مشاوره حقوقی ثبت اموال

وقف اموال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان شبانه روزی

وقف اموال در قانون ایران

وقف در قانون ایران به عملی اطلاق می شود که به موجب آن، یک شخص (واقف) به طور داوطلبانه و قطعی، منافع یک مال (موقوفه) را برای همیشه از خود جدا کرده و به مصارف خاص یا عام اختصاص می دهد.

مفاهیم کلیدی:

 • واقف: کسی که مال خود را وقف می کند.
 • موقوفه: مالی که وقف می شود.
 • متولی: کسی که موظف به اداره موقوفه و اجرای مقاصد واقف است.
 • مصارف: مقاصدی که واقف برای آن وقف را انجام داده است.

انواع وقف:

 • وقف عام: وقفی که برای مصارف عمومی مانند مساجد، مدارس، بیمارستان ها و … انجام می شود.
 • وقف خاص: وقفی که برای مصارف خصوصی مانند نفقه اولاد، تعمیر مسکن و … انجام می شود.
 • وقف مختلط: وقفی که هم جنبه عام و هم جنبه خاص دارد.

شرایط وقف:

 • اهلیت واقف: واقف باید اهلیت لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشد.
 • صحت عقد: عقد وقف باید به طور صحیح و مطابق با مقررات قانونی انجام شود.
 • معین بودن موقوفه: موقوفه باید به طور دقیق مشخص شود.
 • مشروع بودن مصارف: مصارف وقف باید مشروع و قانونی باشد.
 • عدم غبن: وقف نباید موجب غبن سایر اشخاص شود.

مراحل وقف:

 1. تصمیم به وقف: واقف باید تصمیم بگیرد که یک مال را وقف کند.
 2. انعقاد عقد وقف: واقف و متولی باید عقد وقف را به طور کتبی یا شفاهی منعقد کنند.
 3. تسلیم موقوفه: واقف باید موقوفه را به متولی تسلیم کند.
 4. ثبت وقف: وقف باید در اداره اوقاف ثبت شود.

آثار وقف:

 • مالکیت موقوفه: مالکیت موقوفه از واقف سلب شده و به موقوفه منتقل می شود.
 • انتفاع از منافع موقوفه: منافع موقوفه باید در راستای مصارف تعیین شده توسط واقف به کار گرفته شود.
 • عدم قابلیت انتقال موقوفه: موقوفه قابل انتقال به غیر نیست.
 • عدم قابلیت ارث موقوفه: موقوفه قابل ارث نیست.

نقش اداره اوقاف:

 • اداره اوقاف وظیفه نظارت بر موقوفات و حسن اجرای مقاصد واقفین را بر عهده دارد.
 • اداره اوقاف موظف است موقوفات را شناسایی، ثبت و حفاظت کند.
 • اداره اوقاف در صورت لزوم، متولی موقوفه را تعیین یا عزل می کند.
 • اداره اوقاف بر نحوه مصرف درآمد موقوفات نظارت می کند.

اطلاعات ارائه شده در این پاسخ به صورت کلی است و ممکن است در مورد وقف اموال خاص متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات دقیق در مورد وقف اموال و مراحل قانونی آن، باید به یک وکیل یا مشاور حقوقی و یا به اداره اوقاف مراجعه کنید.

انواع وقف در قانون مدنی ایران:

وقف در قانون مدنی ایران به دو دسته ی کلی تقسیم می شود:

1. وقف عام:

 • وقفی است که منافع آن برای عموم مردم یا گروه خاصی از مردم در نظر گرفته می شود. ([ماده 58 قانون مدنی])
 • مانند وقف مسجد، مدرسه، بیمارستان، کتابخانه، و پل
 • در وقف عام، تولیت با حاکم شرع است. ([ماده 61 قانون مدنی])

2. وقف خاص:

 • وقفی است که منافع آن برای شخص یا اشخاص معینی در نظر گرفته می شود. ([ماده 59 قانون مدنی])
 • مانند وقف برای اولاد یا اقارب
 • در وقف خاص، تولیت با موقوف علیه (کسی که منافع وقف برای او در نظر گرفته شده است) یا شخص دیگری که توسط موقف (کسی که وقف را انجام داده است) تعیین می شود، است. ([ماده 62 قانون مدنی])

تقسیم بندی های دیگر وقف:

 • از نظر زمان:
  • وقف موقت: وقفی که برای مدت معینی انجام می شود. ([ماده 60 قانون مدنی])
  • وقف دائم: وقفی که برای همیشه انجام می شود.
 • از نظر نحوه ی اجرا:
  • وقف تصمیمی: وقفی که با ایجاب و قبول موقف و موقوف علیه به طور شفاهی یا کتبی انجام می شود.
  • وقف تحویلی: وقفی که با قبض و اقباض موقوفه (مال موقوفه) به موقوف علیه انجام می شود.

