مشاوره حقوقی طلاق

نفقه زوجین در ازدواج دائم و موقت

مشاوره حقوقی آنلاین

نفقه زوجین در ازدواج دائم و موقت

طبق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. در مقابل، طبق ماده 1113 قانون مدنی، در عقد موقت، زن مستحق نفقه نیست مگر اینکه طرفین توافق کنند. بنابراین قانون می گوید که نفقه فقط در عقد دائم باید به زوجه پرداخت شود ولی در عقد معین اصولاً جز با توافق طرفین پرداخت نمی شود. البته تنها شرطی که قانون برای نفقه زوجه در عقد دائم پیش بینی کرده، تمکین عام و خاص زن از شوهر است.

 

نفقه زوجین در ازدواج دائم و موقت

 

به عبارت دیگر، اصل عقد موقت بر عدم پرداخت نفقه است; مگر اینکه زوجین در عقد موقت بر پرداخت نفقه توافق کنند یا در صورت عدم توافق، بسته به شرایط اجتماعی چنین تعبیر می شود و اگر چه عقد موقت شامل پرداخت نفقه در قانون نیست و موضوع آن است. با تراضی طرفین و شامل نمی شود، ولی در عقد موقت مرد مکلف به پرداخت نفقه است، همگی مانند زن ساکن در خانه مرد. خانه به عنوان همسر موقت برای مدت طولانی.

 

نفقه چیست؟

نفقه مطابق ماده 1107 قانون مدنی و شرع عبارت است از نیازهای اولیه زن برای ادامه زندگی. این نیازها شامل غذا، پوشاک، هزینه های پزشکی، سرپناه، پایگاه و غیره است. وقتی مرد با زن ازدواج می کند و حکم ازدواج دائم صادر می شود، باید تمام هزینه های مربوط به نفقه را طبق قانون تقبل کند.

نفقه زوجین در ازدواج دائم و موقت

طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی «در عقد غیر معین نفقه زن به عهده زوج است». از این ماده معلوم می شود که این ماده صرفاً نفقه زوجه در نکاح دائم را تصریح کرده و الزام زوجه به پرداخت نفقه در نکاح موقت را پیش بینی نکرده است. همچنین مطابق ماده 1113 قانون مدنی «در عقد موقت زن مستحق نفقه نیست مگر اینکه شرطی وجود داشته باشد یا عقد مبتنی بر آن باشد.

بر اساس نکات بالا در چه شرایطی می توان به زن نفقه پرداخت کرد؟

1- ازدواج دائم بین زوجین: طبق ماده 1106 قانون مدنی «در نکاح دائم نفقه زن تابع قانون زوج است». تبدیل شود.

تسلیم زوجه به شوهر: طبق ماده 1108 قانون مدنی، زن در صورت استنکاف از ایفای تعهدات زناشویی بدون مانع قانونی مستحق نفقه نمی باشد. طبق ماده 1113 قانون مدنی: «در عقد منقطع زن مستحق نفقه نیست. مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد، این یک تکلیف قانونی است، مگر اینکه زوجین با نفقه موافقت کنند. شرعاً تنها شرط پرداخت نفقه زن در عقد دائم، تمکین زوجه از شوهر است. عدم تمکین زن، مرد را از پرداخت نفقه بی نیاز می کند. ضمناً چنانچه در نکاح موقت نفقه به زن پرداخت شود، زن مکلف به رعایت آن است.

ازدواج موقت و زندگی مشترک

مدت قراردادهای موقت می تواند از یک ساعت تا 99 سال متغیر باشد. صرف نظر از مدت عقد موقت، در این صورت زن در هیچ موردی نفقه نمی گیرد. نکته: شرعاً زندگی مشترک زن و شوهر در تمکین زوجه منعکس می شود. بنابراین در دادگاه، بار اثبات عدم تمکین و خیانت زن بر دوش مرد است.

نفقه در دوران عقد چگونه محاسبه می شود؟

در صورت توافق زوجین در مورد تاریخ عقد و زندگی مشترک پس از ازدواج، رویه قضایی این اطمینان را دارد که در این مدت، زوجه قانونی تنها در تاریخ زندگی مشترک از حق زندگی مشترک برخوردار باشد. اما اگر شوهر با بلاتکلیفی همسر خود را ترک کند و بعد از این تاریخ هیچ اقدامی برای شروع مجدد زندگی او انجام ندهد، زن می تواند مطالبه نفقه کند. در صورت عدم وجود روابط محرمانه و زناشویی بین زن و شوهر، زن حق حبس دارد، یعنی طبق ماده 1085 قانون مدنی، زن تمام مهریه را دریافت نمی کند – حتی اگر مهریه باشد. توسط دادگاه تقسیم می شود – او می تواند از اطاعت و انجام خدمتی که از انجام آن امتناع می ورزد خودداری کند. این امتناع موجب بطلان حق نفقه نسبت به تعهدات شوهر نمی شود.

 

مشاوره حقوقی برای نفقه زوجین در ازدواج دائم و موقت

نکته: توجه داشته باشید که زندگی مشترک زوجین در پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه منعکس می شود و توضیح می دهد که اگر زنی برای تضییع حقوق خود به دادگاه مراجعه کند در همان زمان که می خواهد. . در دادگاه به نظر می رسد که زندگی مشترک با شوهر از نفقه منتفع می شود و بار اثبات بر دوش اوست. بنابراین در این موارد دادگاه غالباً تقاضای نفقه زوجه را نمی پذیرد.

شرایط حق مطالبه نفقه زن در زمان حیات همسر و قبل از طلاق

در عقد موقت زن مستحق نفقه نمی باشد. مگر اینکه در عقد شرطی وجود داشته باشد یا وضعیت زندگی زوجین حاکی از الزام مرد به پرداخت نفقه باشد. مثلاً در عقد نکاح موقت 99 ساله به نظر می رسد که پرداخت نفقه بر دوش زوجین است. اما در عقد دائم، شوهر ملزم به پرداخت نفقه بدون قید و شرط است.

وکیل برای نفقه زوجین در ازدواج دائم و موقت

یک وکیل خوب خانواده و کارشناس امور خانواده توضیح می دهد: طبق ماده 1106 قانون مدنی، در نکاح دائم، حقوق زوجه بر عهده زوج است، در حالی که طبق ماده 1113 قانون، زن هیچ حقی ندارد. . حق نفقه در نکاح موقت مگر اینکه در عقد خلاف آن مقرر شده باشد. آیا پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه، مقصود طرفین در زمان عقد بوده است؟ در اینجا چندین سوال مطرح می شود که سعی می کنیم در این جلسه به آنها پاسخ دهیم.

نفقه زوجه چقدر است؟

مطابق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر زن ثابت کند که زندگی مشترک با شوهر موجب ضرر مالی، آبروی یا جسمی او شده است، دادگاه او را به تسلیم محکوم نخواهد کرد. مجازات نخواهد شد، که رفتار او را به خطر می اندازد. دادگاه خانواده در سال‌های اخیر درخواست مسکن مستقل از سوی همسران را نپذیرفته است و زنان می‌توانند صرفاً با طرح شکایت حقوق خود را استیفا کنند.

 

مشاوره رایگان نفقه زوجین در ازدواج دائم و موقت

تسلیم به این معناست که زن باید در خانه مشترکی که شوهرش انتخاب می کند زندگی کند و در انجام وظایف خاص زناشویی از شوهرش اطاعت کند و در قانون مدنی سرپرستی خانواده از صفات شوهر باشد. . زنانی که عمداً بدون عذرخواهی از قانون یا شریعت سرپیچی می کنند، نشزه نامیده می شوند.