مشاوره حقوقی کیفری

هزینه وکالت کیفری تهران

مشاوره حقوقی ثبت اسناد در تهران

قبل از اینکه در مورد هزینه های وکالت صحبت کنیم، اجازه دهید ابتدا تعریف حق الوکاله را درک کنیم. وکیل کیفری، وکیل پایه یک دادگستری است که اطلاعات و آگاهی کامل از کلیه رویه هایی که در قوانین ایران جرم انگاری و مجازات شده است و در حوزه حقوقی فعالیت می کند و دارای پروانه وکالت صادره از قانون ایران می باشد. مهم ترین ویژگی که یک وکیل کیفری را از سایر وکلا متمایز می کند، سخت کوشی آنهاست، زیرا پرونده های کیفری بسیار گسترده هستند و رسیدگی به آنها معمولاً زمان زیادی می برد.

هزینه وکالت کیفری تهران

پیگیری و تلاش وکیل در این زمینه می تواند به موکل خود و تصمیم گیری کمک کند. شخص می خواهد شخصی که می خواهد حقوق خود را چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم استیفا کند در صورت وقوع جرم کیفری از حقوق خود برخوردار است و باید حق الوکاله را در این خصوص بپردازد (حق الوکاله کیفری).

هزینه وکالت کیفری در تهران

جرائم جنایی مانند زنا، سرقت، زنا و غیره. همگی اعمال مجرمانه هستند و مجازات آن بر اساس نوع جرم تعیین و در این دادگاه رسیدگی می شود.جرایم غیر عمدی که موجب تضییع جان یا تمامیت جسمانی یا منافع شخص شود یا جنایات عمدی بدون قصاص مشروط بر اینکه در حوزه قضایی در صورت عدم وجود صلاحیت دیگر به مجازات محکوم می شوند. جرایم تعزیری درجه چهار و پنج که مجازات آن حبس و جزای نقدی است در صلاحیت این دادگاه می باشد. حال با توجه به مطالب فوق باید بیان کنیم که هزینه های معمول حقوقی که یک وکیل برای یک پرونده کیفری دریافت می کند از حداقل 10 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال است. از جمله مجازات های تاجیری که در ردیف ششم و در صلاحیت دادگاه کیفری طبقه دوم است، حق الزحمه وکیل کیفری حداقل از 5 میلیون ریال تا 300 میلیون ریال است.

 

هزینه وکالت کیفری تهران چقدر است؟

در اینجا میزان حقوق و دستمزد از حداقل 10 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال متغیر است. از آنجایی که بسیاری از افراد متهم به جرایم روزنامه نگاری هستند و میزان مجازات برای هر فرد بسته به تعداد جرایم ارتکابی متفاوت است، بهتر است برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد، همراه با وکیل باشد. هدف حفظ حقوق افراد است تا تحریم ها برای کسانی که کمترین تقصیر را دارند افزایش ناعادلانه نداشته باشد. بنابراین، در حالی که به موضوع مواد مخدر می پردازیم، نگاه دقیق تری خواهیم داشت و تخمینی از هزینه های وکالت جنایی را به شما ارائه می دهیم: در صورتی که جرم ارتکابی اشد مجازات در نظر گرفته شود، هزینه دادرسی با توجه به حساسیت موضوع از حداقل 50 میلیون ریال تا 2 میلیارد ریال خواهد بود. حمل و نگهداری از 50 گرم تا 100 کیلوگرم مواد مخدر به جزای نقدی، شلاق و جرایم قانونی از حداقل 10 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می شود.

هزینه وکیل کیفری بر اساس جدول حق الزحمه چقدر است؟

به عنوان مثال حق الزحمه وکیل کیفری در اصفهان تقریباً 10 درصد مبلغ درخواستی می باشد. هر چه مبلغ درخواستی بیشتر باشد، درصد حق الوکاله نیز بیشتر می شود. جریمه کمتر خواهد بود، شاید در برخی موارد 3 یا 4 درصد. مراحل محاکمه یک پرونده عموماً شامل مرحله رسیدگی مقدماتی، مرحله تجدیدنظر و مرحله اجرا است. بر این اساس موکل باید حدود اختیارات وکیل را تعیین کند. زیرا مرحله رسیدگی وکیل به پرونده در میزان حق الزحمه تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر این، در هر مرحله، وکیل وظیفه دارد یک مجوزنامه امضا شده و دارای مهر مالیاتی را به دادگاه ارائه کند. میزان حق الوکاله یا حق الوکاله کیفری در پرونده های کیفری همان است که در وکالتنامه آمده است و میزان تعیین شده توسط دادگاه به عنوان معیار حق تمبر وکالت است. بدیهی است در صورتی که مبلغ مندرج در مجوز بیش از حقوق گمرکی باشد، قرارداد فقط به صورت حق تمبر در نظر گرفته می شود.

حق الوکاله در پرونده کیفری چقدر است؟

در دادرسی کیفری مجازات ها شامل شلاق، جزای نقدی، محدودیت سرقت، قصاص اعضا و دیه اعضا، حبس تا ده سال و حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال است. در قصاص نفس، محاربه، قتل، اعدام، حبس از 10 سال یا بیشتر حداکثر مبلغ 100.000.000 ریال است. میزان حق الوکاله یا وکیل کیفری در محاکم اداری و مراجع غیرقضایی مشمول این حکم است که 60 درصد آن به مرحله اول و 40 درصد به مرحله تجدیدنظر اختصاص دارد.