نکات:

 • در وقف، موقف (کسی که وقف را انجام می دهد) باید مالک شرعی و عرفی مال موقوفه باشد و حق تصرف در آن را داشته باشد.
 • وقف باید به طور صریح و بدون اجمال انجام شود.
 • وقف باید برای مقاصد خیر و مشروع انجام شود.
 • وقف بعد از انجام، لازم الوفاء است و موقف نمی تواند آن را فسخ یا به دیگری انتقال دهد.

شرایط وقف در قانون مدنی ایران

طبق ماده 58 قانون مدنی، “فقط وقف مالی مجاز است که با بقا عین بتوان از آن منتفع شد، اعم از اینکه کنقول باشد یا غیر منقول، مفروز باشد یا مشاع”.

با توجه به این ماده، برای وقف صحیح رعایت شرایط زیر ضروری است:

1. عین بودن مال مورد وقف:

 • مال مورد وقف باید عین باشد، یعنی دارای ماهیت مادی و قابل لمس باشد.
 • منافع، دیون و حق انتفاع قابل وقف نیستند.

2. قابلیت انتفاع از مال:

 • مال مورد وقف باید به گونه ای باشد که با بقا عین آن بتوان از آن منتفع شد.
 • به عنوان مثال، زمینی که به طور کامل در زیر آب رفته است، قابل وقف نیست.

3. جواز منافع مال:

 • منافع مال مورد وقف باید حلال و شرعی باشد.
 • به عنوان مثال، وقف بر شرابخواری یا قمار باطل است.

4. عدم مغایرت با نظم عمومی:

 • وقف نباید با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایر باشد.
 • به عنوان مثال، وقف بر فساد یا ظلم باطل است.

5. اهلیت وکیل و موقوف علیه:

 • در صورتی که وقف توسط وکیل انجام شود، وکیل باید اهلیت لازم را داشته باشد.
 • موقوف علیه (کسی که منافع وقف به او تعلق می گیرد) نیز باید در زمان وقف اهلیت تملک داشته باشد.

6. صیغه وقف:

 • برای وقف صحیح، باید صیغه وقف جاری شود.
 • صیغه وقف ایجاب و قبولی است که ایجاب توسط واقف (کسی که وقف می کند) و قبول توسط موقوف علیه یا حاکم (در مواردی که موقوف علیه محصور نباشد) انجام می شود.

7. قبض:

 • در وقف خاص (وقفی که موقوف علیه معین باشد)، موقوف علیه باید مال موقوفه را قبض کند.
 • در وقف عام (وقفی که موقوف علیه معین نباشد)، قبض توسط حاکم یا متولی (کسی که به اداره موقوفه منصوب می شود) انجام می شود.

نکات مهم:

 • وقف یک عقد است و برای تحقق آن، رعایت تمام شرایط اساسی عقد از جمله قصد و رضای طرفین ضروری است.
 • در صورتی که یکی از شرایط وقف رعایت نشود، وقف باطل خواهد بود.
 • اداره موقوفات بر عهده متولی است و متولی باید طبق مفاد وقفنامه (سندی که در آن شرایط وقف قید شده است) موقوفه را اداره کند.
 • برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط وقف، می توانید به قانون مدنی، شروح قانون مدنی و یا یک وکیل متخصص مراجعه کنید.

مراحل وقف اموال

وقف، یکی از عقود اسلامی است که به موجب آن، مالک عين خود را به طور دائمی از مالکیت خود خارج و به ملکیت خداوند متعال درمی‌آورد و منافع آن را به طور خاص یا عام به مصرف معینی اختصاص می‌دهد.

مراحل وقف اموال به شرح زیر است:

1. قصد و اراده: اولین قدم در وقف، نیت و قصد قطعی برای انجام این کار است. شخص وقف‌کننده باید با اراده و اختیار کامل خود، وقف را انجام دهد.

2. اهلیت: وقف‌کننده و موقوف‌علیه (کسی که منافع وقف به او می‌رسد) باید اهلیت کامل داشته باشند. به این معنی که باید بالغ، عاقل و رشید باشند.

3. صیغه وقف: پس از نیت و اهلیت، باید صیغه وقف جاری شود. صیغه وقف، عباراتی است که وقف‌کننده به زبان می‌آورد و وقف را انجام می‌دهد.

