مشاوره حقوقي

نوشتن وصیت نامه مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

نوشتن وصیت نامه

وصیت نامه سندی است که در آن شخص وصی (کسی که وصیت می کند) تکلیف اموال و حقوق خود را پس از فوت خود برای ورثه خود مشخص می کند. وصیت نامه می تواند به صورت رسمی یا غیررسمی تنظیم شود.

وصیت نامه رسمی:

 • در دفترخانه اسناد رسمی و با حضور دو گواه تنظیم می شود.
 • مزایای وصیت نامه رسمی:
  • از اعتبار و استحکام بیشتری برخوردار است.
  • احتمال جعل یا انکار آن کمتر است.
  • نیازی به اثبات صحت آن در دادگاه نیست.
 • معایب وصیت نامه رسمی:
  • هزینه تنظیم آن بیشتر از وصیت نامه غیررسمی است.
  • برای تنظیم آن باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرد.

وصیت نامه غیررسمی:

 • به صورت دست نوشته توسط وصی نوشته می شود و باید به امضاء و مهر او برسد.
 • انواع وصیت نامه غیررسمی:
  • وصیت نامه سری: وصیت نامه سری باید پس از فوت وصی توسط دادگاه 開封 و مورد رسیدگی قرار گیرد.
  • وصیت نامه شفاهی: فقط در خصوص اموال و حقوق منقول (مانند وجه نقد، طلا و جواهر) معتبر است و در خصوص اموال و حقوق غیرمنقول (مانند زمین، خانه و آپارتمان) نافذ نیست.
 • مزایای وصیت نامه غیررسمی:
  • تنظیم آن ساده و آسان است.
  • نیازی به مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی نیست.
  • هزینه آن کمتر از وصیت نامه رسمی است.
 • معایب وصیت نامه غیررسمی:
  • از اعتبار و استحکام کمتری برخوردار است.
  • احتمال جعل یا انکار آن بیشتر است.
  • برای اثبات صحت آن در دادگاه ممکن است به شهادت شهود نیاز باشد.

محتوای وصیت نامه:

وصیت نامه می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • تعیین وصی یا ناظر: وصی می تواند برای اجرای مفاد وصیت نامه خود، یک یا چند نفر وصی تعیین کند. همچنین می تواند برای نظارت بر عملکرد وصی، یک یا چند نفر ناظر تعیین کند.
 • تعیین تکلیف اموال: وصی می تواند در خصوص نحوه تقسیم اموال خود بین ورثه خود وصیت کند.
 • تعیین تکلیف دیون: وصی می تواند در خصوص نحوه پرداخت دیون خود پس از فوت وصیت کند.
 • تعیین تکلیف سرپرستی اولاد: وصی می تواند در خصوص سرپرستی فرزندان خود پس از فوت وصیت کند.
 • انجام امور خیریه: وصی می تواند اموال خود را برای انجام امور خیریه وصیت کند.

نکات:

 • وصیت نامه باید آزادانه و بدون اکراه توسط وصی نوشته شود.
 • وصی باید در زمان نوشتن وصیت نامه عاقل و بالغ باشد.
 • وصیت نامه نباید مخالف قانون و شرع باشد.
 • وصیت نامه باید واضح و بدون ابهام نوشته شود.
 • توصیه می شود برای نوشتن وصیت نامه از مشاوره حقوقی استفاده کنید.
 • وصیت نامه در هر زمان قابل تغییر یا لغو است.
 • برای اعتبار وصیت نامه، ثبت آن در اداره ثبت احوال الزامی نیست.

در ایران، مطابق با ماده 825 قانون مدنی، وصیت نامه بر دو قسم است:

 • تملیکی: در وصیت تملیکی، وصی عین یا منفعتى از مال خود را براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجانا تملیک می‌کند.
 • عهدى: در وصیت عهدى، شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مامور مى‌نماید.

توجه:

 • در این پاسخ، صرفا به توضیح اجمالی وصیت نامه پرداخته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وصیت نامه، می توانید به کتب و منابع حقوقی تخصصی مراجعه کنید.

