مشاوره حقوقي

نحوه محاسبه ارش مشاوره حقوقی

مشاور حقوقی آنلاین

نحوه محاسبه ارش در قانون مجازات اسلامی ایران

ارشدیه در قانون مجازات اسلامی ایران، مبلغی است که در صورت صدمه به اموال یا منافع افراد تعیین می‌شود و جنبه تنبیهی دارد، یعنی مجرم باید آن را به عنوان جبران خسارت به شخص زیان‌دیده بپردازد.

ارشدیه در قانون به طور مشخص تعیین نشده است و قاضی با توجه به شرایط زیر آن را تعیین می‌کند:

 • نوع و شدت صدمه: هر چه نوع و شدت صدمه بیشتر باشد، ارشدیه نیز بیشتر خواهد بود.
 • میزان و نوع آسیب‌های وارده: قاضی باید نوع و میزان آسیب‌های وارده به اموال یا منافع شخص زیان‌دیده را به دقت بررسی کند.
 • هزینه‌های از بین رفته: قاضی باید هزینه‌هایی را که شخص زیان‌دیده در اثر صدمه متحمل شده است، مانند هزینه‌های تعمیر، بازسازی و یا جایگزینی اموال از بین رفته را در نظر بگیرد.
 • درد و رنج مصدوم: در برخی از موارد، صدمه به اموال یا منافع افراد ممکن است باعث درد و رنج روحی و روانی برای آنها شود. قاضی در این گونه موارد می‌تواند مبلغی را به عنوان ارشدیه درد و رنج تعیین کند.
 • کاهش قدرت کار و یا از کارافتادگی مصدوم: در صورتی که صدمه به اموال یا منافع افراد باعث کاهش قدرت کار و یا از کارافتادگی آنها شود، قاضی می‌تواند مبلغی را به عنوان ارشدیه از کارافتادگی تعیین کند.

عوامل موثر در افزایش ارشدیه:

 • فقدان سابقه قبلی: در صورتی که مجرم سابقه قبلی در ایراد صدمه به اموال یا منافع دیگران نداشته باشد، قاضی می‌تواند ارشدیه را به نفع شخص زیان‌دیده افزایش دهد.
 • سوء نیت مجرم: در صورتی که ثابت شود مجرم سوء نیت داشته و قصد ایراد صدمه به اموال یا منافع شخص زیان‌دیده را داشته است، قاضی می‌تواند ارشدیه را به نفع شخص زیان‌دیده افزایش دهد.

نحوه پرداخت ارشدیه:

 • ارشدیه باید توسط مجرم به طور کامل به شخص زیان‌دیده پرداخت شود.
 • در صورت تمکن نداشتن مجرم، قاضی می‌تواند به او مهلت دهد یا اموال او را به نفع شخص زیان‌دیده توقیف کند.

نکاتی ‌که ‌باید ‌در ‌مورد ‌محاسبه ‌ارشدیه ‌به ‌آنها ‌توجه ‌کرد:

 • ارشدیه با دیه متفاوت است. دیه در شرع اسلام و قانون مجازات اسلامی برای نفس، عضو و یا جراحت تعیین شده است و جنبه قصاص دارد، در حالی که ارشدیه برای صدمه به اموال یا منافع افراد تعیین می‌شود و جنبه تنبیهی دارد.
 • ارشدیه در قانون به طور مشخص تعیین نشده است و قاضی با توجه به شرایط فوق آن را تعیین می‌کند.
 • در صورت تمایل، شخص زیان‌دیده می‌تواند برای محاسبه ارشدیه به یک کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کند.

عوامل موثر در افزایش ارش

< عوامل موثر در افزایش ارش | |—|—| | شدت و وسعت آسیب | هرچه شدت و وسعت آسیب وارده بیشتر باشد، ارش بیشتری تعلق می گیرد. | | نقص عضو یا کارکرد | اگر آسیب وارده باعث نقص عضو یا کارکرد آن عضو شود، ارش بیشتری تعلق می گیرد. | | زیبایی شناسی | اگر آسیب وارده باعث صدمه به زیبایی فرد شود، ارش بیشتری تعلق می گیرد. | | مخارج درمانی | هزینه های درمان ناشی از آسیب وارده نیز در تعیین ارش موثر است. | | خسارات معنوی | درد و رنج ناشی از آسیب نیز در برخی موارد در تعیین ارش لحاظ می گردد. |

نحوه پرداخت ارشدیه به نوع ارشدیه و مرجع صدور آن بستگی دارد.

