وکیل حقوقی

وکالت تام الاختیار مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

وکالت تام الاختیار نوعی از وکالت است که در آن موکل به وکیل خود اختیار مطلق در انجام امور مربوط به وکالت می‌دهد. به عبارت دیگر، وکیل در حدود موضوع وکالت، همانند خود موکل عمل می‌کند و هیچ نیازی به کسب اجازه مجدد از موکل نیست.

موارد وکالت تام الاختیار:

 • تمامی امور راجع به موضوع وکالت: این نوع وکالت به وکیل اختیار کامل در انجام تمام امور مربوط به موضوع وکالت می‌دهد.
 • انجام معاملات: وکیل می‌تواند با اختیار کامل از طرف موکل معاملات انجام دهد، مانند خرید و فروش، اجاره، رهن، هبه و صلح.
 • اقامه دعوا و دفاع از آن: وکیل می‌تواند به نمایندگی از موکل در دادگاه‌ها اقامه دعوا کند و از حقوق او دفاع کند.
 • اقدامات اداری: وکیل می‌تواند به نمایندگی از موکل اقدامات اداری انجام دهد، مانند اخذ پروانه، مجوز و سایر مدارک.

تفاوت وکالت تام الاختیار با وکالت عادی:

 • محدوده اختیارات: در وکالت تام الاختیار، اختیارات وکیل بسیار گسترده‌تر از وکالت عادی است.
 • نیاز به کسب اجازه: در وکالت تام الاختیار، وکیل نیازی به کسب اجازه مجدد از موکل برای انجام امور وکالت ندارد، در حالی که در وکالت عادی، وکیل در برخی موارد باید از موکل اجازه بگیرد.
 • شکل تنظیم: وکالت تام الاختیار نیاز به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دارد، در حالی که وکالت عادی می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.

نکات مهم در مورد وکالت تام الاختیار:

 • انتخاب وکیل امین و مورد اعتماد: با توجه به اختیارات گسترده‌ای که به وکیل تام الاختیار داده می‌شود، انتخاب وکیل امین و مورد اعتماد از اهمیت بالایی برخوردار است.
 • دقت در تنظیم وکالت‌نامه: وکالت‌نامه تام الاختیار باید به طور واضح و دقیق تنظیم شود و حدود اختیارات وکیل به طور کامل در آن مشخص شود.
 • ثبت وکالت‌نامه در دفترخانه اسناد رسمی: وکالت‌نامه تام الاختیار باید حتماً در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد.

 

 

موارد وکالت تام الاختیار در قانون ایران:

وکالت تام الاختیار در قانون ایران، نوعی از وکالت است که در آن وکیل به طور مطلق و بدون قید و شرط در تمام امور موکل اختیار دارد.

به عبارت دیگر، در وکالت تام الاختیار، حدود اختیارات وکیل به طور صریح در سند وکالت قید نمی‌شود و وکیل در انجام هر گونه اقدامی که به نظر او برای موکل مفید باشد، آزاد است.

مواردی که وکیل با وکالت تام الاختیار می‌تواند انجام دهد:

 • انجام معاملات: وکیل می‌تواند با وکالت تام الاختیار، هر نوع معامله‌ای را به نام و به حساب موکل انجام دهد، مانند خرید و فروش اموال، اجاره و رهن، عقد نکاح، و صلح و سازش.
 • اقامه دعوا و دفاع از حقوق موکل در مراجع قضایی: وکیل می‌تواند با وکالت تام الاختیار، به نمایندگی از موکل در دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی حاضر شود و دعوا اقامه کند یا از حقوق موکل دفاع کند.
 • دریافت وجوه: وکیل می‌تواند با وکالت تام الاختیار، هر گونه وجهی را که به نفع موکل است، از هر شخص حقیقی یا حقوقی دریافت کند.
 • انجام سایر امور: وکیل می‌تواند با وکالت تام الاختیار، هر گونه امری را که به نظر او برای موکل مفید باشد، انجام دهد، مگر اموری که خلاف قانون یا شرع باشد.

تفاوت وکالت تام الاختیار با وکالت خاص:

 • در وکالت تام الاختیار، حدود اختیارات وکیل به طور صریح در سند وکالت قید نمی‌شود، در حالی که در وکالت خاص، حدود اختیارات وکیل به طور دقیق و مشخص در سند وکالت قید می‌شود.
 • وکیل با وکالت تام الاختیار می‌تواند هر گونه اقدامی را به نام و به حساب موکل انجام دهد، در حالی که وکیل با وکالت خاص فقط می‌تواند اقداماتی را انجام دهد که در سند وکالت به طور صریح ذکر شده است.

