مشاوره حقوقي

واریز وجه به اشتباه مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

قوانین واریز وجه به اشتباه در ایران

در ایران، واریز وجه به اشتباه به حساب شخص دیگر، مشمول قوانین مدنی و بانکی مربوطه می‌شود. در ادامه به بررسی این قوانین می‌پردازیم:

1. استرداد وجه:

 • طبق ماده 301 قانون مدنی، هر کس که به طور عمد یا به اشتباه چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند، ملزم است که آن را به صاحبش تسلیم کند.
 • بر این اساس، شخصی که به اشتباه وجهی را به حساب شخص دیگر واریز کرده است، می‌تواند وجه خود را از طریق مراجع قانونی استرداد کند.

2. مراحل استرداد وجه:

 • مرحله اول: مذاکره: در اولین قدم، فرد ذینفع (کسی که پول را به اشتباه واریز کرده) می‌تواند با صاحب حساب (کسی که پول را به اشتباه دریافت کرده) به طور مسالمت‌آمیز مذاکره کند و پول خود را به طور توافقی دریافت کند.
 • مرحله دوم: مراجعه به بانک: اگر مذاکره با صاحب حساب نتیجه‌ای نداشت، فرد ذینفع می‌تواند با مدارک و مستندات مربوطه به بانک مراجعه کند و درخواست استرداد وجه را ارائه دهد.
 • مرحله سوم: مراجعه به مراجع قضایی: در نهایت، اگر بانک یا صاحب حساب از استرداد وجه خودداری کنند، فرد ذینفع می‌تواند با طرح دعوا در مراجع قضایی نسبت به استرداد پول خود اقدام کند.

3. مدارک مورد نیاز:

 • فیش یا صورتحساب واریز وجه
 • مدارک شناسایی فرد ذینفع
 • مستندات مربوط به اشتباه بودن واریز وجه (در صورت وجود)

4. نکات مهم:

 • هر چه سریعتر برای استرداد وجه اقدام کنید، احتمال موفقیت شما بیشتر خواهد بود.
 • در صورت مراجعه به بانک، حتماً از مذاکره با صاحب حساب و دریافت پاسخ کتبی از بانک خودداری کنید.
 • برای طرح دعوا در مراجع قضایی، حتماً از یک وکیل مجرب کمک بگیرید.