در حالت کلی، روش‌های زیر برای پرداخت ارشدیه وجود دارند:

 • واریز به حساب صندوق دادگستری:
  • در بسیاری از موارد، ارشدیه باید به حساب صندوق دادگستری شعبه‌ای که پرونده در آن مطرح است، واریز شود.
  • برای واریز به حساب صندوق دادگستری، می‌توانید به شعبه مربوطه مراجعه کرده و یا از طریق درگاه‌های الکترونیکی قوه قضائیه اقدام کنید.
 • پرداخت به ذینفع:
  • در برخی از موارد، ارشدیه باید به طور مستقیم به ذینفع (یعنی کسی که به او ارش تعلق گرفته است) پرداخت شود.
  • در این صورت، باید با ذینفع توافق کرده و نحوه پرداخت را مشخص کنید.

مدارک لازم برای پرداخت ارشدیه:

 • حکم دادگاه مبنی بر محکومیت به پرداخت ارشدیه
 • کارت ملی متقاضی پرداخت
 • در صورت پرداخت به حساب صندوق دادگستری، فیش واریزی

نکاتی در مورد پرداخت ارشدیه:

 • قبل از پرداخت ارشدیه، حتماً با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید تا از صحت و درستی حکم و همچنین نحوه پرداخت مطمئن شوید.
 • در هنگام پرداخت ارشدیه، حتماً مدارک لازم را به همراه داشته باشید.
 • رسیدی از ذینفع یا شعبه صندوق دادگستری دریافت کنید.

 

 

محاسبه ارش در قانون ایران

ارشدیه مبلغی است که به عنوان مجازات یا خسارت به شخصی که صدمه دیده یا اولیای دم مقتول پرداخت می‌شود، در صورتی که دیه برای آن صدمه یا قتل تعیین نشده باشد.

نحوه محاسبه ارش:

 • تعیین نوع صدمه: اولین قدم در محاسبه ارش، تعیین نوع صدمه‌ای است که به مصدوم وارد شده است.
 • بررسی مستندات: پس از تعیین نوع صدمه، باید مستنداتی مانند گزارش پزشکی قانونی، عکس‌ها و سایر مدارک جمع‌آوری شود.
 • تعیین ملاک‌های ارش: قاضی با توجه به ملاک‌های مختلف از جمله شأن و منزلت مصدوم، شدت جراحت، هزینه‌های درمان، اوضاع و احوال و نظرات کارشناسی، ارش را تعیین می‌کند.

ملاک‌های تعیین ارش:

 • شأن و منزلت مصدوم: شغل، تحصیلات، سن، جنسیت و سایر خصوصیات مصدوم در تعیین ارش او مؤثر است.
 • شدت جراحت: هر چه شدت جراحت بیشتر باشد، ارش نیز بیشتر خواهد بود.
 • هزینه‌های درمان: هزینه‌های درمان مصدوم، از جمله عمل جراحی، داروها و بستری در بیمارستان، در تعیین ارش او مؤثر است.
 • اوضاع و احوال: قاضی در تعیین ارش، اوضاع و احوال خاص هر پرونده را نیز در نظر می‌گیرد.
 • نظرات کارشناسی: در برخی موارد، قاضی برای تعیین ارش از نظرات کارشناسان پزشکی قانونی، روانشناسی و سایر رشته‌های مرتبط نیز استفاده می‌کند.

نحوه پرداخت ارش:

 • ارش معمولاً به صورت اقساطی پرداخت می‌شود.
 • قاضی در حکم خود نحوه پرداخت ارش را مشخص می‌کند.