وصیت نامه رسمی

وصیت نامه رسمی سندی است که طبق روال قانونی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و در آن، وصیت کننده (متوفی) تمام یا بخشی از اموال خود را پس از فوت خود به اشخاص یا امور مورد نظر خود تخصیص می‌دهد.

مزایای وصیت نامه رسمی:

 • اعتبار و استحکام بیشتر: وصیت نامه رسمی از نظر قانونی معتبرتر از وصیت نامه عادی (خودنوشت) است و در صورت بروز اختلاف، اثبات آن در مراجع قضایی آسان‌تر است.
 • عدم امکان انکار و تردید: وصیت نامه رسمی توسط دو شاهد و یک یا دو نفر کارمند دفترخانه اسناد رسمی امضا می‌شود و امکان انکار یا تردید در آن وجود ندارد.
 • حفظ و نگهداری در محل امن: وصیت نامه های رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به صورت بایگانی شده و در محل امنی نگهداری می شوند و از خطر گم شدن یا از بین رفتن آنها جلوگیری می شود.
 • جلوگیری از بروز اختلافات: تنظیم وصیت نامه رسمی می تواند تا حد زیادی از بروز اختلافات بین ورثه پس از فوت وصیت کننده جلوگیری کند.

مراحل تنظیم وصیت نامه رسمی:

 1. انتخاب دفتر اسناد رسمی: متقاضی باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند.
 2. ارائه مدارک: متقاضی باید مدارک هویتی خود (شناسنامه و کارت ملی) را به دفترخانه اسناد رسمی ارائه دهد.
 3. بیان مشخصات و خواسته های وصیت کننده: وصیت کننده باید مشخصات و خواسته های خود را به طور شفاف و دقیق به سردفتر بیان کند.
 4. تنظیم وصیت نامه: سردفتر بر اساس اظهارات وصیت کننده، وصیت نامه را تنظیم می کند.
 5. قرائت و امضای وصیت نامه: وصیت نامه توسط سردفتر برای وصیت کننده قرائت می شود و در صورت تأیید، وصیت کننده آن را امضا می کند.
 6. امضای شهود: دو نفر شاهد ذی‌صلاح نیز وصیت نامه را امضا می کنند.
 7. امضای و مهر سردفتر: سردفتر با امضا و مهر خود، صحت و اعتبار وصیت نامه را تأیید می کند.
 8. ثبت وصیت نامه: وصیت نامه در دفترخانه اسناد رسمی ثبت می شود و به وصیت کننده یک نسخه از آن داده می شود.

نکات مهم:

 • وصیت کننده باید در زمان تنظیم وصیت نامه از نظر عقل و اراده سالم باشد.
 • وصیت نباید مخالف با شرع و قانون باشد.
 • وصیت کننده می تواند وصیت نامه خود را در هر زمان که بخواهد، لغو  کند.
 • برای لغو یا وصیت نامه رسمی، باید به همان دفترخانه اسناد رسمی که وصیت نامه در آن تنظیم شده است مراجعه کرد.

هزینه تنظیم وصیت نامه رسمی:

هزینه تنظیم وصیت نامه رسمی بر اساس تعرفه دفترخانه اسناد رسمی و تعداد صفحات وصیت نامه محاسبه می شود.

وصیت نامه غیررسمی

وصیت نامه غیررسمی یا وصیت نامه دست نویس نوعی از وصیت نامه است که توسط خود شخص به خط خود و بدون حضور مقام رسمی نوشته می‌شود.

شرایط صحت وصیت نامه غیررسمی:

 • اهلیت وصیت کننده: وصیت کننده باید اهلیت لازم برای انعقاد عقد را داشته باشد.
 • قصد و رضای وصیت کننده: وصیت نامه باید با قصد و رضای کامل وصیت کننده نوشته شده باشد.
 • تاریخ و امضاء: وصیت نامه باید دارای تاریخ و امضاء وصیت کننده باشد.
 • مشخص بودن موصی و موصی له: موصی (وصیت کننده) و موصی له (کسی که به او وصیت می‌شود) باید به طور مشخص و معین باشد.
 • معین بودن مورد وصیت: مورد وصیت باید به طور مشخص و معین باشد.
 • مغایرت نداشتن با شرع و قانون: وصیت نامه نباید با احکام شرعی و قوانین لازم الاجرا مغایرت داشته باشد.

مزایای وصیت نامه غیررسمی:

 • سادگی: نوشتن وصیت نامه غیررسمی ساده و آسان است و نیاز به تشریفات خاصی ندارد.
 • سرعت: وصیت نامه غیررسمی را می‌توان سریع و بدون اتلاف وقت نوشت.
 • هزینه: نوشتن وصیت نامه غیررسمی رایگان است و نیازی به پرداخت هزینه به کسی نیست.

معایب وصیت نامه غیررسمی:

 • عدم اعتبار کامل: وصیت نامه غیررسمی از نظر قانونی اعتبار کامل ندارد و ممکن است مورد خدشه و ایراد قرار گیرد.
 • احتمال جعل: وصیت نامه غیررسمی بیشتر در معرض جعل و تغییر است.
 • مشکل اثبات: در صورت بروز اختلاف، اثبات صحت و اصالت وصیت نامه غیررسمی دشوارتر است.

نکات:

 • وصیت نامه غیررسمی را باید در محل امنی نگهداری کرد تا از دسترس دیگران دور باشد.
 • وصیت کننده می‌تواند وصیت نامه خود را هر زمان که بخواهد تغییر دهد یا لغو کند.
 • توصیه می‌شود که برای تنظیم وصیت نامه از وکیل یا مشاور حقوقی کمک گرفته شود تا از صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل شود.

ماده 893 قانون مدنی در خصوص وصیت نامه غیررسمی مقرر می‌دارد:

«وصیت نامه ممکن است به طور رسمی یا غیر رسمی باشد. وصیت نامه رسمی در دو نسخه تنظیم می‌شود که یکی از آنها به امضای موصی و دو گواه و مهر یا اثر انگشت آنها می‌رسد و به توسط سردفتر یا دو نفر عدل یا دو نفر از مأموران دولتی که به موجب قانون حق دارند در محل حاضر شده و گواهی می‌کنند. و نسخه دیگر در دفترخانه یا اداره یا نزد یکی از مأموران دولتی که گواهی کرده‌اند به امانت گذاشته می‌شود. وصیت نامه غیر رسمی به خط و مهر یا اثر انگشت موصی نوشته می‌شود.»

 • در این پاسخ، صرفاً به اطلاعات کلی مربوط به وصیت نامه غیررسمی اشاره شده است. برای بررسی دقیق وضعیت و ارائه مشاوره حقوقی مناسب، لازم است به یک وکیل متخصص مراجعه شود.

محتوای وصیت نامه

وصیت نامه سندی است که در آن، شخص وصیت کننده (متوفی) در زمان حیات خود، درباره اموال و حقوق خود پس از فوت، به طور شفاهی یا کتبی، به یک یا چند نفر وصی (یا متولی) وصیت می‌کند.

محتوای وصیت نامه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • تعیین وصی یا متولی: وصیت کننده می‌تواند در وصیت نامه خود، یک یا چند نفر را به عنوان وصی یا متولی تعیین کند تا پس از فوت او، وظایف مربوط به اجرای وصایا را انجام دهند.
 • نحوه تقسیم اموال: وصیت کننده می‌تواند در وصیت نامه خود، نحوه تقسیم اموال و دارایی‌های خود بین ورثه را مشخص کند. این امر می‌تواند به منظور جلوگیری از بروز اختلافات بین ورثه بعد از فوت وصیت کننده صورت گیرد.
 • وصیت راجع به پرداخت دیون: وصیت کننده می‌تواند در وصیت نامه خود، تعیین کند که دیون و تعهدات او از کجا و چگونه باید پرداخت شوند.
 • وصیت راجع به تربیت فرزندان: وصیت کننده می‌تواند در وصیت نامه خود، درباره نحوه تربیت و نگهداری فرزندان خود پس از فوت، وصیت کند.
 • وصیت راجع به انجام کارهای خیر: وصیت کننده می‌تواند در وصیت نامه خود، اموال یا دارایی‌های خود را وقف امور خیریه یا مذهبی نماید.
 • سایر وصایا: وصیت کننده می‌تواند در وصیت نامه خود، هر نوع وصیت دیگری که می‌خواهد انجام دهد، قید نماید.

