مشاوره حقوقی طلاق

نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد؟

مشاوره حقوقی آنلاین

 

اگر زن مطلقه در موقع طلاق حامله باشد حق دارد. نحوه مطالبه نفقه از زوجه به این صورت است که در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه زوجه، باید تقاضای نفقه را به دادگاه ارائه و محتوای نفقه را مطالبه کند. او را به پرداخت نفقه دستور داد. در مورد تعیین میزان نفقه، قوانین و استانداردهای واحدی وجود ندارد، از فردی به فرد دیگر متفاوت است و نمی توان از آن حداقل استفاده کرد. او و همسرش می توانند اموال زناشویی را مصادره کنند. در صورتی که نفقه از طرف زوجه پرداخت شود، اثبات پرداخت نفقه حق زوج است. اگر شوهر تا شش ماه نفقه زن خود را نپردازد، زن حق طلاق دارد. زن به این دلیل حق طلاق دارد. اگر کسي ثروتمند باشد ولي نتواند نفقه زن و بستگان خود را بدهد، شخص حقوقي زوجه بر ديگران تقدم دارد.

آیا زن بعد از طلاق می تواند نفقه بگیرد؟

اگر طلاق رجعی باشد، یعنی مرد تقاضای طلاق کرده باشد، نوع طلاق صادره از سوی دادگاه رجعی است و در عید، زن در عید نفقه می گیرد و دادگاه میزان نفقه را محاسبه می کند.

در صورت خروج زن از زندگی مشترک آیا مستحق نفقه است؟

اگر زن بدون دلیل و بدون دلایل موجه از قبیل ترس از ضرر جسمی، آبروی، جانی و مالی و غیره از زندگی مشترک منصرف شود، مستحق نفقه نیست، زیرا نفقه منوط به احترام زن است. اگر مرد بتواند ثابت کند که کار زن باعث از بین رفتن حیثیت و حیثیت یا ثروت خانواده شده است، می تواند از رفتن همسرش به سر کار خودداری کند. در صورت اصرار زوجه به همین رویه، عدم پرداخت نفقه مرد مانعی ندارد. برای کار ذاتا غیرقانونی، هیچ گواهی لازم نیست.

زن از رابطه زناشویی امتناع می ورزد

ترک رابطه زناشویی بدون دلیل موجه از جمله مواردی است که مرد را از پرداخت نفقه معاف می کند. در این صورت قادر به پرداخت نفقه نیست. در واقع، تا زمانی که عقد صحت دارد، مرد می تواند تقاضای برقراری رابطه زوجیت کند. اگر زن دلیل قانع کننده ای برای امتناع نداشته باشد، پزشک باید این موضوع را تایید کند. در صورت تایید پزشکی قانونی زن نفقه نمی گیرد.

 

ترک خانه بدون اجازه همسر

در دوران عقد، اگر زن بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود، تخلف از قانون محسوب می شود. جالب اینجاست که حتی اگر دلیل خروج از خانه ملاقات با والدینش باشد، مرد نیازی به پرداخت نفقه ندارد! البته در قانون نیز آمده است که اگر شوهر به دلیل ترس از آسیب جسمی، ضرر مالی یا حیفیت از خانه خارج شود، دادگاه حکم به بازگشت شوهر به خانه نمی دهد. در این صورت مرد باید مانند سابق نفقه بدهد و در صورت عدم پرداخت نفقه مجازات می شود.

نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد؟

پس از طلاق زن، نفقه 4 ماه پس از طلاق بر عهده شوهر است که به آن عده می گویند. این سوال ممکن است متفاوت باشد. اگر طلاق با عدم تمکین زن از شوهر واقع شود، نفقه ای به او تعلق نمی گیرد. حق نفقه زوجه منوط به تسلیم اوست. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انطباق، موارد مشروع نافرمانی زناشویی و بار اثبات در رسیدگی به انطباق، لطفاً روی پیوندهای مربوطه کلیک کنید.

نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد؟

همانطور که در قسمت قبل توضیح دادیم نفقه برای ادامه زندگی ضروری است زیرا مخارج و نیازهای مستحق نفقه تحت پوشش نفقه است. طبق مقررات قانون مدنی نفقه به دو دسته تعلق می گیرد: در مورد نفقه زوجه مقرر شده است که تعهدات زوجیت از جمله تمکین انجام شود و در صورت استنکاف زوجه، نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد. در مورد نفقه والدین عمودی نیز توان مالی سرپرست و عدم توانایی سرپرست در انجام کاری که موجبات زندگی را فراهم می کند از شرایط دریافت نفقه است. در مورد این که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه است باید گفت که هزینه تحصیل زوجه و شهریه و هزینه دانشگاه شوهر جزء نفقه نمی باشد و لذا شوهر جزء نفقه نمی باشد. مسئول پرداخت هزینه های خود هستند. با این حال، برای کودکان، هزینه های مدرسه بخشی از حمایت آنها در نظر گرفته می شود. با این حال، هزینه ها و هزینه های کالج بخشی از حمایت از کودکان در نظر گرفته نمی شود.

 

نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد؟

مال مرد بر خلاف حقوق شرط نفقه زن نیست. به عبارت دیگر به این معنا نیست که مرد توانایی مالی برای پرداخت حق الزحمه همسرش را داشته باشد. فقرا هم باید نفقه بدهند. حقوق زنان را بپردازید حتی اگر توان مالی داشته باشند یا اگر دارند.

 

مشاوره حقوقی برای نفقه

دعوا و مشاجره اغلب در خانواده ها به وجود می آید. اگر زنی دوران خشونت را سپری کند و در خانه شوهر نباشد تکلیف نفقه او در این مدت چیست؟ در صورتی که زنی به دلایل مختلف مورد خشونت قرار گیرد، می تواند از شوهر خود برای پرداخت نفقه به مراجع قضایی بخواهد. اما این کار بدون دریافت رای عدم تمکین همسرش انجام شد. عدم رعایت به این معناست که زن به تعهدات و تعهدات طرفین احترام نمی گذارد. در این صورت شوهر او قانوناً می تواند از پرداخت نفقه عدم تمکین خودداری کند. باید بدانید که زوجین تعهدات متقابلی دارند و باید به آنها عمل کنند. اگر هر یک از زوجین از اقدام خودداری کند، حکم مرد به عدم تمکین و تصمیم زن مبنی بر دریافت نفقه اجرا می شود.

 

مرد در چه شرایطی موظف به پرداخت نفقه به همسرش است؟

پس از پایان عقد دائم، مرد مکلف به پرداخت نفقه به همسر خود می باشد که در مقاله به تفصیل توضیح داده شده است.