نکات مهم:

 • در برخی موارد، ممکن است دیه و ارش به طور همزمان به مصدوم یا اولیای دم مقتول تعلق گیرد.
 • در صورت تمایل می‌توانید برای محاسبه دقیق ارش به وکیل یا متخصص حقوقی مراجعه کنید.

نحوه پرداخت ارش

ارش، دیه ای است که برای جبران ضرر و زیان ناشی از جنایت به غیر از نفس و عضو تعیین می شود.

نحوه پرداخت ارش به شرح زیر است:

1. تعیین میزان ارش:

 • میزان ارش توسط کارشناس رسمی دادگستری یا پزشکی قانونی با توجه به نوع و شدت صدمه، میزان کارایی از دست رفته، هزینه های درمان و سایر خسارات وارده به مجنی علیه تعیین می شود.
 • در برخی موارد، ارش در شرع مقدس اسلام به طور مشخص تعیین شده است (مانند ارش دندان).

2. صدور حکم پرداخت ارش:

 • پس از تعیین میزان ارش، مجنی علیه می تواند با طرح دعوای حقوقی در دادگاه صالح، حکم به پرداخت ارش را از جانی (کسی که جنایت را مرتکب شده است) یا سایر اشخاص مسئول دریافت کند.
 • دادگاه پس از رسیدگی به پرونده و بررسی نظر کارشناس، در صورت احراز صحت ادعای مجنی علیه، حکم به پرداخت ارش را به نفع او صادر خواهد کرد.

3. اجرای حکم:

 • پس از صدور حکم قطعی مبنی بر پرداخت ارش، جانی یا سایر اشخاص مسئول موظف به پرداخت ارش به مجنی علیه در موعد مقرر در حکم هستند.
 • در صورت عدم پرداخت ارش در موعد مقرر، مجنی علیه می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به وصول ارش اقدام کند.

روش های پرداخت ارش:

 • ارش به طور کامل و یکجا به مجنی علیه پرداخت می شود.
 • در برخی موارد، دادگاه با توجه به شرایط مالی جانی یا سایر اشخاص مسئول، ممکن است حکم به تقسیط (پرداخت قسطی) ارش را صادر کند.

تذکرات:

 • در این پاسخ، صرفاً به ذکر موارد اصلی و کلی نحوه پرداخت ارش اشاره شد و از ذکر جزییات بیشتر خودداری گردید.
 • برای اطلاع از کلیه احکام و مقررات مربوط به پرداخت ارش، باید به قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی مراجعه شود.

ملاک‌های تعیین ارش در قانون ایران:

همانطور که پیش‌تر گفته شد، ارش مبلغی است که به عنوان مجازات یا خسارت به شخصی که صدمه دیده یا اولیای دم مقتول پرداخت می‌شود، در صورتی که دیه برای آن صدمه یا قتل تعیین نشده باشد.

قاضی برای تعیین ارش، ملاک‌های مختلفی را در نظر می‌گیرد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:

1. نوع و شدت صدمه:

 • نوع و شدت صدمه وارد شده به مصدوم، از جمله اولین و مهم‌ترین ملاک‌های تعیین ارش است.
 • به طور کلی، هر چه صدمه شدیدتر باشد، ارش نیز بیشتر خواهد بود.
 • برای مثال، ارش قطع عضو نسبت به ارش شکستگی استخوان بیشتر خواهد بود.

2. شأن و منزلت مصدوم:

 • شأن و منزلت مصدوم، از جمله سن، جنس، شغل، تحصیلات، موقعیت اجتماعی و سایر خصوصیات وی، در تعیین ارش او مؤثر است.
 • به طور کلی، ارش افراد با شأن و منزلت بالا بیشتر از افراد با شأن و منزلت پایین خواهد بود.

3. هزینه‌های درمان:

 • هزینه‌های درمان مصدوم، از جمله عمل جراحی، داروها، بستری در بیمارستان و سایر هزینه‌های مرتبط، در تعیین ارش او مؤثر است.
 • هر چه هزینه‌های درمان بیشتر باشد، ارش نیز بیشتر خواهد بود.

4. اوضاع و احوال:

 • قاضی در تعیین ارش، اوضاع و احوال خاص هر پرونده را نیز در نظر می‌گیرد.
 • برای مثال، ممکن است در یک پرونده خاص، مصدوم علاوه بر صدمه جسمی، دچار صدمات روحی و روانی نیز شده باشد که این امر در افزایش ارش او مؤثر خواهد بود.

5. نظرات کارشناسی:

 • در برخی موارد، قاضی برای تعیین ارش از نظرات کارشناسان پزشکی قانونی، روانشناسی و سایر رشته‌های مرتبط نیز استفاده می‌کند.
 • نظرات کارشناسی می‌تواند به قاضی در اتخاذ تصمیمی عادلانه و متناسب با نوع و شدت صدمه کمک کند.

6. عرف و عادت:

 • در برخی موارد، قاضی برای تعیین ارش به عرف و عادت جامعه نیز توجه می‌کند.
 • برای مثال، ممکن است در یک منطقه خاص، برای صدمه خاصی ارش معینی در نظر گرفته شده باشد که قاضی در حکم خود به آن توجه می‌کند.

نکته مهم:

 • ملاک‌های تعیین ارش به طور دقیق در قانون مشخص نشده است و قاضی با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده و با در نظر گرفتن ملاک‌های فوق، ارش را تعیین می‌کند.

ملاک‌های تعیین ارش در نظام حقوقی ایران، بر اساس منابع مختلفی استخراج می‌شوند که شامل موارد زیر است:

1. قانون مجازات اسلامی:

 • ماده 448: این ماده، ملاک‌های کلی تعیین ارش را بیان می‌کند. بر اساس این ماده، ارش بر اساس سن، شغل، مهارت، صنف، دیه کامل یا نقص عضو و سایر خصوصیات تعیین می‌شود.
 • مواد 449 تا 465: این مواد، به طور خاص به ارش جراحت‌های مختلف در نقاط مختلف بدن می‌پردازند.

2. احکام فقهی:

 • در فقه اسلام، برای برخی از جراحت‌ها، ارش مشخصی تعیین شده است. این احکام فقهی، مبنای بسیاری از قوانین کیفری ایران، از جمله قانون مجازات اسلامی، بوده‌اند.

3. نظرات کارشناسان:

 • در مواردی که در قانون یا فقه، ارش جرم خاصی تعیین نشده باشد، قاضی می‌تواند با استناد به نظرات کارشناسان، ارش آن جرم را تعیین کند.

ملاک‌های اصلی تعیین ارش:

 • سن: هر چه سن مجروح بیشتر باشد، ارش او نیز بیشتر خواهد بود.
 • شغل: مشاغلی که به مهارت و توانایی جسمانی بیشتری نیاز دارند، ارش بیشتری دارند.
 • مهارت: افراد دارای مهارت‌های خاص، ارش بیشتری نسبت به افراد فاقد مهارت دارند.
 • صنف: در برخی از اصناف، به دلیل شرایط خاص شغلی، ارش جراحت‌های وارده به افراد آن صنف بیشتر است.
 • دیه کامل یا نقص عضو: ارش جراحت‌هایی که منجر به نقص عضو می‌شوند، به مراتب بیشتر از ارش جراحت‌های ساده است.
 • سایر خصوصیات: عواملی مانند جنسیت، وضعیت تأهل، و موقعیت اجتماعی مجروح نیز می‌توانند در تعیین ارش او موثر باشند.

نحوه تعیین ارش:

 • در مواردی که ارش جرم در قانون یا فقه مشخص شده باشد، قاضی دادگاه موظف است بر اساس آن عمل کند.
 • در مواردی که ارش جرم در قانون یا فقه مشخص نشده باشد، قاضی با استناد به نظرات کارشناسان و ملاک‌های کلی تعیین ارش، ارش آن جرم را تعیین می‌کند.

نکاتی در مورد تعیین ارش:

 • تعیین ارش امری تخصصی است و باید توسط قاضی یا کارشناسان متخصص انجام شود.
 • در هنگام تعیین ارش، باید به تمام جوانب و خصوصیات مجروح توجه شود.
 • ارش جراحت، به هیچ وجه نباید کمتر از دیه باشد.