نکات مهم در خصوص وصیت نامه:

 • وصیت نامه باید به طور کتبی و با امضای وصیت کننده تنظیم شود.
 • وصیت کننده باید در زمان تنظیم وصیت نامه، عاقل و رشید باشد.
 • وصیت نامه نباید مخالف با شرع و قانون باشد.
 • وصیت نامه باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی یا نزد دو نفر گواه عادل به امضا برسد.
 • وصیت نامه می‌تواند در هر زمان و به هر تعداد که وصیت کننده بخواهد، تنظیم و یا اصلاح شود.
 • وصیت نامه بعد از فوت وصیت کننده، لازم الاجرا است و ورثه و سایر اشخاص ذینفع موظف به اجرای آن هستند.

توصیه می‌شود برای تنظیم وصیت نامه، از یک وکیل یا کارشناس حقوقی کمک بگیرید تا از صحت و انطباق آن با شرع و قانون اطمینان حاصل نمایید.

در ضمن، لازم به ذکر است که مطابق قانون مدنی ایران، وصیت نامه‌ای که به نفع اشخاص غیر ورثه باشد، تا ثلث ماترک (یک سوم اموال و دارایی‌های متوفی) نافذ است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص محتوای وصیت نامه و شرایط تنظیم آن، می‌توانید به یک وکیل متخصص در امور ارث مراجعه نمایید.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ، صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به هیچ وجه جایگزین مشاوره تخصصی با وکیل یا کارشناسان ذیربط نمی‌باشد.
 • قوانین و مقررات مربوط به وصایا و ارث در حال تغییر است و لذا برای اطمینان از صحت و به روز بودن اطلاعات، حتماً به مراجع ذیربط مراجعه نمایید.

 

 

نکات حقوقی وصیت نامه در ایران

وصیت نامه سندی است که در آن شخص وصی (کسی که وصیت می کند) تکلیف اموال و حقوق خود را پس از فوت خود برای ورثه خود مشخص می کند.

نکات حقوقی وصیت نامه در ایران:

 • انواع وصیت نامه:
  • وصیت نامه رسمی: در دفترخانه اسناد رسمی و با حضور دو گواه تنظیم می شود.
  • وصیت نامه غیررسمی: به صورت دست نوشته توسط وصی نوشته می شود و باید به امضاء و مهر او برسد. وصیت نامه غیررسمی شامل وصیت نامه سری و وصیت نامه شفاهی می شود.
 • محتوای وصیت نامه:
  • وصیت نامه می تواند شامل تعیین وصی یا ناظر، تعیین تکلیف اموال، تعیین تکلیف دیون، تعیین تکلیف سرپرستی اولاد، انجام امور خیریه و … باشد.
 • شرایط صحت وصیت نامه:
  • وصی باید در زمان نوشتن وصیت نامه عاقل و بالغ باشد.
  • وصیت نامه باید آزادانه و بدون اکراه توسط وصی نوشته شود.
  • وصیت نامه نباید مخالف قانون و شرع باشد.
  • وصیت نامه باید واضح و بدون ابهام نوشته شود.
 • تغییر یا لغو وصیت نامه:
  • وصیت نامه در هر زمان قابل تغییر یا لغو است.
  • برای تغییر یا لغو وصیت نامه، باید وصیت نامه جدیدی نوشته شود.
 • ثبت وصیت نامه:
  • ثبت وصیت نامه در اداره ثبت احوال الزامی نیست.
  • توصیه می شود برای اعتبار بیشتر وصیت نامه، آن را در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت برسانید.
 • اجرای وصیت نامه:
  • پس از فوت وصی، وظیفه اجرای وصیت نامه بر عهده وصی یا ورثه است.
  • در صورت وجود وصی، وصی موظف است طبق مفاد وصیت نامه عمل کند.
  • در صورت عدم وجود وصی، ورثه باید طبق مفاد وصیت نامه عمل کنند.
  • اگر وصیت نامه مخالف قانون یا شرع باشد، دادگاه می تواند آن را باطل اعلام کند.