4. قبض و اقباض: پس از جاری شدن صیغه وقف، باید وقف قبض و اقباض شود. به این معنی که وقف‌کننده باید مال موقوفه را به تصرف موقوف‌علیه یا متولی (کسی که موظف به اداره امور وقف است) بدهد و موقوف‌علیه یا متولی نیز باید آن را تحویل بگیرد.

5. ثبت وقف: برای اثبات وقف و جلوگیری از سوء استفاده، بهتر است وقف در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

نکات مهم:

 • وقف باید به طور کامل و بدون قید و شرط باشد.
 • موقوفه (مالی که وقف می‌شود) باید مباح و قابل نقل و انتقال باشد.
 • منظور از وقف باید معین و مشخص باشد.
 • موقوف‌علیه (کسی که منافع وقف به او می‌رسد) می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
 • متولی (کسی که موظف به اداره امور وقف است) می‌تواند شخص وقف‌کننده، شخص ثالث یا یک نهاد دولتی یا غیردولتی باشد.

موارد بطلان وقف:

 • اگر وقف‌کننده اهلیت کامل نداشته باشد.
 • اگر صیغه وقف به طور صحیح جاری نشود.
 • اگر موقوفه مباح و قابل نقل و انتقال نباشد.
 • اگر منظور از وقف معین و مشخص نباشد.
 • اگر وقف به یکی از اسباب شش‌گانه بطلان عقد، مانند غش، تدلیس و اکراه، انجام شود.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای انجام وقف و بررسی دقیق مسائل مربوط به آن، باید با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور وقف مشورت کنید.

موارد بطلان وقف در حقوق ایران:

طبق قانون مدنی ایران، وقف عقدی است که به موجب آن، یک نفر مالکیت عين را از خود دور و منافع آن را به طور دائم یا موقت به جهتی که شرعاً مشروع و عقلاً جایز باشد، اختصاص می‌دهد.

اما در برخی موارد، وقف باطل و بی اثر شناخته می‌شود.

مهمترین موارد بطلان وقف عبارتند از:

1. عدم اهلیت وکیل و موکل:

 • برای وقف صحیح، وقف کننده (موکل) و متولی (وکیل) باید اهلیت کامل داشته باشند.
 • اشخاصی که فاقد اهلیت هستند مانند افراد غیر رشید، مجنون و محجور، حق وقف اموال خود را ندارند.

2. عدم رعایت شرایط صحت معاملات:

 • برای صحت وقف، باید تمام شرایط صحت معاملات از جمله رضای طرفین، اهلیت وکیل و موکل، معین بودن مورد وقف و مشروع و معقول بودن جهت وقف رعایت شود.

3. معارض بودن جهت وقف با شرع و قانون:

 • جهت وقف باید مشروع و معقول باشد.
 • وقف به جهتی که مخالف شرع و قانون باشد، باطل است.
 • به عنوان مثال، وقف به بت پرستی یا مشروب خواری باطل است.

4. مجهول بودن مورد وقف:

 • مورد وقف باید معین و مشخص باشد.
 • وقف به مجهول مطلق یا مجهول غیرمقیاس باطل است.
 • به عنوان مثال، وقف تمام اموال شخص بدون تعیین نوع و مشخصات آنها باطل است.

5. عدم قابلیت انتفاع از مورد وقف:

 • مورد وقف باید قابل انتفاع باشد.
 • وقف چیزی که قابل انتفاع نیست، باطل است.
 • به عنوان مثال، وقف جسد انسان باطل است.

6. وقف مال مشاع:

 • وقف مال مشاع بدون رضایت سایر شرکا باطل است.
 • در صورت رضایت سایر شرکا، وقف مال مشاع صحیح است، اما سهم هر شریک به طور جداگانه وقف می‌شود.

7. صلح به عوض وقف:

 • صلح به عوض وقف باطل است.
 • وقف باید به طور رایگان و بلاعوض انجام شود.

8. وقف مال مغصوب:

 • وقف مال مغصوب باطل است.
 • باید ابتدا مال به صاحب اصلی آن استرداد شود و سپس وقف شود.

9. وقف منافع:

 • وقف منافع باطل است.
 • فقط عین مال می‌تواند وقف شود.

10. وقف موقت:

 • وقف موقت باطل است.
 • وقف باید به طور دائم و ابدی باشد.

نکات مهم:

 • در صورت بطلان وقف، عین مال به وقف کننده یا ورثه او باز می‌گردد.
 • در برخی موارد، ممکن است وقف باطل، اما قابل اصلاح باشد.
 • برای اصلاح وقف باطل، باید به مراجع قضایی مراجعه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *