تامین معیشت و نیازهای زوجه و فرزندان، انجام می شود.

با این حال، در برخی موارد دادگاه ممکن است شکایت ترک انفاق را رد کند.

در این مقاله به بررسی علل رد شکایت ترک انفاق و راهکارهای موجود برای موارد جلوگیری از آن می پردازیم.

علل رد شکایت ترک انفاق:

 • اثبات نشدن عدم تمکین زوجه: اولین شرط موارد استحقاق زوجه برای دریافت نفقه، تمکین او از زوج است.

  • مواردی مانند ترک بدون دلیل منزل توسط زوجه، عدم اطاعت از اوامر شرعی زوج و … موارد می تواند موارد دلیل بر عدم تمکین زوجه تلقی شود.
  • در صورتی که زوج بتواند عدم تمکین زوجه را به اثبات برساند، دادگاه ممکن است حکم به رد شکایت ترک انفاق صادر کند.
 • اثبات توانایی مالی زوج: نفقه بر عهده ی زوج است که استطاعت مالی موارد آن را داشته باشد.

  • اگر زوج ثابت کند که به دلیل موارد مشکلات مالی موارد توان پرداخت نفقه را ندارد، دادگاه ممکن است حکم به رد شکایت ترک انفاق صادر کند.
  • البته در این موارد دادگاه موارد زوج را موظف به پرداخت نفقه به میزان توانایی مالی خود موارد می کند.
 • اثبات ترک زندگی توسط زوج: در صورتی که زوج از منزل مشترک خارج شده باشد و موارد زندگی مشترک را ترک کرده باشد، موارد شکی در ترک انفاق توسط او وجود ندارد.

  • با این حال، موارد ممکن است زوج موارد دلایلی برای ترک زندگی داشته باشد، مانند موارد خشونت خانگی، عدم تمکین زوجه و …
  • در این موارد دادگاه موارد دلایل زوج را بررسی موارد می کند و موارد بر اساس آن موارد حکم صادر موارد می کند.
 • اثبات صلح یا سازش: اگر زوج و زوجه موارد قبل از طرح دعوی ترک انفاق موارد با یکدیگر صلح موارد کرده باشند یا به سازشی موارد رسیده باشند، موارد شکایت ترک انفاق موارد مسموع موارد نخواهد بود.

 • فوت یا طلاق: با فوت زوج یا طلاق زن و شوهر، تکلیف پرداخت نفقه ساقط موارد می شود و موارد دیگر دلیلی برای طرح دعوی ترک انفاق وجود نخواهد داشت.

راهکارهای جلوگیری از رد شکایت ترک انفاق:

 • جمع آوری مدارک و مستندات: قبل از طرح دعوی ترک انفاق، موارد باید مدارک و مستندات لازم موارد مانند موارد فیش های بانکی، موارد شهادت شهود و … موارد را جمع آوری موارد کنید.
 • مشاوره با وکیل: مشاوره با یک وکیل مجرب موارد می تواند موارد شما را در موارد طرح صحیح دعوی و موارد جلوگیری از رد شدن آن موارد راهنمایی موارد کند.
 • حفظ تمکین: تا حد موارد ممکن موارد سعی موارد کنید تمکین خود را از زوج حفظ موارد کنید.
 • صبر و حوصله: رسیدگی به موارد دعوی ترک انفاق موارد ممکن است موارد طولانی موارد شود. موارد صبر و حوصله داشته باشید و موارد پیگیر موارد دعوی خود باشید.

موارد ذکر شده در این مقاله صرفا جنبه موارد اطلاع رسانی موارد دارد و موارد نمی تواند جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی موارد باشد.

دیدگاهتان را بنویسید