نکات تکمیلی:

 • توصیه می شود برای نوشتن وصیت نامه از مشاوره حقوقی استفاده کنید.
 • در وصیت نامه می توانید تکلیف دیون خود را پس از فوت مشخص کنید.
 • در وصیت نامه می توانید سرپرست فرزندان خود را پس از فوت مشخص کنید.
 • می توانید اموال خود را در وصیت نامه برای انجام امور خیریه وصیت کنید.
 • برای اثبات صحت وصیت نامه غیررسمی در دادگاه ممکن است به شهادت شهود نیاز باشد.

 • در این پاسخ، صرفا به توضیح اجمالی نکات حقوقی وصیت نامه در ایران پرداخته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وصیت نامه، می توانید به کتب و منابع حقوقی تخصصی مراجعه کنید.
 • همچنین، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص وصیت نامه، باید به وکیل یا مشاوره حقوقی مجرب مراجعه کنید.

 

قوانین وصیت نامه در ایران

قوانین مربوط به وصیت نامه در قانون مدنی ایران، از ماده 887 تا 908 بیان شده است.

انواع وصیت نامه:

 • وصیت نامه رسمی: وصیت نامه ای است که طبق روال قانونی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
 • وصیت نامه عادی (خودنوشت): وصیت نامه ای است که توسط شخص وصیت کننده به طور دستنویس نوشته می شود و به امضای او می رسد.
 • وصیت نامه شفاهی: وصیت نامه ای است که به صورت شفاهی توسط شخص وصیت کننده بیان می شود و در حضور دو شاهد ذی صلاح ثبت و ضبط می شود.

ارزش و اعتبار وصیت نامه ها:

 • وصیت نامه رسمی: از نظر قانونی معتبرتر از سایر انواع وصیت نامه ها است و در صورت بروز اختلاف، اثبات آن در مراجع قضایی آسان تر است.
 • وصیت نامه عادی (خودنوشت): در صورتی که امضای وصیت کننده و تاریخ آن گواهی شود، معتبر است.
 • وصیت نامه شفاهی: فقط در مورد اموال منقول و تا میزان یک دهم اموال منقول قابل اثبات و اجرا است.

شرایط صحت وصیت نامه:

 • اهلیت وصیت کننده: وصیت کننده باید در زمان تنظیم وصیت نامه از نظر عقل و اراده سالم باشد.
 • عدم مخالفت با شرع و قانون: وصیت نباید مخالف با احکام شرعی و قوانین موضوعه باشد.
 • تعیین موضوع وصیت: وصیت باید ناظر به اموال یا حقوقی باشد که در زمان حیات وصیت کننده متعلق به او بوده است.
 • معین بودن اشخاص یا امور مورد وصیت: اشخاص یا امور مورد وصیت باید به طور روشن و دقیق مشخص شده باشند.

موارد بطلان وصیت:

 • عدم اهلیت وصیت کننده
 • مخالفت با شرع و قانون
 • عدم تعیین موضوع وصیت
 • معین نبودن اشخاص یا امور مورد وصیت
 • وصیت به نفع غیر ذی حق
 • وصیت به زیان وارث قانونی

اثر وصیت:

وصیت نامه تا زمانی که به طور قانونی لغو نشده باشد، نافذ و لازم الاجرا است.

تغییر یا لغو وصیت:

وصیت کننده می تواند در هر زمان که بخواهد، وصیت نامه خود را لغو  کند.

لغو وصیت نامه رسمی:

لغو وصیت نامه رسمی باید در همان دفترخانه اسناد رسمی که وصیت نامه در آن تنظیم شده است، انجام شود.

لغو وصیت نامه عادی:

وصیت کننده می تواند با امضا و مهر کردن یک سند جدید، وصیت نامه عادی خود را لغو  کند.

دیدگاهتان را بنویسید