نکات مهم در خصوص وکالت تام الاختیار:

 • وکالت تام الاختیار باید به طور کتبی و با امضای موکل و وکیل تنظیم شود.
 • توصیه می‌شود که در تنظیم وکالت تام الاختیار از یک وکیل متخصص استفاده شود.
 • موکل باید به وکیل خود اعتماد کامل داشته باشد.
 • وکیل باید در انجام تعهدات خود نسبت به موکل امانت‌دار و دلسوز باشد.

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به منزله مشاوره حقوقی نیست. برای بررسی دقیق وضعیت خود و دریافت مشاوره حقوقی، باید به وکیل یا کارشناس حقوقی مراجعه کنید.

نکات حقوقی وکالت تام الاختیار

وکالت تام الاختیار نوعی از وکالت است که در آن، موکل به وکیل خود اختیاراتی فراتر از وکالت‌های عادی اعطا می‌کند. در این نوع وکالت، وکیل می‌تواند در تمام امور مربوط به موضوع وکالت، به جای موکل و به نفع او اقدام کند.

نکات مهم در خصوص وکالت تام الاختیار:

1. وسعت اختیارات:

 • وکیل تام الاختیار در کلیه امور مربوط به موضوع وکالت، اعم از معاملات، دعاوی، و سایر امور، به جای موکل و به نفع او اقدام می‌کند.
 • این اختیارات بسیار گسترده است و شامل تمام اموری می‌شود که برای انجام موضوع وکالت لازم باشد.
 • البته، موکل می‌تواند در وکالت‌نامه، حدود اختیارات وکیل را مشخص کند و یا برخی از امور را از اختیارات وکیل مستثنی کند.

2. تعهدات وکیل:

 • وکیل تام الاختیار موظف است که با نهایت دقت و امانت، امور مربوط به موضوع وکالت را انجام دهد.
 • او باید در انجام وظایف خود، مصلحت موکل را در نظر بگیرد و به نفع او عمل کند.
 • در صورت کوتاهی یا قصور وکیل در انجام تعهدات خود، موکل می‌تواند به او مراجعه و از او مطالبه خسارت کند.

3. شرایط وکالت تام الاختیار:

 • برای اعطای وکالت تام الاختیار، اهلیت کامل موکل و وکیل ضروری است.
 • به عبارت دیگر، موکل باید از سن قانونی و رشادت برخوردار باشد و وکیل نیز باید عاقل و بالغ باشد.
 • همچنین، موضوع وکالت باید مشروع و قانونی باشد.

4. فسخ وکالت:

 • وکالت تام الاختیار، مانند سایر انواع وکالت، قابل فسخ توسط موکل است.
 • موکل می‌تواند در هر زمان که بخواهد، وکالت را فسخ کند و وکیل را از ادامه کار منع کند.
 • فسخ وکالت باید به طور کتبی به وکیل ابلاغ شود.

5. آثار فسخ وکالت:

 • با فسخ وکالت، تمام اختیارات وکیل از بین می‌رود و او دیگر حق انجام هیچ‌گونه اقدامی در مورد موضوع وکالت را ندارد.
 • اقدامات انجام شده توسط وکیل پس از فسخ وکالت، باطل و غیرنافذ است.

نکات تکمیلی:

 • وکالت تام الاختیار به دلیل گستردگی اختیارات وکیل، از جمله انواع وکالت‌های مهم و حساس است.
 • موکل باید در انتخاب وکیل تام الاختیار دقت کافی کند و وکیلی را انتخاب کند که از تخصص و تعهد کافی در امور مربوط به موضوع وکالت برخوردار باشد.
 • همچنین، موکل باید وکالت‌نامه را به طور دقیق مطالعه کند و از حدود اختیارات و تعهدات وکیل به طور کامل آگاه باشد.

توجه:

اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی‌باشد. برای دریافت مشاوره در خصوص وکالت تام الاختیار، باید به وکیل متخصص در امور حقوقی مراجعه کنید.

شرایط وکالت تام الاختیار در ایران

وکالت تام الاختیار نوعی از وکالت است که در آن، موکل به وکیل خود اختیار مطلق در انجام امور مربوط به وکالت می‌دهد. به عبارت دیگر، وکیل در حدود موضوع وکالت، تمام اختیارات موکل را دارا خواهد بود.

شرایط اساسی وکالت تام الاختیار:

 • اهلیت موکل و وکیل: برای صحت وکالت تام الاختیار، لازم است که هم موکل و هم وکیل از اهلیت لازم برخوردار باشند. به این معنی که باید بالغ، عاقل، رشید و مختار در تصرف اموال و حقوق خود باشند.
 • موضوع وکالت: موضوع وکالت باید مشروع، معین و قابل انجام باشد.
 • صورت کتبی: وکالت تام الاختیار باید به صورت کتبی تنظیم شود و به امضای موکل و وکیل برسد.
 • اختیارات وکیل: اختیارات وکیل در وکالت تام الاختیار باید به طور واضح و روشن در متن وکالتنامه قید شود.

موارد اختیارات وکیل در وکالت تام الاختیار:

 • انجام کلیه معاملات: وکیل می‌تواند به نیابت از موکل هر گونه معامله‌ای را انجام دهد، مگر مواردی که صریحاً در وکالتنامه از آنها مستثنی شده باشد.
 • اقامه دعوا و دفاع در دادگاه: وکیل می‌تواند به نیابت از موکل در دادگاه‌ها و مراجع قضایی اقامه دعوا کند و از حقوق موکل دفاع نماید.
 • صلح و سازش: وکیل می‌تواند به نیابت از موکل با طرف مقابل صلح و سازش کند.
 • قبض و وصول مطالبات: وکیل می‌تواند به نیابت از موکل مطالبات او را وصول کند.
 • اداره اموال موکل: وکیل می‌تواند به نیابت از موکل اموال او را اداره کند.

نکات مهم:

 • وکالت تام الاختیار یک وکالت بسیار قوی است و باید با دقت و ظرافت کامل تنظیم شود.
 • قبل از تنظیم وکالت تام الاختیار، لازم است که موکل و وکیل به طور کامل در خصوص اختیارات و وظایف وکیل توافق کنند.
 • توصیه می‌شود که تنظیم وکالت تام الاختیار توسط وکیل یا کارشناس حقوقی ذیصلاحیت انجام شود.

تفاوت وکالت تام الاختیار با وکالت عادی:

 • در وکالت عادی، اختیارات وکیل محدود به موارد ذکر شده در متن وکالتنامه است.
 • در وکالت تام الاختیار، وکیل در حدود موضوع وکالت، تمام اختیارات موکل را دارا خواهد بود.

مواردی که وکالت تام الاختیار باطل است:

 • فوت یا جنون موکل یا وکیل
 • اعلام بطلان وکالت توسط موکل
 • انجام عمل خلاف قانون یا شرع توسط وکیل

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به منزله مشاوره حقوقی تخصصی تلقی نمی‌شود. برای دریافت مشاوره در خصوص تنظیم وکالت تام الاختیار، لازم است به وکیل یا کارشناس حقوقی ذیصلاحیت مراجعه کنید.

 

مفاهیم مرتبط:

 • وکالت
 • اهلیت
 • موضوع وکالت
 • وکالتنامه
 • معامله
 • اقامه دعوا
 • صلح و سازش
 • قبض و وصول مطالبات
 • اداره اموال

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از این مفاهیم، می‌توانید سوال خود را مطرح کنید.

وکالت تام الاختیار به موجب سند رسمی یا عادی اعطا می شود که به موجب آن، وکیل اختیار کامل در انجام تمام امور موکل را پیدا می کند. با این حال، در برخی موارد، این وکالت می تواند باطل یا فسخ شود.

مواردی که وکالت تام الاختیار باطل است:

 1. غیر رشید یا مجنون بودن موکل در زمان اعطای وکالت: اگر در زمان اعطای وکالت، موکل به لحاظ قانونی رشید یا مجنون نباشد، وکالت باطل خواهد بود.

 2. فوت موکل: با فوت موکل، وکالت وی نیز از بین می رود و وکیل دیگر اختیاری در انجام امور موکل نخواهد داشت.

 3. فوت یا حجر وکیل: در صورت فوت یا حجر وکیل، وکالت وی نیز از بین می رود.

 4. انجام عمل خلاف قانون یا شرع توسط وکیل: اگر وکیل در انجام امور موکل، عملی خلاف قانون یا شرع انجام دهد، وکالت وی باطل خواهد شد.

 5. اعلام بطلان وکالت توسط موکل: موکل می تواند در هر زمانی که بخواهد، وکالت خود را با اعلام کتبی به وکیل یا مراجعه به مراجع قانونی، فسخ کند.

 6. انقضای مدت وکالت: اگر برای وکالت، مدت تعیین شده باشد، با انقضای آن مدت، وکالت نیز از بین خواهد رفت.

توجه:

 • در برخی موارد، ممکن است در متن وکالت تام الاختیار، شرایطی برای فسخ یا بطلان آن ذکر شده باشد.
 • در این صورت، علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، وکالت در شرایطی که در متن وکالت ذکر شده نیز باطل یا فسخ خواهد شد.
 • برای بررسی دقیق شرایط بطلان یا فسخ وکالت تام الاختیار، باید به متن وکالت و همچنین قوانین و مقررات مربوطه مراجعه کرد.
 • در صورت نیاز به مشاوره تخصصی در این زمینه، می توانید از یک وکیل دادگستری یا کارشناس حقوقی کمک بگیرید.

اختیارات وکیل در وکالت تام الاختیار

وکالت تام الاختیار به نوعی از وکالت گفته می‌شود که در آن موکل به وکیل خود اختیار مطلق در انجام امور مورد وکالت می‌دهد.

در وکالت تام الاختیار، وکیل به طور کلی و بدون قید و شرط، نماینده قانونی موکل محسوب می‌شود و می‌تواند در تمام امور مربوط به موضوع وکالت اعم از اقدامات اداری، حقوقی، و مالی، به جای موکل عمل کند.

برخی از مهم‌ترین اختیارات وکیل در وکالت تام الاختیار عبارتند از:

 • انجام معاملات: وکیل می‌تواند به جای موکل، معاملات مختلفی از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، هبه، صلح، وکالت، و مضاربه را انجام دهد.
 • انعقاد قرارداد: وکیل می‌تواند به جای موکل، قراردادهای مختلفی از جمله قرارداد کار، قرارداد پیمانکاری، قرارداد اجاره، و قرارداد وام را منعقد کند.
 • مطالبه طلب: وکیل می‌تواند به جای موکل، طلب او را از اشخاص ثالث مطالبه کند و در صورت لزوم، دعوای حقوقی نیز اقامه کند.
 • صلح و سازش: وکیل می‌تواند به جای موکل، در خصوص دعاوى و اختلافات او با اشخاص ثالث صلح و سازش کند.
 • واگذاری وکالت: وکیل می‌تواند به جای موکل، وکالت انجام امور را به وکیل یا کارگزار دیگری واگذار کند.
 • اقدامات قضایی: وکیل می‌تواند به جای موکل، در دادگاه‌ها و مراجع قضایی حاضر شود، دادخواست ارائه دهد، به دادخواست‌ها پاسخ دهد، لایحه دفاعیه تنظیم کند، و در جلسات رسیدگی شرکت کند.
 • اقدامات اداری: وکیل می‌تواند به جای موکل، در ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاضر شود، مدارک لازم را ارائه دهد، فرم‌ها را پر کند، و برای اخذ مجوزها و پروانه‌ها اقدام کند.
 • اقدامات مالی: وکیل می‌تواند به جای موکل، حساب بانکی افتتاح کند، چک و سفته صادر کند، پول دریافت و پرداخت کند، و اوراق بهادار را خرید و فروش کند.

توجه:

 • مدت زمان وکالت تام الاختیار به طور معمول نامحدود است، مگر اینکه در متن وکالت‌نامه قید شده باشد.
 • وکیل در وکالت تام الاختیار موظف است که اقدامات مورد وکالت را با حسن نیت و به نفع موکل انجام دهد.
 • در صورت سوء استفاده وکیل از اختیارات خود، موکل می‌تواند او را عزل کند و از او به مراجع قانونی شکایت کند.

موارد مهمی که در وکالت تام الاختیار باید قید شود:

 • مشخصات کامل موکل و وکیل
 • موضوع وکالت
 • مدت زمان وکالت (در صورت محدود بودن)
 • اختیارات وکیل
 • تعهدات وکیل
 • قید صریح وکالت تام الاختیار
 • امضای موکل و دو شاهد

وکالت تام الاختیار ابزاری قدرتمند برای انجام امور به نیابت از شخص دیگر است.

 • استفاده از این نوع وکالت باید با دقت و ظرافت انجام شود و فقط به وکلای مورد اعتماد واگذار شود.

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکالت تام الاختیار و اختیارات وکیل، باید به وکیل متخصص مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید